Skip to main content

A második vonal – Kunszentmárton

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A munka helyén


Szóba elegyedünk a helyi áruház egy alkalmazottjával, mivel a Kőrös-vidéki Független Szakszervezet ötvenfőnyi tagságának törzsét az itteni személyzet alkotja. Felbukkan váratlanul Gyenes József, az áfész elnöke; ekkor a független szakszervezeti kollegina odébbsiklik, és a pult másik végénél álló vendéghez fordul előzékenyen. Csak amikor elvonul a viharfelhő, akkor folytatjuk. Alapfizetése 3500 Ft, ehhez jön annyi jutalék, hogy meglegyen a havi 6-7000 nettó. És ő még aránylag jól keres. Igen nehezen megy a független szakszervezetnek, ketten például visszamentek a régi szakszervezethez az öt férjhez menni készülő kollegina közül. A férjhez menendőket az üdülési beutalóval tartják sakkban: amíg nem lépnek vissza, addig nincs nászút. Az áfész vezetése nemcsak hogy nem ismeri el a Kőrös-vidéki Független Szakszervezetet, de még azt sem veszi figyelembe, hogy a jóléti juttatások (üdülés, segély) nem szakszervezeti, hanem dolgozói jogon járnak.

Az alacsony kereseteket Kiss Lászlóné főkönyvelő-helyettes a helyi adottságokkal magyarázza; az a pénz is valóban kevés, amit ő középvezetői állásáért kap, és az (egyelőre) osztályvezetői beosztásban lévő, harminchét éves K. fizetése az övénél is jóval alacsonyabb: 13 ezer havi bruttó. Erre jön a prémium, ami a ranglétrán fölfelé haladva mind nagyobb arányú a fizetéshez viszonyítva, a három magas vezető állású esetében már az évi fizetés 200%-a, ami a tavalyi év után 420-600 ezer forintot jelentett. Nem véletlenül veti papírra a független szakszervezet azt a követelését, hogy anyagilag is, erkölcsileg is ismerjék el a bolti dolgozók tekintélyét, hogy a vezetői prémiumot csak az inflációt meghaladó átlagbéremelés esetén lehessen kifizetni (az év elején 17%-os átlagbéremelés volt, a bolti dolgozók esetében húsz-egynéhány), és hogy vizsgálják felül az áfésznél a bér- és besorolási rendszert. A szakszervezet szerint továbbá meg kell kezdeni a vállalati bürokrácia lebontását (az áfész 620 munkavállalója közül 100 a központi irányításban dolgozik!); csak a bolti dolgozók szemében elismert, a sikeres bolti gazdálkodást segíteni képes személyeket kell meghagyni az irányító apparátusban.

Most, a bírósági bejegyzés után nem zárkózna el a szakszervezet elismerése elől – mondja Gyenes József elnök –, ha vezetői leülnének tárgyalni az áfésszel a működés feltételeiről. Ellenvetésünkre, miszerint a szakszervezet nem a bejegyzés által, hanem a megalapításra irányuló szándék kimondásakor kel életre, és K. már korábban hiába kérte a neki mint szakszervezeti vezetőnek járó munkaidő-kedvezményt, Gyenes annyit válaszol: ő nem tudhatja, mi ez a szakszervezet, nincsenek-e véletlenül nem áfészdolgozó tagjai. Neki erről igazolás kell. Vagyis, ha jól értjük, tudni óhajtja, kik merészelnek szakszervezkedni. Nem lehet valami szimpatikus számára az önvédelem e formája, ez már korábban, egy átszervezés alkalmával is megmutatkozott: januárban ilyen címen bocsátotta el Szabó Tibor üzemmérnököt, aki a karbantartó részlegnél próbált meg – sikertelenül – független szakszervezetet csinálni, és aki azóta a szolnoki SZDSZ-csoportot erősíti, mint állás nélküli szervező. (Ennyiben Gyenes akaratlanul is az ellenség malmára hajtotta a vizet.) Most másodjára állított ki elbocsátólevelet, az indoklásban megint nem esett szó szakszervezetről (persze, hogy nem: ha a szakszervezeti tevékenység szankcionálása sérti a törvényt).

Mindjárt az első helyen szerepel viszont a felmondás indoklásában a Körtvélyesitől június 1-jén megvont „munkábajárási kedvezmény”; a K. belépésekor, ’88 nyarán kötött megállapodás szerint ugyanis figyelembe vették, hogy az otthonából, Szentesről jövő busz 10 perccel a munkaidő kezdete után érkezik. Június 1-jén, egy héttel azután, hogy megalakította a független szakszervezetet, Gyenes bosszút állt: a helybéliekkel egyenrangú munkakezdőnek minősítette őt. Ebből levelezés, majd munkaügyi döntőbizottsági és bírósági pereskedés kerekedett, a győztes áfész „a munkáltató mérlegelési jogkörében” hozott döntésről szóló passzusra, az elmarasztalt K. pedig a munka törvénykönyvének 2. §-ára: a joggal való visszaélés tilalmára hivatkozott. A cél nyilvánvalóan az volt, hogy K. mondjon fel (gyakorlatilag azt kívánták tőle, hogy napi 14 és fél óra hosszat ne legyen otthon), de ő, fittyet hányva a június végi bírósági ítéletre, továbbra is negyed óra késéssel jár be.

De el kell ismernünk, a felmondólevélben a lényegről is olvashatunk: „Olyan munkáltató a társadalmi és politikai viszonyoktól függetlenül, aki elviselné azt, hogy a saját fizetett dolgozói a gyengítésén szétverésén fáradozzanak, nincs” – írja veretes magyarsággal Gyenes elnök. Első ízben az áfész márciusi közgyűlésén fáradozott K. a munkáltató „szétverésén”: bírálta az áfész működését, mondván: mindaz, ami az előtte szólók részéről elhangzott, öndicséret csupán, a tavalyi eredményeket az áfész elsősorban a hálózat dolgozóinak és az értéktelenedő pénz miatt megnőtt vásárlási kedvnek köszönheti; a vezetés nem dolgozta ki a privatizációval kapcsolatos elképzeléseit, ugyanakkor az igazgatóság jogkörébe kívánja vonni a kft.- és rt.-alapítást, lehetőséget teremtve a vagyonátmentésre. Az áfész – tette szóvá még – egyébként is álszövetkezet, a magánboltok jogtalan elvételének köszönheti létezését, majd a 70-es évek kényszeregyesítései és a kis falvak jogainak semmibevétele nyomán lett olyan, mint amilyen. Az áfészvezetés ténykedését ugyanis, magyarázza lapunknak K., nem a hatszáz-egynéhány dolgozó, hanem a 9200 főnyi, évi pár száz forint vásárlási kedvezményt élvező tagság igazolja a papír szerint. Hiszen neki van 2/3-os részvételi joga a küldöttgyűlésen és az igazgatóságon. A tagság persze nem látja át a szövetkezet ügyeit, és egzisztenciálisan sem függ az áfésztől. Avagy szövetkezeti tulajdonról – és egyáltalán: tulajdonról – beszélhetünk-e akkor, amikor a 140 milliós áfészvagyonból mindössze 2,5 millió a tagsági részjegy értéke, a többi „közös”? Újabban hozzáláttak ugyan a „nevesítéshez”, osztalékra jogosító, de nem eladható vagyonjegyeket adnak a tagoknak, ám ez nem sokat változtat a lényegen: azon, hogy a vezetés rendelkezik a szövetkezet felett. A küldöttek régi emberek (jövőre lesz új választás), ráadásul 90 tisztségviselőt 900 ezer forint (azaz fejenként 10 000 forint) prémiumban részesítettek márciusban – érthető hát, hogy bírálatát ellenszenvvel fogadták a küldöttgyűlés résztvevői.

Ám az SZDSZ-tag K. továbbment: személy szerint is bírálta a három felső vezetőt, mondván: közülük ketten nem rendelkeznek megfelelő képesítéssel; ehhez a Kunszenti Hírek című helyi MDF-lapban, ahol hozzászólásának tartalmát publikálta, hozzátette: „az elismerten jó szakember elnököt megbuktatták, és helyére egy szakmához egyáltalán nem értő politikai biztost ültettek”.

’85-ben – emlékeznek a régi kollegák – a marxista–leninista egyetemi, továbbá politikai főiskolai végzettségű Gyenes fölöslegessé vált mint függetlenített párttitkár egy környékbeli tsz-nél, és az akkori városi párttitkár, jó helyet keresve neki, bukkant rá a kunszentmártoni áfészre. Az elnök (és jelenleg főkönyvelő), Kardos Mihály történetesen tartalékos katonai szolgálatot teljesített az évben. Pártvonalon jól képzett embernek ismerték Kardost, de nem tartozott eléggé a társasághoz, hiányzott az ivászatokról és vadászatokról; Gazdag Sándor akkori Szolnok megyei MESZÖV-elnök (mostani MESZÖV-titkár) személyesen kereste fel a laktanyában, hogy rábeszélje az elnökváltásra.

K. ezzel az elnökkel húzott ujjat. Hát igen, március végét írtunk, az egykori demokratikus ellenzék éppen akkor vált konstruktív ellenzékké. De K., a második vonalbeli rendszerváltoztató most már folytatta harcát, mely provokatív volt azáltal, hogy a környezet annak tartja. Júniusban bizalmatlansági indítványt nyújtott be az elnök és az igazgatóság ellen. De, pechére, nem vonta le a ’85–86-os esetből a tanulságot: ha jót akarsz magadnak, maradj a munka helyén. Szabadságon töltötte a június 21. és július 2. közötti napokat. Június 20-án összeült az igazgatóság, és úgy határozott: előrehozzák 29-ére az augusztusra tervezett rendkívüli küldöttgyűlést. „Honnan tudjam, hogy mikor van szabadságon K.?” – védekezik Gyenes elnök. Mindenesetre a küldöttgyűlés elég jól elő volt készítve: Kardos főkönyvelő, akit egyébiránt, mint láttuk, K. szakmailag sokra tart, feltette az ügyrendi kérdést: foglalkozzanak-e a bizalmatlansági indítvánnyal. A legfőbb szövetkezeti fórum nemmel felelt, csak napirenden kívül tárgyalták ki az ügyet, állítólag K.-t keményen bírálva. Úgy mesélik: szakszervezeti ügyvivőtársa sem szólalt fel mellette.

„Tisztában lehettél a kockázattal – vitatkozunk K.-val –, amit az elnök személyes megtámadása jelent. Most védtelenül maradhat a szakszervezeted. Nem kellett volna-e inkább ennek megerősítésére koncentrálni, szerényebb eszközökkel?”

„Akkor olyan pitiáner ügyekbe ütközöm, mint ez a munkakezdés – feleli. – A dolgokat az alapoknál kell elkezdeni.”

Körtvélyesi közgazdász ügye most a munkaügyi döntőbizottság előtt fekszik. De, végül, hadd közöljünk egy örömhírt. Gyenes elnök cáfolta a hírt, amelyet maga keltett üzenetével: K. még sincs kitiltva a munka helyéről.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon