Skip to main content

Nyugta/lanság

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Megállapodás a kiskereskedők nyugtaadási kötelezettségéről


A piaci árusok, akik nagy tételben és a zárt boltoknál olcsóbban értékesítik portékájukat, déltől többnyire fokozatosan engednek az árból. A vásárlási rituálé része bizonyos fokú „alku” is; a szokványos szóváltás után a vásárló tíz forintért kaphat három darab négyforintos paprikát. Kmetty szerint mindez a múlté: az új jogszabály hatálybalépését követően az árus akkor csökkentheti az árat, ha a már eladott áruról leltárt készít, és az árváltozás tényét két független tanú által aláírt hiteles jegyzőkönyvben rögzíti. Jegyzőkönyv készül akkor is, ha a vevő visszavisz – „becserél” – egy buggyant görögdinnyét. Ebben az esetben a jegyzőkönyv a selejtezés tényét rögzíti.

Az árus öt évig köteles megőrizni a dokumentációt. Átlagosan évi 300 munkanappal számolva ez 4500 darab kontrollszalag, 45 ezer darab jegyzőkönyv és megszámlálhatatlan mennyiségű nyugtamásolat archiválását jelenti – a kofák vélhetően kénytelenek lesznek külön irattároló helyiséget bérelni.

Bokor Pál, az APEH első elnökhelyettese szerint az első két esetben szó sincs jegyzőkönyvről, csupán az árváltozást kell feljegyeznie a kereskedőnek. A nyugtaadás sem jelenthet gondot, a július 1-jéig gyakorlatilag térítésmentesen beszerezhető pénztárgépek néhány gombnyomásra kidobják a számlát.

Kötélhúzás

Az általános forgalmi adóról szóló 1992. LXXIV. törvény ez év július 1-jétől kötelezi nyugtaadásra mindazokat a kereskedőket, akik nem kapnak felmentést. A több hónapos felkészülési időszak ellenére a július 1-jei dátum több szempontból is felkészületlenül érte a piaci árusokat: sem a nyugtaadás jelentette többletmunkára nem számítottak, sem arra, hogy az új helyzet eltérően érinti a különféle kereskedőcsoportokat.

Az elmúlt hetekben a kereskedők két ízben helyeztek kilátásba tiltakozó akciót, a kormány is kétszer fenyegetőzött a kofák erőszakos pacifikálásával.

Július 5-én Kmetty Ágoston úgy érezte, hogy kezében a megoldás kulcsa: a pattanásig feszült légkörre és a kofasztrájkkészültségre hivatkozva fordult Bokor Pálhoz, kérve az intézkedés felfüggesztését. Az APEH válasza nem késlekedett, „tekintettel a piacokon és a vásárcsarnokokban kialakult helyzetre”, az elnökhelyettes az érdek-képviseleti szervek megbízottaival folytatott tárgyalások időtartamára, de legfeljebb két hétre felfüggesztette a nyugtaadási kötelezettség teljesítésének ellenőrzését. Másnap Szentpéteri István, a Kisosz elnöke megállapodott a pénzügyminiszterrel az egyeztető tárgyalások részleteiben. Az érdekképviseletek úgy vélték, hogy a megbeszélések során csupán megszerzett helyzeti előnyüket kell kihasználniuk, és elérhetik céljukat, az alanyi, illetve értékhatárhoz kötött mentességet. Tévedtek. A következő napokban kiderült, hogy a kormányzati oldal jottányit sem enged álláspontjából. A moratórium viszont megosztotta a kereskedőket, hiszen az ellenőrzések felfüggesztése nem vonatkozott azokra a vállalkozókra, akiknek már július 1. előtt is volt nyugtaadási kötelezettségük.

Július 12-én a tárgyalások megszakadtak, a kofák 19-ére újabb sztrájkot hirdettek. Az APEH másnaptól felfüggesztette az ellenőrzések felfüggesztését; ez több helyen, így például Zalaegerszegen spontán „kényszerszabadságolásokhoz” vezetett. Nyomásgyakorlásra alkalmas akcióra azonban nem került sor. Ekkorra vált világossá ugyanis, hogy a nyugtaadási kötelezettség által nem érintett „őstermelők”, tehát azok a mezőgazdasági kistermelők, akik elvileg saját áruikat viszik a piacra, adott esetben készek betölteni a kereskedőstandok bezárása nyomán keletkezett űrt. A kormány homályos célzásokat tett arra, hogy a válság kiterjedése esetén akár a hadsereget is kész felhasználni az áruellátás biztosítása érdekében.

Mielőtt azonban a katonák megindultak volna a piacok ellen, a kamara elnöke nyílt levelet írt Szabó Iván pénzügyminiszterhez. A miniszter válaszában a tárgyalások folytatását javasolta, és egyúttal kérte az árusokat, hogy tartózkodjanak a tárgyalások eredményességét befolyásoló lépéstől.

Ekkor már a kormányzati oldal volt helyzeti előnyben: mindkét oldal fenyegetőzött ugyan, de mivel a kormány fenyegetőzése volt hatásosabb, így ezúttal ő egyezhetett bele a megszakadt tárgyalások folytatásába. Július 15-én az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium sajátos módon kívánt hozzájárulni a tárgyalások eredményességéhez. Egy 1978-as jogszabályra hivatkozva a tárca az üzletek kötelező nyitva tartását szabályozó rendelettervezetet küldött szét az érdek-képviseleti szervezeteknek, 24 órán belül véleményüket kérve. A kamara futárpostán kapta meg a tervezetet azzal, hogy másnapra tegyen javaslatot a kofák nyitvatartási rendjére…

Úgy tűnt, hogy ezúttal a szaktárca túllőtt a célon, az érdek-képviseleti szervek egységesen és egyöntetű felháborodással utasították el a kötelező nyitva tartás központi szabályozásának kissé divatjamúlt ötletét. A július 19-re meghirdetett sztrájk azonban kudarcba fulladt, bebizonyosodott, hogy a piacok képtelenek a hatékony nyomásgyakorlásra. A július 21-én megszülett megállapodás pedig vélhetően pontot tesz a huzavona végére. A kamara magára maradt, a többiek az egyezséget kielégítőnek ítélték.

Kmetty Ágoston szerint a kamara először a piaci és csarnoki árusok alanyi mentességét szerette volna kiharcolni, majd ötszáz forintos értékhatárra tett javaslatot. A kormányzati oldal azonban csak az egyéni kérelem alapján adott meghatározott idejű mentességet tartja összeegyeztethetőnek a jogszabállyal. A kamara néhány napig még abban a hitben volt, hogy legalább az érdek-képviseleti szerv által támogatott, nyitott piacokon árusító kereskedők automatikusan mentességet kapnak, ám az APEH július 22-én kelt irányelvei keserű csalódást jelentettek – legalábbis az előzetes elvárásokhoz képest.

A hírlap- és a szerencsejátékszelvény-árusok kivételével a nyugtaadási kötelezettség mindenkire vonatkozik. Meghatározott időre szóló felmentést csak szociális, illetve egészségügyi indokok alapján kaphatnak azok a vállalkozók, akik nem foglalkoztatnak a kötelezettség teljesítésére képes családtagot vagy alkalmazottat. Méltányossági szempont lehet a magas életkor, illetve a nyílt vagy utcai árusítás, ám önmagában e körülmények egyike sem jelent automatikus mentességet. Amennyiben a kérelmet az érdek-képviseleti szerv támogatta, akkor az APEH köteles az esetleges elutasító választ írásban indokolni.

A kamara úgy véli, hogy a piaci kereskedőket csőbe húzták: miközben kikaparták a gesztenyét mások – jelesül az őstermelői igazolvánnyal rendelkezők számára. Bárki, aki bármilyen csekély földterülettel bír, kiválthatja az őstermelői igazolványát, majd elmehet a nagybani piacra, és megveheti ugyanazt az árut, mint a kereskedő, Kmettynek nincs kétsége afelől, hogy ugrásszerűen megnő az őstermelők száma, mint ahogy azt is valószínűnek tartja, hogy a kistermelők parcelláin megterem majd februárban a mandarin és a paradicsom. Az egyik standnál adnak majd számlát, a szomszédos árusnak nem kell ezzel vesződnie.

Bűnbakok

Az APEH és a Pénzügyminisztérium azzal indokolja szigorát, hogy meg kell adóztatni a láthatatlan jövedelmeket. Becker Pál, a minisztérium politikai államtitkára azonban a Népszabadságnak adott nyilatkozatában elismerte, hogy a nyugtaadási kötelezettség bevezetésével a legvérmesebb remények szerint is legfeljebb hárommilliárd forint többletbevételhez juthat a költségvetés. Kmetty Ágoston sem hagy kétséget afelől, hogy az árusoknak lesznek eszközeik arra, hogy kijátsszák az ellenőröket. A kormányzati „rendcsinálás” akarva-akaratlanul csak pótcselekvés, amely szerencsés esetben nem növeli tovább a káoszt. Az esetleges többletbevételnek viszont veszélyes társadalmi ára lehet. Egyes politikusok nyilatkozataiból, a kormánypárti sajtó finom célzásaiból körvonalazódik az „aranyláncot hordó”, „mercivel járó”, „maffiózó” zöldséges cizellált rémképe. A bűnbakképzés fogásai ismerősek.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon