Skip to main content

Miért lehetséges tiltani a holokauszt tagadását?

2 hozzászólás

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Révész Sándor Nesztek, ítélet! című írásában nagy lendülettel érvel a holokauszttagadás 2010-ben közvetlenül a választások előtt a büntetőtörvénykönyvbe foglalt tilalmának tarthatatlansága mellett. Véleménye szerint a holokauszt tagadásáért az azt tiltó törvénycikk megszületése után közel három évvel kiszabott első jogerős ítélet kudarc a jogalkotónak és a demokratikus közvéleménynek, mivel az ítélet nem azokat sújtja, akiket a rasszizmus és antiszemitizmus terjedéséért valódi felelősség terhel. „A nácik, a nyilasok leglelkesebb híveit, a magyarországi zsidóság kiirtásának szorgalmazóit, üdvözlőit, a náci hadsereg legutolsó, lelkes és önkéntes fegyvertársait, a legsötétebb rasszista törvények megalkotóit, a rasszista erőszak hőseit a legnagyobb nyugalommal lehet dicsőíteni, hamvaikkal demonstrálni, némelyikük előtt szoborral és utcanévvel tisztelegni; a legharsányabb és legöntudatosabb antiszemiták antiszemitizmusát pofátlanul tagadni, őket hivatalosan példaképül a tanulóifjúság elé állítani stb. Mindez nyilvánvalóan nem kriminalizálható. S ugyancsak nyilvánvalóan: ezek azok a tényezők, amelyek a rasszizmus terjesztése és szalonképesítése szempontjából számot tesznek.” Akit elítéltek, az nem ilyen tényező, hanem egy „pimasz kisnyilas”, „egy senki”, „a lehető legjelentéktelenebb, aki az erre legkevésbé fogékony közegben, a Milla tüntetésén tíz percig a magasba tartott egy héber feliratú táblát, amit aligha érthettek sokan”, és aki most perének köszönhetően „olcsón és fájdalommentesen hőssé válva” „a Kurucinfo címlapján tündököl”.

Ugyanakkor a választások előtt megalkotott rendelkezés – a Btk. 269/C pontja – választások utáni módosításának eredményeképpen a törvény ma már a nemzetiszocialista és a kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadását egyaránt tiltja. Révész szerint ezzel a logikus lépéssel („ha az egyik népirtás tagadásának a kriminalizálása helyes, akkor miért ne lenne az a többié?”) a kormányoldal látványos kirakatperek rendezésére teremtett magának lehetőséget: „Ezzel a nyilvánosságot meg sem érintő perrel majd szembeáll a megfelelő időzítéssel a Biszku-per, amivel viszont majd nyilvánvalóan tele lesz a nyilvánosság” – írja.

A szerző szerint mindez az támasztja alá, hogy „minden bejött, amivel a holokauszttagadás kriminalizálása ellen érveltünk.”

Szerintem azonban mindez semmit nem támaszt alá.

A holokauszttagadás tiltása kétségtelenül antiliberális intézkedés volt, és mint ilyen, a vélemény-nyilvánítás szabadságával kapcsolatos, alapvetően liberális rendszerváltás utáni alkotmányos konszenzus revíziójába illeszkedő mozzanatnak tekinthető. A liberális konszenzus védelmezői értelemszerűen ellenezték; a revíziót elkerülhetetlennek tartók – például én – kisebb-nagyobb vehemenciával a pártját fogták. (Vonatkozó érveimet lásd: Ádám Zoltán: Helyes-e tiltani a holokauszt tagadását, Beszélő 2009. május.) Úgy gondolom – ahogyan akkoriban is úgy gondoltam –, hogy lehet erről a fontos nézetkülönbségről empátiával, az ellenvéleményt kifejtők szempontjai iránti megértéssel és tisztelettel szólni, és a nélkül is. Akár egy gépelt oldal terjedelemben is.

Osztom Révész Sándor felháborodását a Magyarországot a náci hadsereg legutolsó lelkes és önkéntes fegyvertársává tevő ideológiai és politikai gyakorlatok rehabilitálását illetően. Nyilvánvalóan nem állítható azonban, hogy ez bármilyen értelemben a holokauszttagadás 2010-ben bevezetett tilalmából vagy akár a tagadás tilalmát a kommunista rendszerek bűneire is kiterjesztő választások utáni törvénymódosításból fakadna. Azt viszont lehet állítani, hogy a nyilvános, politikai célú holokauszttagadás, mint a szélsőjobboldali politikai diskurzus eleme, visszaszorult a tiltás törvénybe foglalása óta. Én legalábbis nem tudok arról, hogy valaki nyilvánosan tagadta volna a holokauszt megtörténtét ezt az esetet megelőzően az elmúlt években. Ez szerintem jó dolog.

Azt természetesen senki nem állította, hogy ettől a törvényi passzustól az antiszemiták majd kevésbé antiszemitává válnak, vagy hogy a politikai jobboldalnak megváltozik a viszonya a Horthy-rendszerhez. Azt állították többen, köztük én is, hogy a legkirívóbb, gyűlöletkeltésre leginkább alkalmas megnyilvánulások egyikének büntetőjogi szankcionálása jót tesz a közbeszédnek és a közmorálnak, mert jelzi, hogy a társadalom az ilyen megnyilvánulásokat tolerálhatatlannak tartja. Nem látom, hogy ezt az álláspontot miért kellene a mostani eset fényében felülvizsgálni. A holokauszttagadót nem a Magyar Nemzet és még csak nem is a Magyar Hírlap ünnepli nyilvánosan, hanem a Kurucinfó, ami nagy és fontos különbség.

A magam részéről azt sem bánom, ha a most elítélt holokauszttagadó ellátogat a Páva utcai Holokauszt Emlékközpontba. Nézzen csak körül, hátha eszébe jut valami a látottak alapján. Ő is ember, vele kapcsolatban sem zárhatjuk ki, hogy képes általunk fontosnak tartott morális belátásokra jutni. Lehet, hogy látogatása nem éri majd el ezt a célt, de ez nem ok arra, hogy eleve feladjuk a reményt.

Végül, nem tudom, hogy a kormánynak szándékában áll-e kirakatpert rendezni Biszku Béla ügyében. Biszku nézeteiről hasonlóképpen gondolkodom, mint a holokauszttagadásról: nyilvános hirdetésük, netán politikai programmá formálásuk alkalmas rá, hogy sok százezer emberben személyes élettörténetén vagy közvetlen hozzátartozóinak élettapasztalatán alapuló félelmet ébresszen. Biszku és elvtársainak életkora és politikai támogatottsága folytán ezeknek a nézeteknek ma kétségtelenül kisebb a társadalmi veszélyessége, mint a holokauszttagadásnak, ez azonban nem biztos, hogy mindig így lesz. Az Alkotmánybíróság híres 30/1992-es, a közösség elleni izgatás büntetőjogi tényállását hatályban tartó határozatának 10. pontját kölcsönvéve azt mondhatjuk, hogy a náci és a kommunista rendszerek bűneinek tagadásáról és erkölcsi igazolásáról is elmondható, hogy a „tilalmazott magatartásnak az egyént és a társadalmat érintő hatásai, következményei olyan súlyosak, hogy más felelősségi formák, így a szabálysértési vagy polgári jogi felelősségi rendszerek eszközei elégtelenek az ilyen magatartások tanúsítóival szemben. E magatartások helytelenítésének, elítélésének erőteljes kifejezése, azoknak a demokratikus eszméknek, értékeknek a megerősítése, amelyek ellen e cselekmények elkövetői támadnak, valamint a megsértett jog és erkölcsi rend helyreállítása a büntetőjog eszközeit igényli.”

Vannak mondatok, amelyekhez elegendő vér tapad ahhoz, hogy ne lehessen őket nyilvánosan, politikai céllal hangoztatni. A huszadik századi magyar történelemmel a háttérben, az ehhez a történelemhez és az elszenvedőihez való társadalmi viszonyulás jelentőségének ismeretében ennek belátásához nem kell megátalkodott antiliberálisnak lenni.

Elég hozzá egy kevés empátia.

További írások a vitához:

Hozzászólások

Biszku nézetei

"Biszku nézeteiről hasonlóképpen gondolkodom, mint a holokauszttagadásról: nyilvános hirdetésük, netán politikai programmá formálásuk alkalmas rá, hogy sok százezer emberben személyes élettörténetén vagy közvetlen hozzátartozóinak élettapasztalatán alapuló félelmet ébresszen."

A holokauszttagadás és Biszku összefüggést tekintve Biszkuról biztosan elmondhatjuk, hogy nem tartozik a holokauszt tagadók közé. Sőt, aktív politikai pályafutásának időszakát tekintve azt is tudjuk, hogy azokban az években semmilyen tere nem volt, nem is lehetett a holokauszttagadásnak.

Tehát, ha már Ádám Zoltán ennyire jól ismeri Biszku nézeteit, akkor - legalábbis egy ilyen témakörrel, a holokauszt tagadással foglalkozó írásban - legalább ennyit illett volna megemlíteni.

1. Elnézést, ha így lehetett

1. Elnézést, ha így lehetett érteni, de egyáltalán nem szándékoztam olyan látszatot kelteni, hogy „a Magyarországot a náci hadsereg legutolsó lelkes és önkéntes fegyvertársává tevő ideológiai és politikai gyakorlatok rehabilitálását” a 2010-es törvénymódosítás segítette elő. „Csupán” nem befolyásolta. Semmit nem ért az igazi bajaink ellen, a hatástalan gyógyszer pedig (csak) árt.

2. Az Alkotmánybíróság idézett tétele a Btk-nak azt a pontját igazolja, amit egyáltalán nem vontam kétségbe. Nem véletlen, hogy „magatartásról” és nem tartalomról esik benne szó. Ezt a kettőt nem lehet egymásba átjátszani. A holokauszttagadás vagy bármilyen tömeggyilkosság, bűncselekmény, történelmi tény tagadása, vagy akár tárgyilag helytálló történelmi tényállítás is lehet uszító szöveg tartalmi eleme, de egyáltalán nem biztos, hogy az. Éppen ezért nem lehet tartalmi elemeket tilalmazni csak uszító magatartást.

Persze igaz, hogy a holokauszttagadás önmagában alkalmas rá, hogy uszító szándéktól függetlenül is erősítse az indíttatást rasszista bűncselekmények elkövetésére. Csakhogy ez szinte bármilyen történelmi tény tagadására vagy az igazságnak megfelelő felidézésére igaz! Például a Shlomo Morel által Lengyelországban a háború után elkövetett németek és sziléziai lengyelek elleni brutális tömeggyilkosság meglehetősen erős motivációja lehetett, amit valóságos németek és lengyel kollaboránsok valóságos zsidók (többek között az ő családja) ellen valóságosan elkövettek. Erős motiváció volt ez ártatlan németek millióinak üldözéséhez, kifosztásához. A hálón pedig azt látjuk, hogy Morel valóságos tetteiről szóló tényállítások is módfelett alkalmasak az antiszemita érzelmek erősítésére. Ezeket a tényállításokat is be kellene tiltani? Látjuk tehát: ezen a logikai szálon minden történelmi tévállítás és tényállítás tilalmáig eljuthatunk. Következésképpen ezen logikai szál mentén nem szabad elindulni, mert az abszurditások zsákutcájába tévedünk.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon