Skip to main content

Tizenöt éves az Ungvári Hungarológiai Központ

Vissza a főcikkhez →A peresztrojka csúcspontján, 1988. január 14-én jött létre az Ungvári Hungarológiai Központ az ukrán és magyar minisztériumok támogatásával, Lizanec Péter nyelvészprofesszor vezetésével. Az időközben méltán Európa-hírűvé vált központnak bőségesen volna mit ünnepelnie a 15. évfordulón, ám a jelen sanyarú helyzet inkább ünneprontásra ad okot.

Másfél évtized alatt a központ közismert oktatási és kutatási műhellyé vált Ukrajna-szerte: itt folynak a legfontosabb magyar–ukrán nyelvi és irodalmi kapcsolattörténeti kutatások, de tudományszervezési erőfeszítéseinek köszönhetően Ungvár a magyarságtudományi műhelyeknek is afféle szellemi fókuszpontjává vált (magyar tanszék, hungarológiai központ, tudományos és diáktársaságok; aspirantúra, folyóiratok). Számos nemzetközi konferenciát rendeztek különböző témakörökben: a magyar kultúra helye az összeurópai kultúrában, szláv–magyar nyelvi és nyelvjárási kapcsolatok, a Kárpát-medence népeinek interetnikus kapcsolatai és kultúrája a magyar honfoglalás után, a hungarológiai diszciplínák oktatása és kutatása a harmadik évezred küszöbén stb. 1990-ben Acta Hungarica elnevezéssel folyóiratot indítottak: az eddig napvilágot látott kilenc számban magyar, ukrán, német, angol, francia nyelven 186 írást publikáltak (ebből 74-et nyelvtudományból, 47-et irodalomtudományból). A Hungarológiai Központ bázisán 1993 áprilisában létrejött a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság (KMTT), melynek tagjai között 36 nagydoktor és 43 kandidátus van. A társaság folyóiratot alapított a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság Közleményei címen, 1998-ban pedig létrehozta a Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségét. A központ munkatársai ezenfelül számtalan tudományos cikket, 27 monográfiát, tankönyvet, szótárt és egyéb kiadványt jelentettek meg.

A központ persze nem a semmiből „teremtetett”: az ungvári egyetem magyar filológiai tanszéke 1966-tól már rangos kutatások sorozatát végezte el a magyarságtudomány több témakörében (a kárpátaljai magyar nyelvjárások leíró és nyelvföldrajzi tanulmányozása, kárpátaljai magyar népköltészeti és néprajzi vizsgálatok, ukrán-magyar nyelvi és irodalmi kapcsolatok, a kárpátaljai magyar irodalom stb.). E témák és eredmények természetes alapul szolgáltak a központ új terveihez, amelyek némelyikéhez az új körülmények között azonnal közvetlen, gyakorlati feladat is társult: 1991-ben az intézet célul tűzte ki a kárpátaljai, többségében magyarlakta települések történelmi nevének visszaállítását. Történelmi dokumentumok alapján kidolgozott javaslataikat a Kárpátaljai Megyei Tanácshoz, illetve az Ukrán Legfelső Tanácshoz nyújtották be: a parlament jóváhagyása alapján mostanra 95 településből 52, többségében magyarlakta község kapta vissza történelmi nevét.

A távlati kutatási tervből végül is tíz téma kapott állami támogatást, köztük a kárpátaljai magyar nyelvjárások szótára és atlasza, Kárpátalja szláv és nem szláv lakossága kultúrájának komplex onomasztikai és etnikatörténeti kutatása, a Kárpát-medence nyelvi (nyelvjárási) interferenciája, a magyar irodalom és a szomszédos népek irodalmának kapcsolatai stb.

A munkaterv két újdonsága és sarokpontja az interdiszciplinaritás és a nyelvek közötti összehasonlítás követelménye, ami eleve feltételezte, hogy a központnak olyan kutatókra volt szüksége, akik magyarul és ukránul egyaránt művelik a tudományukat, sőt: tudományaikat (mindemellett tudományos fokozattal is rendelkeznek). Ez csaknem megoldhatatlan volt. A központ végül is 15 fős kollektívával indult, de miután 1995-től kezdődően katasztrofálisan csökkent az intézmény költségvetése, a fizetést több hónapi késéssel kapták a munkatársak, a félállásokat kénytelenek voltak csaknem teljesen megszüntetni. Több kutató máshol, leginkább Magyarországon keresett magának megélhetési lehetőséget, új munkatársakat az egyetem nem vett fel. 1999-re mindössze két félállású tudományos munkatárs és két műszaki munkatárs maradt, ma pedig csupán két teljes állásban dolgozó munkatárs és egy félállású igazgató van.

1997-től például a magyar oktatási tárca támogatta az Acta Hungarica és A kárpátaljai magyar nyelvjárások szótárának kiadási munkálatait, a Fidesz-kormány azonban ezt már nem szorgalmazta.

A Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatás a magyar–ukrán szótár első kiadásának költségét (2000 példány) kilencven százalékban biztosította, szerkesztőbizottság jött létre az ukrán–magyar szótár megírására is. Ez rendkívül fontos lenne mind az ukrán, mind a magyar anyanyelvűek számára, csakhogy – forrás egyelőre nincs. Nincs pénz az elmúlt években összegyűjtött tekintélyes mennyiségű dialektológiai, népköltészeti, néprajzi, onomasztikai anyag feldolgozására. Ukrajna önmagában nem tudja biztosítani a magyarságtudományi kutatások anyagi támogatását, noha sem a szakemberek, sem pedig az illetékes hivatalok nem vonják kétségbe, hogy az ukrajnai hungarológiai kutatásoknak van perspektívájuk – miként erre az Ungvári Nemzeti Egyetem rektora, Szlivka Volodimir professzor is utalt ünnepi beszédében. A 72 éves Lizanec Péter professzor, aki szláv filológusként a magyar kultúra és tudomány kimagasló művelője lett Kárpátalján, valamint a központ közössége a 24. órában várja, hogy felfigyeljenek segélykiáltásaikra.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon