Skip to main content

A párt

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Esszé


Borzasztó kimondani, de az SZDSZ nem akármilyen párt. A régi demokratikus ellenzékben gyökerező hagyománya, a rendszerváltás radikális irányítójaként eljátszott nagyszerű főszerepe olyan mozgalommá tette, amely összetartóbb, lelkesebb, karakterisztikusabb, mint bármelyik riválisa. Amint azt másutt (Fejér Megyei Hírlap) már elmondtam: ez a párt a legpártszerűbb párt Magyarországon és – a lengyel Szabadság Unió mellett – az egész Kelet-Európában.

Vezetőinek és ihletőinek legendája van, mítosza van, foglalkoztatják a hívek képzeletét: irántuk olyan lázas hűség tapasztalható, mint más pártok esetében csak egy-egy emberrel szemben. A tekintélyelvű jobboldali pártok csak álmodozhatnak arról, hogy húsz-harminc vezetőjük valaha olyan tekintélyt élvezzen, mint nálunk sokan. De hiába.

A magyar liberális párt kohéziója, közösségi szelleme, tagjainak lojalitása, fegyelme, elkötelezettsége élesen elüt az elúrhodott kelet-európai anarchia, bomlás, cinizmus, közöny általános képétől.

Szocialista államfiúk döbbenten, irigyen és értetlenül állnak az összetartó és – a viták ellenére – hű és egységes liberális párt tüneménye előtt.

Ők ezt a számukra kínos csodát holmi acélos központi – „Mérleg utcai” – irányításnak tulajdonítják, pedig éppen ők tudhatnák, hogy létezik a világon önként vállalt fegyelem és engedelmesség, hogy a vezér követése nem megalázó, ha a követő indítéka a szeretet.

A vezér csodálata valódi mozgalomban nem infantilis és mazochisztikus, ha indítéka az igaz tisztelet. Különösen akkor, ha a követő szabad, ha vezérétől megvonhatja bizalmát anélkül, hogy kellemetlenségektől kelljen tartania, ha a bizalom, tisztelet, csodálat akkor is folytatódhat, ha a vezér már nem vezér.

A tekintélyelvű jobb- és baloldali antiliberális kritikusok nem értik, hogy lehet Kis Jánosnak és más volt vezetőinknek tekintélye, holott nincs hatalmuk. Az öt (nyolc?) magyar antiliberális pártban nincs tekintély hatalom nélkül – ezért nem is képesek elhinni, hogy ilyesmi nálunk lehetséges. Válaszuk erre az összeesküvés-elmélet, a „rejtett központ”, az „okkult imám” paranoid teóriája.

Mivel a Szabad Demokraták Szövetségén kívül voltaképpen nincs párt Magyarországon, a parlamenti (szabadelvű-alkotmányos) demokráciától idegenkedő „tényezők” a politikai szerkezet egyetlen rendszerspecifikus, „normális” elemét tekintik anomáliának, holott…

Mivel, mondom, az SZDSZ az egyetlen valódi párt hazánkban, a véle kapcsolatos lelki veszedelmek is nagyobbak.

Az intő példa, amelyet bátorkodom fölidézni, meglehetősen sértő és goromba. De nem tréfaságból teszem. Szóval.

Amikor 1945-ben a szélsőbaloldalhoz húzó fiatalok kijöttek – valóságosan és jelképesen – a gettóból és a lágerból, a börtönből és az internálásból, amikor fölszakadozott a keret, és elszéledtek legényei, ezek az ifjú nők és férfiak nem a közömbös és semleges, szürke és névtelen „laikus” társadalomba érkeztek, hanem a Mozgalom izzóan elkötelezett közösségébe. A szenvedés, a kitaszítottság, a magány – a babiloni fogság – után nem az unalmas burzsoá hétköznapok következtek, hanem a transzcendentális Otthon ábrándjának valósága.

Lázongó falusi fiatalok – a Kelet Népe olvasói – szocialista munkások, elárvult zsidók a láger, a front, az ostrom gyötrelmei múltán úgy érezhették, hozzájuk szól Nietzsche, amikor így beszél:

„Ti magányosok, akik elszigetelten éltek, egy napon majd ti lesztek a nép. Egy napon majd ti, akik kiváltatok, ti lesztek a kiválasztott nép, s ebből a népből születik majd az élet, amely túllép az emberen.”

Amire Georges Bataille így válaszol:

„Amihez tartoztunk egykor, a világ nem kínál semmi szeretetre méltót az egyéni elégtelenségen kívül: léte a hasznosságra korlátozódik. A világ csak önérdeket és munkakényszert jelent, ha nem szerethetjük halálosan – ahogy férfi szeret egy asszonyt.”

Nincs ennél az érzésnél nagyobb veszély.

Emiatt az érzés miatt választották 1956-ig a kommunisták az önkéntes vakságot.

Inkább mindent – minden gonoszat, minden megalázót –, mintsem kiválni a kiválasztott népből, amely (végre! végre!) eltiporta a magányt, az elszigeteltséget, az unalmat, a kisszerűséget, az egyéniség fülledt mélabúját. Ki lett volna elég merész elutasítani a megváltást, a dolgos hajnal hűvösét, a kigombolt fehér ing egalitárius hősiességét, a karéneket, az együttlétet, amelyben közös volt a magány a „többiek” tompaságával, kispolgári bárgyúságával és gyávaságával szemben?

Héróikus szembenállás, de többé nem egyedül, titokban, röstelkedve, rettegőn!

Micsoda csábítás. Mekkora szerelem.

S mi áll szemközt vele? Csak a kopár bátorság: egyedül maradni.

Semmi más, csak ez.

Utóirat 1.: módszertan. Igen sajnálatos, hogy a két megmaradt liberális lap, a Magyar Narancs és a Beszélő szerkesztői nem tudnak jobban magyarul, mint jobb- és baloldali vetélytársaik. A magyar nyelv és – ami még fontosabb – a magyar stílus szerves része a deákos magyarság, amelyet használni csak az tud, akinek a fülébe csöng Jókai. Néha meg kell kettőzni a latinos többesszámot: azt mondjuk, hogy „lappáliák”, nem azt, hogy „lappáliumok” (brrr), azt mondjuk: „humaniórák”, nem azt, hogy ”humaniórumok”, azt mondjuk: „univerzáliák”, nem azt: „univerzálék” (brrr). Tehát a helyes többesszám: médiák, a helyes egyesszám: médium. A „média” kollektív egyes számú főnév magyarul nem létezik, kérem a műveletlen kartársakat, ne javítsák magyartalanra a kézirataimat, ha már anyanyelvünkhöz nincs fülük. – Ezúton közlöm: a helyes forma „totalitárius” és „libertárius”, nem az angolból fonetikailag és morfológiailag helytelenül visszakövetkeztetett fattyúforma; a „szegmentum” és a „posztamentum” a helyes, nem a németből – a latin nem tudása folytán – hibásan visszavezetett, rózsabokorban fogant származék, amelyet nem is veszek tollamra. Ha már a szabadságot nem tudjuk védeni, védjük legalább a gyökös magyarságot, amelynek a deákos „idegen szavak” a leglényegéhez tartoznak.

Utóirat 2.: alkotmánytan. Az április 7-i, pénteki MTI-jelentésben olvasom: „A stabilizációs csomagba tartozik az a törvénymódosító javaslat is, amelyet a belügyminiszter [!!!] és az igazságügy-miniszter terjesztett elő a polgárok személyi adatainak és lakáscímének nyilvántartásáról szóló törvény megváltoztatására. A – kabinet ebben azt indítványozza – eleget téve [!!!] az Alkotmánybíróság ez ügyben hozott korábbi határozatának is [is!] –, december 31-éig [!!!] tegye lehetővé azokon a közigazgatási területeken, amelyeken a törvény [?] ma is [!j megengedi. A javaslat azt is szorgalmazza [?], hogy maradjanak a rendőrségnél [!] a személyi igazolvány kiadásával kapcsolatos föladatok. [!!!]” Tudom – mi több, hozzászoktam – hogy a BM lankadatlan figyelemmel követi irodalmi munkásságomat, mégis meglep, hogy a bírálatokat elhárítandó, további érveket szolgáltat március 23-i Beszélő-cikkemhez. Köszönöm. Csak így tovább.

New York, 1995. április 7.


Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon