Skip to main content

Karneváli párttörténet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Az 1943-ban született, 1975-től emigrációban élő, majd 1989 tavaszán hazatért Szasa Szokolov most mutatkozik be a magyar olvasóknak. Ez a harmadik regénye, az elsőt (Bolondok iskolája) Vladimir Nabokov támogatta, azóta csaknem minden európai nyelven megjelent, a második (Eb és ordas közt) a szakértők szerint sajnos lefordíthatatlan. A szerzőt manapság a legnagyobb élő oroszok közé számítják, de félek, hogy nálunk mégsem lesz valódi sikere. A könyvet több helyen is féláron árulják, a borító meglehetősen elrettentő, ráadásul félrevezető, hiszen a képen a Kreml toronyórája kilenc óra ötvenhét percet mutat, holott a regény kezdő jelenetében Berija nyolc óra negyvennégy perckor akasztja fel magát az egymást fedő mutatókra. És recenziót sem láttam még eddig a regényről. Ha mindehhez hozzáveszem, hogy az egyébként káprázatosan fordító M. Nagy Miklós címválasztása nem mondható a legszerencsésebbnek, már kész is a valószínű sikertelenség receptje. Pedig Szokolov regénye minden ízében zseniális munka, fantáziája, nyelvteremtő képzelete kimeríthetetlen – tegyük hozzá gyorsan, hogy a bravúros magyarítás nem születhetett volna meg Esterházy ifjúkori prózájának ezerszínű pajzánkodása nélkül.

Persze kétségtelen, hogy az Asztrofóbia minden vidámsága és fékeveszett fickándozása ellenére nehezen befogadható, a magyar olvasó számára meglehetősen sok magyarázatot igénylő szöveg – M. Nagy Miklós jegyzetei csak részben képesek eloszlatni a homályt. Mert mindenekelőtt paródiáról van szó, mégpedig orosz irodalmi paródiáról, egy olyan maszkrendszer működéséről, melyben még egy orosz filológus is csak lexikonok segítségével képes felismerni az álarcok mögötti világot. A bahtyini értelemben vett karneváli világszemlélet jegyében íródott ez a regény: egymásba kapcsolódó, egymással feleselő, egymást folytonosan kifigurázó szólamok dialógusa, sem kitüntetett nézőpontot, sem uralkodó nyelvhasználatot nem ismer, állandóan relativizál, idézőjelbe tesz mindent – így természetesen önmagát is – allúziói, utalásai felölelik az európai és az orosz irodalomtörténelem egészét; a magasztos és a földközeli barátian összeölelkezik e lapokon, akárha a Farsang Hercegének derűs, délelőtti álmait olvasnánk. Mindenekelőtt formák travesztiájáról van szó: a pikareszk regények kifordításáról, a meseregény gúnyrajzáról, a történelmi memoárok kikacagásáról abban a meggyőződésben, hogy a História amúgy is megismerhetetlen, az önéletrajzírók hazudnak, csak önmaguk lovas szobrát faragják visszaemlékezéseik lapjain. A memoárirodalom mint gigászi köldöknézés – íme Szokolov történelemszemléletének alapja. És különösen igaznak tűnik ez, ha a szovjet párttörténet aranyoldalaira vonatkoztatjuk: az „igazság” örök homályba vész, hogy ki kit ölt meg, nem tudható meg soha, így a legabszurdabb feltételezések is helytállóak lehetnek. Sztálin például ijedtében halt meg – így Szokolov –, mikor a sötétből üdvözlésére előugró kutyáját imperialista merénylőnek nézte. Beriját nem kivégezték, de végzett önmagával a fent már ismertetett módon. E pillanatban, nyolc óra negyvennégy perckor beköszönt az időtlenség kora a Szovjetunióban, hogy csak akkor lóduljanak neki ismét az órák, amikor a memoáríró Paliszandr, a regény főhőse visszatér száműzetéséből, és elfoglalja tisztét az Orosz Kronarchiátus élén. A beállt időtlenség „kora” teszi lehetővé, hogy Szokolov könnyedén áthághatónak láttassa az Idő és a Tér korlátait, a regény semmiféle lineáris időrendet nem fogad el, több évszázad szereplői adnak egymásnak karneváli találkozót a könyv lapjain. A Történelem és az Idő semmi más, mint emlékezés, memoárirodalom – ez az alapgondolát ismét a bahtyini groteszk realizmus szellemében ábrázoltatik: „A szerző elhányta magát. És forgatva a világegyetem órájának mutatóit, az égi briliánsok millióival kirakott és milliárdkarátos óramutatót, visszaemlékezések formájában kiáradt az összes többi évszázad is.” Az alantas és a megszentelt, a testi és a szellemi rabelais-i kacagásban csókolózik össze.

Hiba lenne azonban, ha pusztán egy viháncoló kedvvel megírt, a nevetés elve által mindent semmisnek ítélő, rahmanyinovi virtuozitású etűdsorozatnak olvasnánk a regényt. A szomorú és megrázó alapszólamot a száműzetés témája alkotja a szövegben. Ismét egy orosz alaptémánál tartunk. Paliszandr Jurij Andropov által csőbe húzva merényletet kísérel meg Leonyid Brezsnyev ellen, de kiderül, hogy csak viaszbábokra lőtt. Kénytelen ezután a száműzetés keserű kenyerét majszolni. Ekkor Paliszandr és megalkotója, Szasa Szokolov sorsa egybekapcsolódik. A vallomások, melyek az elvesztett Oroszhonhoz zokognak, legyenek bármily parodisztikusak, mégis a regény legmegrázóbb, legpanaszosabb részei. A hazáját, éltető közegét elvesztett orosz emigráns művész örök dallama ez. Annak a „szent orosz irodalomnak” a siraloméneke, melyről egykor Thomas Mann beszélt. Parodisztikus, de mélyen átszellemült szerenád az örök orosz „anyácskához”.

„Milyen szomorú is a mi Oroszhonunk!” – kiáltott fel Puskin, mikor a Holt lelkek legvidámabb fejezeteit végigolvasta. Szasa Szokolov regényét letéve a mai olvasó sem mondhatna ennél érvényesebbet.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon