Skip to main content

A parlament családi ékszerei

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A kitűnő Márványi Ágnes cikkét közölte a január 10-i Magyar Hírlap a társadalombiztosítás visszaállamosításáról. Az „Önkormányzat helyett kormánybiztost” című cikk az Országgyűlésnek is címez egy-két szemrehányást. Az olvasó rövid és agyonterhelt emlékezetébe idézi, hogy az önálló Társadalombiztosítási Alap létrehozásakor a régi Országgyűlés határozatban kérte fel az (előző) kormányt a tb önkormányzatáról szóló törvénytervezet elkészítésére. Az önkormányzat nem született meg a régi parlament és kormány alatt, a törvénytervezet – több is készült – nem került a Ház elé, e kötelezettséget a lelépők örökül hagyták utódaikra. „A T. Háznak azonban volt elég dolga mindeddig, úgyhogy észre sem vette – az illetékes szociális, egészségügyi és családvédelmi bizottságot és valamennyi albizottságot is beleértve –, hogy az illetékes tárca sem az eredeti törvénytervezetet, sem a saját koncepcióját – ha létezik egyáltalán ilyen – azóta sem nyújtotta be a parlamentnek. Márpedig a törvénytervezetek nem úgy öröklődnek parlamentről parlamentre, mint a családi ékszerek.”

Nos, az említett szociális, egészségügyi stb. bizottság történetesen nagyon is számon tartotta ezt az örökséget. Annál is inkább, mert számos tagja ott üldögélt a háromoldalú tárgyalóasztal ellenzéki oldalán, vagyis egyik-másik fiókasztalnál, a szakértői és középszintű tárgyalócsoportokban, s volt alkalma megismerkedni a probléma minden ága-bogával. A legbogosabb ágat alighanem az érdek-képviseleti szervek képezték. Ugyanis egy ilyen önkormányzatot, vagyis kollektív tulajdonosi testületet a munkavállalók és munkaadók képviselői szokták alkotni, hiszen a tb pénze az ő (kötelező) befizetéseikből jön össze. Csakhogy 1989-ben itt már minden megindult, például a független szakszervezetek is.

Ha 1989-ben áll fel az önkormányzat, az a SZOT-ot őrzi-védi meg néhány évre. Célszerű hát egy kicsit várni. Tagja a szociális stb. bizottságnak az akkori illetékes miniszter asszony is, most szocialista képviselő.

Mikor megalakult az új parlament, s benne az egészségügyi, szociális stb. bizottság, tudta, hogy legfontosabb dolga a tb társadalmasítása, vagyis önkormányzatának létrehozása végre-valahára. Ezt deklarálta a népjóléti miniszter is. Hogy eközben ki mit gondolt, azt nem tudom, de néhányan azt gondoltuk, amit mondtunk. (Jómagam pl. sokszor mondtam. Minden lehetséges alkalommal, minimum háromszor szóba hoztam ezt a plenáris üléseken is, hogy részint a Ház, részint a szélesebb közvélemény figyelmébe idézzem a tb önállóságának fontosságát. Néha már úgy éreztem magam, mint az óra kakukkja, aki adott jelre felpattan, és előadja mondókáját a tb-önkormányzatról. S nem mulasztottam el ilyenkor mindig megemlíteni a kormány erre irányuló kötelezettségét sem.) Ám nem ez a legfontosabb, hiszen ezek csak szavak. A szociális és egészségügyi bizottság határozatot is hozott 1990 júniusában: ismét felkérte a népjóléti minisztert, hogy terjessze be az önkormányzat felállításához szükséges törvényjavaslatokat szeptember 15-ig. A határozatot persze elküldtük a címzettnek, sőt, a bizottság elnöke garanciát szerzett arra is, hogy a Ház napirendre tűzze az egészet, ha végre lesz mit. Azt akartuk, a tb 1991-es költségvetését lehetőleg már az önkormányzat fogadja el, de legalább az ellenőrizhesse a végrehajtását. Ám nem történt semmi. Az őszi (az önkormányzati választásokhoz fűződő kormánypárti ambíciók miatt beiktatott vétkesen hosszú) szünet utáni első interpellációs napon Kovács Pál MSZP-s képviselő a bizottság nevében interpellált Surján miniszterhez a tb-önkormányzat ügyében. Semmi. Bizottságunk felkérte a minisztert, akit egész működése során egyszer üdvözölhettünk körünkben, mikor bemutatkozott, jöjjön már el egyszer egy bizottsági ülésre, s ismertesse velünk, mit is csinált a minisztériuma mostanáig. Néhány hét múlva – előre bejelentve – eljött. A becses találkozó alkalmával a helyszínen osztatott ki a minisztérium beszámolója, amelyben itt-ott még „tanácsi szervek” szerepeltek, ékesen bizonyítva, hogy a fiókokban meghúzódó korábbi beszámolók és munkatervek felhasználásával rakták össze sebtiben. A miniszter egy órát beszélt, majd a találkozónak vége lett, mert a miniszternek sürgős dolga akadt.

A bizottság számos tagjával ellentétben nem vagyok orvos, így nem tudok beszámolni a jelen lévő képviselők vegetatív idegrendszeri állapotáról a miniszter búcsúzásának perceiben, de engem mindenesetre majd a guta ütött meg a belém rekesztett kérdések nyomán.

Ettől kezdve a fejlemények e szigorúan orvosi kérdésen túlmenően is homályosak. Egyszer csak kiderült, hogy a miniszter kormánybiztost akar állítani a tb fölé önkormányzat helyett. Csehák Judit (ellenzéki képviselő) hozta szóba egy bizottsági ülésen, hogy hallott valami szóbeszédet. Erre a bizottság MDF-es elnöke zárt ülést rendelt el, s titoktartást kért (??!). Legnagyobb meglepetésemre a bizottság kormánypárti többsége nem tiltakozott a kormánybiztos ideája ellen, holott addig ők is az önkormányzat mellett kardoskodtak. Ők tudják, miért. Szerintem azért, mert a legnagyobb kormánypárt nem tudja jónak pozícióit az érdekképviseletekben. Pedig szó ami szó, lendületesen próbálkozott.

A kormánybiztosból ugyan közben csak miniszteri biztos lett, de meglett, kineveztetett, épp a napokban, s ettől – ha a nyugdíjasok, betegek, özvegyek és árvák nem is, de – a miniszter biztonságban érezheti magát. Már nem ő a közvetlen felelős.

A kalandok és váratlan fejlemények azonban ezzel nem értek véget. Kezdjük megint egy kicsit elölről. A félbehagyott, mert tulajdonos nélküli Társadalombiztosítási Alappal 1989 legvégén az akkori (Németh-) kormány ripsz-ropsz egy „forráscserének” nevezett manővert hajtott végre figyelemre méltó rámenősséggel: kicserélte az egészségügyet a családi pótlékkal. Az utóbbit ugyanis korábban a tb fizette, míg az egészségügyi ellátást a költségvetés, vagyis az előbbi biztosítási, az utóbbi azonban állami szolgáltatás volt. Volt ennek a forráscserének mindenféle ideológiája, de legfőbb apropóját az adta, hogy abban az évben – mit tesz isten – éppen egyforma volt a két pénzügyi tétel, egyik is 60 milliárd forint, meg a másik is. 1991-ben már nem ez a helyzet. Az egészségügy a tb-alapból 85 milliárdot, a családi pótlék a költségvetésből azonban csak 80 milliárdot visz el. Az ok valójában alighanem éppen ez volt. Az egészségügy veszélyes ágazat a költségvetésnek, költségei meredeken nőnek, míg a családi pótlék könnyen kézben tartható tétel. A tb-alap levegőhöz sem juthatott a nagy falattól, úgy volt kénytelen benyelni az egészségügyet. A nagy, tohonya szervezet erre egyáltalán nem állt készen. A falat mindmáig emésztetlen, aminek előnyei is vannak; viszonylag könnyű lenne kiszedni belőle.

Az akkori parlamentnek – mely már nem volt a kormány engedelmes beosztottja – annyira futotta az ellenállásból, hogy csak egy évre, kipróbálásra szavazta meg ezt a nagyon is gyanús forráscserét. Döntsön véglegesen az új parlament!

Majd nyolc hónap óta a kérdés elő sem került. (Pedig ezt is emlegettem néhányszor plenáris ülésen is. Utoljára a költségvetés általános vitájában.) Az egészségügy két hete szó szerint törvényen kívül áll, hisz a finanszírozásról csak 1990-re vonatkozóan döntöttek elődeink. A kormány még határozati javaslatot is elfelejtett róla a parlament elé terjeszteni. A népjóléti miniszter egy mellékmondatban könnyedén megemlítette.

Mindezt mindenki tudja: maga a tb-főigazgatóság, az a néhány képviselő, aki figyelemre méltatja a társadalombiztosítás ügyeit, s a Népjóléti Minisztérium. S nagyon jól tudják a szocialista parlamenti frakcióban ülő tavalyi miniszterek Itt jön a váratlan fejlemény: senki nem támogatja azt az SZDSZ-es indítványt, amely azonnali lépést ajánl. Önálló, ellenőrizhető alappá kívánná tenni az egészségügyet, hogy a nagy kasszán belül meg tudja óvni a nyugdíjalapokat. Sem a főigazgatóság, sem a minisztérium, sem a kormánypárti frakció, sem a tavalyi miniszterek. A kormánypártiak – alighanem – megnyugodtak, hogy a miniszteri biztos őrzi a tb-pénzt addig is, amíg kitalálják, hogy mit is akarnak vele. A minisztériumot – alighanem – szédülés fogja el minden lépés előtt, ezért nem is lép. S végül – alighanem – vannak, akik nagy halakat halásznak ebben a zavarosban.

Egy ígéretbe, melyet a kormány tesz becs' szóra, s minden tényleges döntést ismét elhalaszt, mindenki boldogan belemegy. Tanulságos történet.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon