Skip to main content

Kivégzések a forradalom után

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1956 novemberében a szovjet csapatok brutálisan leverték a magyar forradalmat és szabadságharcot.

Magyarország életében példátlan méretű és súlyú megtorló bosszúhadjárat vette kezdetét.

Tízezreket internáltak, vetettek börtönbe, több száz embert kivégeztek.

Az ítéleteket titkos perekben hozták. A tömeges terrorítéletekről és a sorozatos kivégzésekről főleg csak mendemondákból, rettegő suttogásokból értesülhetett a megfélemlített lakosság.

A szigorúan titkos peranyagok és belügyi iratok a mai napig hozzáférhetetlenek. A korabeli sajtóban csak kevés számú, célzatos, többnyire hiányos és ferdítő tájékoztatás jelent meg. Egyre kevesebben vagyunk a perek túlélői, és még kevesebben azok, akik halálraítéltként személyesen és közelről, az akasztófák tövéből tapasztalhattuk meg történelmünk e nemtelen bosszúhadjáratát.

Fel kell frissíteni a nemzet emlékezetét, sokkolni kell amnéziájában, hogy világosan értékelhesse múltját. Cinikus hazugság közmegegyezésről beszélni a kádárizmus születésével kapcsolatban.

Két listát adunk közre. Az első a Budapesti Országos Börtönben kivégzett ’56-os politikai elítéltek nem teljes névsora. Csak azok adatait vettük fel, akiknek kivégzéséről hitelt érdemlő annotációink voltak. E lista 243 nevet tartalmaz. A köztemető 301-es parcellájában, azon a területen, ahová 1956-tól 1980-ig temették a kivégzetteket, 450 sírt számoltunk meg. (1980 óta a hozzátartozók maguk is eltemettethetik másutt a kivégzetteket.) A köztörvényes kivégzettek száma hosszú időn keresztül stabilan 4-6 között ingadozott évente. 25 évre számítva ez maximum 125.

Így az itt nyugvó politikai kivégzettek száma legalább 325-re tehető.

Tudomásunk szerint 1962 után nem volt politikai kivégzés, így e 325-ös szám az ’56-os kivégzettekre vonatkozik. Közülük 243 személy nevét tudtuk feltárni.

Ezért további kutatómunka szükséges.

Nagyon keveset tudtunk a vidéki, megyeszékhelyeken történt kivégzésekről. Úgyszólván minden megyeszékhelyen voltak megfélemlítést és elrettentést szolgáló akasztások. A rendelkezésre álló, szűkös irodalomban felbukkanó 29 nevet adjuk közre a második, rendkívül hiányos listában.

KÉRÜNK MINDENKIT, AKI KIVÉGZETT TÁRSAINKRÓL BÁRMIT IS TUD VAGY DOKUMENTUMA VAN, SEGÍTSEN! Keressen meg személyesen, telefonon vagy (célszerűen ajánlott-tértivevényes) levélben. Várjuk a kivégzettek még élő HOZZÁTARTOZÓINAK jelentkezését, hogy meg tudjuk személyesíteni halottainkat.

Jelen írást FÉNYES ELEK kutatómunkája, a KATALIZÁTOR IRODA[SZJ] munkatársainak gyűjtőmunkája és személyes tapasztalataim alapján állítottam össze. Ezúton is köszönetet mondok nekik, további munkára kérve őket.

Budapest, 1988. június 16.

Mécs Imre
(1121 Budapest, Zugligeti út 33. T.: 761-751)

A Budapesti Országos Börtönben (Bp. X., Kozma u. 13.) 1956 decembere és 1961 decembere között kivégzett ’56-os politikai elítéltek nem teljes betűrendes névsora.Név foglalkozás szül. év kivégzés napja  
         
Alapi László gépkocsikísérő 1920 1957. május 6.  
Andi József honv. százados 1924 1958. március 6.  
Angyal István építésvezető 1928 1958. december 1.  
Angyal Józsefné Fried Valéria htb. 1912 1959. július 21.  
Aradi István gépészmérnök 1924 1960. január 15.  
Ábrahám József szerszámkészítő 1924 1958. június 11.  
Ács Lajos honvéd 1938 1959. szeptember 8.  
Babér István MÁV-alkalmazott 1928 1959. február 13.  
Babolcsai István csapos 1905 1958. március 6.  
Bajdik Sándor földműves 1931 1960. október 22.  
Bakos Gyuláné Salabert Erzsébet darukezelő 1930 1958. november 28.  
Balázs Ferenc vízvezeték szerelő 1933 1957. április 10.  
Balázs Géza segédmunkás 1935 1957. július 20.  
Balla Pál fakitermelő 1919 1957. október 25.  
Balogh László csatornázó 1925 1958. április 22.  
Balogh Tamás vízvezeték szerelő 1931 1958. március 4.  
Barabás László gombkészítő 1909 1960. november 29.  
Barabás Tibor szállítómunkás 1917 1959. október 28.  
Bartók János traktoros 1936 1957. február 12.  
Batonai István targoncás 1928 1957. február 5.  
Batonai László segédmunkás 1927 1957. február 5.  
Bán Róbert rádiótechnikus 1934 1957. november 29.  
Bárány János szerszámkészítő 1930 1959. február 18.  
Bárdos János segédmunkás 1902 1959. október 2.  
Bencsik József ifj. alkalmi munkás 1932 1957. április 8.  
Berecz György gépkocsivezető 1924 1958. január 28.  
Berta János segédmunkás 1938 ! 1959. március 28.  
Berta József bányász 1934 1958. január 2.  
Békési Béla orvostanhallgató 1926 1958. április 22.  
Bódis János BM-dolgozó 1911 1958. április 10.  
Bognár Ottó csap. száll. csill. 1931 1958. március 14.  
Bokor János szabósegéd 1919 1958. november 6.  
Bosnyák Gábor Sándor kubikos 1930 1958. április 24.  
Bori János földműves 1915 1960. január 27.  
Bódi József kovácssegéd 1938 1958. december 23.  
Bóna Zsigmond hengerszerelő 1930 1957. február 12.  
Brusznyai László dr. tanár 1924 1958. január 9.  
Burgermeister József szerszámkészítő 1938! 1958. november 28.  
Csányi Sándor fogl. nélk. 1929 1959. december  
Csehi Károly munkás 1928 1959. július 30.  
Csermák János pincér 1928 1959. október 28.  
Csiki Lajos hiv. honvédtiszt 1931 1958. május 10.  
Csizmadia Ferenc száll. munkás 1932 1958. november 12.  
Czakó András segédmunkás 1928 1959. május 22.  
Czermann Lajos segédmunkás 1926 1959. március 28.  
Czédli István vasesztergályos 1935 1958. augusztus 9.  
Czimmer Tibor bányász 1923 1957. november 29.  
Dobi Károly kőműves 1931 1959. december 22.  
Dóczi Dénes segédmunkás 1932 1958. október 7.  
Dudás József mérnök 1919 1957. január 19.  
Erken Kemál művezető 1924 1957. november 29.  
Erdéji Gyula bányász 1925 1959. március 25.  
Erdész József vájár 1927 1957. augusztus 15.  
Erdősi Ferenc hiv. honvédtiszt 1935 1958. május 10.  
Erős István segédmunkás 1913 1958. október 10.  
Farkas Gáspár sertésgondozó 1914 1960. január 27.  
Farkas Imre bádogos-szerelő 1929 1958. február 28.  
Fáncsik György anyagellenőr 1933 1960. január 3.  
Fáy Ferenc kocsikísérő 1908 1958. március 14.  
Fejes József Tibor lakatos 1934 1959. április 9.  
Fenyvesi Miklós segédmunkás 1935 1959. március 28.  
Folly Gábor újságíró 1919 1957. május 14.  
Földesi Tibor villanyszerelő 1923 1958. január 31.  
Franyó Ferenc kocsis 1927 1958. február 20.  
Futó János bányász 1936 1959. október 28.  
Galgóczi Zoltán bányász 1933 1958. november 28.
Garamszegi Alfréd bányász 1918 1959. február 3.
Gábor László munkaügyi oszt. v. 1930 1959. szeptember 29.
Gábor Péter munkás 1919 1958. június 17.
Geczkó István gépkocsivezető 1926 1957. május 6.
Gerley József vájár 1930 1958. április 22.
Géber Miklós gépkocsivezető 1903 1957. szeptember 14.
Géczi József lakatos 1930 1958. november 11.
Gémes József munkás 1909 1959. július 30.
Gimes Miklós újságíró 1917 1958. június 16.
Gonda András segédmunkás 1900 1960. március 3.
Goór László munkás 1934 1957. szeptember 20.
Gönczi Ferenc gépkocsivezető 1931 1957. június 26.
Groszmann Frigyes csatornabúvár 1920 1959. október 28.
Gyöngyösi Miklós vízvezeték szerelő 1929 1957. június 26.
Gyulai Lajos anyagbeszerző 1931 1958. december 3.
Hajnal Sándor üveges 1914 1959. július 21.
Harazin János földműves 1908 1957. augusztus 31.
Havrilla Béláné Sticker Katalin orsózó 1932 1959. február 26.
Hámori István gépkocsikísérő 1917 1961. augusztus 26.
Hangodi István építőmunkás 1914 1957. december 31.
Harmina István villanyszerelő 1928 1957. október 15.
Hegedűs Géza segédmunkás 1913 1959. november 18.
Horváth Gyula segédmunkás 1935 1957. szeptember 20.
Horváth Tibor bányász 1936 1959. március 4.
Huszár László földműves 1932 1959. november 21.
Huzián János szabósegéd 1924 1959. december 22.
Ilyés László segédmunkás 1933 1958. május 14.
Iván-Kovács László raktáros 1930 1957. december 30.
Ivicz György villanyszerelő 1936 1959. február 18.
Izsó András fürdőmester 1905 1959. október 15.
Joó Lajos földműves 1915 1960. január 27.
Kalapos János bognár 1909 1960. január 27.
Kálmán Dezső földműves 1934 1958. november 15.
Karabélyos Imre ÁB-fiókvezető 1907 1959. november 3.
Katona József tűzrendész 1923 1958. május 7.
Katona Sándor nyomdász 1915 1957. február 12.
Keller Károly szállítómunkás 1925 1959. október 28.
Kicska János honvéd főhadnagy 1931 1958. november 15.
Kiss István nyomdai csiszoló 1928 1958. október 16.
Klenovszky István építőmester 1936 1958. október 4.
Kocsis Sándor munkás 1928 1957. szeptember 4.
Kokics Béla segédmunkás 1924 1958. május 8.
Kolonics János bányász 1935 1959. május 6.
Komjáti Ferenc MÁV-alkalmazott 1920 1957. július 20.
Kondori Imre géplakatos 1922 1959. október 28.
Korsós József géplakatos 1935 1958. augusztus 9.
Kósa Ferenc gyári munkás 1938 1958. június 25.
Kósa Pál asztalos 1921 1959. augusztus 5.
Koszterna Gyula munkás 1933 1959. július 30.
Kóté-Sörös József vándoriparos 1927 1959. február 26.
Kovács Dezső szigetelő 1920 1958. október 7.
Kovács Ferenc segédmunkás 1931 1957. június 26.
Kovács Imre János vasesztergályos 1929 1958. október 7.
Kovács István elektromérnök 1927 1957. október 31.
Kovács Lajos segédmunkás 1927 1961. augusztus 26.
Körösi Sándor fotólaboráns 1932 1958. március 6.
Krausz Gyula segédmunkás 1934 1959. október 28.
Kuti István bet. munkás 1926 1959. július 7.
Lachy Albert szerszámkészítő 1933 1958. november 28.
Lakos János szabósegéd 1920 1957. október 25.
Lassú István földműves 1899 1957. augusztus 3.
Laurinyecz András egy. hallgató 1927 1957. november 29.
Lengyel László segédmunkás 1936 1957. szeptember 5.
Léderer Jenő Tibor lakatos 1935 1957. február 15.
Lénárd Ottó péksegéd 1929 1958. január 28.
Lukács László segédmunkás 1923 1959. január 13.
Magari Mária takarítónő 1913 1959. október 28.
Magyar János vontatóvezető 1934 1958. november 15.
Major Ernő honvéd őrnagy 1915 1958. március 6.
Major János kertész 1906 1959. október 2.
Makó-Kléger László dr. segédmunkás 1911 1959. július 25.
Maléter Pál honv. miniszter 1917 1958. június 16.
Mansfeld Péter ipari tanuló 1941!!! 1959. március 21.
Mayer Antal villanyszerelő 1913 1958. január 14.
Márász Sándor hiv. honvédtiszt 1927 1958. február 26.
Mecséri János honv. alezredes 1920 1958. november 15.
Meggyesi Ágoston segédmunkás 1915 1959. október 6.
Menyhárt Gyula esztergályos 1904 1959. július 2.
Merényi Ernő gépkocsivezető 1914 1957. október 31.
Mészáros István segédmunkás 1934 1959. július 8.
Michalidesz Györgyné

Ocsai Mária villamoskalauz 1923 1959. április 7. Micsinai István munkás 1917 1957. április 18. Minczér József bányász 1932 1956. december 20. Modori Sándor vájár 1923 1958. október 7. Molnár Imre BM-dolgozó 1934 1957. október 3. Molnár Károly hegesztő 1930 1958. július 5. Molnár László főagronómus 1922 1958. február 20. Molnár Mihály gyári munkás 1908 1959. november 28. Molnár Sándor bányász 1933 1958. március 6. Monostori Lajos asztalos 1913 1959. november 3. Motzer Nándor térképész 1930 1959. április 9. Nagy András vasesztergályos 1934 1958. június 11. Nagy Imre miniszterelnök 1896 1958. június 16. Nagy József szállítómunkás 1929 1958. február 28. Nagy József vájár 1929 1958. november 28. Nagy József hentessegéd 1936 1959. február 18. Nagy József csillés 1934 1959. április 23. Nagy Zoltán bányász 1926 1957. október 28. Németh József kőművessegéd 1912 1959. október 28. Nickelsburg László műszerész 1924 1961. augusztus 26. Onestyák László segédmunkás 1938! 1958. november 22. Osváth Károly műszerész 1933 1959. május 14. Ökrös Vince földműves 1901 1959. október 2. Palotás Ferenc alkalmi munkás 1913 1959. november 28. Palotás József kovácssegéd 1935 1958. március 14. Panczer Gyula Ferenc villanyszerelő 1902 1958. október 23. Papp József centrifugálöntő 1927 1958. április 16. Patkó István segédmunkás 1910 1960. március 3. Pálházi Ferenc autófényező 1903 1957. május 10. Pálinkás (Pallavicini) Antal őrnagy 1922 1957. december 10. Pesti István bányász 1897 1959. december 2. Péch Géza mérnök 1931 1958. április 22. Pércsi Lajos mozdonyvezető 1911 1958. május 10. Pintér József lakatos 1936 1957. január 16. Pólya Ferenc Sándor villanyszerelő 1913 1957. április 8. Pongrácz János lakatos 1898 1959. október 15. Preisz Zoltán szerszámkészítő 1925 1957. május 10. Preszmajer Ágoston vontatóvezető 1934 1957. november 7. Rajki Márton dr. ügyvéd 1901 1959. július 30. Rasztik Péter földműves 1902 1960. január 27. Renner Péter térképész 1933 1958. február 5. Rémiás Pál honv. alhdgy. 1930 1958. november 15. Rizmajer József földműves 1935 1957. augusztus 31. Rusznyák László bányász 1933 1957. november 29. Schiff János munkás 1930 1957. április 25. Sikó Dezső kazánfűtő 1930 1957. július 20. Silye Sámuel vasesztergályos 1932 1959. november 21. Sipos István rakodómunkás 1910 1960. augusztus 1. Simon Gábor szabó 1934 1958. november 28. Simon Géza lakatos 1915 1957. szeptember 4. Sipos Zsigmond elektrotechnikus 1934 1957. augusztus 15. S. Nagy Sándor munkás (huszár ezr.) 1902 1959. július 31. Somlai István géplakatos 1936 1957. április 27. Somogyi Tibor honvéd 1935 1958. március 6. Sotonyi Jenő esztergályos 1913 1960. március 3. Sörös Imre lakatos 1932 1958. február 5. Spamberger György technikus 1913 1957. november 8. Steiner Lajos József szállítómunkás 1930 1958. augusztus 5. Szabó János gépkocsivezető 1897 1957. január 19. Szabó János gépkocsivezető 1928 1960. március 2. Szabó Pál   1915 1958. november 15. Szabó Károly villamoskalauz 1924 1959. január 14. Szabó Lajos Károly gépmunkás 1930 1959. február 18. Szántó Farkas Béla   1922 1958. december 29. Szász Zoltán bányász 1930 1957. július 20. Szegedi Flórián villanyszerelő 1929 1958. szeptember 3. Szelepcsényi István segédmunkás 1932 1959. szeptember 8. Szendi Dezső hiv. honvédtiszt 1923 1958. november 15. Szente Károly géplakatos 1906 1958. december 23. Szente István géplakatos 1937 1958. december 23. Szilágyi József dr. politikus 1917 1958. április (?) Szirmai Ottó dramaturg 1926 1959. január 22. Szivák István villanyszerelő 1934 1959. október 28. Szívós Géza segédmunkás 1931 1957. január 3. Szmrek Benjámin földműves 1934 1957. szeptember 5. Szörtsey István fűtő 1891 1 957. november 21. Takács Kálmán fűtő 1909 1958. november 6. Talló Mihály lakatos 1919 1960. január 27. Torocz Sándor agronómus 1930 1958. szeptember 3. Tóth Ilona szigorló orvos 1932 1957. június 28. Tóth József segédmunkás 1927 1959. február 26. Tóth László segédmunkás 1914 1957. július 20. Tóth Tibor traktorvezető 1937 1957. december 22. Török Ferenc telepvezető 1907 1959. november 3. Törzsök Géza szabász 1911 1958. május 20. Tumbász Ákos segédmunkás 1935 1959. március 28. Tutsch József traktorszerelő 1929 1959. szeptember 24. Újvári József segédmunkás 1927 1958. június 25. Varga István földműves 1911 1957. január 16. Varga József segédmunkás 1928 1957. január 22. Varga Miklós lakatos 1936 1960. szeptember 12. Vass Lajos fogl. nélk. 1936 1958. november 28. Veréb László szerszámkészítő 1935 1959. október 6. Viskovics János rakodómunkás 1918 1958. november 12. Zódor János csillés 1936 1958. október 24. Zrínyi János segédmunkás 1925 1958. március 14. Zsigmond László MÁV-alkalmazott 1922 1958. február 5.Újságokban, kiadványokban felbukkant nevek, akiknek személyi adatait, kivégzésének időpontját és sokszor helyét sem tudtuk azonosítani.Név kivégzés helye időszaka
     
Bobek Károly Kecskemét 1957. május
Császár József Győr 1957. ápr.–máj.
Czifrik Győr 1957
D. Szabó Károly Kecskemét 1957
Farkas Mihály honv. tiszt Kecskemét 1957. jan.
Földes Gábor rendező Győr 1957
Gobor Ferenc ifj. Kecskemét 1957. jan.
Gulyás Lajos Győr 1957
Hetz Gyula mérnök Győr 1957. júl.
Horváth István Székesfehérvár 1957. jan.–febr.
Jakab András Miskolc 1957. jan.
Kiss Antal Budapest 1957. máj.–jún.
Kiss Sándor

Kovács József Szeged 1958 tavasza
Kövecses Ferenc Kecskemét
Lakatos Péter Debrecen 1956. dec.
Mány Erzsébet 1957
Mikulás Gábor Miskolc 1957. március
Nagy András Miskolc 1957. jan.
Nausch Rudolf Budapest 1957. jan.
Oláh Miklós, 21 éves Miskolc 1957. ápr.
Papp István Budapest 1957. jan.
Soltész József Miskolc 1956. dec. 16.
Szrog Sándor Debrecen 1957. május
Tihanyi Árpád Győr 1957
Tokár Vince
Tóth Miklós Budapest 1957. május
Weintrager Győr 1957
Zsigmond[SZJ] Győr 1957Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon