Skip to main content

Szabad Demokraták Szövetsége

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

 
Elvi Nyilatkozat

Mi, magyar demokraták, utódai vagyunk mindazoknak, akik a francia forradalom hármas jelszavának örökségét kívánták politikai valósággá tenni. Annak az Európának a része akarunk lenni, amely az elmúlt kétszáz évben nagyobb haladást ért el, mint az emberiség egész addigi története folyamán. Független, demokratikus, jóléti államot akarunk.




Utódai vagyunk a reformoknak, amely kivezette Magyarországot a középkorból és lerakta egy modern nemzet alapjait. Elődünk Széchenyi István és Kossuth Lajos.

Utódai vagyunk az európai és a magyar liberalizmusnak, amely korlátozni akarja az állam hatalmát a társadalommal szemben, meg akarja szüntetni az emberi személyiség kiszolgáltatottságát, meg kívánja valósítani a gazdasági élet önelvűségét. Elődünk Eötvös József.

Utódai vagyunk a polgári radikalizmusnak, amely általános választójoghoz, politikai jogokhoz akarta juttatni az egész magyar társadalmat, és amely utoljára érezte át teljes tragikus jelentőségében Magyarországnak a nyugati fejlődéstől való leszakadását. Elődünk Jászi Oszkár, aki nem tett engedményt soha semmilyen színű totalitarizmusnak és nemzeti elfogultságnak.

Utódai vagyunk az európai és a magyar szociáldemokráciának, amely először talált hatékony politikai eszközöket arra, hogy a szegény embert megvédje a kizsákmányolástól, tudatosítva jogát a jólétre. A szociáldemokrácia bizonyította be, hogy a politikai szabadságjogok a dolgozók jólétének garanciája. Elődünk Mónus Illés és Kéthly Anna.

Utódai vagyunk a magyar népi mozgalomnak, amely radikálisan szembefordult a nagybirtokkal és a magyar úri társadalommal, és amely nyomasztó politikai körülmények között is folytatta harcát a társadalmi demokráciáért. Elődünk Bibó István és Szabó Zoltán.

Utódai vagyunk az 1953–1956 közötti pártellenzéknek, amely szembeszállt a sztálinizmussal, és pártja parancsánál többre tartotta a nép akaratát. Elődünk Nagy Imre.

Utódai vagyunk annak a szövetségi törekvésnek, amely a Charta ’77-tel való szolidaritást kinyilvánította, és 1977 óta egyesítette a demokratikusan gondolkodókat Magyarországon. Elődünk Donáth Ferenc.

Folytatói vagyunk a harcnak, amelyet a magyar demokratikus ellenzék vívott tíz éven át az alkotmányban deklarált polgári és politikai jogok érvényesüléséért.




Mérték- és példaadónak tekintjük a három magyar forradalmat: 1848-at, 1918-at és 1956-ot.

1848 szüntette meg a jobbágyságot és teremtette meg a népképviseleti rendszert.

1918 hozta meg a politikai szabadságjogok teljességét, a munkásosztály emancipációját és az első földreform törvényt.

1956-ban megnyilvánult a magyar nép akarata a politikai pluralizmus teljes értékű formája: a többpártrendszer és az önigazgatás, a kisállami függetlenség teljes értékű formája: a semlegesség iránt.

A mai napig sem valósult meg 1848 követelése: a népképviseleti rendszer, 1918 követelése: a politikai szabadságjogok teljessége, 1956 követelése: a többpártrendszer és e két utolsó forradalom követelése: a munkásság joga a szabad érdekvédelemre és a politikai participációra.

A jog az ember elemi politikai állapota; jogaink ember mivoltunkban gyökereznek, s nem a „közösség” javára végzett szolgálat jutalmaként nyerjük el őket a szolgálat arányában.

A kötelességek következnek a jogokból és nem fordítva. A politikai hatalom értelme és feladata sajátos eszközeivel hozzájárulni e jogok érvényesítéséhez. Az állampolgár jogai egyúttal az állam hatalmának korlátai.

Harcolunk az egyén politikai jogaiért:

– a szabadságjogokért, amelyek megvédenek az önkénytől;

– a vélemény- és szólásszabadságért;

– a politikai jogokért, amelyek biztosítják, hogy beleszólhassunk a döntésekbe, és ellenőrizhessük végrehajtásukat; a politikai szervezetek és pártok szabad alapításának jogáért, a többpártrendszert magában foglaló pluralizmusért.

Harcolunk az egyén szociális jogaiért:

– a gazdasági kiszolgáltatottság elleni védekezés jogáért; a szakszervezetek és egyéb érdekvédelmi szervezetek szabad alakításáért;

– az állampolgári jogon járó létminimumért ma és a jóléthez való jogért holnap.

Harcolunk azért, hogy a közösségek és egyének szabadon rendelkezhessenek tulajdonukkal, harcolunk a vállalkozás szabadságáért.

Harcolunk azért, hogy a munkáshatalom ne kiürült jelszó legyen, hanem a munkás hatalma önmaga és munkája felett.

Harcolunk a természetes közösségek önrendelkezéséért:

– a területi közösségek autonómiájáért és háborítatlanságáért, a községek, városok és tájegységek önkormányzatának jogáért; jogukért az általuk létrehozott javak feletti szabad rendelkezésre, természeti és kulturális környezetük megőrzésének jogáért;

– a vallási közösségek szabad működésnek jogáért;

– a származási közösségek önszerveződésének és önmeghatározásának jogáért, olyan állampolgári státusban, amilyet igényelnek.

Harcolunk az életforma szabad megválasztása, és az ennek alapján történő közösségekbe tömörülés jogáért.

Harcolunk azért, hogy a modernizáció ne a természet „legyőzését” jelentse, hanem békés és kímélő együttélést a természettel.

Harcolunk a nemzeti szuverenitásért:

– az állami függetlenségért;

– a nemzetek közti demokratikus viszonyért, a katonai tömbök nélküli Európáért;

– a nemzeti szuverenitás olyan felfogásáért, amely magában foglalja a magyar nemzet más állampolgárságú tagjaival való cselekvő szolidaritást is.

Harcolunk azért, hogy Magyarország – Közép- és Kelet-Európa többi népével együtt – Európa része maradjon.




Teendőink:

– összefogva minden demokratikus erővel elérni az állam túlhatalmának radikális csökkentését, hogy az államhatalom társadalmi ellenőrzése lehetségessé váljék;

– követelni, hogy a hatalom nyilvánítsa ki egyértelműen: a független kezdeményezésekkel szemben csak politikai eszközöket alkalmaz:

– elfogadtatni, hogy a törvényesen elismert politikai ellenzék minden működőképes demokrácia alapintézménye; hogy demokráciában egy „jó” kormánynak is kell legyen ellenzéke; hogy az ellenzék csak akkor partnere és nem puszta ellenlábasa az éppen hatalmon lévő kormányzatnak, ha a társadalom berendezkedése demokratikus;

– megértetni, hogy nincs politikai párbeszéd, ha a párbeszédet folytató felek nem ismerik el egymást kölcsönösen és nyilvánosan (beleértve a tömegtájékoztatási eszközök igénybevételét);

– magunknak pedig megmutatni, hogy politikailag cselekedni, a hatalommal, partnerekkel, harcostársakkal együttműködni, kompromisszumokat kötni csak világosan megfogalmazott elvek alapján lehet, amelyeknek elkötelezzük magunkat.

Budapest, 1988. október 24.



























































































Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon