Skip to main content

A szellemi társ, a hűséges barát

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Ezen a kedden


Az én tisztem az lenne, hogy Hegedűs Andrásnak a Petőfi Körben játszott szerepét méltassam, és felidézzem ezzel kapcsolatos személyes emlékeimet. A Petőfi Körről András minden lényeges dolgot megírt. Kevésbé köztudomású azonban, hogy neki tulajdonképpen két Petőfi Körös korszaka van: az egyik, amikor aktív részese, szervezője volt a Kör tevékenységének, a másik a Kör emlékének ébren tartásáért, tevékenységének értékeléséért folytatott, nagy szívósságot igénylő munkája. Az első korszakból egy fontos mozzanatra szeretném felhívni a figyelmet. Egy helyen azt írta, hogy a Petőfi Kör Tánczos Gábor nélkül nem lett volna azzá, ami lett. Ehhez nyugodtan hozzátehetem: Hegedűs nélkül (és a vezetőség még néhány tagjának részvétele nélkül) a Petőfi Kör nem lett volna azzá, ami lett. A Kör sikerében oroszlánrésze volt az ő már akkor, ifjúkorában is megmutatkozó kiváló szervezőtehetségének, fáradhatatlanságának és munkabírásának. A Petőfi Körről szóló írásaiban, nyilván szerénységből sem részletezte saját szerepét, adós maradt azzal is, milyen átgondolt munkamegosztás volt Tánczos, Hegedűs és Bohó között.

De mégsem a veterán Petőfi Kör-ös Hegedűsről szeretnék beszélni, hanem arról a hűségről, amely egész életében a Petőfi Körhöz fűzte. Arról a Hegedűsről, aki nagyon sokat tett azért, hogy a Petőfi Kör története és emlékezete hiteles formában maradjon az utókorra. E tevékenységének csupán három állomására szeretnék utalni.

Az első a még kézirat gyanánt megjelent sokszorosított történet volt, amelyben András összefoglalta a leglényegesebb eseményeket, majd 1989 tavaszán megszervezte azt az emlékülést, ahol annyi fontos visszaemlékezés hangzott el. Az emlékülést kísérő kiállítás pontosan tükrözte András levéltárosi, történészi hajlamait, hiszen a kiállított anyag jelentős része az ő személyes gyűjteményéből került ki.

A másik páratlanul fontos érdeme a Petőfi Kör jegyzőkönyveinek megőrzése. A forradalom és az azt megelőző korszak dokumentumainak – korántsem teljes – gyűjtését főleg a levéltárosok, történészek, muzeológusok tekintették feladatuknak. Az, hogy András megmenekítette, megőrizte és elrejtette a gyorsírói jegyzőkönyveket, annak ellenére, hogy eredendően közgazdász és politikus volt, fantasztikus elhivatottságra és elszántságra vall. Elrejtette, majd az első adott pillanatban előszedte és publikálta a dokumentumokat. Ezek a jegyzőkönyvek valóban hiteles és pótolhatatlan forrásai mindannak, ami a vitákon zajlott, de legfőképp annak, ami annak a kornak, annak a csoportnak: az ellenzékieknek és a hozzájuk közel állóknak a mentalitását, a gondolkodását és a nyelvezetét jellemezte. A közbeszólások rögzítésével a viták hangulatát is híven tükrözik. Bármennyire is szívügye volt a jegyzőkönyvek kiadása sokunknak, bizonyos, hogy ha András nem olyan állhatatos és energikus szervező, akkor máig sem fejeződött volna be a jegyzőkönyvek kiadása. Az, ami a szakmai és érdeklődő közvélemény számára közismert abból, hogy ő jegyezte a köteteket a szerkesztőbizottság tagjaként, előszóíróként, nem derül ki az a szívós munka (a hűség újabb bizonyítéka), amit András a Petőfi Kör történetének feltárásáért, továbbéléséért végzett, s amiért mindannyiunk nevében és a történészek nevében köszönet illeti.

A harmadik tett a Tánczos Gábor-emlékkönyv kiadása. Én ezt nemcsak azért említem meg, mert számomra személyesen nagyon fontos volt, hogy ezek az írások megjelenjenek, és nem is csak azért, mert a Petőfi Kör utóéletének, vezetői politikai gondolkodásának átalakulása is pontosan nyomon követhető belőlük, hanem leginkább talán azért, mert e kötet is András egyik legfontosabb értékét: Tánczoshoz való hűséges barátságát tükrözi. Emberi hűségét és szellemi hűségét. Azt, hogy mennyire mélyen, belülről ismerte gondolatait. Pontosan tudta, Tánczost személyesen leginkább a nemzeti kérdés, a nemzeti kisebbségek és általában a kisebbségek problémája érdekelte. Ennek jegyében az emlékkönyvben legfőképp a sokszor lenézett reformkommunisták, reformellenzék gondolkodásában végbement változást dokumentálta. Ezzel megalapozta azt, miként kutatható az a folyamat, ahogyan ’56 résztvevői és hagyományának folytatói felismerték az ’56 utáni új történeti kihívásokat. Mert úgy vélem, nem csak arról kell beszélnünk, mit csinált a Petőfi Kör, mit csináltak a vezetői ’56-ban, hanem arról is, hogyan folytatódott mindez ’56 után.

Én mindkét forráskiadvány, és különösen az utóbbi megjelenését köszönöm Neked, s mindazoknak, akik nélkül mindez nem jöhetett volna létre, legfőképp Ember Máriának. De nemcsak én tartozom ezért köszönettel, hanem a jelenkori történetírás is. Kívánom, hogy még sok-sok ilyen új eredmény szülessen energikus szervezőmunkád nyomán. Isten éltessen.
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon