Skip to main content

A Conducator zsidai

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Szekus elnök a megcsappant hitközség élén


A máramarosi zsidó hitközség iskolájában mintegy húsz gyerek tanulja a Biblia nyelvét. A padok kopottak, a szegénység a harmadik világot idézi. Egy fekete kucsmás, borostás öregember magyarázza a héber betűket.

A szomszédban működik a város utolsó, egykor szefárd zsinagógája, amit az itt élő mintegy 150 zsidó még a legnagyobb ünnepeken sem képes megtölteni. A nagy múltú városban, ahol a két világháború között még mintegy 12 ezren, 5 nagy zsinagógában és 12 kisebb imateremben dicsérték az Urat, ma haldoklik a hitközség. Ceausescu bukása után egész Romániában hasonló a helyzet: napjainkban mintegy 21 000 zsidót tartanak nyilván, s számuk évről évre fogy.

A kivándorlási üzlet

Pedig a Holocaust után még mintegy 450 000 zsidó maradt Romániában, s így a németek által megszállt, illetve ellenőrzött országok közül itt volt a legtöbb lehetőség a túlélésre. A kommunista hatalomátvétel után a zsidók számára két út nyílt. A liberális eszmék mellett elkötelezettek, akik egyszersmind a zsidóságukat is vállalták, kivándoroltak: az ötvenes évek elejéig 120 000, más források szerint 160 000 zsidó távozott, elsősorban Izraelbe.

1945 után sokan voltak, akik beléptek a kommunista pártba, s a magyar értelmiségiek jó részéhez hasonlóan a munkásmozgalomban keresték a garanciát a múlt megismétlődése ellen. Számukra figyelmeztető jel volt a zsidó származású Ana Pauker és az erdélyi magyar, Vasile Luca elmozdítása a párt éléről 1952 májusában, amikor az ortodox sztálinista, de 100%-ig román Georghiu Dej, s vele együtt a „nemzeti kommunisták” kezébe került a hatalom.

Az 1956. februári népszámlálás szerint Romániában még 146 264 zsidó volt, akik közül 34 000 a jiddist jelölte meg az anyanyelvéül. Tekintettel azonban a negyvenes évek végétől kibontakozó, Sztálin által sugallt anticionista kampányra, sokan nem vallották magukat zsidónak, így a zsidóság akkori létszáma mintegy 200-300 000-re tehető. Az újabb kivándorlási hullám 1958 szeptemberében kezdődött, s a hatvanas évek közepéig mintegy 55 ezren távoztak az országból.

Amikor Ceausescu, Georghiu Dej kedvence 1965 márciusában a kommunista párt vezetője lett, gondosan megtisztította a kommunista párt vezetését a még meglévő zsidó (és magyar) származású vezetőktől. Ugyanakkor a jövendő Conducator jó kapcsolatot épített ki a bukaresti zsidóság s az egész romániai zsidó szövetség vezetőjével, Mosche Rosennel. A főrabbi 1957 óta volt képviselő a bukaresti parlamentben, és szerepet játszott abban, hogy Romániáról kedvező kép alakuljon ki a nyugati közvéleményben. Amit csak megerősített, hogy Románia 1967 júniusa, az arab–izraeli háború után nem szakította meg a diplomáciai kapcsolatait Izraellel.

A zsidók kivándorlása az 1970-es és 1980-as években tovább folytatódott. Az egyre katasztrofálisabb életkörülmények és a fokozódó elnyomás természetesen a zsidókat is érintette, s mindezt nem ellensúlyozhatták az Egyesült Államokból, Izraelből érkezett, s szigorú ellenőrzés mellett szétosztott segélycsomagok. Csakhogy a kivándorlás egyre nehezebbé vált. A diktátor, aki gyűlölte a zsidókat, gondoskodott arról, hogy ne legyen kedvük az országban maradni. De az emigrálási engedélyekért komoly összegeket követelt, s az izraeli kormány – ugyanúgy, ahogy a nyugatnémet – fizetett jövendő állampolgáraiért. A mostanában nyilvánosságra került adatok szerint a Conducator az elmúlt húsz évben mintegy 60 millió dollárt szedett be a kiengedett zsidók után, „váltságdíjként”.

Csendélet Rosen képével

József az utolsó máramarosi zsidó emigránsok egyike. Fogtechnikus, harmincnyolc éves. Két kislányával együtt várja az engedélyt az ország elhagyására. Felesége Magyarországon várja; még novemberben szöktette át egy határőrtiszt, 50 000 lejért.

„Itt már csak az öregek maradnak, akiknek nincs erejük a változtatáshoz. Nem, nem voltak problémáim az itteni emberekkel. Észak-Erdélyben nem volt antiszemitizmus az utóbbi évtizedekben, bár egyes kommunista újságokban megjelent néhány undorító cikk. De ezzel már sem a magyarokat, sem a románokat nem lehetett becsapni.”

József magyarul beszél. Ezen a vidéken a zsidók mindig kötődtek a magyar kultúrához és nyelvhez, s az 1940-es népszámlálás során több százezer zsidó vallotta magát magyarnak; legnagyobb részüket azután a németek a magyar csendőrség segítségével deportálták és pusztították el 1944-ben.

„Azt hiszem – mondja József –, hogy a diktátor bukása csak újabb bajok forrása lesz, s csak hosszú távon lehet remélni, hogy ebben az országban sikerül jólétet és demokráciát teremteni.”

Elkísér a csodálatos máramarosi zsidó temetőbe; mint Kelet-Európában mindenütt, itt is a temető gazdagságából lehet következtetni arra, milyen kiterjedt és erős volt a zsidó hitközség, alig fél évszázada. Ezután meglátogatjuk a Nobel-békedíjas politikus és író, Elie Wiesel szülőházát. Ma a hajdani boltot és a raktárt is lakássá alakították, az egyikben egy román család, a másikban egy magyar asszony él. Nehéz elképzelni, hogyan nézhetett ki belülről egy zsidó kereskedő háza Máramarosszigeten, a deportálás előtt, s hol állhatott az a pult, mely mögött egy asszony – ha épp nem jött vevő – német és francia regényeket és magyar verseket olvasott. A hajdani gettó közepén vagyunk, a Kígyó utcában. Amerre a szem ellát, zsidók építettek minden házat, melyek most gazda nélkül omladoznak.

Rosen főrabbi, a tekintélyes tudós életcélja volt, hogy nyitva tartsa a zsidók számára a kivándorlás útját.

A forradalom győzelme és a Ceausescu házaspár kivégzése után sokan bírálják a vallási vezetőt, akinek képe törött üveg alatt díszíti a máramarosszigeti hitközség s az országban található többi intézmény falát…

Szatmári közjáték

Szatmár (Satu Mare) mintegy 130 000 lakosú megyeszékhely a Szamos partján, alig egy macskaugrásra a magyar határtól. A helyi román és magyar lapban a diktátor bukása után alig két héttel figyelemre méltó közlemény jelent meg. Idézet a Szatmári Friss Újságból, mely alcímében hirdeti, hogy Demokratikus Napilap.

„Nyilatkozat

A szatmári zsidó hitközség egy csoportja az alábbi nyilatkozat közlésére kérte fel szerkesztőségünket.

1989 szeptemberében a zsidó hitközség bukaresti központja Grünfeld Ferencet nevezte ki a helybeli zsidó hitközség elnökévé. Valószínűleg nem ismerte ennek az embernek a múltját, aki az 195060-as években a katonaságnál szolgált, ahonnan a szatmárnémeti pártbizottsághoz került másodtitkárként, ahol több évig működött mint propagandafőnök. Innen Nagykárolyba helyezték, a városi pártbizottság első titkárának, ahol több évig működött. Tudomásunk szerint ezekben az években kifejezetten vallásellenes propagandatevékenységet folytatott, nem egy esetben túllépve hatáskörét. Ilyen értelemben főleg a zsidó vallásúakat üldözte. Egy nevetséges esetről is van tudomásunk, amikor Szatmárnémetiben betiltotta Beethoven IX. szimfóniájának előadását, mert a szövegben párszor előfordul Isten neve, és csak akkor engedte műsorra tűzni, amikor e nevet kihagyták a szövegből (az Örömóda-tételből).

Több dolgozót zaklatott, mert ünnepnapokon templomba akart menni. Ez az ember, aki Rafael fedőnéven működött együtt a Securitatéval, közülünk többeket még a diktatúra utolsó napjaiban is meghurcoltatott. És ami hihetetlen: ez az ember, aki világéletében istentagadó volt, manapság (még most is!) egy vallási felekezet élén áll.”

Grünfeld Ferenc a főtérhez közel, egy mellékutcában lakik, egy kétszobás, földszintes lakásban. Eredeti szakmája szerint cukrászmester. A 66 éves, ősz hajú férfi óvatosan kinéz a bejárati ajtó nyílásán, majd amikor látja, hogy csak egyetlen látogatója van, beenged. Arca sápadt. Ez a férfi retteg. Nem is csoda! A mai Romániában egy újságcikk, melyben valakit a Securitate ügynökének neveznek, halálos veszélyt jelent.

„Uram, én erkölcsileg meg vagyok semmisülve” – kezdi Grünfeld Ferenc, s a felesége, a kezét tördelve, máris közbevág:

„Igen! Nézzen csak rá! Hogy néz ki ez az ember?”

Körülnézek a lakásban. Csak az egyik szobát fűtik, a bútorok ócskák, a dísztárgyak a hatvanas éveket idézik. Ha ez az ember valóban a gyűlölt Securitate ügynöke volt, a szervezet nem fizette meg túl jól az ügynökeit.

„Az igaz, amit a politikai pályafutásomról írtak a cikkben. De hogy mikor voltam a kommunista párt propagandistája, arról egy szót sem szóltak. Én, kérem, amikor hazajöttem a munkaszolgálatból, először cukrászként dolgoztam. Beléptem a kommunista pártba, s elhagytam a szakmámat: brosúrákat és újságokat terjesztettem. Aztán pártiskolára küldtek, onnan kerültem a hadseregbe. 1949-től öt és fél évig a Politikai Főcsoportfőnökségen dolgoztam, előbb hadnagyként, aztán századosként, végül őrnagyként. De onnan 1953-ban elküldték az izraeli rokonaim miatt. Ekkor megbetegedtem, és Nagykárolyba kerültem instruktornak. Az ötvenes évek végén már itt, Szatmáron voltam propagandafőnök, akkor történt az az eset a zenekarral. De arra már senki sem emlékszik, hogy utasítást teljesítettem, s amikor tőlem függött a műsor, még azt is megengedtem, hogy a magyar himnuszt eljátsszák, ami nagy dolog volt akkoriban, megüthettem volna érte a bokámat! 1962-ig dolgoztam itt, Szatmáron, de akkor újra tüdővérzést kaptam, s mint beteg embert, 1962 szeptemberében nyugdíjba küldtek. Azóta, vagyis harminckilenc éves korom óta távol tartom magam a politikától. A nyugdíjamból meg a feleségem nyugdíjából élünk, láthatja, hogyan. Ő egy gyárban dolgozott tizenhat évig, de most már ő is nyugdíjas.

A városban a zsidó hitközség 167 tagból áll. Előzőleg Szőke Ferenc volt a hitközség elnöke, de ő ellopta az Izraelből küldött segélycsomagokat, és csalt az adóval is. Engem egy Fábián Sándor nevű zsidó kért meg rá, hogy írjam meg románul Szőke disznóságait, mert ő csak magyarul tudott fogalmazni. A levelet elküldte Bukarestbe, Rosen főrabbinak, aki kirúgta Szőkét, s ideküldte Blumenfeld Teodor főtitkárt, aki megkért, hogy legyek én az elnök. Bár ne hallgattam volna rá!”

„Amikor elfoglaltam a hivatalomat, rájöttem, mennyi lopás és sikkasztás történt itt az elmúlt években! Néhányan sok tízezer lejt kerestek azzal, hogy eladták az üres templomokat, és a temetők tartalék földjét bérbe adták.”

„A többi vezetőségi tag azért gyűlöl engem, mert nem hagytam magam megvesztegetni. Ami pedig a Securitatét illeti: amikor elnök lettem, odajött hozzám egy tiszt, és azt mondta: tudomásukra jutott, hogy a környékre látogató amerikai és izraeli autók ellen robbantásos merényleteket követtek el. Megkért, jelentsem, ha egy külföldi zsidó meg akar látogatni egy régi temetőt vagy zsinagógát, hogy megvédhessék.”

Grünfeld Ferenc megmutatja a magyar és román nyelvű leveleket, melyekben halállal fenyegetik, majd egy 1989 novemberében írt levélnek a másolatát. Ebben Rosen főrabbinak bejelenti, hogy lemond a tisztségről, melyért havonta 1200 lejt kap: hát érdemes ezért a pénzért elvállalni ilyen állást?

Grünfeld-Rafael azt is elmondja, hogy azért esett rá a bukaresti vezetők választása, mert ő is, a felesége is zsidó származású. Úgy látszik, Szatmáron, ahol a második világháború előtt húszezer tagja volt a hitközségnek, már az is elég, hogy valaki elnök legyen, ha nem köt „vegyes” házasságot. Hogy közben magát nyíltan ateistának vallja? Sag’ schon!

Bilanici Gheorghe ezredes, a Szatmár megyei nemzeti megmentési front parancsnoka is megerősíti, hogy Grünfeld valószínűleg együttműködött Ceausescu biztonsági rendőrségével. „Igaz – teszi hozzá – erre bizonyíték nincs, különben is, a városban a Securitate nem működött olyan véresen, mint Temesváron, itt vértelenül győzött a forradalom.”

Salamon Laura ügyvédnő, a szatmári hitközség tanácsosának véleményét is megkérdezem.

„Nézze kezdi ez a Grünfeld inkább ostoba volt, mint gonosz. Elhitte, hogy a Conducator uralma örökké tart. Képes volt a nyilvánosság előtt dicsekedni Ionel Ionescu, a helyi Secu-fönök barátságával, s az ő segítségével akarta tisztázni a hitközség zavaros pénzügyeit. A legjobban azért haragszom rá, mert levetette a hitközségben a magyar feliratokat, s románokkal helyettesítette. Ami pedig a JOINT csomagjait illeti, amit annyian irigyeltek tőlünk, én is kaptam egyet. Ez volt a féléves munkám honoráriuma. Tudja, mi volt benne? Elárulom: 1 kg cukor, 1 l olaj, 1 kg liszt, 30 tojás, 1 üveg méz és 6 konzerv.”

A háromnemzetiségű kisebbség

Az a kevés zsidó, aki a Conducator uralmának végére Romániában maradt, nem él békében. De melyik nemzetiség vagy felekezet mondhatja el ezt magáról az „aranykor” végén?

Befejezésül, s megemlékezésül a Revista Cultului Mozaic című, kéthetenként megjelenő zsidó újság január 1-jei számából idézünk egy rövid közleményt:

„Románia szabadságáért elesett zsidó mártírok!

Most tudtuk meg a következő zsidó áldozatok nevét, akik Bukarestben estek el, Ceausescu diktatúrájának megdöntésekor:

Robert Bacalu
Toma Géza
Janetta SchweifeldÁldott legyen az emlékük!”

Az egyik hősnek román, a másiknak magyar, a harmadiknak német volt a neve. Együtt gyászoljuk mindannyiukat.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon