Skip to main content

A kubai exodus / Svéd szociáldemokrata szigor / Szlovákia: Le a privatizációval?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A kubai exodus

Fidel Castro, miként 1980-ban, augusztus elején ismét szabad folyást engedett a kubai menekültáradatnak: akkor 125 000 ember kelt át a 145 kilométeres Florida-öblön, a mostani adatok szerint csak augusztusban több mint 17 000 kubait halásztak ki a parti őrség hajói. A „Líder Máximo” (Legfőbb Vezér) mostani zajos „határnyitása” nem előzmény nélküli: a múlt év augusztusában az ideinél kevésbé látványos, de legalább ilyen jelentőségű „gazdasági nyitást” hajtott végre.

Első lépésként Castro – születésnapja alkalmából – legalizálta a dollár kubai jelenlétét. Ez persze önmagában nem oldotta meg a gazdasági válságot, de lehetővé tette egy szűkebb réteg számára, hogy immár törvény adta jogánál fogva éljen jobban az átlagnál, vagyis keressen többet a havi két dollárnak megfelelő átlagbérnél. Ők azok, akik mostanáig évi 300-400 millió dollár értékben kaptak havi juttatást a Miamiban élő rokonaiktól (őket sújtotta legfőképp Clinton azon intézkedése, mellyel először havi ötven dollárra csökkentette a küldhető pénzösszeget, majd meg is tiltotta, hogy a Miamiban élő kubai emigránsok hazautalhassák dollárjaikat), de vannak köztük olyanok is, akik a turizmusból vagy épp a frissen alapított vegyes vállalatok egyikéből profitálnak. Az állami tulajdon kizárólagossága és a belkereskedelem állami monopóliuma megszűnőben van; a külföldi befektetők számára főként a Spanyolországgal és Olaszországgal már aláírt, Angliával és Franciaországgal pedig előkészített kétoldalú befektetésvédelmi megállapodás nyújt védelmet.

A gazdasági nyitást követően 137 000 főre nőtt a „saját számlára” dolgozó hazai vállalkozóréteg, az előrejelzések szerint számuk ez év végére elérheti a 300 ezret. Vannak köztük korábban teljes illegalitásban tevékenykedő kisiparosok, vízvezeték-szerelők, asztalosok, varrónők, szerelők stb., akik ma már szabályosan, ellenőrizhető formában és adóztatva dolgoznak.

A gazdaság decentralizációjának másik nagy állomását az összes megművelhető földterület 80%-át kitevő állami földtulajdon helyén létrehozott kooperatíva-rendszer jelentette. A termés 40-50%-ának ugyan, még mielőtt az állami árusítóhelyre megérkezne, lába kél, hogy aztán a feketepiac választékát bővítse, de a változás így is a termelés növekedéséhez vezetett.

Mindennek következtében az elmúlt egy év alatt a politikai szólamok és a mindennapi gazdasági gyakorlat között hihetetlen szakadék nyílt: az ebből fakadó feszültség sokak szerint újabb reményforrás a rendszer belülről történő erodálására. Ennek jele volt az augusztus eleji, 35 éve nem tapasztalt nagyságrendű rendszerellenes tüntetés és halálos kimenetelű összecsapás, ám még figyelemreméltóbb az a határozottság, amivel Castro mindennek véget vetett: a kubai vezér és a biztonsági erők még mindig uralják a helyzetet.

Sokan fűznek reményeket a rezsim kívülről induló „megdöntéséhez”. A menekülthullám eltorlaszolására irányuló Clinton-intézkedéseket bíráló amerikai republikánusok például úgy vélik, hogy Kubát blokád alá kellene vonni: a még elviselhetetlenebb életkörülmények közé kerülő lakosság erőszakkal kényszerítené lemondásra Fidel Castrót, és vetne véget rendszerének. A tények ellentmondanak ennek a reménynek: a fokozatosan romló belső helyzet eddig sem a Castro-rezsim bukásához, hanem a mindenre elszánt kubaiak további tömeges emigrálásához vezetett.

Vannak aztán olyanok, akik a rezsim „természetes elhalásában” – Castro halálában – bíznak, a kételkedők viszont úgy vélik: az országot jellemző „pokoli káosz” ez esetben tovább fokozódna. Azt mondják: miután az országot már rég elhagyta az összes szakember, művész, alkotó értelmiség, egyszerűen nem tudni, ki lenne az, aki újra „kitalálná” Kubát.

Bada Györgyi

Svéd szociáldemokrata szigor


Vagyonadó kivetését, a személyi jövedelemadó emelését, a tőkenövekedésre és az osztalékokra kirótt adók visszaállítását hirdette meg választási hadjárata finisében az ellenzékben lévő svéd szociáldemokrata párt. A szeptember 18-án esedékes választások résztvevőit nem ijesztette el az adószigor fokozásának kilátása – ellenkezőleg: volt, ahol valóságos megnyugvást hozott.

Különösen elégedettek a skandináv ország pénzügyi körei. Egész Skandinávia legnagyobb biztosítótársaságának vezetője, Björn Wolrath például július 1-je óta sakkban tartja Carl Bildt középjobb koalíciós kormányát. A Skandia első embere ugyanis kijelentette: az általa vezetett intézmény addig fogja bojkottálni a kormány által kibocsátott kötvények vásárlását, amíg a politikai pártok nem produkálnak használható tervet a közpénzek felhasználására.

A szociáldemokraták javaslatával megismerkedve Wolrath kijelentette: hajlandó felülvizsgálni álláspontját. Általános politikai egyetértés született ugyanis arról, hogy a következő kormány megbízatásának lejártáig stabilizálni kell a hatalmasra duzzadt államadósságot, amelynek mértéke már eléri a bruttó nemzeti termék 100 százalékát, s egyre csak nő. A szociáldemokraták 61 milliárd koronás takarékossági csomagot állítottak össze (ennek része a fiskális szigor, amelytől 27,4 milliárd koronás bevételt várnak). A csomagterv másik tartópillére a költségvetés 200 milliárd koronás hiányának lefaragása – a jobbközép pártoktól eltérően a szociáldemokraták magasabb gazdasági növekedést, a munkanélküliség csökkentését tűzték ki célul –, ha ez mégsem sikerülne, az adószigor további fokozásában látják a kiutat.

Úgy tűnik, a svéd szociáldemokraták szakítanak a pénzügyi nehézségek kezelésében tőlük megszokott módszerrel, vagyis nem pörgetik fel az inflációt. A Skandia első embere örül, mert feltételezi, hogy a parlamentben olyan többség alakul ki, amely támogatja a szigorú intézkedéseket. Az Ericsson cég vezetője úgy véli, a tervezett adóemelés „tőrdöfés az ipar hátába”. A választópolgárok pedig talán azt számolgatják, valóban megtakarítható-e 15 milliárd korona az egészségügy finanszírozásának átalakításával.

HL

Szlovákia: Le a privatizációval?

A szlovákiai parlament döntése alapján Szlovákiában október 22-én megtartják az ország első népszavazását, melyben a választópolgároknak a következő kérdésre kell válaszolniuk: „Kívánja-e, hogy a parlament törvényt alkosson a privatizációban felhasznált pénzek eredetének felülvizsgálatáról?” A jelenlegi közvélemény-kutatások szerint a lakosok mintegy 70 százaléka részt kíván venni a referendumon, s közülük több mint 95 százalék igennel fog válaszolni a feltett kérdésre. Szinte biztos tehát, hogy a népszavazás sikeres lesz, és az új parlamentnek meg kell majd tárgyalnia egy olyan törvényt, amely alapján utólagosan felülvizsgálhatják a beruházások eredetét.

A helyzetet bonyolítja, hogy a szlovák alkotmány paragrafusai nem nyújtanak biztos támpontot az események további menetének kézben tartására. Az alkotmány ugyanis kimondja, hogy a népszavazás eredménye kötelező érvényű, s azt a törvénytárban kötelező érvényű jogszabályként kell kihirdetni. Ebből tehát az következne, hogy a parlamentnek kötelessége egy olyan törvény megalkotása, mely retroaktív jellegű, s mely érvénytelenítené azokat az adásvételi szerződéseket, melyekben nem sikerül teljesen tisztázni az ott felhasznált pénz eredetét. Az alkotmány ugyanakkor azt is kimondja, hogy a képviselőt szavazáskor semmi sem köti, csak a lelkiismeretére hallgat, s a képviselői tevékenységéért nem vonható felelősségre.

A kérdést megfogalmazó és a referendum kiírását kikényszerítő parlamenti pártok (az ellenzéki szélsőjobboldal és szélsőbaloldal, valamint a kormánykoalíció legerősebb pártja, a szocialisták) tehát olyan helyzetet hoztak létre, melyben az ország lakossága tevékenyen vesz részt Szlovákia jogrendjének megingatásában. Ha ugyanis a törvényt elfogadják, lehetővé válik egy jogi aktus törvényességének utólagos minősítése, ami rendkívül riasztóan hat a külföldi és belföldi beruházókra. Ha viszont a parlament olyan törvényt fogad majd el, amely megfelel a jogbiztonság alapvető elveinek, a választópolgárok azzal a ténnyel szembesülnek, hogy a képviselők nem tartják tiszteletben a népszavazás eredményét. Ez az ellentmondás aztán tovább mélyíti a szlovákiai parlamenti demokráciával szembeni bizalmatlanságot – és megint keménykezű vezér után kiált a többség.

A népszavazás kiírásáról folytatott parlamenti vita során olyan javaslatok is elhangzottak, hogy a gazdaság legjelentősebb területein öt évre függesszék fel a privatizációt. Szlovákiában ma már jelentős tömegbefolyással rendelkezik az a Munkáspárt, mely nyíltan a nyugati gazdasági rendszertől való elfordulást, a piaci mechanizmusok érvénytelenítését, az államosítást és az európai integráció megtagadását tűzte zászlajára. A szélsőbaloldali mozgalom populista demagógiája sokszor magával ragadja az etatista Demokratikus Szlovákiáért Mozgalmat és a baloldali szocialistákat is, akik látva csökkenő népszerűségüket, hajlanak a jogilag ugyan kétes, ám szavazatokat hozó lépések megtételére. Ezek közé tartozik a szóban forgó népszavazás is, melynek kiíratását nem véletlenül sikerült a parlamenten keresztülpréselni. Szlovákiában még mindig az államszocializmus hívei vannak többségben.

Gyurovszky

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon