Skip to main content

Szimbiózis, parazitizmus és laicitás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A cikk bevezető részében a szerző az általa „progresszív parazitáknak” nevezett orvosi kft.-kről szól, amelyek rátelepszenek a kórházra, mintegy belőle táplálkoznak, némi bérleti díj ellenében használván az önkormányzati tulajdonban lévő infrastruktúrát. A Szent Imre Kórház és a Rolicare előszerződését Vargha Márton – ezek után – a szimbiózis magasabb szintre emeléseként és intézményesítéseként értékeli. Szeretném felhívni a cikkíró szíves figyelmét a szimbiózis és a parazitizmus közötti igen lényeges különbségre. A szimbiózis ugyanis két vagy több különböző szervezet kölcsönösen hasznos együttélését jelenti, míg a parazitizmus során az élősdi a gazdaszervezet rovására érvényesíti életigényét.

Az előszerződéshez csatolt szakmai indoklás – amit Vargha Márton bizonyára egyáltalán nem vagy csupán igen felületesen ismer – meggyőzően igazolja, hogy jelen esetben az önkormányzati tulajdonú, illetve a magánkórház együttélését a felek valóban a szimbiózis, és nem a parazitizmus elvei szerint képzelik el. A Rolicare számára a Szent Imre Kórház technikai bázisának és szellemi kapacitásának felhasználása számos területen költségtakarékos, hatékony megoldást kínál, ugyanakkor azonban a közkórháznak is lehetősége nyílik olyan diagnosztikus és terápiás eszközök igénybevételére, amelyekhez más módon, belátható időn belül aligha juthatna hozzá.

Az új létesítmény tervezése tehát a meglévő, illetve a hiányzó funkciók és kapacitások gondos figyelembevételével történik majd. A két szervezet működésében kölcsönösen kiegészíti egymást, miközben az egymásnak nyújtott infrastrukturális, valamint egészségügyi szolgáltatásokat korrekt szabályok szerint számolják el. Mindebből a Szent Imre Kórház körzetében élő biztosítottaknak is csak haszna származik, az ellátási felelősség terhét viselő önkormányzat pedig inkább kíméli, mintsem szétszórja a rendelkezésére álló szűkös fejlesztési forrásokat.

A szakmai indoklás ismeretében – úgy vélem – könnyeden megválaszolhatók Vargha Mártonnak a cikkben említett, konkrét kérdései, amelyekre – szerinte – megnyugtató választ nem lehet adni. Mi lesz, ha a magánbeteg intenzív kezelésre szorul? A normálisan működő intenzív osztály ágykihasználása minden bizonnyal lehetővé teszi a rászoruló áthelyezését anélkül, hogy egy biztosított beteget máshová kellene elszállítani. Hogyan határozzák meg, hogy a fenntartási költségek vagy a telefonszámla mekkora hányada esik a magán-, és mekkora a biztosított betegekre? A fűtés, a világítás, a vízfogyasztás, a telefonhasználat elkülönített mérése a technikai fejlettség mai szintjén már nálunk, Magyarországon sem jelenthet igazán problémát. (A posta például – igény esetén – akár fővonalak szerint bontott számlát is küld.)

Elvileg tulajdonképpen egyet lehet érteni a Kórház a törvény szélén című cikk szerzőjének avval a véleményével, hogy ideális megoldás az együttműködő, de szervezetileg, gazdaságilag, helyileg teljesen elkülönített köz- és magánklinikák hálózata lenne. A cél minden reformelképzelés szerint egy olyan vegyes tulajdonú egészségügyi rendszer megteremtése, amelyben érvényesülnek a piaci viszonyok, kialakul a versenyhelyzet, és funkcionál a szektorsemleges finanszírozás. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy ma még igen-igen behatároltak a privatizáció „tiszta” formáinak a tényleges lehetőségei. Korlátokat emel például a befektetők részéről a tőkehiány, az igénybevevők részéről a csekély fizetőképes kereslet, továbbá az egészségbiztosítás jelenlegi helyzete is, amelyben egyelőre meghatározatlan az egyes egészségügyi szolgáltatások reális ára, és megoldatlan azok értéken való megtérítése. Az adott körülmények között tehát a privatizáció igazán járható útját többnyire csak az állami (önkormányzati) és a magánegészségügy sajátos szimbiózisa jelenti. Kérdésként merülhet fel persze, hogy érdemes-e akkor a tulajdonviszonyok átalakítását egyáltalán erőltetni. Úgy vélem, hogy a privatizáció elsődleges célja – a súlyos financiális gondokkal küzdő mai egészségügyben – a pluszforrásteremtés. Egy meglévő struktúra átalakítása mindig, mindenütt többletforrás-igénnyel jár. A csekély hatékonyságú jelenlegi rendszerben rejlő „tartalékok” csak előzetes befektetés árán tárhatók fel, csupán így mobilizálhatók. Ha tehát nem akarjuk látott szájjal, ölbe tett kézzel várni a sült galambot, akkor szükségünk van a magántőke részvételére, akkor utat kell nyitnunk a privatizáció olyan formáinak, amelyek itt és most, az adott lehetőségek mellett és korlátok között egyáltalán életképesek, megvalósíthatók. A döntést hozó önkormányzati szervezeteknek pedig éppen az a feladatuk, hogy egy-egy konkrét esetben különbséget tudjanak tenni a szimbiózis, illetve a parazitizmus között.

Vargha Márton – úgy tűnik – nehezményezi, hogy a Fővárosi Közgyűlés egészségügyi és sportbizottságának tagjai túlnyomórészt orvosok, vagyis nem betegek, hanem a szakma képviselői. Szerinte a „laicitás” lenne az egyik biztosítéka annak, hogy egy-egy szakmapolitikai kérdésben a lakosság érdekeit kifejező, új elképzelések szülessenek. Ha a dolog valóban így működne, akkor – attól tartok – az elmúlt kommunista rendszer a tapasztaltnál jóval sikeresebb lehetett volna, hiszen a döntéshozók – különösen a rezsim bizonyos periódusában – igazán nem voltak híján a laicitásnak. Pelikán elvtárs – a Tanú című klasszikus film főszereplője – például valóságos diadalra vezethette volna a „szocialista szellem vasútját”, és nem lett volna kicsi, világossárga, citromízű a ki kísérletezett magyar narancs sem.

A magam részéről hajlamos vagyok pozitívan értékelni azt, hogy a Fővárosi Közgyűlés egészségügyi és sportbizottságának tagjai – akik bár túlnyomórészt orvosok, kezdetben bizony nem sok szervezési, társadalom-egészségügyi ismerettel rendelkeztek – szemmel láthatóan a gyakorlatban sajátítják el, tanulják meg a szakmapolitikát.

Úgy vélem tehát, hogy az új elképzelések kialakítása, a szakmai jellegű döntés vagy állásfoglalás nem nélkülözheti a professzionális szintű felkészültséget. Ugyanakkor viszont a lakossági érdekek felett őrködő társadalmi ellenőrzésnek, a laikus kontrollnak is megvan a maga helye, létjogosultsága.

Amiben tökéletesen egyetértek a Kórház a törvény szélén című cikk szerzőjével, az az, hogy a magyar egészségügyben ma meglehetős zűrzavar uralkodik, és feltétlenül szükséges a kabát újragombolása, egy olyan reális, konkrét, logikus struktúraátalakítási program kidolgozása, amilyet jelenleg – sajnos – sem a Népjóléti Minisztérium vezetői, sem a kormánypártok, sem az ellenzékiek nem tudnak még felmutatni. Ez utóbbi alapkérdésekkel kapcsolatos álláspont részletes kifejtése azonban már bizonyára meghaladná e „visszabeszélés” kereteit.

Dr. Péteri Miklós

orvosigazgató-helyettes

Fővárosi Szent Imre Kórház
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon