Skip to main content

Talált tárgyak: Sto gyelaty?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Betűhív részletek a polgári körök ötletkatalógusából

Megfosztva az egyidejűség lehetőségétől


Tárgy: Sok százan fordultak hozzánk, hogyan juthatnának belépőjegyhez a Vigadoba

Orbán Viktor február 6-i beszéde soha nem látott érdeklődést váltott ki. Sok százan fordultak hozzánk, hogyan juthatnának belépőjegyhez a Vigadóba. Sajnos, Egyesületünk tagjain, a tagegyesületek képviselőin kívül csak azoknak tudtunk helyet szorítani, akik munkájukkal segítették programjainkat.

Azt javaslom és kérem, szervezzék meg, hogy minél többen – családi, baráti körben, társaságban, a képernyő előtt, vagy a rádió mellett – legyenek résztvevői ennek a nem mindennapi eseménynek.

A polgári körök gyakran kérdezik tolünk: mi a feladat? Mitévok legyünk? Mit kell csinálni?

Ezzel a kis ötletkatalógussal – amely reményeink szerint hamarosan szerkesztett, nyomtatott formában is napvilágot lát – ebben szeretnénk segíteni. Pontosabban segítünk egymásnak, hiszen a listát a polgári köröktol beérkezo pályázatok alapján állítottuk össze. Ez a katalógus nem lezárt; azt további ötletekkel bárki gazdagíthatja. Kívánom, hogy azokat sikerrel váltsa valóra.

Mindenkinek sok örömet kíván:

Hende Csaba
A Szövetség a Nemzetért Polgári Kör nevében

Megszerveződés, belső élet

ˇ baráti vagy szakmai alapon, vagy lakóhely szerint

ˇ telefon-, cím-és e-mail listák, az információt az e-maillel rendelkezok telefonon továbbadják a többieknek

ˇ régi keresztény értelmiségek szellemiségének folytatása

ˇ 8-10 tagú mag + háttér (családok, barátok...)

ˇ lakótelepi lakóközösségi hálózat szervezése

ˇ folyamatosan bovülo tagság, minden tag szervezi

ˇ megszólítani, elérni a hasonlóan gondolkodókat, bevonni oket a tevékenységbe

ˇ saját célok kituzése

ˇ program, munkaterv megfogalmazása

ˇ hírlevél: az önkormányzati képviselotestület nemzeti gondolkodású képviseloinek rendszeres beszámolójával

ˇ országos polgári köri tanácskozás tartása, pl: nyári kempingezés keretében.

ˇ Megyei koordinátorok kiválasztása

ˇ Profi országos szóvivo állítása

ˇ Adatbank az aktív tagokról (foglalkozás, képzettség, hobby)

ˇ Keresni kell a kapcsolatot a munkás- vagy/és paraszttöbbségu körökkel;

ˇ Legyen a köröknek saját ünnepeik, nevük, logójuk, legyen krónikásuk – így folyamatosan megörökítik az eseményeket;

[…]

Külső kapcsolatok

ˇ Részvétel nagygyuléseken, tüntetéseken, demonstrációkon, önkormányzati üléseken, lakossági fórumokon és más közéleti kérdésekkel foglalkozó rendezvényeken

ˇ meghívók készítése a programokra (nem csak kör tagoknak), beszámolók, szórólapok

ˇ a polgármesterrel, a képviselovel, a FIDESZ helyi szervezetével való kapcsolatfelvétel, (rendszeres részvétel a fogadóórákon)

ˇ elemzések készítése és terjesztése

ˇ Sportrendezvények rendszeres szervezése, pl. szombat délutáni foci., kirándulás;

ˇ A település (Budapesten kerület) köreivel rendszeres (pl. havi) közös gyulések, beszámoló egymás tevékenységeirol, ötlet-és tapasztalatcsere, egymás elérhetosége

ˇ Kapcsolat a nem polgári vezetés alatt álló települések köreivel

ˇ Egy összeköto kör informál, értesít több kört

ˇ Polgári kávéház létrehozása muvészek, írók eloadásával

ˇ Kapcsolat a keresztény ifjúsági és karitatív szervezetekkel, civil szervezodésekkel, bekapcsolódás a munkájukba

ˇ Kapcsolattartás határon túli polgári körökkel

ˇ Lakossági fórumok rendezése külpolitikai, közéleti témákban,

szakemberek (jogászok, orvosok, táplálkozási szakember, óvóno, ezermesterek, stb.), politikusok meghívásával

ˇ A polgári körök zárt információs hálózatának kiépítése (egységes adatlap alapján, személyes kapcsolatokon keresztül adatbáziscserékkel, vagy a Demokrácia Központ összesítésével)-elérhetoségek, ki milyen segítséget tud nyújtani, és milyent kér

ˇ Együttmuködés, egyeztetés a nemzeti oldal helyi pártszervezeteivel.

ˇ Meghívható nívós eloadók listája a Demokrácia Központban. Kiajánlható emberek, akiknek az eloadásaira meg lehet hívni másokat is!

ˇ Különféle jellegu programokkal különbözo rétegek megszólítása

ˇ Kapcsolat öntudatos és nem öntudatos baloldali szavazókkal, megnyerésük, meggyozésük

ˇ Természetjárás határon túli körökkel is

ˇ Klubhálózat kiépítése: néhány cukrászdában, kávéházban muvészekkel kötetlen beszélgetés; politikusokkal nem politikáról (hiánypótló, a baloldaliak is betévedhetnek majd)

ˇ IGAZSÁG és HAZUGSÁG díjak alapítása;

Közösségteremtés, -erősítés

ˇ megjelenési lehetoségek feltérképezése és kihasználása a városi televízióban, rádióban

ˇ noknek célzott programok, melyek a noket nyitottabbá teszi a közélet iránt

ˇ „polgári térkép”: hol laknak a jobboldali emberek, milyen üzleteket, cégeket vezetnek – tolük vegyük igénybe a szolgáltatásokat! (A következo választáskor is segíthet.)

ˇ Hetente tartsunk TV mentes napokat, közös programok sokaságával;

ˇ a valódi magyar termékeket gyártó magyar cégek, vállalatok feltérképezése, azok vásárlása a multinacionális vállalatok termékeivel szemben

ˇ vállalkozói fórum: lehetoségek, tervek, adóterhek...

ˇ Polgári körök (külso) kapcsolatrendszerének a felhasználása a kvalifikált, állástalan honfitársaink érdekében, különös tekintettel a legnehezebb sorsú fiatal- és idoskorúakra

ˇ polgári kávéház létrehozása muvészek, írók eloadásaival, könyvesbolttal; ez egyúttal védett munkahely: hátrányos helyzetben lévok foglalkoztatása; védett szórakozóhely: drog- és füstmentes

ˇ „Engedd át a gyalogost!” országos mozgalom: másokra figyelés a közlekedésben

ˇ dolgozatok, elemzések, tájékoztatók készítése és elküldése a Demokrácia Központnak (kérve, jelenjen meg a honlapon)

ˇ jogi dokumentumok mintáinak készítése, tanácsadás (polgári kör, alapítvány bejegyzéséhez, megállapodás-tervezet a helyi stúdióval, kiadóval...)

ˇ kulturális, politikai, tudományos eloadások, kötetlen összejövetelek

ˇ kirándulás, piknik (egy kör vagy több kör együtt)

ˇ egymás megszólítása, segítése, hogy minél többen visszanyerjük szabad akaratunkat, saját gondolatainkat

ˇ idosebb tagok gyermekeit meg kell kérni, hogy ajándékozzanak szüleiknek mobil telefont. A kör kis tanfolyamon megtanítja oket a készülék használatára, különös tekintettel az SMS-ezésre;

ˇ szabadido programok sorában (fozoverseny, piknik, kirándulás) regionális kispályás labdarugó kupa;

ˇ ne bojkottáljunk, hanem pozitív diszkriminációval vásároljunk hazai terméket. Adjunk ki idorol – idore jegyzéket ezekrol. Alakítsunk ki zárt fogyasztási láncokat (pl: tejtermékek, hús, zöldség, stb.);

Kultúra, művelődés, nemzeti hagyományaink ápolása

ˇ a nemzeti azonosságtudat ébrentartására, fokozására szerzoi estek, könyvbemutatók, kiállítások és más kulturális rendezvények szervezése a hozzánk közel álló írók, költok, muvészek szereplésévei

ˇ kölcsönkönyvtár létrehozása a nemzeti oldal irodalmi alkotásai számára;

ˇ helyi fiókkönyvtárral kapcsolatteremtés: idoseknek, betegeknek, igényeik szerint könyvek, folyóiratok házhoz szállítása;

ˇ a lexikonokban szereplo hazugságok, tévedések összegyujtése, nyilvánosságra hozása;

ˇ olvasókör, felolvasóestek

ˇ polgári kávéház létrehozása muvészek, írók eloadásaival

ˇ a város vagy település különbözo évfordulóira, a hozzá kötheto történelmi események évfordulóira ünnepségek szervezése

ˇ társadalmi munka az önkormányzat fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében (óvoda, játszótér)

ˇ elemzések készítése és terjesztése

ˇ kirándulások történelmi emlékhelyeinkre és a történelmi Magyarország leszakított részeire

ˇ irodalmi, fotó-, rajz- és sportpályázatok kiírása, lebonyolítása

ˇ nemzeti, kulturális értékek felkutatása megorzése, megismertetése, s e munkába az ifjúság bevonása

ˇ irodalmi, történelmi, politikai, szociológiai, filozófiai, természettudományi, egészségügyi eloadások, külön ifjúságiak is

ˇ borbarátok klubja: híres magyar borvidékek és boraik, borászaik megismerése, meglátogatása

ˇ tárlatlátogatások, koncertlátogatások csoportosan

ˇ dalkör, népdalkör, táncház

ˇ számvetés, leszámolás a Kádár korszakkal. Konkrét történetek gyujtése „népi oral history”

ˇ szukebb környezetünk muvészeinek, kultúrájának számbavétele. Kapcsolatteremtés velük;

ˇ mecenatúra szervezése mualkotások létrehozására a polgári körök összefogásával (amator muvészek (festés, színjátszás, zenélés, stb.) támogatása);

ˇ helytörténeti (családtörténet is lehet)pályázatok kiírása;

ˇ községi, falusi búcsúk felélesztése (hagyományos vígasságok, borkóstoló, eloadás...)

Fiatalok

ˇ elevenítsük fel a komatál, a „paszita” hagyományát: gyermekágyas kismamák tehermentesítése egy hónapig mindig más család látja el az újszülöttes családot egésznapi élelemmel;

ˇ egy-egy gyermekes ifjú párnak ajánljunk fel egy-egy napot, vagy hétvégét, amikor vigyázunk a gyermekeikre (legyen idejük egymásra)

ˇ lakásépítés kalákában, ahol van építész, tanácsadással;

ˇ Felelosségre nevelés: kisgyereknek is legyen teljesítheto kis feladata. A körökben cseréljünk errol példát, ötletet;

ˇ (hátrányos helyzetu) fiatalok korrepetálása;

ˇ tehetséggondozás: a kiválókat még kiválóbbakká tenni. A tehetség felismerése és felkarolása;

ˇ létesítsünk célzott ösztöndíjakat egy-egy iskola számára. Felkészítés, jutalmazás. Hasonlókép egy-egy tanár részére: szakkörök vezetésére, kutatásra, honismereti kiadvány szerkesztésére, botanikus kert létesítésre, stb. Segítünk pályán tartani oket;

ˇ kulturális programok szervezése:(zene, tánc, képzomuvészet, kézmuves foglalkozás, népi hagyományok, pásztorjáték, családi nap...)általános- és középiskolások bevonásával

ˇ tanulás: a körök támogassák egymást, határozzák meg, mely területen kívánnak elorelépni. A nyelvtanulás kiemelt feladat!

ˇ Közös sporteseményeken fel lehetne támasztani régi játékokat (méta, teke, kidobó, kötélhúzás, stb.), bajnokságot rendezni belolük;

ˇ „Életükkel példát” sorozat: meghívott neves, példamutató személyiségek eloadása életükrol

Politika, helyi közélet

[…]

ˇ a településeket bontsuk kisebb „falvakra”, alkalmazzuk a régi

neveket, a lakótelepeket névadással bontsuk kisebb részekre;

ˇ „stációk” láncolatából, a települések kitüntetett pontjainak

meghatározásával erosítsük a lokálpatriotizmust;

ˇ szomszédsági egységek helyreállítása: laza kertvárosi környezetben: növényzet közös gondozása, fák örökbefogadása, együttélési kiskáté-ajánlás jelleggel; tömör városi környezetben szomszédsági egységek teremtése, bezárkózás oldása, szépítés;

[…]

ˇ helyi demonstrációk szervezése

ˇ országos demonstrációkon, rendezvényeken való részvétel, segítés a szervezésben

ˇ szükség esetén nyílt levelek politikusoknak

ˇ felhívások közzététele a polgári lapokban

ˇ politikusok, közéleti személyiségek meghívása eloadóként

ˇ országgyulési és önkormányzati választási kampányok: plakátragasztás, szórólaposztás

ˇ a választáson részvétel a szavazatszámláló bizottságban

ˇ az Európa Unióval, a csatlakozással kapcsolatos eloadások szervezése

ˇ lakossági fórumok rendezése különbözo politikai, közéleti témákban, szakemberek, politikusok meghívásával

ˇ Kapcsolatteremtés baloldali értékek szerint gondolkodókkal. Értelmes viták szervezése (részvétel kritikai jelleggel baloldali rendezvényeken is)

ˇ Tájékozódó jellegu közvélemény-kutatás a kistelepüléseken;

ˇ Helyi korrupciós ügyek feltárása, nyilvánosságra hozása;

ˇ Utód nélkül elhunyt tanárok, kedves novérek sírjának ápolása;

ˇ A polgári körök bevonásával végrehajtandó feladat lehet a választások elott tett, valamint a kormányprogramban lefektetett ígéretek összevetése a kormány tényleges tetteivel, azok hátterének, és a „népszeru intézkedések” árainak az elemzése, magyarázata. A kontrollnak ki kellene terjedni a kormány és a kormánypártok parlamenti frakciójának a stratégiailag legfontosabb kérdések (média, nemzeti tulajdon, földtulajdon,

határainkon túli magyarság, az állam hitel felvétele, bevándorlás, stb) tekintetében tanúsított magatartására, szükséges esetben társadalmi akciókkal kényszeríteni ki a helyes, ill. akadályozni meg a hazánk érdekeivel ellentétes döntéseket.

A feladatot megfelelo (jogi, politológiai, szociológiai) végzettséggel rendelkezo fiatalok, egyetemisták, nyugdíjasok végezhetnék. Az elemzo munka alapja lehet a parlament ülésein való személyes részvétel vagy az országgyulés honlapján megjeleno információk. Ez utóbbiak a tartalomelemzésre is jó lehetoséget kínálnak. Az elemzések eredményeit, a hozzájuk fuzött magyarázatokkal együtt a médiában rendszeresen közzé kellene tenni.

Média

ˇ a köröknek lehetnek saját sarkaik, hirdetotábláik;

ˇ adománygyujtés városi, községi polgári lapra

ˇ városi, községi polgári lap létrehozása, szerkesztése, kiadása, terjesztése

ˇ egy baloldali vezetés alatt álló városban, pl. a közeli jobboldali város lapjának mellékleteként megjelenhet helyi újság

ˇ felhívások közzététele a polgári lapokban (programok, demonstrációk, nyílt levelekre való támogatás)

ˇ a környéken fellelheto nem jobboldali sajtótermékek (pl. Metro) gyujtése és MÉH-be szállítása; a bevételt a polgári kör saját céljaira fordítja

ˇ politikamentes helyi lap létrehozása (jeles napok, ünnepek, kultúra, környezet...) – ez szemléletformáló ereju lehet

ˇ sajtófigyelo és -archiváló rendszer (a következo választásokhoz és a mindennapos politikai vitákhoz háttéranyagként szolgálhat)

ˇ Véleménynyilvánítás a nyilvánosság elott: betelefonálások rádió és Tv musorokba, olvasói levelek írása újságokba, közlemények, hozzászólások, felhívások, nyilatkozatok, tiltakozások közzététele a médiában, beleszámítva az internetet is

ˇ Nyomásgyakorlás a médiára az ORTT panaszbizottságánál tett bejelentésekkel.

ˇ tudósítások gyujtése az internetes levelezolistákon jelentkezo tudósítóktól;

ˇ hírek tematizálását ne engedjük egyoldalúvá tenni. Készítsünk tudósításokat, riportokat, írjunk olvasói leveleket az internacionalista sajtóba (is);

Jótékonykodás

ˇ karácsonyi használtruha-osztás, Szent Miklós napi ünnepség...

ˇ jótékonysági polgári bál

ˇ véradás

ˇ jótékonysági koncert szervezése

ˇ nagycsaládosoknak ruhaosztás

ˇ idoseknek heti, havi bevásárlás, betegellátás, ügyek intézése...

ˇ mozgáskorlátozottak szállítása rendezvényekre

ˇ gyermekeknek játszóház, fiataloknak különbözo programok

ˇ program a magyar gyermekekért: használt, de jó minoségu gyermekruhák, játékok, sporteszközök, könyvek összegyujtése, szétosztása az óvodákkal, iskolákkal és egyházi intézményekkel együttmuködve;

ˇ kisnyugdíjasok érdekvédelmi szervezetében eloadás tartása, segíteni nekik a szükséges nyomtatványok kitöltésében (kormány ígéretek számonkérése újságcikkek, fórumok útján);

ˇ minden körnek legyen környékbeli saját magányos örege, gondoskodjanak róla fiatalok bevonásával. […]Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon