Skip to main content

A nevelőotthon és a rendőrség

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
III. Győzzön a rosszabb!


1988 végén a speciális nevelőotthonok helyzetét három tényező határozza meg.

Az egyik az, hogy a rendőrség mozgásszabadsága leszűkült, már nemcsak egy-egy karakán igazgató, de maga a társadalmi nyilvánosság is egyre inkább akadályozta abban, hogy a nevelőotthonokban (és másutt) kedve szerint tevékenykedjen. 1988-ban a nevelőotthonok lakóinak életében már egyébként is kisebb szerepe volt a rendőri erőszaknak, mint az évtized első felében. A rendőrség és a nevelőotthonok kapcsolatát nyilvánosan vállalható, legitim alapokra kellett helyezni.

A második tényező az, hogy a hagyományos szellemben működő speciális nevelőotthonokat a félelem és az erőszak tartja össze, ezek nélkül szétesnek.

S végül a harmadik tényező: nem volt példa, nem volt erő és nem volt elegendő motiváció sem a speciális nevelőotthonok rendszerének felváltásához. Azok, akik a speciális nevelőotthonok helyett egészen más jellegű intézmények létrehozása mellett voltak, kevesen voltak: Mikus Gyula csapatának következetes maradéka, s a Mikus-korszak után ez a maradék is folyamatosan lemorzsolódott.

Ebben a patthelyzetben rekedtek meg a speciális nevelőotthonok, ebben vannak most is.

Nyilvánvalóvá vált, hogy a rendőrség és a speciális nevelőotthonok nem nélkülözhetik, illetve nem kívánják nélkülözni egymást, az is nyilvánvaló volt, hogy kapcsolataikat kodifikálni kell. A BRFK Ifjúságvédelmi Osztálya és a Fővárosi Tanács Nevelőotthoni és Gyógypedagógiai Osztálya egyetértett abban, hogy szükség van valamilyen együttműködési megállapodásra a két fél között. A Hitel 1989. május 24-i számában nyilvánosságra került az együttműködési megállapodás tervezete.

A szövegben többek között az áll, hogy az állami gondozottak „összességükben (!)… hajlamosak a deviáns életvitelre”, és ezért indokolt megszervezni az intézetek belső rendőri biztosítását. (Nota bene: az állami gondozottaknak csupán húsz százaléka az, aki „antiszociális viselkedés” vagy ún. „súlyos magatartászavarok” miatt kerül nevelőotthonba!) A tervezet szerint minden intézménynek lenne egy rendőri összekötője (tehát nem csak a speciális intézeteknek, amelyeknek eddig is volt), ezt az összekötőt csak a szolgálati elöljárója ellenőrizheti, betekinthet a neveltekkel kapcsolatos minden irományba a nevelői munkanaplókat is beleértve, az igazgató gyakorlatilag mindenről informálja őt, korlátozás nélkül mozoghat a házban, és az igazgató gondoskodik arról, hogy ellenőrzés nélkül beszélhessen bármelyik növendékkel. Az összekötő ennek fejében tájékoztatja az igazgatót arról, hogy mely „belső körülmények” és mely nevelők magatartása könnyíti meg vagy idézi elő a növendékek szökését és bűncselekményét. Az összekötő különböző javaslatokat és kérelmeket is előterjeszthet a növendékekkel kapcsolatban, amelyeket az igazgató bizalmasan kezel. A rendőrök mindezeken túl felajánlják karhatalmi kapacitásukat „a nevelőintézetek belső rendjének és biztonságának fenntartására tett intézkedések támogatásában” is.

A tervezet ellen a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületétől a Pedagógusok Demokratikus Szövetségén keresztül a Phralipe Független Cigány Szervezetig sokan tiltakoztak. Megszólalt az egyik érdekelt fél, a Fővárosi Tanács VB Nevelőotthoni és Gyógypedagógiai osztályvezetője, Gáspár Károly is, és megnyugtatta a Hitel és a Mai Nap olvasóit mondván, hogy a tervezet már rég nem aktuális, a Tanács „az aláírás gondolatáig el sem jutott”, a tervezetet ők is kemény kritikával illették. A nyilatkozatból azonban nem derült ki, hogy ez a „szemétkosárból előráncigált”, holt szöveg az élő gyakorlat formalizálásának és kiterjesztésének a kísérlete, a tiltakozók tehát nem egy döglött gebét, hanem egy eleven telivér árnyékát rugdalták. Az sem derült ki, hogy az osztályvezető nem az együttműködési megállapodás gondolatát utasította el, sőt azt mind a mai napig igen lényegesnek tartja, hanem csupán az adott szövegtervezetet.

A tervezetet a BRFK Ifjúságvédelmi Osztálya készítette és küldte át a Tanács megfelelő osztályára. Gáspár Károly állítása szerint a szövegről előzetes konzultáció nem volt, az kizárólag a BRFK illetékes osztályának a véleményét tükrözi. Kacziba Antal alezredes ehhez még hozzátette, hogy a tervezetet nem ismerték a BM-ben (ő maga csak az újságban olvasta), sőt nem ismerte a BRFK illetékes főkapitány-helyettese sem, akinek jóvá kellett volna hagynia a megállapodást, mielőtt még a BM-be legfelsőbb jóváhagyás végett megküldték volna.

A tervezet tehát még viszonylag alacsony szinten elbukott, de nem világos, hogy ebben kinek, milyen szerepe volt.

A javaslat még az év elején megérkezett a Tanácshoz. A Tanács szétküldte néhány nevelőotthon igazgatójának véleményezésre februárban.

Gáspár Károly osztályvezető úgy informált minket, hogy ő személy szerint az első pillanattól kezdve elvetette a javaslatot, viszont a négy speciális nevelőotthon vezetője pártolta azt. Az állítás első részét mások nem erősítették meg, a második részét viszont határozottan cáfolták. A Béke Nevelőotthon igazgatója részletes és szenvedélyes feljegyzést készít a tervezetről. A „Róbert” igazgatója volt az, aki jogi szempontból kivesézte a szöveget, és kimutatta annak sokszorosan törvénysértő voltát. A „Bokréta” megbízott igazgatója azt állítja, hogy ő egy semleges, kitérő jellegű választ küldött a véleménykérő levélre. A négy (illetve akkor még öt) speciális nevelőintézet igazgatói közül ketten egészen biztosan ellenezték a megállapodástervezetet, és a jogi érveknek döntő jelentőségük volt abban, hogy az illetékes nevelőotthonok vezetőinek értekezletén a tervezetet elutasították, még mielőtt a Hitel-ben megjelent volna.

Azt azért nem mondhatjuk, hogy a szöveg napvilágra kerülése egyáltalán nem befolyásolta az eseményeket. Befolyásolta bizony. A rendőrségnek semmi kedve nem volt még egy púpot a hátára venni, és mindenkit végérvényesen leállítottak az ilyesfajta megállapodások előkészítéséről, a BRFK egyáltalán nem kívánt többé együttműködési megállapodást kötni, a Tanács viszont igen.

De nézzük először, mi történt a Bokréta utcában. Mikus Gyula az év elejétől betegszabadságon volt, júliusban nyugdíjba ment. Március elsejével kinevezték megbízott igazgatónak Nagy Jánost, az addigi igazgatóhelyettest, pályázatot írtak ki az igazgatói posztra, ketten pályáztak, a megbízott igazgató és a gyógyító-nevelő részleg vezetője.

A Mikus-korszak eredményei, éppen mert az intézmény szerkezetében kevés nyomot hagytak, éppen mert személyiségek és nem megszilárdult modellek hordozták őket, az interregnum időszakában viszonylag gyorsan szétmállottak, és a Bokréta utcai otthon fokozatosan visszasodródott oda, abba a patthelyzetbe, amelyben a többi speciális otthon is megrekedt. Amikor a nevelői gárda 1989 nyarán szavazott a két pályázatról, már kisebbségben voltak Mikus Gyula szellemének örökösei.

A megbízott igazgató pályázata, amelyet a Tanács is megpártolt, a folyamatosság, a visszasodródás folyamatosságának a jegyében született, nincs benne gondolat a patthelyzet megtörésére, nem fenyegeti az intézet mértéktelenül felduzzadt alkalmazotti állományát leépítéssel, sem a korábbi időszak szakmai követelményeivel, viszont „profiltisztítást”, a „tiszta” deviáns közeg kialakítását ígéri. Kényelmes és kilátástalan program.

A másik pályázatot Szilágyi Gábor nevelő nyújtotta be. Az ő elképzelése szerint a ház egy nyitott szolgáltató-központtá válik, melyben az otthon lakói lennének a bentlakó alkalmazottak, amely lakossági szolgáltatásokat nyújt (mosás, közétkeztetés, szociális gondozás, nyilvános könyvtár, szauna, konditerem), és kulturális programokat kínál, ahol a pinceklubban rendszeresen találkozhatnának a csövesek. Ez a rendszer folyamatossá teszi a külvilág, a legkülönbözőbb társadalmi rétegek jelenlétét és a bentlakókkal való érdemi, funkcionális kapcsolatát a házban.

Szilágyi Gábor alaposan felforgatta volna a házat. A szolgáltatóközpont kialakításához bizonyos falakat és főként sok-sok alkalmazottat el kellett volna mozdítani a helyéről. Szilágyi szerint például a 18 technikai alkalmazottból 10 felesleges. Megszűnt volna a ház deviánsgettó jellege, elsősorban a szenvedélybetegek lakták volna a házat.

A nevelőotthon bevételeiből fedezte volna költségeinek kb. 60%-át.

A megbízott igazgató nyugalmat és pozíciókat ígért, a másik pályázó elbocsátásokat, szigorú szakmai és gazdasági követelményeket és olyanfajta kitörési kísérletet, amely a tapasztalatok szerint ebben az országban mindig gyötrelmekkel és aránytalan kockázatokkal jár.

Nagy János pályázata 21 szavazatot kapott, Szilágyi Gáboré 12-t. A Bokréta utcai otthon leépülése zavartalanul folytatódhatott tovább.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon