Skip to main content

Indokolatlan minden bizalmatlanság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tardos Márton a médiatárgyalásokról


Beszélő: A két fél mivel ült le, és mit kívánt elérni?

– A tárgyalás alapját az képezte, hogy a miniszterelnök és a köztársasági elnök megállapodtak: a médiaháború társadalmi feszültségeit enyhíteni kívánják. Ennek a beszélgetésnek az eredményeképpen Göncz Árpád elnök úr külön-külön meghívta a koalíciós pártok és az ellenzéki frakciók vezetőit, akik ezt követően leültek egymással tárgyaim. A kormánypártok képviselői személyi kérdésekről akartak megállapodásra jutni.

Az ellenzéki pártoknak az volt a véleménye, hogy a személyi kérdésekről csak akkor tudnak tárgyalni, ha a tévé és rádió elnökeinek, elnökhelyetteseinek, a Rádió és Tv Hivatal vezetőinek a funkcióit, valamint a felmentések és kinevezések normális rendjét illetően és más, a médiatörvényhez kapcsolódó alapvető kérdésben megállapodás születik. A tárgyalások ideje alatt, szeptember 30-a és október 27-e között az álláspontok alig közeledtek egymáshoz. A kormánypártok képviselői ugyan azt állítják, hogy ők több kérdésben engedtek, de az ellenzék szerint csupán az RTH kérdéseiben közeledtek az álláspontok.

Beszélő: Milyen kérdésekről tárgyaltak?

– A négy kérdés a következő: a törvény egésze vagy csak egyes részei kétharmadosak. A második a kinevezési törvényben a kétharmados elv érvényesítése. A harmadik, hogy ennek a bizonyos Rádió és Tv Hivatalnak, amelynek a gazdasági ellenőrzés feladatain kívül az egyik fő feladata, hogy frekvenciákat oszt, a vezető testületei ugyancsak kétharmados többséggel legyenek megválasztva. A negyedik pedig a harmadik csatorna, az ún. Hungária Tv ügye.

Beszélő: Ez utóbbi kérdésben az ellenzék milyen álláspontot képviselt?

– Miközben fontos feladatnak tekintjük a határon túl élő magyarok folyamatos kulturális és politikai tájékoztatását a tévé útján, úgy véltük, hogy mindenekelőtt tisztázni kell, hogy ez a Hungária Tv egy közszolgálati vagy kereskedelmi csatorna-e, és annak megfelelően kell rá alkalmazni a leendő médiatörvény előírásait. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a kormány a médiatörvény előkészítésének időszakában a harmadik csatorna ügyében olyan eljárást alkalmazott, amely sem a kialakulóban lévő médiatörvény kereskedelmi, sem a közszolgálati médiára vonatkozó, már konszenzusosán elfogadott szabályozásával sincs összhangban.

Beszélő: A négy kérdés közül melyikben történt közeledés?

– A Rádió és Tv Hivatal tanácsadó testületének és elnökének a kinevezési módjában közeledtek az álláspontok.

Mivel a többi kérdésben nem tudtunk érdemben előrehaladni, a megállapodás itt sem egyértelmű, mert az ellenzék véleménye szerint a megállapodás egyes elemei csak egy csomag részeként értelmezhetők.

Beszélő: Mi történt a tárgyalásokon: mindkét fél hajtogatta a magáét, vagy felmerültek alternatívák?

– Az első két hétben egyáltalán nem voltak tárgyalások, mert a kormány nem adott módot arra, hogy a bizottság összeüljön, a második két hétben is elég ritkán volt tárgyalás, s ezek az alkalmak sem voltak különösen hatékonyak, mert a kormány a jól ismert érveket ismételgette, míg az ellenzék új javaslatokkal próbálkozott.

Beszélő: Az ellenzék a kormány által személyi javaslatként előterjesztett névsorral érdemben nem is foglalkozott?

– Nem. Különben is a kormány csak a tárgyalások legvégén, az utolsó előtti ülésen terjesztette azt elő. Az ellenzék egyébként is komolytalannak tekint minden olyan jelöltet, aki a médiatörvényre vonatkozó megállapodás nélkül is hajlandó funkciót vállalni. A kinevezés és a leváltás feltételeinek megnyugtató rendezése, valamint a hivatal státusának végleges tisztázása nélkül nem tudunk személyekről tárgyalni. De nem válaszoltunk a személyi javaslatokra azért sem, mert az előterjesztett nevek egy részéről az akkor rendelkezésre álló rövid idő alatt nem is tudtunk véleményt alkotni, a másik részét pedig komolytalannak kellett tekinteni, mert nyilvánvalóan nem bírják, nem bírhatják a bizalmunkat.

Beszélő: Taktikailag nem lett volna mégis helyesebb foglalkozni a személyi kérdésekkel, és ellenjavaslatokat előterjeszteni, nem azért, hogy az elvi kérdések tisztázása előtt megegyezés szülessen, hanem azért, hogy a tárgyalási pozíciót fenn lehessen tartani?

– Mi folyamatosan a tárgyalások folytatása mellett voltunk. A miniszterelnök által meghatározott október 13-i, majd 27-i határidőt úgy tekintettük, mint ami hatékony munkára serkent. A Csúcs és Nahlik urak kinevezésekor szerzett tapasztalatok arról győztek meg, hogy nem lehet addig személyekről tárgyalni, amíg nincsenek biztosítékok. Ellenkező esetben a közös elhatározással kinevezett személyeket ugyanis mondvacsinált ürüggyel akár napokkal a kinevezés után már le is válthatják.

Beszélő: A két táboron belül – kormánypárt, ellenzék – teljesen egységesek voltak az álláspontok?

– A kormánypárton belül érezhető volt némi véleménykülönbség. Amikor október 13-án a frakcióvezetők a miniszterelnöknél találkoztak, csak Kulin Ferenc, a kulturális bizottság elnöke és Csépe Béla, a KDNP frakcióvezetője érvelt a tárgyalások folytatása mellett. A miniszterelnök már akkor azzal fenyegetődzött, hogy egyoldalú lépésre szánja el magát. Az ellenzék végig teljesen egységes volt abban, hogy személyi kérdésekről csak a törvényes szabályozással párhuzamosan tud dönteni, és hogy a megállapodást egységes csomagnak tekinti.

Beszélő: Katona Tamás azt hangsúlyozza, hogy ők mindenféle kompromisszumokat felajánlottak.

– Gyakorlatilag nem voltak ilyenek. Előterjesztettek ugyan egy javaslatot, hogy a meghallgatáson az ellenzék szavazza meg a kinevezésre javasolt személyek alkalmasságát, s abban a pillanatban, amikor ezek a személyek megkapták a kulturális bizottságban a kétharmados többséget, kerüljön sor a két médiaelnök leváltására. Az új elnökök kinevezésére pedig a médiatörvény kétharmados elfogadása után kerüljön sor. Így egy bizonytalan ideig tartó interregnum jönne létre, amelyben a korábban kinevezett két alelnök teljhatalmat kapna a két intézmény vezetésére. Ez az interregnum a végtelenségig meghosszabbodhat, különösen ha a kormánypárti képviselők közül többen arra az álláspontra helyezkednek, hogy nem szavazzák meg a médiatörvényt. Elképzelhetőnek tartom ugyanis, hogy Katona, Kónya és Kulin urak a legjobb indulat mellett sem tudják biztosítani a médiatörvény megszavazását.

Beszélő: Ezekre az ellenzéki érvekre mi volt a kormánypártok válasza?

– Hogy indokolatlan minden bizalmatlanság.

Beszélő: Ennyi?

– Ennyi.

Beszélő: Az nem vetődött fel, hogy a médiatörvény elfogadása a feladat? Gombár és Hankiss már hónapokkal ezelőtt nyilvánosan bejelentették: azonnal lemondanak, mihelyt a médiatörvény megszületett.

– De igen, ez volt a mi érvelésünk alapja. Közöltük véleményünket, hogy a médiatörvény megalkotását jelentősen lehet gyorsítani. Javaslatot tettünk arra is, hogy azokat a módosítójavaslat-csomagjainkat, amelyek ezt megnehezítenék, visszavonjuk. Erre annál is inkább van lehetőség, hiszen a Magyar Rádió és a Magyar Televízió a mi értékelésünk szerint nem működik rosszabbul, mint bármely más közszolgálati intézmény. Nincs ezeknél semmiféle krízis. A kormány viszont nem a sajtószabadság követelményeinek megfelelő törvények elfogadását tekinti elsődlegesnek, hanem az elnökök leváltását.

Beszélő: Milyen lépések várhatók ezek után a kormánytól? Hogy lehet ebből a kelepcéből kimászni?

– Én úgy ítélem meg, hogy ha alkotmányos keretek között akarnak maradni, akkor a további kompromisszumkeresés az egyedüli lehetséges út. Ez persze nem egyszerű feladat a kormány számára. Mert egyrészt a kormány érdeke a Göncz Árpáddal való nyílt összeütközésnek és a médiaválság további elmélyülésének elkerülése, másrészt, mert a kormány nem kíván Csurka Istvánnal és követőivel szembekerülni, akik nem bánják, ha nincs médiatörvény, és a kormány által előterjesztett költségvetés megszavazását is attól teszik függővé, hogy elfogadható lesz-e számukra a tévé és a rádió elnöke.

Lapzárta után, kedd délután közli az MTI: a miniszterelnök javasolja a rádió és a tv elnökének felmentését, és Sára Sándor kinevezését a tv alelnökévé. Az új elnökök kinevezéséig az elnöki teendőket az alelnökök látnák el.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon