Skip to main content

A mértéktartó MSZOSZ

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

lt [Solt Ottilia]: A legnagyobb – és ami mögötte van


A tb-nek juttatandó állami vagyonról naponta egymásnak ellentmondó hírek kerülnek forgalomba. Az új pénzügyminiszter kategorikusan ellenezte a vagyonátadást, az új privatizációs miniszter a hatályos országgyűlési határozatba foglalt 300 milliárd helyett 65 milliárdról beszélt, azután Bokros Lajos 20 milliárdot emlegetett, most utoljára pedig a pénzügyminiszter – úgy látszik – beadta a derekát, s belenyugodott a 65 milliárdos vagyoncsomagba.


A rugalmasság különösen a szakszervezeti oldalon meglepő. Kérdés, hogy meddig tart. Egyelőre ugyanis a legnagyobb konföderáció, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége (MSZOSZ) véleménye számított: olyan „alternatív” javaslatcsomagot vonultatott föl a kormány stabilizációs terveivel szemben, amelyet a másik öt szövetségnek sem magáévá tenni, sem visszautasítani nem volt ideje. Az emiatt adódó presztízs- és kompetenciaproblémát olyképp oldották meg, hogy míg de jure az oldal soros elnöke, dr. Vígh László (az értelmiségi tömörülés képviseletében) volt a „szóvivő”, addig de facto Nagy Sándor MSZOSZ-elnök vitte a szakszervezeti szót. Többek szerint az MSZOSZ nem lehetett volna ilyen naprakész, ha vezetőit nem avatták volna be idejekorán a március 12-e után is bizalmasan kezelt kormányzati tervekbe.

„A magyar gazdaság kétségkívül súlyos helyzetben van” – kezd bele csomagjába az MSZOSZ; nem vitázik a kormánnyal amiatt, hogy az a gyorsuló ütemű fizetési és államháztartási mérlegromlás megállítását tűzi ki célul. Csakhogy – írja – „a belső és külső egyensúlyhiány messzemenően nem azonos természetű, tartalmú probléma”: a költségvetés deficitje ma a horriblis kamatterhekkel magyarázható, nem pedig azzal, hogy többet fogyasztunk, mint amennyit megtermelünk. Következésképpen nem a belföldi kereslet drasztikus csökkentését kellene előtérbe állítani; az MSZOSZ „a kényszerű restrikciós politika mellett hangsúlyosan fontos szerepet szán az élénkülésnek”: a foglalkoztatás növelésének, az exportösztönzésnek, valamiféle „iparpolitikai koncepció” megfogalmazásának, az infrastruktúra-fejlesztésnek. Bírálatának e vonulata kimondatlanul is arrafelé húzódik, ahol a Kopint-Datorg közgazdászaié (pl. Köves Andrásé a Népszabadság április 1-jei számában); az MSZOSZ is égetőbbnek tartja a romló külgazdasági mérleg problémáját, mint az állami túlköltekezést. S ha már a költségvetés kecskéjéről van szó – folytatja az MSZOSZ –, lakjék az jól a kamatterhek lefaragásával és a feketegazdaság legalizálása által; emellett maradjon meg az „arányos közteherviselés” káposztája is, vagyis „a terhek elosztása valamennyi társadalmi réteg számára még elviselhető legyen”.

Az MSZOSZ különösen az „arányos közteherviselés” meg a feketegazdaság elleni harc frontján mutatkozik rugalmasnak. Vélhetően az e tárgykörökbe vágó gyakorlati tanácsaira gondolt a pénzügyminiszter is, amikor az ÉT-n megjegyezte: az MSZOSZ nem is „alternatív”, hanem „kiegészítő” javaslatokkal rukkolt ki. („Alternatív, alternatív!” – tiltakozott erre Nagy Sándor.) Az adóügyekben a legnagyobb szakszervezet a burzsujok vállán is terheket akar látni: visszaállítaná a tavalyi 10%-os kamatadót (ez számítása szerint még ez évben 14-14,5 milliárdot hozna a konyhára), továbbá az osztalékadót (ami még az idén 1 milliárd Ft többletbevételt hoz); mi több, az adott céggel munka- vagy szerződéses viszonyban álló osztalékosok fizessenek társadalombiztosítási járulékot a profit után (1 milliárd). A duplájára kell emelni a játékadót (3,5 milliárd). Vissza kell állítani a veszteséget kimutató vállalatokra tavaly kivetett, de aztán „teljes mértékben indokolatlanul” eltörölt minimáladót (5 milliárd). Törvényben kell megtiltani, hogy azok a vállalkozások, amelyeknek 60 napnál régebbi köztartozásuk van, alapítványba menekítsék a pénzüket.

A fekete gazdaság elleni harcot a legnagyobb tömörülés nem a rendszeres vagyonadó kivetése formájában képzeli el (mint a pénzügyminiszter), viszont nagyon is tolerálna egy olyan vagyonellenőrzési szisztémát, amely kifejezetten a magukat hirtelen megszedő honfitársainkat tartaná kordában. Javasolja ekképp az általános vagyonbevallás bevezetését; elképzelése szerint e bevallástól kezdve az adóalanyra háruljon annak bizonyítása, hogy az így föltárt vagyon legális jövedelemből származik-e; oldani kellene a személyes adatvédelem alkotmányos előírásait, hogy ekképp az adóhatóság együttesen tarthassa nyilván a különféle utakon-módokon keletkező jövedelmeket.  A piszkos múlt legalizálására az MSZOSZ ajánlja az egyszeri alkalommal teljesíthető önkéntes vagyonilleték intézményét: aki hajlandó ezt megfizetni, annál az adóhatóság nem firtatja többé, miből tollasodott meg, miből van luxusvillája, Mercedese. Fölmelegítve emellett egy korábbi (inkább a szürke-, mint a feketegazdaság megnyirbálását célzó) javaslatát, szorgalmazza az MSZOSZ a többelemes minimálbér bevezetését. Legyen pl. egy alap-, egy szakmunkás- és egy diplomás minimálbér, s a tb-járulékot még akkor is e tételek után fizessék, ha a bérkimutatásokon kisebb keresetek szerepelnek.

Ismételjük, ezek az MSZOSZ-csomag legerőteljesebb elemei. Emellett alternatív szellemi erőfeszítések történtek monetáris, azaz kamatteher-csökkentési ügyekben is. Helyesen sürgeti a legnagyobb konföderáció a régóta beharangozott kincstári reformot – ne csak a népet nyúzzák, produkáljon végre a pénzügy is. Rámutat az MSZOSZ arra az ellentmondásra is, hogy mialatt szűkítő politika dúl a bankok pénzellátása terén, azonközben tömik pénzzel a bankokat a bankkonszolidációs kötvények után fizettetett kamatok formájában; e kamatokat a kincstár állja, tehát ennyiben az adófizetők finanszírozzák a gazdaságot a pénzpiac helyett. Más alternatív javaslatokat azonban gyanakvással kell fogadnunk: az a gondolat például, hogy mintegy önkéntes elhatározásból csökkentsék az állampapírok kamatait és a jegybanki alapkamatot, egyszer már megbukott az MDF-vezette kormány idejében. Akkor így próbáltak élénkíteni, s egyben csökkenteni a költségvetési terheket, s az eredmény, mint ismert, a kereslet elszabadulása és a fizetési mérleg drámai romlása volt.

Az „arányos közteherviselés” jegyében kíván az MSZOSZ enyhítést az elesettebb és a középrétegek nyúzásában. Néhány javaslat, mutatóban. Foglalkoztatási téren a legnagyobb szakszervezet nehezményezi, hogy a kormány minden átmenet nélkül az előnyugdíj megszüntetésére készül: ezáltal drasztikusan csökken az érintettek nyugdíjjogosultság előtt megszerezhető jövedelme, következésképp csökken a nyugdíja is. Sürgeti a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvényt, hogy minél élőbb bírság fenyegesse a munka törvénykönyvét megszegő munkaadókat. A szociálpolitikában az MSZOSZ sem veti el mereven a rászorultsági elv bevezetését: a családi pótléknál elfogadja, de magasabb családi jövedelmet indítványoz a jogosultság megállapításakor, mint a kormány, és ezen belül is még magasabbat a három- és többgyerekes családoknál, valamint a gyereküket egyedül nevelő szülőknél. A jogosultság megállapításában a szakszervezet – jellemző módon – egy kis különbségtételt is alkalmazna: míg a közintézmények és a legalább 50 fős vállalatok dolgozóinál elég a jövedelemnyilatkozat, addig a kis kócerájok alkalmazottainak jövedelemigazolást kell produkálniuk. A gyermekgondozási juttatás terén viszont az MSZOSZ visszautasítja a rászorultsági elvet, szerinte ezt a gyedből és gyesből összegyúrt új juttatást nem 2, hanem továbbra is 3 évig kellene adni. Ennek fejében fölajánlja a legnagyobb konföderáció, hogy mégse hosszabbítsák meg a terhességi-gyermekágyi segély folyósításának időtartamát, mint ahogy a kormány tervezi.

„Arányos közteherviselés”: megvalósítható-e ez a mostani válság körülményei között? Alighanem ez a legsúlyosabb vitapont. A legnagyobb tömörülés a fogalmat kivehetően progresszív elvként érti: minél gazdagabb az illető, annál több terhet viseljen és megfordítva. De vajon betömhetők-e a lyukak igazságosan? Menthető-e a „középosztály” – a becsületes alkalmazottak serege – a drasztikus érvágás élményétől? Megúszható-e, hogy a felső tízezer, amelynek jövedelmei áttekinthetetlenek a mezei polgár számára, a tetejébe még állami kedvezésekben – pl. megtakarítási adókedvezményekben – is részesüljön? E fontos kérdések fölött elsiklott az ÉT egyébiránt nagy általánosságokban folyó vitája. Bokros Lajos pénzügyminiszter inkább gazdaságpolitikájának élénkítő vonásait emelte ki, az MSZOSZ-es bírálat ellen védekezve. A kamatleszorító és egyben inflációfékező politika, amelyet a stabilizáló csomag megcéloz, szerinte igenis azt eredményezi majd, hogy a vállalkozók hitelekhez jutnak, és nem szorítja ki őket az adósságterhekkel küszködő költségvetés.

A konkrétumokról az ÉT bizottságaiban vitáznak majd: ha dűlőre jutnak, a bizottságok módosító javaslatokat termelnek a stabilizációs csomagot tartalmazó, e hét elején benyújtott törvénytervezethez. Látszólag hasonlít tehát a metódus a kudarcot vallott tgm-éhez (társadalmi-gazdasági megállapodás), hiszen a plenáris meg nem egyezés akkor is serkentette a bizottsági műhelymunkát. Csakhogy azóta változott a tét: a kormánynak most nincs szüksége a „szociális partnerek” demonstratív lojalitására. Most módosító indítványokról lehet szavazni a parlamentben, a végén az MSZOSZ-es képviselők legfeljebb a nem gombot nyomják meg, hogy ne essék folt szakszervezeti tisztességükön. Ez jóval kisebb veszteség, mint egy sztrájkhullám. Elvégre a kormány így is elég igen szavazatot tudhat maga mögött.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon