Skip to main content

A politikus mint fotómodell

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A kormány bácsi és a pipiskedő nép

Barkás bokron rigó rikkant, itt vannak a választási hirdetések, halihó!

Az MDF nyitóképe kép a képben. E csavaros megoldással érik el, hogy a mokány magyar miniszterelnök mintegy a horizont fölé magasodjék. Igaz, ehhez mindent el kell tüntetni a képen, nehogy legyen mihez viszonyítani, hiszen Boross nem szálfatermetéről nevezetes. A vezér egyetlen kapcsolata környezetével a jobbról rázúduló éles fény. Így talán elfogadhatóvá lehet tenni állandó hunyorgását, ugyanakkor azzal, hogy fél orcája árnyékba borul, szoborszerűvé válik az alak. Ezzel létrejön az alapkép: üres térből, a nagy semmiből hunyorog reánk a látóhatár fölé magasodó prezident papír emlékműve. E hatalmas kép előtt kisfiú pipiskedik, s nagy igyekezettel egy nyíllal átlőtt szívet rajzol az alapképre. A gyerekesnek szánt felirat: „négy év alatt sokat nőttem”. A hirdetés tetején pedig: „Köszönjük a nyugalmat. A türelem erejét.”

E mondatok is pontosan jelzik, hogy miként képzeli el a választókhoz való viszonyát az MDF. Dicséretesen elismerik ugyan, hogy nagy türelem kellett elviselésükhöz, ám az is világos: még saját választóik legfőbb erényének is a passzivitást tekintik. A nyugalom és a türelem ereje nem azonos a nyugodt erővel. Ez munkálkodik, amaz elvisel, eltűr és elszenved. Mert itt a jól ismert módon elválik a „legfőbb kormányzó erő” és a kormányzottak serege. Ahogyan nem oly rég a tribün éljenezte a dolgozó népet, most a kormány dicséri meg az ő pici, édes népét.

Mert a választók e kép szellemében: kiskorúak, ráadásul hibbant gyerekek, akik elhiszik: ha nem eszik meg, amit elébük raknak, nem fognak megnőni. És fütyülni sem tudnak majd. Ám ha szeretjük a Boross papit, minden rendben lesz. És a nép a képen nő, növekszik, pipiskedik. És szereti az ő jóságos miniszterelnököcskéjét. És ha jó lesz, kap majd cukrot. Ám itt van a baj. Ezt a kisfiút elfelejtették felvilágosítani: az idős, ősz urakat szerethetjük ugyan, de nem úgy, mint a kislányokat! Szívecskét nyilacskával a Marcsinak meg a Zsuzsinak kell rajzolni, nem a Boross bácsinak!

Nem árt tehát, ha olvasni tudjuk a képeket, már csak gyerekeink kedvéért is. Erre tanít rejtvényszövegünk is. Szerzője (1915–1980) francia kritikus, filozófus, a strukturalizmus, majd a posztstrukturalizmus vezető alakja. Irodalmi és szemiotikái tanulmányai mellett szívesen elemezte a hétköznapi élet jelenségeit („mitológiáit”, ahogy ő mondta), így a politika vizuális tálalását is. Ragyogó esszét írt pl. a hasábburgonyával felszolgált bélszínről is, de gyanítom, hiába: így sem fogadnák szívesen magasabb vendéglátós körökben.

A politikus mint fotómodell


„A képviselőjelölt képmása mindenekelőtt személyes kapcsolatot teremt közte meg a szavazók között; a szavazónak nem csupán egy programot kell megítélnie, hanem a jelölt külső megjelenését is, azoknak a hétköznapi választásoknak az összességét, amelyek sajátos morfológiában, öltözködésmódban, testtartásban fejeződnek ki. A fénykép így fokozatosan visszaállítja a választás paternalista jellegét, amelyet teljesen szétzilált az arányos képviseleti rendszer és a pártok uralma. Amennyiben a fénykép nem más, mint a beszéd kiiktatása, a »szavakba nem foglalható« társadalmi jellemzők sűrített kifejezése, valójában gondolkodásellenes fegyver, mivel a jelölt »fellépése«, társadalmi-erkölcsi státusa mögött nyomtalanul elsinkófálja a politikát (vagyis a problémákat és a problémák megoldását). (…)

A választási fénykép kirekeszti a politikát az ésszerűség birodalmából. A fénykép ugyanis nem a képviselőjelölt terveivel, hanem indítékaival, családi körülményeivel, gondolkodásmódjával, sőt vérmérsékletével, vagyis egy olyan életstílussal ismertet meg bennünket, amelynek a képviselőjelölt nemcsak mintaképe, hanem cégére is. (…)

A választási fotómodellek típusa nem valami változatos. Legelőször az a típus említendő, amely a társadalmi helyzetet, rangot sugallja; ide vagy vérmes és jól táplált (a »nemzeti« szavazólisták), vagy érdektelen és előkelő úriemberek tartoznak. A másik típus az értelmiségié: a Nemzeti Egység jelöltjét átszellemült búskomorság, a kommunista jelöltet az »átható tekintet« jellemzi. Az ikonográfia mindkét esetben egy eszme meg egy elhatározás, egy döntés és egy cselekedet ritka egybeesését érzékelteti: a félig lesütött szemhéjak alatt az eleven tekintet mintha egy szép álomból merítené erejét, de azért továbbra is a konkrét problémákra szegeződik, mintha csak ez a példaadó jelölt akarná megvalósítani a társadalmi idealizmus meg a polgári empirizmus nagyszerű egységét. (…)

A fényképezés konvenciója is számos jelből tevődik össze. Amikor szemtől szemben fényképezik, ez a helyzet a jelölt valóságérzékére utal, kivált ha a fürkésző szemüveg se hiányzik az arcáról. Itt minden éleslátásról, komolyságról, nyíltságról tanúskodik: a leendő képviselő az ellenségre, az elhárítandó nehézségekre, a »problémákra« függeszti tekintetét. A félprofilból fényképezett típus viszont, amely sokkal gyakoribb, egy eszmény zsarnoki hatalmát érzékelteti: a tekintet, amely előkelően elvész a messziségben, nem támad, hanem irányítja és átszellemül a szemérmesen bizonytalan jövőt. Ez a típus csaknem felfelé néz: arcát egy természetfeletti lény felé fordítja, amely magához vonzza őt, fölemeli őt a fennkölt emberiség régióiba, a magasztos érzelmek Olümposzára, ahol nincs többé társadalmi ellentmondás, ahol béke honol, ahol a társadalmi haladás összeegyeztethető a tőkés kizsákmányolással, ahol nincsen baloldal meg jobboldal: mindez békésen megfér egymással ebben a töprengő tekintetben, amellyel a képviselőjelölt nemesen célba veszi a Rend rejtett érdekeit.”

???Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon