Skip to main content

Állampolgári kezdeményezés új törvény kidolgozására

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
a külföldre utazásról, a külföldön való letelepedésről és az útlevélről


A ’60-as évek óta az utazási szabadság jelentősen bővült. Az 1988. január 1-jén életbe lépett útlevél-tvr. – a kiutazási engedély megszüntetése – minőséginek mondható változást jelentett. Ugyanakkor a Belügyminisztérium szervei, a rendőrség útlevélosztályai továbbra is megőrizték széles körű felhatalmazásaikat, hogy belátásuk szerint döntsenek az útlevélkérelmekről. E felhatalmazás alapján a külföldi utazás jogától való megfosztást büntetésként használják. Kisebb vétségeket és szabálysértéseket oly módon büntetnek utazási tilalommal, hogy az így létrejött anyagi és erkölcsi hátrány gyakran sokszorosa a törvényesen kiszabott büntetésnek. Büntetnek olyan cselekményeket is, amelyeknek büntetését semmiféle törvény nem rendeli el, sőt büntetnek a rendőrségnek nem tetsző magatartásmódokat is. S teszik mindezt pusztán gyanúsítások és feltételezések alapján anélkül, hogy a határozatban foglalt állítás valódiságát bizonyítanák, megszegve ezzel az államigazgatási eljárás szabályát, amely kimondja, hogy az államigazgatási határozatokat részletesen indokolni és a benne foglalt állításokat bizonyítani kell.

Bármely állampolgári jog – a külföldre utazás a jelenlegi tvr. szerint az – korlátozása súlyos büntetés. Ilyen büntetést alkalmazni hatóságnak nem lehet joga, még a rendőrségnek sem. Erre kizárólag a bíróság lenne illetékes. Ezért tartjuk a jelenlegi törvényerejű rendeletet – bármennyivel növelte is az utazás szabadságát a korábbi rendelkezésekhez képest – a jogállamiság követelményével alapjaiban ellentétesnek. Erre figyelemmel véleményünk az, hogy az Országgyűlésnek új törvénnyel kell szabályoznia a külföldre utazás jogát.

Kezdeményezésünk nem kíván részletes javaslatot tenni az új útlevéltörvényre. Elveket kívánunk rögzíteni csupán, amelyek beépülve jogrendünkbe biztosítékot nyújtanak arra, hogy az új törvény alkalmazásában is megfelel a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányában foglaltaknak, és kielégíti a jogállamiság általános követelményeit. Nem szakértőként tesszük ezt, hanem az emberi jogok ügyére érzékeny, az önkéntes jogkövetésre kész állampolgárokként, de olyan emberekként is, akik a maguk bőrén tapasztalhatták, milyen önkényes döntésekre adnak módot a jelenlegi útlevéljogszabályok, és a rendőrhatóságok kizárólagos hatásköre alkalmazásukra.

1. A külföldre utazás és a külföldön való letelepedés alapvető emberi jog, amelyet minden magyar állampolgár és minden Magyarországon letelepült személy szabadon gyakorolhat. Ez a jog csak bírói ítélettel vonható meg. Meg kell vonni a külföldre utazás jogát azoktól, akik ellen olyan bűncselekmény miatt van folyamatban büntetőeljárás, amelyeket törvény 3 évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetéssel fenyeget, illetve azoktól, akik büntető végrehajtás hatálya alatt állnak.

2. A Belügyminisztérium szervei útlevélhatóságként igazgatásrendészeti feladatokat látnak el. Feladatuk az útlevelek kiállítása és az utazástól eltiltottak nyilvántartása.

Mérlegelési joga a rendőrségnek azon személyek esetében van, akik ellen bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás, amelyekre a törvény 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel. E mérlegelési hatáskör a büntetőeljárás nyomozati szakában áll fenn, a bírói, illetve ügyészi szakban ez a hatáskör az ügyészségre, illetve a bíróságra száll át.

A rendőri szervek jogerős határozata bírói úton megtámadható.

3. A külföldi utazástól való eltiltás mellékbüntetésként alkalmazható a közügyektől vagy a foglalkozástól való eltiltás mintájára meghatározott időre, például erőszakos bűncselekmények vagy vám-, illetve deviza-bűncselekmények esetében. Ehhez a Btk. módosítására, az utazástól való eltiltás mellékbüntetés bevezetésére van szükség.

4. Felfüggesztett börtönbüntetés esetén a külföldi utazás jogának korlátozásáról a bíróság dönt.

5. Büntetőügyben pénzbüntetés kiszabása esetén a bíróság indokolt esetben elrendelheti az utazási jog felfüggesztését a megállapított pénzbüntetés megfizetéséig. Tartási, adózási vagy jelentős összegű vagyoni kötelezettség nem teljesítése esetén, a bíróság, a magánfél kérelmére, illetve az adóhatóság megkeresésére szintén elrendelheti az utazási jog felfüggesztését.

6. A fegyveres testületek tagjai és polgári alkalmazottai, illetve olyan személyek, akik munkakörükben államtitok birtokába juthatnak, munkaszerződésükben vagy külön nyilatkozatban kötelezik magukat, hogy csak felettes szervük beleegyezésével utaznak külföldre.

Sorkötelesek külföldi utazását a honvédelmi miniszter meghatározott időre korlátozhatja.

7. A külföldön letelepedés, illetve a kivándorlás ugyanazokban az esetekben és ugyanolyan módon korlátozható, mint minden egyéb külföldi utazás. A befogadó állam döntése a letelepedés engedélyezéséről nem a magyar hatóságok ügye.

8. A fentiek alapján értelmüket vesztik a jelenlegi útlevél-tvr. mindazon szabályai, amelyek valamely szabálysértést, magatartást az utazás jogának megvonásával büntetnek.

9. Az új útlevéltörvény bevezetésével megfontolandó volna olyan értelmetlen rendelkezések hatályon kívül helyezése, mint a 3000 Ft értékű külföldi fizetőeszköz kivitelének kötelezettsége vagy a folyamatos külföldi tartózkodás 90 napra való korlátozása. Ez utóbbi helyett indokolt lehet olyan szabály rögzítése, amely előírja, hogy a 90 napnál hosszabb ideig külföldön tartózkodó magyar állampolgár jelentse be tartózkodása helyét a legközelebbi magyar külképviseleti szervnél.

10. Az új útlevéltörvény hatálybalépésével hatályukat vesztik mindazok a határozatok, amelyeknek alapja az új törvény szerint nem kizáró ok.

A bíróságok munkatöbbletének pénzügyi feltételeit a belügyi költségvetés megfelelő átcsoportosítása fedezhetné.

Budapest, 1988. július 26.

Az 1988. július 19–27-i éhségsztrájk résztvevői:

Bokros Péter
Dr. Erdei Gyula
Kelemen Ferenc
Fónay Jenő
Kőszeg Ferenc
Dr. Pákh Tibor
Pálinkás Róbert
Molnár Tamás

A Független Jogvédő Szolgálat megbízásából:
dr. Demszky Gábor
Mécs Imre
Solt Ottilia
Philipp Tibor

Az 1903:VI-os Bizottság megbízásából:
Bence György
Hivatkozott cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon