Skip to main content

Aki vet, az arat?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Agrár-érdekegyeztetés


Négy feltétel

Melyek azok a pontok, amelyekből nem engednek? – kérdeztük a hétfői forduló előtt Filipsz Lászlótól, a téeszeket tömörítő MOSZ (Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége) titkárától. Négy bizalomerősítő intézkedésből nem enged a MOSZ – hallhattuk. Először is az „aki vet, az arat” elvéből, amit a MOSZ úgy értelmez, hogy a kormány garantálja a jelenlegi földhasználók (azaz a téeszek) számára, hogy nem éri őket veszteség a kiadandó földeken végzett munkák miatt. Ugyanis a földkiadó bizottságok vontatottan intézik az ügyeket, így előfordulhat – és elő is fordul –, hogy még a téesz végzi el a vetést, de már az új tulajdonos arat. Ráadásul a kárpótlási törvény előírását, mely szerint az ültetvényi értéket meg kell téríteni, valahogy kifelejtették a végrehajtási rendeletből.

Másodszor a bizalom akkor erősödne, ha a ’93/94-es szezonban a búza tonnájának államilag garantált fölvásárlási árát a jelenlegi 7800 Ft-ról 8500 Ft-ra emelnék. „Ez nekünk presztízskérdés mondta a MOSZ titkára –, ennek fejében még a kötelező fölvásárlási mennyiségből is hajlandók vagyunk engedni.” Jelenleg hektáronként 2,6 tonnát vesz meg az állam garantáltan (ha a búza a termelő nyakán marad); ha ezt 2,4-re csökkentik, a költségvetés sem jár rosszabbul. Harmadszor, különleges megkötések nélkül prolongálják az üzletfinanszírozó hiteleket az aszály sújtotta területeken. Negyedszer, a hátrányos helyzetű régiókban gazdálkodóknak járó 1500 Ft/hektár földalapú támogatást már augusztusban fizessék ki, s jövőre vezessék be ismét a normatív (valamennyi gazdálkodónak járó) támogatást, 4000 Ft/hektár értékben.

A MOSZ legközelebbi szövetségese, a Parasztszövetség (Gerbovits Jenő szervezete, amelyet most Deák Ferenc főtitkár képviselt) szintén a 8500 forintos búzaárat meg a hitelátütemezést tartotta a legfontosabbnak, a földalapú támogatásként pedig 5000 Ft-ot szeretett volna látni a jövő évben.

Kompenzációk

A „közös nyilatkozatba” a búzaárról dodonai megfogalmazás került be, bár az kimaradt, hogy Raskó György földművelésügyi államtitkár legszívesebben csak 8000-et adna. A kormányzati szakértők „lehetségesnek tartják” a földalapú támogatás soron kívüli kifizetését, és hogy jövőre általánosan 2000 Ft/hektáros vetési támogatást folyósítsanak. A nyilatkozat nyugtázza természetesen az ellenvéleményt is: „Az érdekképviseletek szükségesnek tartják a vetési támogatás növelését, de annak összegét 4500 Ft/hektárban javasolják meghatározni.” Mialatt az egyik teremben e sorokat fogalmazták, a másik teremben várakozó gazdakörös küldött méltatlankodott, hány helyre kell rohangálnia egy ötholdas gazdának munkaidőben, hogy hozzájuthasson ahhoz a fránya tízezer forinthoz. „Uram – magyarázta egy arra flangáló kormányszakértő –, ön most azt fogalmazta meg, mily nagy szükség van az alulról szerveződő érdekképviseletre! Az érdekképviselet majd intézi a gazdák ügyeit.” A kormányoldal lehetőséget lát még a hektáronkénti 1500 Ft kompenzációra az aszálykárosultak részére (a 40 százalék feletti mértékben károsultaknak 2500 Ft-ot), a közös nyilatkozatban ezzel szegezik szembe az érdekképviseletek az 2500 Ft-os (30% feletti kár esetén 3500 Ft-os) követelésüket. Hitelügyben a kormány korábbi döntését vetették papírra: eszerint az aszálykárosultak 1992–93-ban felvett hiteleinek kamatkedvezményeit, valamint a ’90-ben nyújtott „aszálykáros hitelek” preferenciáit egy évvel meghosszabítják. Megformuláztak egy olyan iránymutatást is, hogy a károsult gazdálkodók „kezdeményezhessék” a bankoknál „a hitelek legfeljebb egy évre történő meghosszabbítását”. Többről szó sem lehet, hiszen a bankokat az Agrárkoordinációs Fórum semmire nem kötelezheti.

Valamit a téeszeknek

A téeszek védelmében szorgalmazott politikai deklarációt a közös nyilatkozat így fogalmazza át: „A kormányzati szakértők elismerik a jelenlegi földhasználóknak azt az igényét, amely a termelés folyamatosságát is biztosító »aki vet, az arat« elv gyakorlati megvalósulását eredményezné. Ezzel összefüggésben viszont mindenképpen a jelenlegi földhasználók konstruktív együttműködésére van szükség annak érdekében, hogy a kárpótlási földárverések során tulajdont szerzők még az ősz folyamán minél előbb megkezdhessék földjükön a mezőgazdasági termelést.” A téeszeket tehát nyilatkozatban intik az együttműködésre, és nem ígérik, hogy az ültetvényi érték megtérítését átvezetik az említett végrehajtási rendeletbe. Ugyanis a gazdakörök és az élelmiszer-feldolgozók (ÉFOSZ) képviselői, a MOSZ-szal vitatkozva, úgy érveltek, hogy amennyiben a kiadandó földeken a vetési költségeket megtérítenék, valójában kormánymegrendelést kapnának a szövetkezetek. Az érveléssel a kormány egyetértett. Kérdés, mi lesz a kárpótlási törvény betűjével, amelyre pedig oly nagy gondot fordított annak idején Kónya Imre.

Okafogyott demonstráció

Egyik érdek-képviseleti szervezet sem elégedett az eredménnyel; hétfőn, az egyhetes tárgylássorozat finisébe érve, egyöntetűen úgy érezték, hogy amit a kormányoldalon elfogadnak követeléseikből, az számukra elfogadhatatlan. Egyszersmind fölülkerekedett az az álláspont: folytatják a tárgyalást, nehogy rájuk lehessen fogni, hogy ők állnak föl az asztal mellől. A háttérben persze ott munkált a demonstráció (úteltorlaszolás) fenyegetése is, amivel a MOSZ területi tagszervezetei, a teszövök rukkoltak ki június végén–július elején, követeléseiket alátámasztandó. A MOSZ „országos figyelmeztető demonstrációt” helyezett kilátásba a kormányfőhöz írt július 2-i levelében. E levélre válaszul vette föl a kormány (előbb a MOSZ-szal, majd a többi érdek-képviseleti szervezettel is) a tárgyalás fonalát. Mármost ha fölállnának az asztal mellől, akkor nehéz volna kitérni a demonstráció (úteltorlaszolás) elől, amihez pedig most már láthatólag senkinek nincs különösebb kedve.

Már csak azért sem, mert a fő ok, ami miatt a MOSZ demonstrációt helyezett kilátásba, vagyis a szövetkezeti törvény módosítása körüli konfliktus elsimulni látszik. Amint ismeretes, a parlament Zsíros Géza vezette mezőgazdasági bizottsága a „csoportos leválás” intézményének javallatával bombázta a Házat, s egy ideig nem lehetett tudni, nem tudják-e tényleg átverekedni előterjesztésüket a pótköltségvetés megszavazása fejében. Az indítvány szerint a szövetkezet köteles volna kiadni a vagyont azon tagjainak, akik egy bizonyos határidőn belül ki szeretnének válni. A kormány, ahogy két miniszterének a május 25-i MOSZ-kongresszuson elhangzott nyilatkozatából kitetszett, nem kívánt semmiféle szövetkezetitörvény-módosítást, de magára hagyta a parlamentet, amelynek sikerült önerőből, ügyrendi eszközökkel elodáznia a bizottsági előterjesztés megtárgyalását (HVG, július 3.). Antall miniszterelnök mégis fölajánlott valamit a kisgazda 35-ök frakciójának a pótköltségvetési vita hajrájában. Így aztán mégis lesz szövetkezeti törvénykezés, de – a háttérben formálódó kompromisszum szerint – a kormány venné át a kezdeményezést Zsíroséktól.

A hétfői közös nyilatkozatban erről annyit olvashatunk, hogy „a szövetkezeti törvény esetleges módosítása során a szervezeti változások könnyítését elsősorban a szétválásra vonatkozó rendelkezések felülvizsgálatával kell biztosítani”, vagyis, ahogy hallhattuk, a formálódó tervek szerint a szétváláshoz elég lesz az 50% + 1 közgyűlési szavazat a mostani kétharmad helyett. „Ugyancsak egyetértés van abban – folytatja a nyilatkozat –, hogy a kívülálló üzletrész-tulajdonosok ellenőrzési jogosultságát a vagyonuk felett erősíteni kell.” Elfogadja az Agrárkoordinációs Fórum azt is, hogy közgazdasági eszközökkel kell serkenteni a szövetkezeti üzletrészek forgalmát, olyképp módosítva az szja-rendszert, hogy ne az üzletrészek teljes ellenértéke, hanem csak az árfolyamnyereség után kelljen adót fizetni.

Értik egymást

A kormányoldalnak láthatólag érdekében állott a megegyezés – vagy ha más nem: közös nyilatkozat –, amely bizonyítja a megbékélést ezen a viharos-aszályos fronton. Hogy nagyjában-egészében ellent tudott állni a követeléseknek, abban segítette az agrár-érdekképviselők megosztottsága. A MOSZ-t és az Agrárkamarát összeköti ugyan a közös múlt és a szervezeti átfedések, de megosztja a rivalizálás. De a kormány ennél is szélesebb platformon kívánt egyezséget. Behívta tehát tárgyalni az MDF-hez közel álló Gazdakörök Országos Szövetségét (bár Jakab István alelnök szerint a MOSZ jelentkezése után maguk jelentették be igényüket a tárgyalásra), fölhasználva az Agrárkoordinációs Fórum intézményét, amelyet ’91-ben az épp tárca nélkülivé vált Nagy Ferenc József miniszter hozott létre. A gazdakörök a szövetkezetitörvény-ügyben is inkább Zsírosékhoz állanak közel. Más agrárpolitikát is szeretnének látni, mint a MOSZ: szerintük nem a szövetkezeteket, hanem a gazdákat, a struktúraátalakulást kellene támogatnia a költségvetésnek. Ebben a gazdakörök oldalán állt Piros László, az Élelmiszer-feldolgozók Országos Szövetségének főtitkára: „A feldolgozóknak nem kincstári, hanem életképes mezőgazdaságra van szüksége – mondta lapunknak. – A garantált búzaár emelése sem érdekünk: fölhajtja a fölvásárlási árakat.”

Viszont – a kívülálló érdekegyeztetők szerint – a MOSZ és a kormányszakértők félszavakból is értik egymást. Ez pregnánsan megmutatkozott a tárgyalás esti óriáiban, amidőn a Miniszterelnöki Hivatal moderátori szerepet vállaló munkatársa szórakozottságból, a fáradtságtól elcsigázottan „Zsohár elvtársnak” szólította a MOSZ főtitkárát.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon