Skip to main content

Válaszol a Hivatal!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


7. számunk mellékletében tájékoztattuk olvasóinkat, hogy a Beszélő szerkesztősége lapengedélyt kért a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalától, de nem kapott érdemi választ, minthogy az illetékes hatóság tagadta tértivevényes beadványunk kézhezvételét, illetve – utóbb – azt állította, hogy küldeményünk a mellékletként elküldött lappéldányt tartalmazta, magát a kérelmet nem. Beadványunk ismételt postázása után több mint két hónappal, 1983. október 20-án kénytelenek voltunk – az államigazgatási eljárási törvényre hivatkozva – sürgetni a választ Az 1981. I. tv-nyel módosított 1957. IV. tv. 15. § 1. és 3. bekezdése ugyanis kimondja, hogy az állampolgárok beadványai ügyében a hatóságoknak legfeljebb 60 napon belül írásban indokolt határozatot kell hozniuk. Erre a levelünkre kaptuk meg a Hivatal alábbi válaszát:

Tisztelt Kőszeg úr!

Kézhez kaptam 1983. augusztus 10-én kelt levelét és a mellékletként csatolt lapindítási engedélykérelmet. Megkaptam és elolvastam a Beszélő címen megjelent és többek között az Ön nevével is jelzett kiadványt. A Tájékoztatási Hivatalnak tudomása van arról is, hogy a Beszélő egyes számai és írásai gyakran és mind nagyobb terjedelemben szerepelnek a Szabad Európa Rádió adásaiban. Ez a szoros kapcsolat a Beszélő és a Szabad Európa Rádió között óhatatlanul felveti a kérdést, hogy kik és hol, illetve milyen céllal készítik ezt a kiadványt. Akárkik és akárhol készítik is, a Beszélő által publikált írásokból egyértelműen kiderül, hogy ez a kiadvány a magyar közvéleményt a Szabad Európa Rádió és a mögötte álló, a Magyar Népköztársasággal szemben ellenséges ügynökségek szájaíze szerint igyekszik tájékoztatni és befolyásolni. Miután a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának Tájékoztatási Hivatala és a Szabad Európa Rádió egymástói gyökeresen eltérő tájékoztatáspolitikai elveket követ  ha komolyan gondolják lapindítási kérelmüket, s ez nem pusztán újabb provokáció tárgya , Önöknek kell eldönteniük, milyen elvekhez kívánnak igazodni a jövőben: a Magyar Népköztársaság törvényeihez, vagy a Szabad Európa Rádió politikai céljaihoz és manipulációihoz. Önöknek kell eldönteniük azt is, melyik nyilvánosságra tartanak igényt: a Szabad Európa Rádióéra, vagy arra, amelynek fórumai törvényesen, a Tájékoztatási Hivatal engedélye alapján működnek. E két nyilvánosságot együtt nem lehet sem igényelni, sem szolgálni.

A Magyar Népköztársaság Tájékoztatási Hivatala  a szocialista demokrácia elveivel összhangban  a sajtószabadság bővítése és a közvélemény hiteles és mind sokoldalúbb tájékoztatása érdekében tevékenykedett eddig és e célokat követi a jövőben is. A Tájékoztatási Hivatal azonban el van szánva a sajtó szabadságának védelmére is, ezért a Szabad Európa Rádió ügynökségeinek nem kíván és nem fog nyilvánosságot biztosítani. Mindezek alapján lapindítási kérelmüknek nem tudunk eleget tenni. Levelük kapcsán felhívom szíves figyelmüket a sajtótermék, illetve az időszaki lap fogalmi meghatározását, megjelentetési és terjesztési feltételeit tartalmazó 26/1959. (V. 1.) Korm. sz. rendeletre, valamint a 34/1975. (XII. 10.) MT sz. rendeletre, mert az abban foglaltak megsértése jogi szankciót von maga után. Levelemet annak tudatában írtam, hogy  akárcsak eddigi levélváltásunkat  az Önök jóvoltából ezt is be fogja olvasni a Szabad Európa Rádió. Budapest, 1983. október 17.

Tisztelettel:

Szalay Ferenc
főosztályvezető-helyettes

Szalay Ferenc levelére nem feleltünk. Egy hatósággal, amely a hozzá forduló állampolgárokat ügynöknek nevezi, nincs értelme levelezni. (Bírósági ügyekkel pedig túl vagyunk terhelve ahhoz, hogy rágalmazási eljárást kezdeményezzünk.) Kérelmünk elutasításához azonban néhány megjegyzést fűzünk.

A sajtórendészeti jogszabály (34/1975. MT sz. rendelet) értelmében, amelynek alapján lapengedélyt kértünk, a hatóságnak elsősorban azt kellett volna vizsgálnia, szükség van-e lapunkra, van-e megjelentetésére társadalmi igény, és rendelkezésünkre állnak-e a kiadásához szükséges pénzügyi és műszaki feltételek. Kérelmünk elutasítását az illetékesek meg sem próbálták ezeknek a rendeletben előírt feltételeknek a hiányával indokolni.

Másodjára vizsgálhatta volna a hatóság, hogy a Beszélő programja és eddigi publikációi törvénysértőek-e. A válaszban efféle vizsgálódásnak sem találjuk nyomát. A kívánatos jogi vagy akár politikai mérlegelést egyetlen kijelentés helyettesíti. Az, hogy a Beszélő közleményei elhangzanak a Szabad Európa Rádió adásaiban.

A Tájékoztatási Hivatal szákemberei nyilván tisztában vannak azzal, hogy egy megjelent folyóirat anyagát más orgánumok a forrásra hivatkozva, tetszésük szerint ismertethetik. A magyar sajtóban nap mint nap olvashatunk cikkeket, amelyeket rövidítve vagy teljes egészében külföldi lapokból vesznek át. De Párizsban aligha fogja bárki is azt állítani, hogy a Le Monde a Magyarország c. lap ügynöksége. A Szabad Európa Rádió bőségesen ismerteti és idézi a Népszabadság közleményeit is. Vajon a Népszabadság munkatársait is a Szabad Európa ügynökeinek tartják?

A kérelmünkre adott válaszban leginkább az állítások eszkalációja érdemel figyelmet. A levél elején a hivatal képviselője megállapítja, hogy lapunk írásai „gyakran és mind nagyobb terjedelemben szerepelnek a Szabad Európa Rádió adásaiban”. A következő mondat a fenti tényt már „szoros kapcsolatnak” minősíti, majd újabb fordulattal azt állítja, hogy a lap „a magyar közvéleményt a Szabad Európa Rádió és a mögötte álló, a Magyar Népköztársasággal szemben ellenséges ügynökségek szája íze szerint igyekszik tájékoztatni”. Innen már csak egy lépés, hogy a Beszélő szerkesztői „a Szabad Európa Rádió politikai céljaihoz és manipulációihoz” kívánnak alkalmazkodni. A levél végén az engedélyt kérők közössége már egyszerűen a Szabad Európa Rádió ügynökségeinek sorában foglal helyet. Ne feledjük: mindez abból következik, hogy publikációinkat a Szabad Európa Rádió ismerteti, „kommentár nélkül” felolvassa.

Arról, hogy mi jelenik meg a Beszélőben, kizárólag a szerkesztőség dönt, s minden közleményért a szerkesztőség felel. A Beszélő éppen azért jött létre, mert szerkesztői nem kívánnak semmiféle sugallatra hallgatni, nem kívánnak semmiféle jogszabályokban nem rögzített szabályrendszerhez igazodni, és mert olvasói igénylik az ilyenfajta tájékoztatást. Arról, hogy a Beszélőben megjelent írásokat ki és milyen szándékkal ismerteti, az – a sajtójog és a sajtóetika határain belül – az ismertető orgánumok ügye.

Nem kívánjuk minősíteni a Szabad Európa Rádió tevékenységét és műsorpolitikáját. Úgy véljük azonban: idejétmúlt beidegződés, rossz hagyomány ellenségesnek minősíteni minden tájékoztatást, amely nem a Tájékoztatási Hivatal engedélye alapján és szája íze szerint történik. Feltehetőleg a Magyar Rádió sem igazodik angol nyelvű adásaiban a mindenkori brit vagy amerikai kormányzat igényeihez, de a Tájékoztatási Hivatal nyilván joggal tiltakozna, ha a tájékoztatás ottani állami szervei ellenségesnek minősítenék a Magyar Rádiót. Meg lehet szokni, hogy a Szabad Európa Rádió azt mondja, amit akar, a Beszélő azt írja, amit szerzői és szerkesztői helyesnek tartanak, a Tájékoztatási Hivatal irányítása alatt álló orgánumok pedig igazodnak a kormány információs politikájához. De azért senki sem „ellenség”. Nincsen háború. És remélhetőleg nem is lesz.

Végezetül egy személyes megjegyzés Szalay Ferenc főosztályvezető-helyettes úrnak, a levél aláírójának. Küldeményét feltépett, majd barna ragasztószalaggal ismét leragasztott borítékban vettük kézhez; a ragasztószalagon postai bélyegző volt. „Sérülten érk.” megjegyzéssel. Úgy látszik, az a fátum, amely a mi borítékunkból kiemelte engedélykérő levelünket, és csak a mellé csatolt lappéldányt hagyta benne, az Ön küldeményét is üldözi. Lehetséges, hogy vannak szervek, amelyek ilyen módon a Tájékoztatási Hivatal vezető munkatársának levelezéséről is tájékozódni kívánnak?

Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon