Skip to main content

A legnagyobb szocialista realista

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


A szépen kiállított kötet rövidebb-hosszabb novellákat, továbbá apróbb prózai futamokat tartalmaz Szolzsenyicin írói indulásának éveiből, abból a korszakból tehát, melynek vitathatatlanul az Ivan Gyenyiszovics egy napja a legjelentősebb műve. Szenzációs pályakezdés volt valóban, és nem pusztán politikai pikantériái miatt. Többféle reményt keltett: egyrészt persze tisztán politikait, azt, hogy a Szovjetunióban tényleg komolyan veszik a desztalinizációt, hogy hétpecsétes titkokról esetleg nyíltabban is lehet majd szólni, hogy enyhül a cenzúra – röviden, hogy lehetséges a rendszer reformja. És esztétikai reményt is hozott: a művészet katartikus, megtisztító küldetését állította ismét a középpontba, megint lehetségesnek mutatta ember és történelem párbeszédét, a művészet szabadságát csak az emberi világ szabadságával együtt tudta elképzelni. Szolzsenyicin feltárta a lehetőséget a létező szocializmus világának ábrázolására, bebizonyította, hogy ebben a világban is van művészi megformálásra alkalmas életanyag, és hogy nincs más kiút, mint a hazugságok nélküli beszéd. Mindezzel hatalmas morális erőt képviselt és közvetített, de már a pálya első szakaszában is látszott, hogy művészi és erkölcsi gondolkodásában van valami sajátosan mélyorosz vonás. Minden tekintetben az egyik legátfogóbb orosz tradícióhoz, a morális-ideologikus tolsztoji hagyományhoz kapcsolódott. Nem volt tehát „modern”, a másik nagy orosz hagyománnyal, az ördöngös, groteszk, abszurd, fantasztikus gogoli tradícióval nem sok dolga akadt – művészete nem Gogol nevezetes köpönyegéből, de sokkal inkább a nem kevésbé híres tolsztoji gimnasztyorkából bújt elő. Korántsem véletlen, hogy Lukács György volt az, aki a legmélyebben, a legszélesebb teoretikus alapokon értelmezte Szolzsenyicin korai pályaszakaszát. Lukács most igazolva láthatta bolsevik fordulata utáni életének összes reményét, vágyát és törekvését. Politikai-ideológiai oldalról: a marxizmus reneszánszát, vagyis a visszatérést a „valódi”, torzítatlan marxi intenciókhoz; a rendszer megreformálhatóságát, az „emberarcú szocializmust”, a szocializmus demokratizálódásának lehetőségét. Művészi-esztétikai szempontból: az ún. „nagy realizmus” folytathatóságát, Balzac, Stendhal, Tolsztoj „módszerének” továbbvitelét, továbbfejlesztését – vagyis a szocialista realizmus diadalát a Nyugaton dívó naturalizmus felett. Lukács szemében Szolzsenyicin volt a valódi, bizonyos fokig az első szocialista realista, hisz úgy látta, hogy az orosz író beteljesíti e művészet küldetését, melynek „központi problémája ma a sztálini korszak kritikai feldolgozása”. Mindez persze illúzió volt már keletkezése idején is, ám kétségkívül a kor reprezentatív csalképzete. De ami így létrejött, mégis a „tévedések vígjátéka”: Szolzsenyicin bizonyára kétségbeesetten értesült volna arról, hogy valaki a szocialista realizmus világirodalmi rangú képviselőjének nevezi, mikor két vadul antibolsevista regénye, a Rákosztály és A pokol első köre megjelent. Mint ahogy Lukács is szemkáprázva fogadta volna az író hisztérikus pánszláv kitöréseit.

Azóta mintegy húsz év telt el. A kései Lukács ideológiája a semmibe foszlott, a Szolzsenyicin munkássága körüli botrányok és pártharcok érdektelenné lettek. Megnyílt hát a lehetőség, hogy művészetét pusztán mint művészetet szemléljük, a párttörténeti mellékjelentésektől függetlenül. Kérdés persze, hogy valóban képesek vagyunk-e rá. Vajon Szolzsenyicin irodalma nem telítődött-e oly mértékben az ideologikus kontextussal, hogy ettől megszabadulva-megszabadítva már nem is igen értelmezhető? Más szóval: talán nem is igaz, hogy megszabadult ideológiai sallangjaitól, hogy tehát művészi szituációját éppen történeti helyzete tette lehetővé, egyszóval tehát, hogy e két szituáció voltaképpen egybeesik. Hogy tehát a dokumentumérték minden más értéket kiolt ebben a prózában, hogy tehát – Walter Banjamin-i szóhasználattal – e művészetben a valóságtartalom hatálytalanítja az igazságtartalmat. Mai szemmel inkább csak a novellák valóságtartalmát észleljük, egyre nyersebben és tagolatlanabbul látjuk a reáliákat a szövegben, míg az igazságtartalmat puszta eszmehalmazként, ideológiaként érzékeljük. Látjuk a krecsetovkai vasútállomást a világháború első szakaszában, a folyamatos vereségek, megaláztatások idején; menekülő katonákról olvasunk, fejadagokról, szerelvényekről; olvassuk, hogyan érkezik meg a szakaszát elvesztett Tverityinov, a moszkvai színész; hogyan ébred rokonszenv iránta Zotovban, az ügyeletes tisztben, hogy a feltámadó „éberség” hatására később mégis kiszolgáltassa az NKVD-nek. Szocreál novella valóban: a sztálinizmus torzulásait mutatja be a realizmus eszközeivel. Az ábrázolás letagadhatatlanul riportszerű, emberképe vázlatos, felületes és végtelenül leegyszerűsítő, a szituációk közhelyesek. Ráadásul – és ez korai (és későbbi) művészetének legbántóbb vonása – Szolzsenyicin szinte tűrhetetlenül didaktikus, a morális mértéktartásra képtelen, ezért mindig szüksége van arra, hogy egy rendkívül színpadias „nagyjelenetben” rágja az olvasó szájába a már addig is sejtett eszmei mondanivalót. Így fest Zotov szemszögéből Tverityinov letartóztatása: „Zotov most önkéntelenül visszatekintett, és – életében utoljára – meglátta a gyér lámpafényben ezt az arcot: Lear király kétségbeesett arca a kriptában. Mit tesz velem?! – kiáltotta Tverityinov harangszóhoz hasonló, zengő, mély hangon. – EZT NEM LEHET JÓVÁTENNI SOHA!!” (kiem.: A. I. Szolzsenyicin). Ugyanilyen kulisszahasogató Az ügy érdekében zárlata. A kötet legszebb novelláját (Matrjona háza) is elcsúfítja a zárósorok univerzalizáló moralizálása: „Mi pedig itt éltünk mellette, és nem döbbentünk rá, hogy ő az az igazi, aki nélkül – ahogy a mondás tartja – meg nem állhat a falu. Meg a város. Meg ez a mi egész földünk.” Még nyíltabban, még nyersebben nyilatkozik meg a példázatszerű, tanító-nevelő célzatú narráció a Morzsák címmel összegyűjtött rövid, lírikus szösszenetekben. Itt a legzavaróbb az öreg, a művészetet mint fényűzést megtagadó, a falusi gyermekcséknek ábécéskönyvet körmölő Tolsztoj hatása. És bizonyára az ideologikusan hangszerelő Szolzsenyicintól sem áll távol, hogy dekadens luxusként – is – szemlélje a művészetet. Mert korántsem véletlen, hogy legjelentősebb műve, A Gulag-szigetvilág dokumentumregény, a század non-fiction irodalmának egyik legkolosszálisabb megnyilatkozása. Mára Szolzsenyicin elért tolsztoji szerepvállalása legmagasabb pontjára, odahagyva az irodalmat, „Oroszország élő lelkiismereteként” szakállát tépve mond beszédet a Dumában. Ám ez az út valamikor a hatvanas évek elején kezdődött.

A modernség teljes elutasítása; riportszerűség; a pszichológia megvetése; az eszmei mondanivaló erőteljes kidomborítása; történelmi alapanyag; félig megformált, közhelyesen létező alakok és helyzetek; csipetnyi nacionalizmus, „hazaszeretet”; lineáris cselekményvezetés, egyetlen elbeszélői központot ismerő történetmondás, csak egyetlen nyelvjáték használata; moralizálás; társadalomkritika, „jobbító szándék”, perspektíva – „túlmutatás”: Lukács voltaképpen nem tévedett, mikor szocialista realista írónak ítélte Szolzsenyicint. És kétségtelen, hogy a hatvanas évek elején Szolzsenyicin volt az, aki a legnagyobb tehetséggel, a legrobusztusabb fellépéssel és persze a legbecsületesebben érvényesítette a fenti elveket. Így lett – és maradt most már mindörökre – a legnagyobb szocialista-realista író. Hogy legfőbb törekvései ellenében, az csak egy újabb adalék a kor abszurditásához.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon