Skip to main content

Vissza ’89-hez!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Költségvetés, ’93.


A nadrágszíj elsőképpen azáltal szorul, hogy meghonosítják az úgynevezett kétkulcsos áfa rendszerét, ami által közelebb kerülünk a nyugati hozzáadottérték-adózási szisztémákhoz. Az áfa (általános forgalmi adó) aránylag könnyen behajtható (nem ok nélkül tervezi a kormány e téren a havi adóbevallás bevezetését), mégis kicsi, sőt évről évre csökkenő arányt képvisel az állami bevételek között. Enyhítenek tehát e gondon, és a támogatott fogyasztás (jellemzően az élelmiszerek, a kulturális javak, az energia, a gyógyszerek és gyógyászati eszközök) „0 százalékos” forgalmi adóját kézzelfogható behajtásra változtatják át (amit annak idején Rabár pénzügyminiszter hiába szorgalmazott). A kormány a kedvezményes körben 8 százalékos, a többi árura és szolgáltatásra pedig változatlanul 25 százalékos áfa kivetését javallja a Háznak (kiiktatva egyúttal a különféle szolgáltatásokra szabott közbülső, 15 százalékos adószintet). Az intézkedés a fogyasztás 44 százalékát érinti majd, így a jövő év elején körülbelül 4 százalékos általános áremelkedést vált ki, de ennél természetesen jóval érzékenyebbek lesznek a szegények, az öregek és betegek veszteségei. Viszont 60 milliárd többletbevételt vár a pénzügy az intézkedéstől.

Aggódik a koalíció

Az áfa-ügy berzenkedést vált ki a kormánypártokból, ami érthető is, hiszen a koalíciót emberközpontú (hogy úgy mondjuk, antropomorf) honatyák alkotják, akik a köz érdekénél fölébb helyezik az ember adózó mivoltát. A pénzügyi tárcánál látták előre, hogy ez a pont a legkényesebb, és egy-egy változatot munkáltak ki az áfa-reform bevezetésének, illetőleg elhalasztásának esetére. Ha a kétkulcsos áfa elfogadtatik, érvelt a pénzügy, az így nyert milliárdok egy részét – a legújabb álláspont szerint 36-37-et – az előnyben részesített célokra (úgymint a felsőoktatás fejlesztésére, a szociális ellátás bővítésére, a légi és a légvédelmi erők fejlesztésére, valamint a közrend és közbiztonság szavatolására) lehetne fordítani. Ha viszont a többlet-forgalmiadó nem folyik be, előbbre kell hozni az államháztartási reformot, megkezdődhet az apparátusok működésének módszeres takarékosabbá tétele.

Ám a pénzügy végül maga vetette el a második változatot, nincs ereje a különféle tárcák költekezésének alapos felülvizsgálatára. Ennek következménye az lesz, hogy a képviselőház ismét csak bázisszemléletű költségvetést fog készíteni, kénytelen lesz befejezett tényként elfogadni az apparátusok javallatait a tíz-, száz- vagy ezermilliók elköltéséről. Egy vonása mégis kiteljesedik a parlamentáris költségvetés-készítésnek: a pénzügy nagyobbat mond, hogy legyen min puhítani, aztán a koalíció nekilát a pénzügyre pöckölni a népszerűtlenség morzsáit. Áfa-ügyben az MDF parlamenti frakciója úgy foglalt állást hétvégi ülésén, hogy a kétkulcsosságot csakis kompenzáció mellett fogadják el. A KDNP még inkább aggódik az elesettek szavazataiért, kerek perec ellenzi a létszükségleti cikkek forgalmi adóztatását. A kisgazdákon az agrártermék-értékesítést érintő újabb fenyegetés miatt lett úrrá az aggodalom. Bár meg kell jegyeznünk, az élelmiszerek áfájára a lakosság biztosan sokkal inkább ráfizet, mint a termelők, hiszen rugalmatlan fogyasztásról van szó, a forgalmi adóztatás nem változtat azon, hogy enni és inni azért kell a magyar embernek. Az agráriusok szempontjából valójában az a fogós kérdés, hogy vajon mi lesz a kistermelőknek nyújtott adózási kedvezményekkel, erről viszont egyelőre semmit se tudni. Annyi derült ki, hogy a lakásépítkezéseknél a kormány meg akarja szüntetni a forgalmiadó-visszaigénylés kedvezményét; ha sikerül elfogadtatnia ezt a koalíciós pártokkal (ami távolról se biztos), 25 százalékkal növekednek az építkezés költségei.

A kópé önkormányzatok

A másik territórium, ahol a nadrágszíj összébb húzódik, az önkormányzatok világa lesz. Mi nem vagyunk az önkormányzatok ellenségei – magyarázta Kupa pénzügyminiszter, majd nyomában Becker Pál MDF-es vezérszónok –, de hát az önkormányzatok nagy kópék, a számláikon lévő pénz a ’90 végi 30 milliárdról ez év közepére 70 milliárdra nőtt. Nem is olyan szegények tehát, mint híresztelik róluk. Persze a pénzellátottság egy-egy időpontra vonatkozó fölméréséből csak politikusi célzattal lehet következtetni arra, fedezik-e a helyi szükségleteket egy adott időszak önkormányzati bevételei. Márpedig a helyi adóbevételek növelésére kényszeríti az önkormányzatokat, hogy a költségvetés mindössze 10 százalékkal (21-22 milliárd forinttal) több támogatást nyújt nekik, mint az idén, holott az infláció mértéke a kincstári becslések szerint is 16-18 százalékos lesz.

Közben a központi költségvetési szervek támogatását az önkormányzatoknál nagyobb mértékben, 15 százalékkal toldják meg. E diszkrimináció egy részét a köztisztviselők és a közalkalmazottak újdonsült jogállása támasztja alá, hiszen nagy a jelentősége immár annak, ki a munkáltató. Ha az állam a munkáltató, gondoskodik is róla, hogy betartsa fizetésemelési kötelezettségeit, amelyeket a köztisztviselői törvény ró reá. Információink szerint a jövő évre vonatkozólag mintegy 8 milliárdos ilyen, a központi apparátusok körében teljesítendő bérfejlesztés hárul a költségvetésre, de a későbbiekre is gondolni kell, így az irányelvek 18 milliárdos „bérpolitikai keretet” szabnak meg. Az önkormányzatokat viszont – ellentétben az idei évvel – nem segítik „központi bérpolitikai intézkedésekkel”. Ha az önkormányzat a munkáltató, akkor már autonóm kenyéradóval állunk szemben, az ő dolga, honnan teremti elő a pénzt tisztviselői és alkalmazottai fizetésének emeléséhez, amelyre pedig a törvényes bértarifarendszer kötelezi. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének adatai szerint csak a közoktatásban 40 usque 50 milliárd forinttal kell fejleszteni a mostani béreket, hogy valóban életbe lépjen az 1994. január 1-jére megállapított illetményrendszer.

Változni fog az önkormányzatok finanszírozásának rendszere: a személyijövedelem-adón jelenleg fele-fele arányban osztozkodik a településekkel a központi költségvetés, jövőre ez 70:30 százalékra csúszik el a központ javára, ellentételezésül pedig a lélekszámra, valamint az iskolai, egészségügyi, szociális ellátásra szabott támogatások normáit emelik. A személyijövedelemadó-képződésben ugyanis – magyarázta Kupa pénzügyminiszter és Józsa MDF-es képviselő – igen nagyok a különbségek a szegény és a gazdag települések között, így igazságosabb az egyöntetű normák szerinti támogatás. Csakhogy – vitázott Wekler Ferenc (SZDSZ) – a mostani szja-megosztást kiegészíti az a 7-8 milliárd forint, amelyet a szerény jövedelemadójú települések megsegítésére fordítanak (az szja-t a falvaknál 4300 forintra, a városoknál 6000 forintra egészítve ki); ezt az összeget jövőre magának tartja meg a magyar állam, az igazságos támogatási rendszer jegyében. Továbbá – érvelt Wekler – a 30 százalékos részesedés a teljes állami újraelosztás árnyékát vetíti előre, ami által elvész az önkormányzatok érdekeltsége abban, hogy lakosai növeljék a jövedelmüket.

Az eladósodási csapda

A megszorító intézkedésekre jórészt tetemes elkötelezettségei szorítják rá az államot. Ilyenek a mezőgazdaságot ért aszálykárok, és hogy ezáltal az aszállyal kapcsolatos hitelek prolongálására kényszerül; ilyen a társadalombiztosításnál keletkezett pénzügyi hiány enyhítése, és ilyen a munkanélküliség, amely a kincstári prognózis szerint jövőre 900 ezer főre (más előrejelzések szerint nagyobbra) nő, s így növekvő összegekkel kell támogatni a Szolidaritási Alapot. Még így is szigorítások várhatók a munkanélküli segélyezés rendszerében, tervezik az ellátási idő csökkentését (másfél évről egy évre), a minimális munkanélküli-járadék csökkentését, a munkavállalók és a munkaadók által fizetendő járulék növelését. Igen nagy összegeket emésztenek fel ’93-ban a külföldi és a belföldi adósságszolgálat terhei: a külföldi adósságszolgálat az idei 17 milliárdról 31 milliárd forintra, a belföldi törlesztések és kamatterhek 177-ről 206-207 milliárd forintra nőnek. És az előterjesztés tanúsága szerint még nem is döntöttek a politikai és más kulcsfontosságú elkötelezettségek pénzügyi fedezetéről: még „nincs előirányzat” arra, mekkorák a kárpótlással, kezességvállalásokkal vagy a meghozandó törvényekkel kapcsolatos igények, mennyibe fog kerülni az egyházi ingatlanok visszaadása, a volt szovjet laktanyák környezeti kárainak elhárítása.

Jövőre jócskán növekszik az állam eladósodása, hiszen a kormány 180-185 milliárd forintos központi költségvetési hiányt céloz meg, és ez a társadalombiztosítási és más alapok deficitjével együtt 230-240 milliárdos államháztartási hiányra duzzad. Az eladósodás a ma látszólag stabil pénzügyi egyensúlyt fenyegeti. Kupa pénzügyminiszter is érzi a veszélyt. „Úgy gondolom – fejtegette expozéjában –, hogy a hiány nagyságának eldöntése a jövő évi költségvetés alapkérdése… Szeretném elmondani azt is, hogy a hiányt nem azért kell leszorítani, mert felborul a külső egyensúlyunk. Nem, a külső egyensúlyunk jó, de ha ez a tendencia tart tovább az államháztartásban, felborulhat. Nem azért kell leszorítani, mert nem tudjuk finanszírozni. Tudjuk!” A pénzügyminiszter és nyomában az MDF bizakodik abban, hogy jövőre szerény növekedésnek indul a gazdaság, s amíg ennek áldásait nem élvezheti eléggé a költségvetés, addig is rendelkezésére állnak a devizatartalékok és a lakosság megtakarításai.

Vitázik ezzel a derűlátással Soós Károly Attila (SZDSZ) és Békesi László (MSZP). Kétséges – mondják –, hogy a magyar gazdaság már most oly versenyképességre tett szert és annyira fölgyorsul a privatizáció, hogy tartós és biztos növekedésre lehetne számítani. Másrészről – fejtette ki Soós Károly Attila – a már most közel 2000 milliárd forint államadósságot igencsak megnöveli az idei és a jövő évi deficit; az állam által fizetendő kamatterhek robbanásszerűen nőni fognak, túlszárnyalva a kamatlábak várható csökkenésének hatását. Mert igaz, hogy örvendetesen csökken az infláció üteme, így a kamatlábak is – ám emiatt a megtakarítások a betétektől máshová (aranyba, ingatlanba) menekülnek, a külföldiek nálunk elhelyezett megtakarításainak nem jelentéktelen része hagyja el az országot. Semmiképp nem számíthatunk tehát a forint- és devizabetétek oly növekedésére, amely finanszírozná az államkassza jövő évben keletkező deficitjét. És mi lesz azután, ’94-ben? „Engem – fűzte itt hozzá a szabaddemokrata-szónok – sokkal inkább foglalkoztat a ’94, a nagyobb távlat, mint a ’93!” A költségvetés kiadásai tovább növekednek az államadósság kamatterheivel, a hiteligény egy részét bizonyára külső forrásból kell majd kielégíteni! „Ide vezet – jósolja Soós –, külső falba ütközéshez vezet a kormánynak az a politikája, amely elkerüli, halogatja a költségvetési egyensúly javításának sürgős feladatát. Ha a kormány szándéka szerint haladunk tovább, akkor ’94-ben külső korlátok miatt kell majd az 1989 novembere utániakhoz hasonló durva korlátozásokat bevezetni!”

Más miatt is felidéződnek az órendszer halódásának évei: még mindig nem kecmeregtünk ki a 80-as évek jövedelemcentralizáló csapdájából. A Pénzügyminisztérium ahol tud, lecsap a lappangó milliárdokra, ugyanakkor képtelen ellenállni a közköltekezés növelésére irányuló nyomásnak. Tehát folytatni kénytelen a vadászatot a milliárdok után; nem csoda, hogy züllik az adómorál. Ráadásul a pénzügy maga sem tudhatja biztosan, hol költi pazarlón a pénzt, és hol kell elkerülhetetlenül költekezni. „Ma nincs másra esély – szögezi le Békesi László, a jövedelemcentralizáció csapdájának kiváló ismerője – mint válságköltségvetésre. Ennek a válságköltségvetésnek azonban végig kell vonulnia a kiadási struktúra teljes körén.”

E feladat persze nem kevésbé súlyos, mint a nemzet úgynevezett sorskérdései.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon