Skip to main content

Kozmikus élvezeti cikk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Kell léteznie valamiféle történelmi vakfoltnak, nagyjából tíz évre a jelen időtől: ekkora távolság bőven elég, hogy legelevenebb emlékeink is nosztalgiává, rosszabb esetben tananyaggá változzanak. A meghatározó dolgok java ilyenkor helyi színezetté aljasul, apró-cseprő bajaink tömege többé nem tartható fejben – ami marad, a tét és tanulság nélküli, egységcsomagban kapható múlt. A történetek egyszer csak történelemmé válnak, és mi azon kapjuk magunkat, hogy egykori felismeréseink, fogadalmaink, szándékaink és maximáink nem jelentenek többet a politikusok és más emléktábla-avatók minden életszerűségtől elemelt frázisainál.

1991 a Vasfüggöny eltűnése utáni első nagyobb lélegzetvétel (és félrenyelés) éve. Azt hiszem, a magyarok többsége ebben az évben szembesült igazán azzal a fájó ténnyel, hogy nekünk, a boldog nyugati világba negyvenévnyi hányattatás után megtérő hajótörötteknek nem jár többé alanyi jogon a virágfüzér, és hogy a berlini fal darabkáiból készített szuvenír piaci értéke is rohamosan csökken. Már nem minket néztek, hanem nekünk kellett körülnézni – a felzárkózás, mely utóbb közös életünk gyökeres átalakulását eredményezte, ekkor kezdett vágyálom helyett kellemetlen, tipikus hétfő reggeli kötelességgé válni. Elindult Magyarországon az a folyamat, amely az évtized végére – a legelképesztőbb pszichológiai fordulatot véve – a puha diktátorok éráját boldog békeidővé avatta. A művészetek terén pedig megkezdődött a sokat emlegetett témaszegénység kora.
Innen nézve 1991 sokkal fontosabb határvonala a magyar mozi történetének, mintsem gondolnánk. A rendszer- és önmegváltó lendület még hajtja a nyolcvanas évek merész filmeseit, de egyre több jelet látunk munkáikban arra, hogy vészesen fogytán van a közlésre érdemes téma. A válságra a magyar film ellentmondásosan reagál: egyrészről kísérletezni kezd az univerzális történetmondás technikáival, másrészről kétségbeesve visszamenekül egyfajta belterjes, progresszívnek aligha mondható szimbolizmus keretei közé. Mindent, de mindent el szeretne mondani – csakhogy ahhoz van szoktatva, hogy a mondatot a felénél elharapja. Szerencsétlen módon ez a filmnyelvi beszédhiba nálunk éppen akkor tör elő, amikor a világban az információtól duzzadó médiakoncentrátumok kora hajnalodik.

Az említett ambivalencia a ’91-es filmtermésből Kamondi Zoltán kultuszfilmjén, a Halálutak és angyalokon érzékelhető a leginkább. Eleve nehéz meghatározni, hogy miről és miért így beszél a film, mégsem alkalmazható rá olyan mérce, amely alapján mindezt számon lehetne kérni rajta. Maga a történet a múlt és a jelen között rekedt főhősnő önmagára találását beszéli el. A nő két férfiban, apában és fiúban egyszerre keresi a szerelmet, a gyermekkort és saját, jelenidejű képét. Ez a gondolati út különös, álomszerű helyszíneken vezet keresztül. Az út vége, az ébredés pillanata mégis egy valóságos tragédia záróakkordjává válik. A nyolcvanas évek alternatív kultúrájának – mára kissé mulatságosan ható – keserű lazasága éppen úgy jelen van benne, mint a szigorú és jól átgondolt formai homogenitás. Ma már nemigen látni olyan filmeket, amelyekben a téma tisztasága ne vonná szükségszerűen maga után a stílusét is: funkciótlan elemeket csak olyankor látunk egy filmben, ha az önmagában is a funkciótlanságot igyekszik demonstrálni. A kilencvenes évek filmjeitől valahogy több objektivitást várnak a nézők, mint korábban; szikárabb, egyértelműbb dramaturgiát és kompozíciót. Ami nem feltétlenül pozitívum. Közvetve a „minden szembejövő objektum potenciális kellék”-típusú filmcsinálás hanyatlása tette lehetővé a „profizmus” hamis tündöklését Magyarországon, és vezetett ahhoz, hogy mára a nemzetközi szinten B-kategóriásnak is alig mondható kommersz hazai produkciók bemutatását szinte filmtörténeti eseményként kell kezelnünk, ha teljesítik az első számúvá vált feladatot: létre tudnak jönni.

Lassanként kikopott a filmes köztudatból a fogalmi gondolkozás, mely arra a két feltételezésre épül, hogy a szövegszerűen elgondolt elemek hitelesen lefordíthatók képi jelekké, és hogy a néző majd veszi is a fáradságot, és mindezt visszakódolja magának. Az ezredvégi mozinéző a művészfilmek közül is az azonnal oldódót kedveli, hiszen senki nem várhatja el tőle, hogy a multikulturalitás dzsungelében még rejtvényt is fejtsen. A Halálutak azonban olyan időszakban készült, amikor az efféle megközelítés még egyáltalán nem volt reménytelen. Mi több, számos formai kísérletet látunk benne – ezek kifejezetten az ezredvégi filmek túlcsiszoltságát (vagy inkább: sterilitását) előlegezik meg. A képi alapszimbólumok: a tűz, a spirál, a halálmadár minden sallang nélküli, szinte szemtelenül gyakori beiktatása Egoyan elbeszélésmódjára hasonlít. Az időbeliség kezelése is rejt néhány 1991-ben szokatlan, a késő-posztmodernre jellemző panelt. Egy filmbeli, 1901-es kiadású újság címoldalán például megjelenik egy kép, amelyen a főszereplő Eszenyi Enikő keze látható, amint a film jelenidejében az 1901-es újságot tartja. Érdekes, hogy a Halálutakban az idők ilyetén torlódása úgyszólván horrorelemnek minősül, és elsősorban hangulati tényezőként hat. A Nádas Péterére hajazó történetszövés elsődleges hordozója sokkal inkább a szövegben keresendő.

A filmben minduntalan előbukkanó sivár terek látványa messze van attól a jelentéstartalomtól, amellyel a tipikus kilencvenes évekbeli filmek az üresség, a kietlenség fogalmát felruházzák. A mozinézőt időközben olyan alaposan hozzászoktatták a filmnyelvi szójátékokhoz, hogy számára az érzékeltetés és a megmutatás végérvényesen különváltak egymástól. Mióta a térbeliség kikapcsolása a legkevésbé sem számít rendezői bravúrnak (kialakultak az ehhez szükséges egységes elvonatkoztatási pontok), egy betonfal megjelenítése a vásznon pontosan annyit tesz, mint maga a „betonfal” szó. Nem többet és nem kevesebbet. Még akkor se, ha a szóban forgó betonfal történetesen a bősi erőmű része. Ha egy mai rendező a kietlenséget akarja ábrázolni, nem kutat szimbolikus tárgyak és helyszínek után, hanem – kissé leegyszerűsítve – olyan helyzetbe hozza a nézőt, hogy az elé tárt világot a látványtól függetlenül is kietlennek érezze. Egyszóval nagyon megváltoztak az absztrakciós sémák az elmúlt tíz évben – annak ellenére, hogy gondolkozásmódunk alapvető átalakulására alkalmasint tíz év múlva ébredünk majd rá.

Ami azt illeti, a Halálutak valóban kozmikus élvezeti cikk, ahogy a film egyik betétdalában Spolarics Andrea énekli. Az égiek igencsak kedvelhetik ezt a történetet, hiszen egyike az utolsó régi vágású kultuszfilmeknek Magyarországon. Elég egyszerű jelrendszert használ ahhoz, hogy egy réteg vagy egy generáció számára könnyen beazonosítható, közösséget teremtő élménnyé váljon; ugyanakkor e  jelrendszer mögött olyan kusza, ideges tartalom rejlik, hogy gyakorlatilag bárki kiolvashatja belőle saját életének nehezebb pillanatait. Nem tudom, mi számít majd kultuszfilmnek 2000-ben, de egészen biztos, hogy minden ízében különbözni fog attól, amit Kamondi Zoltán ’91-es rendezése képvisel.

A már említett steril film kezdődő divatja egy másik ’91-es filmet homlokegyenest ellenkező irányba indított, mint a Halálutakat. Szabó István Találkozás Vénusszalja olyan a Kamondi-filmhez képest, mint egy fényesre pucolt, elegáns kávéház egy füstös pesti presszó mellett. A Halálutakhoz hasonlóan, külföldi főszereplőkkel létrehozott Találkozásban még véletlenül sem fedezhetünk fel olyan szűkebb körnek (vagy akár szubkultúrának) szóló jelzéseket, amelyek megzavarnák a film globális üzenetét. A Szabó-film makulátlan eurokéksége talán a legkorábbi olyan jelenség az elmúlt évtized magyar filmjeiben, amely legitimálja a hihető világ ráncfelvarrásait. Az apró magyar filmpiacon messze túlnyúló igényekkel készült Találkozás kezdett el igazából leszoktatni bennünket arról, hogy gyanakodva nézzük a kikozmetikázott hazai helyszíneket (a Találkozás Andrássy útja, a Bűvös vadász Kossuth tere stb.). Korábban azt kellett megmagyarázni, hogy mitől lett a filmbeli világ szebb, tisztább és egyszerűbb, mint amit nap mint nap látunk. Azóta áthelyeződtek a hangsúlyok, és egy filmrendezőnek inkább azt kell megindokolnia, hogy miért is tér el a skatulyából előhúzott látványvilág alaphelyzetétől. Bár jól látható, hogy az efféle szépítgetés bizonyos értelemben a reklámfilmek és a szappanoperák útját egyengeti, a valóságpárti zúgolódókat hamar elnémítja a kérdés: vajon tényleg szívesebben néznék a híradók színtiszta valóságát a mozivásznon is?Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon