Skip to main content

A bolsevikok a lelkiismereti szolgálatmegtagadásról

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1982 őszén egy nyilvános vitán feltették a kérdést Kende Istvánnak, a Béke Világtanács tagjának, hogy nem kellene-e Magyarországon is biztosítani a fegyveres szolgálat lelkiismereti megtagadásának jogát. Lehetetlen! – válaszolta Kende István. – A kapitalizmusnak kétszáz évre volt szüksége e jog bevezetéséhez, a szocializmusnak is kell ennyi idő hozzá (Beszélő 9). Nos, 1917 októbere és 1919 januárja között még két esztendő sem telt el. Dánia és Norvégia mellett Szovjet-Oroszország volt az első állam, amely elismerte a szolgálatmegtagadás emberi jogát.

A Népbiztostanács január 4-i dekrétuma kimondta: mindenkinek jogában áll, hogy vallásos meggyőződése alapján fegyveres szolgálat helyett ugyanolyan időtartamú helyettesítő szolgálatot vállaljon. (Ma a helyettesítő szolgálat időtartama, azokban az országokban, ahol egyáltalán van ilyen, majdnem kétszerese a fegyveres szolgálaténak.) A dekrétum második pontja a jogi eljárást szabályozta, a harmadik pedig olyan jogot biztosított a vallásos szektáknak, amelyet ma egyetlen állam sem ismer el hivatalosan: teljes fölmentést, helyettesítő szolgálat nélkül. Míg az első két paragrafus „vallásos meggyőződésről” beszél, ez a harmadik „vallási szektákról”, s feltehetőleg Jehova tanúira vonatkozik, akik a szolgálati kötelezettség minden formáját elutasítják.

A dekrétum Sztálin uralmának megszilárdulásáig, tehát a ’20-as évek végéig volt érvényben. Azóta egyetlen alkalommal publikálták: 1968-ban, a Gyekretü Szovjetszkoj Vlasztyi IV. kötetében (282–284. 1., 131. sz. dekrétum). A szöveghez fűzött jegyzet szerint a 3. paragrafust Lenin saját kezűleg írta.

A dekrétum szó félreérthető: holmi önkényes, adminisztratív intézkedést sejtet, amelyet a helyzettől és az erőviszonyoktól függően akármikor vissza lehet vonni. A szovjet állam első éveiben azonban alapvető gazdasági és államjogi kérdéseket dekrétumokkal szabályoztak, így a dekrétumoknak alkotmányjogi érvényük volt.

A fegyveres szolgálat megtagadásának igen sok híve volt a korabeli Oroszországban. Mindenekelőtt Tolsztoj nagyszámú követőjére kell gondolnunk. Tolsztoj pacifizmusa egy sor későbbi bolsevikre is hatott. A dekrétum aláírói között ott szerepel V. Broncs-Brujevics: róla köztudott, hogy személyes kapcsolatban állt Tolsztojjal. A zimmerwaldi és a kienthali konferencián (1915, ill. 1916)[SZJ] a radikális pacifisták és a radikális szocialisták együtt fordultak szembe a szociáldemokraták háborús lelkesedésével. A két konferencia egyik szervezője, Humbert-Droz meggyőződéses tolsztojánus volt, a szolgálatmegtagadásért folytatott küzdelem egyik aktivistája, majd néhány év múlva a III. Internacionálé titkára lett.

A tolsztojánusok hadoszlopain kívül számításba kell vennünk a több mint százezer mennonitát[SZJ], akik mindenféle fegyveres szolgálatot megtagadtak. Egy másik vallásos-pacifista csoport tagjai, a duhoborok ezrével települtek át Kanadába, hogy ott valósítsák meg utópiájukat. Remélni lehetett, hogy a dekrétum hatására egy részük visszatér Oroszországba, a bolsevikoknak pedig égető szükségük volt „nyugati szakemberekre”.

Az 1919-es dekrétummal a bolsevikok elismerték, hogy a pacifista irányzatoknak részük volt a szocialista mozgalom történetében. Mindez természetesen nem biztosított a pacifistáknak szerepet a kormányzásban, demokratikus képviseletet az állam intézményeiben. Mégis, az a hatalmi politika, amelynek jegyében született, még nem volt azonos azzal, amelyik a dekrétum hatályon kívül helyezése után, a ’20-as évek végétől alakult ki. Ekkor kezdődött az az időszak, amelynek végleges lezárulásáig Kende István szerint még százötven évnek kell eltelnie.

A Népbiztosok Tanácsának 1919. január 4-i dekrétuma a vallásos meggyőződésűek hadkötelezettség alóli felmentéséről

1. Az olyan személynek, aki vallásos meggyőződése következtében nem tud részt vállalni a katonai szolgálatból, biztosítani kell a jogot, hogy a Népbíróság határozata alapján, a vele egykorúak behívásának időtartamára az ilyen szolgálatot fertőző betegek kórházában teljesítendő egészségügyi szolgálattal, vagy a szolgálatra behívott személy által megválasztott más hasznos munkával váltsa föl.

2. A Népbíróság, amikor hadkötelezettségének más, polgári kötelezettséggel való helyettesítéséről határoz, minden egyes esetben kikéri a Moszkvában székelő Vallási Közösségek és Csoportok Egyesített Tanácsának szakvéleményét. A szakvéleménynek ki kell terjednie arra, hogy valamely meghatározott vallásos meggyőződés kizárja-e a katonai szolgálatban való részvételt, továbbá arra is, hogy az adott személy őszintén és becsületesen jár-e el.

3. Kivételes esetben a Vallási Közösségek és Csoportok Egyesített Tanácsa egyhangú döntés alapján eljárhat az Összoroszországi Központi Végrehajtó Tanácsnál a katonai szolgálat alóli teljes – minden egyéb helyettesítő szolgálat nélküli – felmentés érdekében, ha kimutatható, hogy az ilyen helyettesítést nem pusztán általában a vallásos meggyőződés zárja ki, hanem a szektás irodalom, valamint az érintett egyén személyes élete is.

Megjegyzés: Valamely személy katonai szolgálat alól történő felmentésének ügyében eljárást kezdeményezhet és folytathat maga a szolgálatra behívott személy, valamint a Vallási Közösségek és Csoportok Egyesített Tanácsa; a Tanácsot az a jog is megilleti, hogy a Moszkvai Népbíróságon eljárjon az ügy kivizsgálásával kapcsolatban.

V. Uljanov (Lenin), a Népbiztosok Tanácsának elnöke
Kurszkij igazságügyi népbiztos
V. Broncs-Brujevics, a Népbiztosok Tanácsának irodavezetője
I. Fotyijeva titkár

1919. január 4., Moszkva, Kreml.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon