Skip to main content

Zsákba(vas)macska

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A DIMAG privatizációja

[A munkanélküliségi adatokról]


Az Országos Munkaügyi Központ szerint a munkanélküliség növekedése megállt, illetve hónapok óta lassan csökken. A januári kismérvű növekedés éppúgy szezonális hatás, mint a júniusra prognosztizált növekedés. Lényeg az, hogy megtörtént a fordulat.

Az elmúlt év őszén az Oktatáskutató Intézet a munkanélküliség által leginkább sújtott megyékben, Borsod-Abaúj-Zemplénben, Nógrádban, illetve Szabolcs-Szatmár-Beregben megyénként három településen kérdőíves felmérést végzett pályakezdő munkanélküliek körében.1991–92 fordulóján ugyanis az ÁVÜ úgy kötött szerződést a vevő Szojuzruda–Nuevometal konzorciummal, hogy hiányoztak a garanciák a Dimag-részvények ellenértékének behajtására. Később sem igen erőltette az ÁVÜ a vételár megfizetését. Csepi Lajos, az ÁVÜ volt ügyvezető igazgatója a Magyar Hírlapnak nyilatkozva elismerte az utóbbi vádat, mondván: a pénzbeszedéssel szemben a foglalkoztatás szempontjait részesítették előnyben. A rossz szerződés miatt viselt felelősséggel viszont az a baj, hogy az a két kollega, aki megkötötte, már kikerült az ÁVÜ kötelékéből. Márpedig az ÁVÜ-vezetők nem felelősek – állítják –, mivel a kritikus időpontban az ÁVÜ még nem építette ki a kötendő szerződések belső ellenőrzési mechanizmusát (erre végül az ÁSZ szólította föl tavalyi vizsgálata során). Az ÁVÜ volt és jelenlegi vezetője, „érzékelve a nyilvánosság felől” érkező „nyomást”, megkérte Szabó Tamás privatizációért felelős minisztert, hogy jelentse fel a szerződéskötő kollegákat. A miniszter december 30-án az ÁSZ-nak címzett levelében még ezt írta: „A lefolytatott belső vizsgálat az ügyben további intézkedéseket azért nem tett, mivel az ORFK illetékesével szóban történt egyeztetés szerint a megnevezett ÁVÜ-munkatársak tekintetében büntetőjogi felelősségre vonás kezdeményezésének – szándékosság hiányában – indokoltsága nem volt…” Most viszont ugyanő, a felelősségre vonásról nyilatkozva, egy olyan volt kollega nevével példálózott, aki forrásaink szerint nem vett részt a Dimag privatizációjában. Vagyis távolról sem biztos, hogy a nyilvánosság nyomása nem egy humbugot kényszerített-e ki.

Az ÁSZ bírálatának lényege az, hogy a szerződéskötés során lényeges pontokon nem tartották be az ÁVÜ igazgatótanácsának (ÁVÜ-it.) 1991. november 26-i határozatát. Ebben az ÁVÜ-it. respektálta az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium érvét, miszerint ha elmarad a privatizáció, a Dimag „csődbe kerülhet”, és konstatálta azt is, hogy a Szojuzruda–Nuevometal – a Dimag nyersanyag-szállítója – az egyetlen jelentkező (az ÁVÜ – írják rezignáltan – „megkísérelte a pályáztatás előkészítését, de az eredménytelen volt”). Ha nincs versenytárs (amit a szakma a „befektetői kezdeményezésű privatizáció” műszóval jellemez), a vevő látszólag előnyös helyzetbe kerül, s ezt az eladó feltételek, biztosítékok támasztásával igyekszik ellensúlyozni. Az eladó esélyeit növeli viszont, hogy ő ismeri jobban az „árut”, vagy ha nem ismeri jobban – ami ez esetben könnyen elképzelhető –, akkor is a vevő fizet rá a zsákbamacskára. Ellentétben az ÁVÜ-it. egyik intenciójával az eladáskor nem készítették el a Dimag mérlegét, s mint fél év múlva kiderült, a Dimag adóssága 1991 végén nem 9 milliárd forint volt (mint amennyit a Pénzügykutató Rt. az ÁVÜ megbízásából feltárt), hanem 16 vagy – egy másik fölmérés szerint – 12-14 milliárd. Az új tulajdonos jóvoltából lett Dimag-vezérigazgató, Klicsu András utólag jött rá arra is, hogy – állítása szerint – már korábban, 1991 folyamán is felszámolást kezdeményeztek a Dimag ellen.

Eladáskor a Dimag 11,4 milliárd forint névértékű részvényeinek nagyobb részével, 9,2 milliárddal a vagyonügynökség rendelkezett, ezt az AVÜ-it. határozata szerint 530 millió forintért adták. A vevőnek két részletben kellett volna fizetnie: először azonnal, olyképp, hogy a vételár kb. felét, 3,5 millió dollárt elengednek a diósgyőri cég Nuevometal GmbH. felé fönnálló (összesen több mint 7,5 milliárdra rúgó) tartozásából. A második részlet – így a határozat – az „1992. szeptember 30-át követő 15 napon belül válik esedékessé”. Volt még egy 2,2 milliárdos pakett, ez jogilag a Magyar Hitel Bank (MHB) által megvásárolt szerkezetátalakítási kötvény biztosítékául szolgált (információink szerint fizikailag a Dimag páncélszekrényében hevert), s ennek megváltását a Nuevometal érdekeltségi körébe tartozó Present Kft. vállalta. Információk szerint e pakettre a vevő egyszerűen (fizikailag) rátette a kezét, az ennek fejében járó 800-900 millió forint megfizetése nélkül.

Az orosz–osztrák konzorcium nem fizetett, ugyanakkor az 1991. december 29-én megkötött adásvételi szerződés lehetővé tette, hogy az első részlet teljesítésének napjától gyakorolhassák az ÁVÜ tulajdonában maradt részvényekhez kapcsolódó szavazati jogokat is. Az első részlet teljesítéséről pedig az ÁVÜ-it. határozata úgy rendelkezett, hogy az említett 3,5 millió dollár adósságot a Dimag „a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül… az ÁVÜ-re engedményezi” (vagyis a tartozást a vételárba tudja be). A szerződéskötés során azonban ezt úgy értelmezték, hogy 15 napon belül meg kell kötni az engedményezési szerződést, ami meg is történt. Ez az aktus elég volt ahhoz, hogy a vevő megszerezze a szavazati jogot az összes ÁVÜ-részvény felett, amint erről a Dimag 1992. május 1-jei közgyűlésén az ÁVÜ nyilatkozatot is tett. (Az előző napon a vevők – minő jóindulat –, megpróbáltak átutalni 20 millió Ft-ot az ÁVÜ számlájára vételár-teljesítés gyanánt, ez azonban devizahatósági okokból nem sikerült.) 1992 augusztusában pedig a Nuevometal jelentős mértékben, 1,65 millió dollárra faragta le a Dimaggal szemben fennálló, 7,56 milliós követelését. Tehát a maga javára hajtotta be a számlát, így – írja az ÁSZ – „elvonta az engedményezés kielégítési alapját”, azaz kihúzta a sámlit a vételárra vágyó ÁVÜ alól.

Október 15-én járt volna le a második részlet megfizetésének határideje, egy nappal korábban azonban a Nuevometal keresetet nyújtott be a Magyar Gazdasági Kamara mellett működő választottbírósághoz avégből, hogy az mondja ki az adásvételi szerződés érvénytelenségét, és az ÁVÜ-t 20 millió dollár kár megfizetésére kötelezze. A választottbíróság csaknem egy évvel később, 1993. szeptember 30-án elutasította a Nuevometal keresetét. Az ítélet egyik érdekes kitétele, hogy mivel a vevő lemondott arról, hogy a szerződés megkötése előtt bemutassák a Dimag mérlegét, számolnia kellett ennek kockázatnövelő (azaz zsákbamacska-) hatásával is. A másik érdekesség, hogy érvénytelennek nyilvánította a választottbíróság az engedményezési szerződést, mivel hiányzott ennek az a melléklete, amely az elengedendő tartozások tételeit sorolta volna föl. Az ítéletnek ez a része húzta ki végleg a jogi alapot a Dimag privatizációja alól.

Kettőn áll a vásár: e bonyodalmas engedményezési ügyben a szerződéskötő ÁVÜ-munkatársak is mulasztást követtek el. Emellett – írja az ÁSZ – számos más, az ÁVÜ-it. által támasztott feltételt sem rögzítettek a szerződésben. Így például nem teljesült az a kívánalom, hogy a konzorcium fogadja el a hat hónapos halasztott fizetést a nyersanyagszállításokért, hogy tehát az új tulajdonos nyersanyag-szállítói minőségben is járuljon hozzá a Dimag finanszírozásához. De ez túlzott igény is lett volna: az új tulajdonosok nem voltak képesek finanszírozni a folyamatos termelést. Hamar felszámolási eljárást kezdeményeztek a Dimag ellen, s 1992. március 2-án ki is mondták a cég tartós fizetésképtelenségét, első fokon. A Dimag egyrészt fellebbezett, másrészt a csődöt kisvártatva alacsonyabb szintre hárította át: az alá tartozó 8 termelő kft.-t júliusban összevonta, s az egyesített Diósgyőri Nemesacél Művek Kft. (DNM Kft.) ellen azonnal megindult a felszámolási eljárás. E műveletben nyilvánvalóan az állam is érdekelt volt, mert így áttekinthetőbbé vált a csődmenedzselés, amelyet felszámolócége, a Reorg Rt. vett kézbe. Azért felsőbb szinten – az ÁVÜ-fronton – is igyekezett visszaszerezni befolyását, ám ez csak részben sikerült, mert bár az 1992. szeptemberi közgyűlésen „az ÁVÜ-ügyvezetés erőteljes fellépésére” visszakerültek hozzá az átruházott szavazati jogok, a privát tulajdonos birtokában még mindig maradt annyi részvény, hogy megkontrázza az állami részvényes minősített többséget igénylő kezdeményezéseit, így azt is, hogy visszahívják Klicsu András ügyvezető igazgatót. E kellemetlen interregnum időszakában olyasmire is sor került, hogy bár a DNM Kft. felmondta a Nuevometallal kötött alapanyag-szállítási szerződést, és pályázatot írt ki új nyersanyag-beszerzési források felkutatására, a tendert érdekes módon mégis a Nuevometal nyerte meg. És bár a DNM Kft.-hez csatolták a budapesti külkereskedelmi irodát, mégis a Dimag rendelkezett az akreditívvel fedezett, PM-garanciával felvett exporthitelekkel, az export egy részét pedig közvetlenül a Nuevometal bonyolította, s így az exportra termelő (jóllehet felszámolás alatt álló) DNM Kft.-nek ’92 folyamán 3,1 millió dollár elmaradt bevételt kellett lenyelnie; közben a Dimag több mint 7 millió dollár adósságot halmozott fel az ő exportját finanszírozó banknál… A Dimag és a DNM egymással szembeni tartozásai ügyében még most is folyik az eljárás a választottbíróságon a Nuevometal és a Reorg Rt. között, megfigyelők szerint az utóbbi követel többet.

A szegény kormány pedig mind mélyebbre nyúlt a zsebébe. ’92 áprilisában még csak a Dimagnak adott 1,5 milliárd forint exporthitel-garanciát (amiből félmilliárdot váltottak be), később azonban a Reorg Rt.-t támogatta veszteségtérítés és kamatmentes hitel formájában, 1992–93 folyamán összesen 4,4 milliárd Ft erejéig (részben a privatizációs bevételek terhére). Garanciát nyújtott ezenkívül bizonyos önköltségcsökkentő beruházások befejezéséhez, 600 millió Ft értékben.

A boldogító felszámolást a Dimag 1993. október 7-én érte meg: a bíróság ekkor mondta ki jogerősen a tartós fizetésképtelenséget. Az állam újólag birtokon belülre került (a vezérigazgató elmozdítására tett kezdeményezést is ideértve), ám a kezére visszakerült 11 milliárd forint névérték nem sokat ér: 18 milliárd forint adósság terheli. Mindazonáltal úgy vélik: 5200 főnek távlatilag is van munkája. A régi szép időkben a Dimag-előd Lenin Kohászati Művek több mint 15 ezer embert foglalkoztatott, s még 1992 közepén is 7660-an dolgoztak a Dimag-birodalomban…
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon