Skip to main content

A Pénzügyminisztérium bosszúja

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Számháború

A Bokros-program 4,1 milliárdos báziscsökkentést irányoz elő a magyar felsőoktatási intézmények számára. Szerencsére csak forintban. Fodor Gábor minisztériuma komoly sikereként könyvelte már el azt is, hogy a Bokros által igényelt 5-8 milliárdot sikerült lealkudni.

Okulva a televíziós dolgozók sikeres alkotmánybírósági beadványából (erről l. Révész Sándor cikkét mostani számunkban), a kormányzat nem a létszámleépítés mértékét határozta meg, hanem a költségvetési elvonás mértékét, az egyes intézményekre külön-külön is lebontva. A számok pusztán ajánlást jelentenek. A varázsszó a hallgatói-oktatói arány közelítése a nemzetközileg elfogadott normákhoz. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) által kiküldött meleg hangú ajánlásból kiderül, hogy ezúttal az átfogó „stratégiai” reform első lépcsőjéről van még csak szó. Számításaik szerint ma ez az arány, szemben a nemzetközi átlaggal, ami 1:11, csak 1:7,6. A mostani intézkedések nyomán pedig el kell jutni az 1:9 arányhoz. Ez az első lépcsőben átlagosan 15%-os oktatói létszámleépítést jelent. Legalább hasonló arányban kell csökkenteni az egyetemi kiszolgáló személyzet, adminisztráció létszámát is. A létszámleépítés elsősorban a nagy intézményeket érintené érzékenyebben (Közgáz, ELTE, Műegyetem), ahol a fenti arány az országos átlagnál is „rosszabb”. (Jellemző adat, hogy 1992-ben az egyetemeken ez az arány 1:5,7 volt, míg a 3 éves képzési idejű főiskolákon 1:9.) Minisztériumi forrásokból úgy tudjuk, hogy a belső reformokat következetesen véghezvivő gödöllői Agrártudományi Egyetemen vagy az Állatorvosi Egyetemen elvileg nem is lenne szükség leépítésekre.

A minisztérium jóindulatúan figyelmeztette az egyetemek vezetését, hogy az elbocsátások kapcsán, legalábbis a főállású közalkalmazottak esetében, bizonyos munkajogi problémákra lehet számítani. Mindezek ellen azonban hatásos gyógyírral nem szolgál. Az előző kormány az állami középosztály megalapozásának nemes szándéka jegyében a közalkalmazottakat bizonyos munkajogi védelemben kívánta részesíteni. A törvény szerint közalkalmazott ugyanis akkor menthető föl, ha a munkáltatónál nincs képzettségének megfelelő más munkakör, illetve ha az áthelyezéshez maga az érintett nem járul hozzá.

A minisztériumi körlevél ráadásként az intézményekre lőcsölte az egyszeri többletkiadások (értsd elbocsátásokból fakadó végkielégítések, korengedményes nyugdíjak) finanszírozását is.

Stratégiai ágazat?

A kormány a nehéz gazdasági helyzettel indokolja a döntést. Kétségtelen, hogy Magyarországon a nemzeti össztermék mintegy 7%-át fordítják felsőoktatásra, ami nemzetközi összehasonlításban nem kevés. Ez az arány viszont, ami amúgy is egy viszonylag alacsony nemzeti jövedelemre vetítődik, az utóbbi években nem növekedett, ráadásul közben a GDP jelentősen csökkent. Ezzel együtt valóban elmondható, hogy a felsőoktatás, a gazdaság általános visszaeséséhez képest kevésbé sínylette meg eddig a válságos éveket. Ez önmagában persze kevés ahhoz, hogy a felsőoktatást „stratégiai” ágazatnak tekinthessük, amint azt az előző – és a mostani – kormány is szerette hangoztatni.

A tud.-tech. forradalom egyik közhelye volt, hogy a fejlődés, a gazdasági felemelkedés kulcstényezője az oktatás fejlesztése. A nemzetközi összehasonlításból kiderül, hogy a 60-as évektől kezdve szinte minden európai országban, így a keleti blokkban is ugrásszerűen emelkedett a 10 000 lakosra jutó egyetemi és főiskolai hallgatók létszáma. A szocialista tábor, köztük Magyarország is a 80-as évek elejéig tudott lépést tartani valamennyire ezzel a fejlődéssel, azután jelentős visszaesés következett be. A gazdasági fejlettség és az összlakossághoz viszonyított hallgatói létszám között a korreláció a 60-as évek óta számottevően nőtt. (Ennek a korrelációnak az értéke 1960-ban 0,2, 1970-ben 0,38, majd 1985-re 0,75-re növekszik. Csak ez az utóbbi érték mutat releváns, de még így is viszonylag gyengének nevezhető összefüggést.) A fentieket persze árnyaltan kell vizsgálni, hiszen nagyon sok függ az egyes országok induló helyzetétől, azaz attól, hogy a gazdasági fejlettség, az innováció, a polgáriasodás, a kultúra területén milyen hagyományokkal, történelmileg felhalmozott tőkével rendelkeznek, és mennyire kell „elölről” kezdeniük az önépítést. Ezek figyelembevételével elmondható, hogy Magyarországon igenis különösen indokolt lenne az oktatást stratégiai ágazatnak tekinteni.

A stratégiai bunkósbot

Talán ezért is sugalmazza azt a kormányzat, hogy itt nem egyszerűen kényszerből fakadó költségvetési elvonásról van szó, hanem stratégiai átalakulásról, a pazarló felsőoktatás korszerűsítésének kikényszerítéséről, a normatív támogatásra való történelmi átállás első lépéséről. Való igaz, hogy a rendszerváltás idején számos egyetemen, elsősorban is a Közgázon és az ELTE-n a tanárok egy csoportja átfogó reformintézkedéseket, a tananyag és a tantárgyi struktúra, valamint az oktatási szerkezet modernizálását kezdeményezték. Ez az átalakulás természetesen együtt járt volna bizonyos ideológiai tanszékek felszámolásával, az oktatói kar cseréjével és fiatalításával. Ezek a reformtörekvések, külső támogatás híján az egyetemi lobbyk ellenállásán néhány kisebb jelentőségű változtatástól eltekintve megbuktak. A külső támogatás elmaradásában része volt az egyetemi autonómia ideálja kiteljesedésének, de valószínűleg annak is, hogy a kezdeményezések az akkori kormányzat számára kevésbé kedves értelmiségi körökből indultak ki. Summa summárum: a reform elmaradt, a tanári kar vitatható része pedig maradt a szellemesen átnevezett tanszékeken. A Pénzügyminisztérium illetékesei ezt lépten-nyomon a szemére is vetették az egyetemeknek, mondván, fölösleges tanszékekre és dilettáns oktatókra megy el a pénz, miközben a tudományos élet krémje és a tehetséges fiatalok kiszorulnak, vagy az egyetemek közelébe sem kerülnek.

Ha ez a diagnózis helytálló is (nyilván kara és tanszéke válogatja), akkor a pénzelvonás bunkósbotja a lehető legtökéletlenebb fegyver, különösen, ha tekintetbe vesszük a közalkalmazotti státus okozta munkajogi nehézségeket, amelyekre a minisztérium oly gondosan felhívta a figyelmet. Elég nyilvánvaló, hogy a leépítések nem a jól bebetonozott lobbykat fogják elsősorban érinteni, akik az akkreditációs szisztéma révén is gondoskodhatnak önmaguk pótlásáról, hanem a vendégprofesszorokat, megbízott előadókat, félállásúakat, fiatal, ám tudományos fokozattal nem rendelkező titánokat, külsősöket és más efféle állatfajokat. Vagyis ezzel végképp elzáródhatnak a vérfrissítés, a generációváltás csatornái. A pénzügyi elvonás így hangzatos szándékával ellentétben nem a modernizációt, hanem az egyetemi struktúra megmerevedését vonhatja maga után; különösen mivel a jelek szerint a kulturális kormányzatnak a közeljövőben aligha lesz pénze új egyetemek alapításával ösztönözni a versenyt a felsőoktatás szférájában. (Az újonnan ígéretesen fejlődő pécsi egyetemtől például 68 millió forintot terveznek elvonni. Ez nagy nyereség, legalább négy kirúgandó bankelnök végkielégítése kijön belőle.)

Mihez kezdenek most az egyetemek? A Rektori Konferencia kilátásba helyezte, hogy az Alkotmánybírósághoz fordul, de tekintve, hogy a létszámleépítés csak „ajánlás”, sok esélyük nincs. Mások a kivárásra alapuló szabotálásra építenek. Újabb keletű próbálkozás az is, hogy ha a hallgató-oktató aránnyal van baj, akkor nosza, felvesznek még hallgatókat, sőt még a munkanélküli átképzésből is részt vállalnak. Elvégre, állítólag, amúgy is ez a hosszú távú cél. Ez a jogosan gonoszkodó, ámbátor álnaiv érv bizonnyal lepereg a PM-ről, hiszen nem költeni, hanem spórolni akarnak. Az is igaz viszont, hogy az MKM örömmel látná a jogi és bölcsészkarok hallgatói létszámának felhizlalását, ám minderre eddig az egyetemek változó hajlandóságot mutattak.

Az egyetemek nemigen tehetnek mást, mint hogy megszabadulnak azoktól, akiktől a legkönnyebb megszabadulni. A rektorok, dékánok, intézet- és tanszékvezetők gyakorlatilag szabad kezet kaptak, intézményeikben költségésszerűsítés ürügyén akár új, számukra kedvezőbb lojalitásstruktúrákat alakíthatnak ki. Hírlik azonban, hogy egyes tanszékek inkább – fizetéscsökkentés terhe mellett is – más juttatások megvonásával próbálják kiköhögni a rájuk leosztott számlát.


Hivatkozott cikkek

Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon