Skip to main content

Ter-Petroszjan húzása / Korunk hőse, a másodhegedűs / A koalíció eróziója

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Ter-Petroszjan húzása

Rég nem gyűlt össze ennyi magas rangú egyházi személyiség az örmény egyházi központban, Ecsmiadzinban, mint a mostani Virágvasárnapon, április 9-én: az új örmény egyházfő, II. Garegin, Minden Örmények Katolikosza felszentelésén a vatikáni bíborostól a Moszkvai Patriarchátust képviselő Filaret metropolitáig mindenki ott volt, aki számít. A most születni látszó nagy örmény egységet jöttek ünnepelni: a 63 éves katolikosz (világi nevén San Szárkiszjan, ő egyben az egyház fennállása óta a 131. egyházfő) megválasztásával egyszerre sikerült felszámolni az örménység politikai és egyházszervezeti megosztottságát. Legalábbis sokan ebben reménykednek.

A Gregor püspök által alapított (s róla gregoriánusnak is elnevezett) Örmény Apostoli Egyház a legrégibb, máig fennálló keleti nemzeti egyház: az örmény nép 301-ben vette fel a kereszténységet, s nem sokkal később autokefál lett (független főpap, a katolikosz irányítja). Az Ecsmiadzinban létrejött erős központnak köszönhetően tudott ellenállni a katolizáló tendenciáknak és eretnekmozgalmaknak. A nemzeti függetlenség párti Dasnak-párttal szimpatizáló gregoriánus papságnak nagy része volt az 1918–1920 között fennálló Örmény Köztársaság megteremtésében is. Az önálló Örményország megszűnte után egy részük Libanonban létrehozta a Kilikia egyházi központot, kisebb egyházszakadást idézve ezzel elő: mind a mai napig két katolikosz állt az örmény keresztények élén. A múlt év augusztusában elhunyt – 1955-ben választott – Vazgen katolikosz helyét ez idáig ideiglenesen Torgom érsek töltötte be, ő azonban a hírek szerint nem volt elég nemzeti: örmény és angol nyelven tartotta a karácsonyi istentiszteletet, mi több, számos alkalommal elhagyta az országot, amit még Ter-Petroszjan elnök is helytelenített.

A végső választ ugyan a 415 világi és 40 egyházi személyből álló Nemzeti Egyházi Zsinat mondta ki Garegin megválasztásával, az viszont valószínű, hogy sokat nyomott a latban Levon Ter-Petroszjan örmény elnök „magánszemélyként” tett nyilatkozata egy hónappal a választás előtt. Garegin ellenfelei máris kijelentették, hogy egyházközségük nem fog engedelmeskedni neki. Azt külön kifogásolják, hogy a volt oxfordi diák csak most, az ünnepi alkalomból kapott örmény állampolgárságot (ez idáig libanoni állampolgár volt), s bár programja alapjául a nemzeti egyház 1700. évfordulójának méltó, azaz egységben töltendő megünneplését tette meg, szerintük épp erre nem alkalmas, hisz – mondják – eddig is intenzíven hadakozott az ecsmiadzini központ ellen.

Az elégedetlenek Ter-Petroszjant egyenesen azzal vádolják, hogy politikai síkra terelte a választást, s beleavatkozott az egyház belügyeibe. Egyvalami persze igaz: az örmény elnök is fűzött némi reményt ahhoz, hogy a tekintélyes teológusként is számon tartott főpap megválasztásával több legyet üthet egy csapásra. Élét veszi a radikalizálódó, túl nagy nemzeti önállósságot követelő Dasnak-mozgalomnak, megszünteti az egyházszakadást, helyreállítja az anyaország és a diaszpóra kapcsolatát, arról nem beszélve, hogy az egyház végre visszanyerheti a szovjet korszakban elvesztett „államegyház” szerepét. Mindezeket pedig – e katasztrofális gazdasági helyzetben – politikai tőkeként használhatja fel, amire a július 5-én tartandó parlamenti választások előestéjén óriási szüksége van. Márpedig a politikai kurzusát az „orosz orientációra” építő Levon Ter-Petroszjan örmény elnöknek minden támogatóra szüksége van, annak ellenére, hogy a választásokon voltaképp csak két esélyes párt indul: az elnök vezette Örmény Össznemzeti Mozgalom és az elnök volt nemzetbiztonsági tanácsadója, Asot Manucsarjan vezette Nemzeti Demokrata Szövetség. A túl nemzeti Dasnak-pártot továbbra is igyekeznek szalonképtelen erőnek feltüntetni, eddig azzal vádolták a pártot, hogy vezetői együttműködtek a KGB-vel, most inkább azzal, hogy radikális fegyveres szárnya kábítószer-kereskedelemmel foglalkozik, terrorakciókért felel (például a jereváni polgármester meggyilkolásáért). Pedig a párt nagyörmény nemzeti jelszavai még mindig népszerűek: „Isten először a Dasnak-pártot teremtette meg, s csak utána az Ararátot és Örményorszagot” – miként az örmény népi anekdota is tartja.

Z. B.

Korunk hőse, a másodhegedűs

A történet végkifejlete azzal kezdődött, hogy az év elején az Orosz Nemzeti Egység elnevezésű, hírhedt fasiszta párt megvásárolta a „Szirén-3” Rt. részvényeinek húsz százalékát: e stratégiailag rendkívül fontos nemzetközi (például az IBM részvételével zajló) projekt alapján dolgozzák ki az orosz belföldi légiszállítás automatikus irányításának rendszerét. A tranzakciót az az Alekszej Vegyenkin, a párt elnökhelyettese és pénzügyi igazgatója hajtotta végre, aki a közelmúlt minden fontos oroszországi fordulatának hátterében ott volt. Mégpedig különös szerepkörökben. A most 29 éves aranyifjú pályáját KGB-főmunkatársként kezdte (három amerikai ügynököt fogott a Fekete-tengeri Flottán), aztán az SZKP KB alkalmazottjaként a pártpénzek külföldi bankokban való elhelyezését kapta feladatul. ’91 augusztusában felbukkant a Fehér Házban Jelcin mellett, ’93 októberében pedig Ruckojék oldalán, a legkeményebb generális, Acsalov „hadtáposaként” (mindkét alkalommal kulcsfontosságú iratok tömegét menekítette haza hadizsákmányként, hogy később ezekkel bástyázza körül magát nehéz helyzetekben). Azután a veszteseket egy időre odahagyva, a győztes Zsirinovszkij „külügyéreként” szervezi a főnök botránykörútjait (SS-dandárparancsnoki rangot is szerez), közben elintézi volt Fehér Ház-i harcostársai, Ruckoj, Barkasov amnesztiáját is, hogy aztán jó időre az utóbbi mellett kössön ki, végképp magáévá téve jelszavait. Igaz, az „Oroszország vagy a halál” lózungot most a konkrét helyzetre alkalmazta, azaz csupán a csecsenföld elleni inváziót elítélő orosz emberjogi biztos, Szergej Kovaljov halálát követelte. Ezért is került a Lefortovó börtönbe március elején – nyilvános uszítás vádjával, de három hét múltán szabadlábra helyezték. Őrzőinek azt mondta, a volt Brezsnyev-dácsára megy – persze menten nyoma veszett.

Jelenleg azt tervezi, hogy vagy eladja a Szirén-részvényeket 30 millió dollárért, és a pénzt a közelgő választásokra költi, vagy fokozatosan többségre tesz szert az rt.-ben, így az egész orosz belföldi légi-, személy-, és áruszállítás a kezébe kerül, s akkor bénítja meg, amikor csak akarja. Ezzel szemben aligha tehet bármit is Jelcin elnök, aki épp Vegyenkin szabadulása napján adta ki ukázát a „fasizmus és a politikai extremizmus más formái ellen” indítandó harcra. Azt még nem tudni, ki a fasiszta, mert az Oroszországi Tudományos Akadémia még csak most kapott megbízást, hogy – kéthetes határidő alatt – erre nézvést precíz definíciót dolgozzon ki.

Különben is, Vegyenkin egykori főnökének ázsiója is egyre emelkedik: Pavel Gracsov orosz honvédelmi miniszter március 27-én, soron kívül előléptette az eddig tartalékos századosi rangban lévő Vlagyimir Zsirinovszkijt, aki az őrnagyi rangot átugorva rögtön tartalékos alezredessé avanzsált. A hivatalos indoklás szerint azért érte „50. születésnapja alkalmából” e békeidőben ritka szerencse a magát liberális demokratának nevező Duma-frakcióvezetőt, mert „kiemelkedő hozzájárulást tett a Haza védelmi képességének növeléséhez és Oroszországi Fegyveres Erők harckészültségének fokozásához”. A dolog szépséghibája „csupán” az, hogy Vlagyimir Volfovics néhány hét múlva még csak 49. életévét tölti be.

K. I.

A koalíció eróziója

Alig több mint 100 napot kellett várni, és a Vladimír Meciar vezette harmadik kormány parlamenti többsége máris csökkenni kezdett. A háromtagú koalíció szélsőbaloldali része, a Szlovákiai Munkásszövetség az elmúlt héten tartotta első közgyűlését, s azon nyomban robbant a bomba: a párt alelnöke, Kocnár néhány társával együtt kivonult a teremből, és manipulációval vádolta meg az elnököt, Ján Luptákot. Luptákot persze még így is újraválasztották a bent maradt küldöttek, ő azonban megtorlásul „kiátkozta” ellenfelét („hadd hulljon a férgese”), sőt, döntését alátámasztandó, a parlamentben javaslatot tett Kocnár visszahívására a mentelmi bizottság éléről, ami három magyar gombnyomás segítségével sikerült is (igaz, a három magyar csak tartózkodni akart, de a parlament így is határozatképessé vált). Ekkor Kocnár kifogyott a béketűrésből, két társával egyetemben kivált a munkáspárti frakcióból, és átlépett a függetlenek táborába. Ezzel a koalíció–ellenzék-arány a korábbi 83:67-ről 80:70-re módosult, s Meciar kabinetjének stabilitása immár csak öt képviselő döntésétől függ. A kormányfő most új utakat keres a többség biztosítására. Olyan információk is kiszivárogtak, melyek szerint felbomlás előtt áll a Demokratikus Baloldal Pártjának Peter Weiss vezette frakciója, s annak egyik fele Meciart kívánja támogatni. Mindebből azonban eddig még semmi sem valósult meg.

A kormányfő azonban biztosra akar menni, sokak szerint ezért indította el a „titkosszolgálati offenzívát”. A törvénymódosítás vitájában kijelentette: a titkosszolgálat szervezte meg – mégpedig a köztársasági elnök, valamint más meg nem nevezett hazai és külföldi egyének, csoportok megbízásából – a második Meciar-kabinet megbuktatását tavaly márciusban, sőt, még az idén is nyomozást folytatott személye ellen. Meciar végkövetkeztetése roppant egyszerű volt: a helyzet csak úgy oldható meg, ha a titkosszolgálattal kapcsolatban többé nem rendelkezik információval és beleszólási joggal sem a köztársasági elnök, sem a jelenlegi ellenzék, s minden jogkör a kormány, valamint személy szerint a miniszterelnök kezébe megy át. Meciar beszédében közvetetten beismerte, hogy már jó előre kiépített egy másik titkosszolgálatot a hivatalossal párhuzamosan.

Az ellenzéki képviselők (most már beleértve a baloldali szakadár jelölteket is) egy emberként utasították vissza a vádakat, mondván, hogy a kormányfő által szorgalmazott törvénymódosítás a demokrácia alapelveit kérdőjelezi meg, s lehetővé teszi nem csupán a politikai ellenfelek megfigyelését, hanem a koalíció gazdasági érdekeinek kiszolgálását is. Moravcík ex-kormányfő a vitában nemes egyszerűséggel paranoiás őrültnek nevezte Meciart, amihez csatlakozott Frantisek Miklosko, a kereszténydemokraták alelnöke is.

A személyeskedésbe és hangzavarba fulladt vitában Meciar már nem vett részt – a jól sikerült expozéját követő döbbent csendben egyéb bokros teendői intézésére hivatkozva távozott, magára hagyva a tehetetlen képviselőket. A vita után a kormánykoalíció megszavazta a törvénymódosítást, s így a titkosszolgálat Meciar közvetlen irányítása és egyben ellenőrzése alá került.

A kormánykoalíció jövőjét ebben a helyzetben nagyon nehéz megítélni. Annyi bizonyos, hogy az idő előrehaladtával egyre szélsőségesebb eszközökhöz nyúl hatalma megőrzése és megerősítése érdekében, s ez egyre több kormánypárti képviselőt ejt zavarba. Nem lehet világosan látni, milyen módon láncolta őket magához Meciar, aki társaival együtt nem híve a lelkiismeret szerinti szavazásnak. Nem véletlenül mondta egy vita hevében, a parlamenti ülésteremben Ján Cuper, a Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom vezető alkotmányjogásza: a parlamenti képviselők szabad döntési joga a francia burzsoá forradalomból származó kispolgári jellegű csökevény, amely figyelmetlenség következtében került a szlovák alkotmányba.

Három képviselő ennek ellenére kihasználta ezt a „csökevényt”, s eltávozott. Lesz folytatás?

V. Gy.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon