Skip to main content

Senkiháziak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Tárca


Már nem emlékszem, kinek a fejéből pattant elő a sírgyalázás őrült gondolata. Szeptember derekat éppen csak meghaladtuk, s mivel még langyosak voltak az esték, kint foglaltunk asztalt, az Aranyhordó teraszán. Göcse ajánlotta: jöjjünk ide, az utolsó megbeszélésre, mert itt nem kell avatatlan fülektől tartanunk. Bölcs gondolat volt. Vajon melyik ügynök figyel oda a kocsmázók félrészeg gügyögéseire? Mégsem szólalt meg egyikőnk sem. Később – ahogy múltak a percek, az órák – egyre sűrűbb hálót vont körénk a hallgatás. A pincér elfelejtette bekapcsolni a falikarokat, s ha nem világít a topolyai út mentén egy foghíjas lámpasor, tekintetünk végképp beleréved az éjszaka félelmetes ürességébe.

Pedig lett volna miről cseverésznünk, akár hajnalig is! Egy hete döntöttük el: ha megkapjuk a behívót, átszökünk Magyarországra, és most – behívó nélkül is – elérkezett a cselekvés pillanata. Olyan híreket hallottunk, hogy napokon belül lezárják a határt, és ezután csak engedéllyel lehet külföldre utazni. Az ilyen mendemondákat senki sem hitte el. Pánikkeltőkkel elég gyakran találkoztunk, de az utóbbi időben oly sok furcsaság történt körülöttünk, hogy a badarságokat sem intézhettük el egy kézlegyintéssel.

Bentről, a nagyteremből borízű dalikázás hallatszott ki. Egy csoport tartalékos eltávozást kapott a JNA zobnaticai táborából, ám ahelyett hogy hazamentek volna lemosni magukról a koszt, idejöttek, és megpróbáltak kirúgni a hámból. Nem sok pénzük lehetett, mert a hegedűs csak ímmel-ámmal csatlakozgatott hozzájuk, de ez a csekélység egyiküket sem zavarta. Nyomot akartak hagyni maguk után, ami érthető, hisz az emberi törekvések többnyire a maradandóság felé irányulnak. Ki kell tűnni valamiben, hogy nevünk és hírünk fennmaradjon, hogy beszéljenek rólunk, s hogy minden tett, amit a múltban elkövettünk, vagy aminek tanúi voltunk, selymes ködlésként tapadjon az utánunk következők emlékeire.

A tartalékos fiúk eddigi életükben csak a mulatozás terén tüntették ki magukat. Ehhez értettek a legjobban. Nem csoda, hogy azt hitték: minden elhúzatott nóta egy képzeletbeli „emlékmű” talapzatát erősíti, amelynek csúcsára az ő nevük lesz fölgravírozva. Nem beszélgettünk erről, ám ez a fölismerés, a rosszalkodás eme sajátos formája iriggyé tett mindhármónkat. Lám: vannak emberek, akik ebben a vészterhes időszakban is megtalálják az örökkévalósághoz vezető utat.

Göcse tekintete késpengeként villant. Ugyanazt gondolta, amit én: mennyivel különbek nálunk ezek a fickók?! Aláírták a behívót, önmaguk halálos ítéletét, s talán még büszkék is erre. Talán ez a látványos „sírva vigadás” sem a távozás fájdalmát hivatott nyomatékolni, hanem a választott út fontosságát. A tekintete azt kérdezte: nem gúnyolódnak velünk ezek? Hiszen mi holnap reggel olajra lépünk, és lehet, hogy nem jövünk vissza soha többé.

Most már végképp nem lehetett szó csöndes révedezgetésről! Kihívás előtt álltunk, s ha nem vesszük föl a kesztyűt, örök lelkifurdalásra vagyunk kárhoztatva. A helyzet persze sokkal bonyolultabb volt, mintsem első pillantásra látszott: sem pénzünk, sem tehetségünk nem volt elég ahhoz, hogy egy nótaéneklés-viadalban a tartalékosok föle kerekedjünk.

Mást kellett kiagyalnunk: meghökkentő, sőt mellbevágóan eredeti deliktumot, amelyre meg nem volt példa ezen a környéken. Egy ilyen cselekménynél eleve csak gaztettek jöhettek számításba. A jót egykettőre elfelejti az ember, s ha túl sok gondja van, észre sem veszi. A gaztett pedig akkor igazán az, ami, ha nincsenek ép ésszel magyarázható indítékai. De még soha, egyetlen kisstílű útonálló, sem verekedte be magát a halhatatlanok panoptikumába. Ám aki az államhatalmat becsméreli, maga a rendszer gondoskodik arról, hogy az illető neve bekerüljön a tévéhíradóba!

Göcse – mintha csak olvasott volna gondolataimban – bólintott. Ez az! Bele fogunk trafálni a rendszer fenekébe, aztán elszaladunk, s mire magához tér, mire leporolja magát, már a túloldalon leszünk! Annyi alattomosság, annyi gáncs rejtőzködött ebben az okoskodásban, hogy nem is lehetett más kifejező eszköze, mint a sírgyalázás!

Úgy kámforodtunk el a teraszról, mintha máris elkövettünk volna valami ocsmányságot. A cechet persze elfelejtettük kifizetni, de ez semmiségnek számított ahhoz képest, amire készülődtünk. Útközben is tárgyalhattunk volna a részletekről, csakhogy fogalomtárunkból hiányoztak azok a kifejezések, amelyekkel az ilyen mesterkedések körülírhatók. De hát hogyan is lehet tárgyalni az olyan borzalmakról, ami a szabadkai zsidó temetőben történt: ledöntötték és darabokra törték a kőtáblákat, szeméttel szórták tele a hantokat, a kapura szurokkal hatalmas horogkeresztet pingáltak, és megpróbálták fölfeszíteni a kápolna ajtaját. Gondolni sem mertünk arra, hogy ezt az „iránytűt” használva fölfeszegessük a kriptákat, s a koporsók fedelét beszaggatva, mocsokkal meg téglákkal töltsük ki a zöld penész birodalmát.

A temetőben jóval hűvösebb volt, mint az Aranyhordó teraszán. Jól ismertük a parcellákat, ide hoztuk ki a lányokat szombat este, tánc után, most mégis tapogatózva haladtunk előre. Csupa lucsok volt mindenünk, mikor végre megtaláltuk az öreg Juhász síremlékét. Azért esett éppen őrá a választásunk, mert tartományhírű pártaktivista volt, s amikor meghalt, a község akkora obeliszket emelt neki, hogy megszédült, aki fölnézett rá. Ódunay Berci odahajolt hozzám, és megkérdezte: igaz-e, hogy az öreg ötvenkettőben a parasztok hasán táncolt. Azt akartam mondani: lehet, de szépen tudott faragni, meg verseket is írt. Ám ebben a pillanatban Göcse elkáromkodta magát:

– Ezt csak bágerrel lehet ledűteni – mondta. – Le van betonozva.

A szabadkai sírgyalázókra gondoltam, akik puszta kézzel csinálták azt a hatalmas ribilliót. Valami titka lehetett ennek az egésznek, mesterfogása, vagy mi a szösz, mert később, amikor a rendőrök elkapták őket, kiderült, hogy egyikőjük sem nehezebb ötvenöt kilónál. Nem, ehhez nem kellett tehetség, inkább gyűlölet, mégpedig olyan alattomos, mint egy szipolyféreg: belekapaszkodik az ember lelkébe, s addig tépi, ráncigálja, mígnem kiszakad, s az ember harákolva kiköpi, akár a taknyot. Rossz előérzetem támadt, de egyelőre nem mondtam semmit. Ódunay Berci szemlátomást örült, hogy nem kell testi munkát végeznie. Körbejárta az építményt, fontoskodva megtapogatta, aztán nagy bölcsen kijelentette: ha leszarjuk, az legalább akkora gyalázat lesz, mintha ledöntöttük volna.

Leszarni az öreg Juhász síremlékét! Micsoda kéjes gyönyörűség lenne! Már majdnem elrikkantottam magam, hogy: ez az, ezt kell cselekednünk, de eszembe villant, hogy a kóbor kutyák szinte naponta megteszik ugyanezt. Meg különben is: jön az eső, a szél, ugyan mi maradna belőle? Nem beszélve arról, hogy észre sem venné senki. Szerencsére Göcse is rájött erre, mert egy kézmozdulattal elnémította Ódunay Bercit, Leült az egyik sírhantra, s legalább tíz percig törte a fejét. Már majdnem megszólaltam: menjünk innét a fenébe, amikor Göcse – mintegy félálomban – motyogni kezdett. Azt mondta: jelszavakat kell pingálni. Olyasféléket, mint: rohadt komcsi, kurva anyád meg hasonlók. Ezt mindenki észrevenné. Ódunay Bercinek kimondottan tetszett az ötlet. Nekem már elegem volt ebből az egészből. Az iménti révedezésnél agyam kitisztult, és fogékony lett a kozmikus mélységekből sugárzó energiákra. Ráeszméltem, hogy ok-okozati összefüggés a tárgyak vonatkozásában is létezik, tehát ha egy tárgyat odébbtolunk, akkor egy másik tárgy tér-idő viszonyát is megváltoztatjuk. Ezt rögtön össze is foglaltam nekik, mondván:

– Írni akartok rá? Ugyan mivel?

Egyikük sem szólt egy szót sem. Végül Ódunay Berci kibökte:

– Hát a vérünkkel!

Göcse elröhintette magát. Vérrel írni egy kommunistabérenc síremlékére? Viccnek is rossz. Nem beszélve arról, hogy a vér megfeketedik a naptól, és olyan lesz, mint a márvány. Legfeljebb nagyítóüveggel veheti észre az ember, de akkor is nehezen. Nem, itt már semmit sem tehettünk. A sírgyalázás legfontosabb kelléke hiányzott belőlünk: a biztonságérzet. Mi már nem tartoztunk ide, a telecskai dombok közé: senkiháziak lettünk, egy gonosz hatalom elvette tőlünk azt, ami láthatatlan kötőanyagként kapcsolta össze törekvéseinket. Enélkül semmilyen cél, semmilyen szándék nem érhette el a beteljesülést, hiszen akárhová fordultunk, akármihez nyúltunk, biztos kapaszkodót sehol sem találtunk. Akinek nincs joga anyanyelvén beszélni, annak nincs joga szót emelni a nyilvánvaló ostobaság ellen. Veszélyes mákonylé a hallgatás: ha folyamatosan élünk vele, letőzegesedik bennünk a dac, és átalakul félelemmé. Aki pedig fél, sohasem tiltakozhat, legfeljebb csak félreáll, ha rászólnak: ez nem a te földed.

Ültünk az avarban, hátunkat összevetve, behunyt szemmel. Nem akartuk látni ezt a barátságtalan környéket. Elég volt érezni a hervadó virágok illatát, a fenyőgyanta és a tavalyról ottfelejtett füstölők kipárolgásait. Ez maradt abból, ami valaha szánalmat, haragot vagy éppenséggel gyűlöletet váltott ki belőlünk, hiszen csődöt mondtunk, végleg és visszavonhatatlanul. Amikor az embert elhagyja a szerelme, vagy rosszul alakulnak a pénzügyei, azzal a természetes egyszerűséggel tud haragudni, s talán kétségbeesni is, ami a birtoklásvágy melléktermékeként minden földi halandó sajátossága. A harag mindig a földből nő ki, a talpunk alatt lévő területről, s minden méltánytalanság, amit elszenvedünk, ebbe a földbe hull vissza, ezt sérti és ezt gyalázza meg. Nem véletlen, hogy a legsötétebb gyűlölet éppen a temetők ellen irányul. Meg kell becsteleníteni a földet, hisz ezzel olyan sötét erőket lehet az élők felé irányítani, ami a bomló testek lidércfényeiből táplálkozik. A sírgyalázás tehát a lehető legegyértelműbb utalás arra, hogy egy nép vagy embercsoport egy másik nép vagy embercsoport szemszögéből hontalannak tekinthető. Mi semmiképp sem élhettünk ezzel a beteges szimbolikával. Ki kellett szakadnunk innét, s ha nyomot hagytunk magunk után, az csak kezünk munkájával valósulhatott meg. Semmit sem lehetett ebből a közösen megélt emlékegyvelegből leválasztani, elkülöníteni. Sírt gyalázni – és erre ott kellett rádöbbennünk a temetőben – csak az tud, aki hatalomra törekszik. Gátlástalanul rombolhat és mocskolódhat, mert tudja: a hatalom, ez a nagy testvér, csöndben lépeget mögötte, s bár fejcsóválva szemléli ezt a mindenképpen delikát műveletet, néha-néha megfeledkezik magáról, és elmosolyintja magát.

Már majdnem megvirradt, amikor végre föltápászkodtunk. Álom volt ez, vagy tényleg megpróbáltunk valami őrültséget? – ezt már senki sem tudta eldönteni. Ismét megrohamoztak bennünket azok a csekélységek, amelyek színessé varázsolják az ember életét: fájt minden porcikánk, korgott a gyomrunk, és majd leragadt a szemünk. De nem foglalkozhattunk ilyen semmiségekkel: visszamentünk Göcse rozzant Citroenjéhez, megnéztük, megvannak-e a csomagjaink meg a három csillagos-fáklyás útlevél, aztán bepréseltük magunkat a járgányba, és megcéloztuk vele a magyar határt.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon