Skip to main content

Nyugvóponton?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A főváros és a kerületek megállapodásáról


A tárgyalásokat Török Ferenc vezette. Az ő javaslatára három csomagban tárgyalták a lényegi vitapontokat. Először a garanciális, majd a vagyonjogi, végül a feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos problémák kerületek terítékre.

Kerületvédelmi jogok

A korábban megalkotott jogszabályok sok mindent eldöntöttek. Az alkotmány és az önkormányzati törvény is kimondja, hogy alapjogaikat tekintve a főváros és a kerületek egyenlőek. Ehhez az alapelvhez kellett megtalálni a mindkét fél számára elfogadható jogi formulát. Végül a megegyezés úgy fogalmazódott meg, hogy a kerületek többségének – a 22-ből legalább 12-nek – a hozzájárulása kell az általános rendezési terv elfogadásához, az adók kivetése és beszedése tárgyában, valamint az állami költségvetésből származó bevételek megosztásával kapcsolatos döntésekhez. Mindhárom esetben a fővárosi közgyűlés dönt, de ezt csak a kerületek többségének az egyetértésével teheti.

Ez a megoldás az együttműködő kerületek és főváros elvét helyezi előtérbe. Noha kétségtelenül igen erős pozíciókat biztosít a kerületeknek, hiszen elvileg például lehetővé teszi, hogy olyan vitás kérdésekben, mint az állami költségvetés által garantált kommunális vagy inaktív fejkvóta megosztása, korábbi, szélsőségesen megosztásellenes álláspontjukat érvényesítsék. De azért remélhető, hogy a későbbiekben méltányos megegyezések születnek majd, hiszen a megosztási arányokat a feladatoknak kell megszabni. Török Ferenc véleménye szerint „ez egy tisztességes és működőképes dolog, bár kétségtelenül sokkal fáradságosabb, mint ha a fővárosi közgyűlés előzetes egyeztetés nélkül hozhatna határozatot”.

A helyi adók megosztásának korábban ugyancsak igen heves vitákat kiváltó kérdésében is sikerült elfogadható kompromisszumra jutni: a kerületi polgármesterek belátták, hogy ha az adóbevételek bizonyos mértékű átcsoportosítására nem kerül sor, akkor kerület és kerület bevételei között elfogadhatatlan különbségek jöhetnek létre.

Kié a vagyon?

Korábban is és most is e körül a kérdés körül bontakozott ki a legkeményebb harc. A kerületek mindent maguknak akartak, a főváros pedig minél többet. Különösen élesen fogalmazódtak meg ezek az álláspontok a lakásvagyon kapcsán. A kerületek képviselői azzal indítottak, hogy minden önkormányzati tulajdonú lakás az övék, lakásgazdálkodásra (ennek szabályozása az eredeti törvényjavaslat szerint a főváros feladata lenne) nincs szükség, tehát a lakásügyhöz a fővárosnak semmi köze. Hasonlóan radikális volt az induló ajánlat az egyéb ingatlanok (a nem lakás céljára szolgáló helyiségek és üres telkek) esetében is. Nem fogadták el a szociális célokat szolgáló, fővárosi rendelkezésű lakáskeret elkülönítésének a gondolatát sem. Ezt a kérdést azzal vélték megoldhatónak, hogy a lakások értékesítéséből származó bevétel 10%-át hajlandók átengedni a fővárosnak. Ezen a ponton Török Ferenc a matematikai érvelést találta a legcélravezetőbbnek. Kiszámolta, hogy ha a kerületek ebben az évben eladnak mondjuk 300 ezer lakást, akkor idén kb. 7–800 millió üti a főváros markát, és később, ahogy csorognak be a részletek, évente még további 3–400 millió. Az idén várható „kiugróan magas” összegből cirka 350–400 lakást lehetne fölépíteni, vagyis a főváros gyakorlatilag mozdulni sem tudna, szociális célokat szolgáló lakásállományról beszélni sem volna érdemes.

A merev frontokat végül is az a felismerés oldotta fel, hogy a pillanatnyi budapesti lakáshelyzet ismeretében mindenképpen garantálni kell megfelelő számú új lakás felépülését. Így a konszenzus felé tett első lépésként a felek megállapodtak abban, hogy a lakások értékesítéséből befolyó teljes összeget vissza kell forgatni a lakásszférába. Innen már könnyebb volt továbbhaladni. Megegyezés született, hogy a szóban forgó bevételekből két lakásalapot kell létesíteni, egyet a kerületekben, egyet a fővárosnál. A befolyó pénzek 60%-át tarthatják meg a kerületek, és a maradék 40%-ot kell átengedniük az összbudapesti alapnak. Ám a fővárosi keretből épült lakások felét a korábbi befizetések arányában szét kell osztani a kerületek között.

Valahogy sikerült dűlőre jutni a lakásgazdálkodás szabályozását illetően is. A főváros szabályoz, de itt is szükséges a kerületek egyetértése. A módszer azonban eltér az eddigiektől, és rendkívül bonyolult. Az egyes kerületeket ugyanis a tulajdonukban lévő lakások számának megfelelő arányban illeti meg az egyetértési jog. Az egyszerűség kedvéért: ahány lakás, annyi szavazat.

Az üzlethelyiségek vonatkozásában már korántsem voltak ilyen engedékenyek a kerületek képviselői: 80%-ot sikerült megőrizni a maguk számára, a maradék 20% pedig egy általános fejlesztési alapba vándorol, amely az infrastruktúra fejlesztését és más kommunális beruházásokat szolgál. Felhasználásáról – ilyen megkötésekkel – a főváros dönt. Itt is érvényesült tehát az az alapelv, hogy az ingatlanokból származó bevételeket nem szabad fölélni.

Nem ment könnyen a telkek fölötti osztozkodás sem. Végül tételes lista készült azokról a közterületekről, amelyek tulajdonjogát megkaphatja a főváros, lévén, hogy vitathatatlanul valamennyi budapesti lakos érdekét szolgálják. Ilyennek minősültek például a dunai szigetek (Margitsziget, Hajógyári-sziget, Népsziget), a Gellérthegy védett része, Tabán, Városmajor, Városliget, Népliget. Voltak „tételek”, amelyekről nem lehetett vita, de azért akadtak rázós kérdések is: kié legyen az Orczy tér, kié legyen a budai Duna-part az Árpád híd és Margit híd között, kié legyen a pesti Duna-part és a Vár? A kerületeké lett. Biztató viszont, hogy mivel a felsorolt területek közül némelyik része a világörökségnek, védelmüket a főváros láthatja el. Ő gondoskodik majd arról, hogy ne bontsák le a Vigadót, ne építsenek a Mátyás-templom mellé felhőkarcolót vagy lóistállót.

Happyend?

Amikor a hatás- és feladatkörökhöz értek a delegációk, csillapult a vita heve. Már csak az kavarta fel némileg a kedélyeket, hogy milyen feltételek mellett adhatnak át vagy vehetnek vissza hatásköröket a tisztelt felek. Eredmény: a főváros átadhat és (egy korábban felmerült javaslattól eltérően) vissza is vehet hatásköröket, ha azok ellátását a kerületeknél nem érzi megnyugtatónak. Kötelezni azonban nem lehet, sem az átadásra, sem az átvételre. Az alapfeladatokat természetesen kötelező érvénnyel a kerületeknek kell ellátniuk.

30 órányi kemény viaskodás után végül is tető alá került a megegyezés. Véglegesnek azonban csak akkor tekinthető, ha azok is áldásukat adják rá, akiknek a képviseletében a tárgyalás résztvevői asztalhoz ültek: vagyis a többi kerületi polgármester és a fővárosi közgyűlés.

Mindez nem zárja ki, hogy máris örvendjünk – noha mértékkel – a kompromisszumkészség váratlan szárba szökkenésének, és máris elmerengjünk azon, vajon miért nem lehetett ezt a megegyezést egy-két hónappal korábban nyélbe ütni.

Érzelmeink hullámzásához mindenesetre megfelelően ünnepélyes hátteret szolgáltat a tárgyalások végén megalkotott politikai nyilatkozat, melyben a felek kijelentik, hogy ha a megegyezés pontjait nem sikerülne maradéktalanul belefoglalni a fővárosi törvénybe, a törvény szabta korlátokon belül akkor is törekedni fognak az érvényesítésükre.

S hogy szent legyen a béke, a dokumentum azt is kimondja: „A megállapodással mind a fővárosi, mind az SZDSZ vezette kerületi önkormányzatok e tárgyban tett korábbi nyilatkozatai érvényüket vesztik.”

Most itt tartunk.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon