Skip to main content

AWACS repülőgépek a magyar légtérben

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A NATO AWACS gépei – a Magyar Országgyűlés beleegyezése alapján – rendszeresen használják a magyar légteret: folyamatosan részt vesznek az ENSZ boszniai légtérzárlatának kikényszerítésében. Ennek a magyar honvédelemhez semmi köze sincsen, ez az ország külpolitikájának a része. Hadd tegyem mindjárt hozzá, hogy véleményem szerint ez helyes külpolitika.

A nemzeti érdek és a nemzetközi szerződések


A külpolitika hagyományos célja egy ország érdekeinek minél teljesebb érvényesítése. A nemzetállamok fénykorában, azaz a múlt század utolsó harmadában és a XX. században az első világháborúig ez a sacro egoismo, „szent önérdek” volt a külpolitikában úgyszólván az egyedül érvényes elv és gyakorlat. Az első világháború vérfürdője után azonban a nemzetállami érdekérvényesítés elvének egyre inkább korlátokat próbáltak szabni a nemzetközi szervezetek és egyezmények: a Népszövetség, a Kellogg–Briand-paktum és a háborúk kiküszöbölésére irányuló hasonló megegyezések. A második világháború után – részben az ENSZ-szervezetek keretében – a szerződések és szervezetek egész rendszere jött létre. A cél az emberiség életben maradása, a kollektív biztonság, a környezet védelme, az egyének emberi jogainak nemzetközi összefogással való biztosítása lett. Ma már egyetlen állam sem élhet elszigetelten, saját érdekeit bizonyos mértékig alá kell rendelnie a nagyobb közösségek és az összemberiség érdekeinek.

Az AWACS gépek jelenlétét és működését a légtérben csakis ebben a globális keretben lehet és szabad megítélni, s így kell értékelni a velük kapcsolatos magyar külpolitikai álláspontot is. (Az első és természetes szempont az, hogy mint minden jelentősebb nemzetközi kérdésben, a szoros magyar érdekeket össze kell hangolni a nemzetközi – különösképpen az ENSZ-tagságunkból eredő – kötelezettségeinkkel. A közelmúlt két súlyos válságát – a Szarajevót körülvevő szerb állásokat bombázással fenyegető ultimátumot és négy „nagy-jugoszláv” eredetű harci gép lelövését – ebből a szempontból kell értelmeznünk.

A két esemény ugyanis homlokegyenest ellenkező nemzetközi politikai kérdéseket vetett fel, s a kettőben egymástól különböző magyar elhatározásra volt szükség. Vizsgáljuk meg, hogyan reagált külpolitikánk a két válságra, és vajon helyes választ adott-e rájuk.

Harci gépek Bosznia fölött


Nézzük meg először a későbbi incidenst, a négy Galeb típusú harci gép február 28-i lelövését. A sajtóhírek szerint – ez az egyedüli forrásunk – a légitilalom ellenére hat Galeb gép szállt fel Nyugat-Boszniában, földi célok ellen légitámadást hajtott végre, s figyelmen kívül hagyta a NATO leszállási parancsát. A NATO-vadászok négyet lelőttek közülük, kettő pedig leszállt. A NATO európai főparancsnokságának egy kulcsfontosságú személye, Nicholas Kehoe repülőtábornok két héttel később elmondta a sajtónak, hogy a műveletben a magyar légtérben működő AWACS gépek is közreműködtek. A kérdés az, igaz-e ez a nyilatkozat, és ha igaz, akkor terheli-e a magyar kormányt felelősség az operációban való részvételért.

Zárójelben jegyzem meg: Kehoe úr nyilatkozatára semmi szükség sem volt. Azt is merném mondani, hogy a tábornok indiszkrét módon járt el.

Az AWACS gépek a magyar kormány országgyűlési határozaton alapuló engedélyével használják a magyar légteret. Feladatuk, hogy részt vegyenek az ENSZ Biztonsági Tanácsa 781, 816 és 836-os számú határozatának végrehajtásában. Megfigyelik Bosznia-Hercegovina légterét, és jelzik, ha bármilyen gép megsérti az ENSZ Biztonsági Tanácsa határozataiban elrendelt repülési tilalmat. Pontosan ezt tették február 28-án is: jelezték a légtér megsértését, riadóztatták az illetékes vadászokat, és oda irányították őket, ahol a tilalmat sértő hat Galeb repült. (Lehet, hogy mindez nem közvetlenül történt, hanem a boszniai légtérben cirkáló gépeket irányított NATO-központ közvetítésével.) Kétségtelenül minden részletről tájékoztatták a vadászokat mindaddig, amíg azok végrehajtották a feladatukat, azaz a légitilalomnak fegyverrel szereztek érvényt. Naivitás volna feltételezni, hogy a magyar légtérben működő AWACS-ek éppen február 28-án tétlenek lettek volna! Irányító tevékenységük a szerencsétlen incidensben a missziójuk hű teljesítése volt: az ilyen válságok katonai megoldása az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozataiból következik. Az operáció a szabályok pontos megtartásával történt, a magyar kormánytól nem kellett hozzá külön engedélyt kérni. A magyar kormányt tehát semmiféle felelősség nem terheli.

Az egész ügyre bölcsen pontot tesz a minap kibocsátott NATO-közlemény, amely szerint „az AWACS gépek magyar légtérben való járőrözése teljes mértékben a budapesti kormánnyal egyeztetett feltételek mellett folyik… amennyiben a magyar fél szeretne változtatni a kölcsönösen megállapított kondíciókon, akkor a NATO ezt a kérést tiszteletben fogja tartani”.

Véleményem szerint azonban semmi változtatásra nincs szükség. Értelmetlenség is lenne kijelenteni, hogy az AWACS gépek, amelyek a boszniai ENSZ-légizárlat kikényszerítésére működnek hazánk légterében, itt repülhetnek ugyan, de a kikényszerítésben nem lehet részük.

Tegyük föl, hogy a Kis-Jugoszlávia ellen érvényben lévő gazdasági embargót egy nemzetközi maffia akarná megsérteni, például úgy, hogy fegyverrel próbálná kierőszakolni egy tiltott anyaggal telt konvoj átkelését a határon. A határőröknek természetesen fegyverrel kellene megakadályozniuk az embargósértést, s ezt Kis-Jugoszlávia nem tekinthetné ellene irányuló ellenséges lépésnek.

Az ultimátum


Egészen más természetű annak a NATO-ultimátumnak a kérdése, amelyet február közepén az Egyesült Államok kezdeményezett. A boszniai szerb erők – követelte a NATO ultimátuma – vonják ki tüzérségüket, nehézfegyvereiket és harckocsi-alakulataikat a Szarajevót körülvevő 20 kilométeres körzetből. Ha ezt február 20-ig nem teljesítik, akkor a NATO repülőgépei megsemmisítik a szerb állásokat.

A bombázás, ha bekövetkezett volna – akár helyeseljük, akár nem (én helyeseltem) –, fegyveres beavatkozás lett volna a Boszniában folyó polgárháborúba. Magyarországnak ebben semmiképpen sem szabad részt vennie: ez volt – és maradjon is ez – a politikánk. Ebből az alapvető elhatározásból következett, hogy még csak békefenntartó csapatokkal sem járultunk hozzá az ENSZ akciójához. Ha a légterünkben működő AWACS-ek a bombázásban ugyanúgy részt vettek volna, mint a február 28-i akcióban, akkor közvetve mi is részesei lettünk volna a harci cselekményeknek. Hogy ezt nem vállaltuk, helyes külpolitika volt.

A külpolitika művészetében mindenkor meg kell találni az egyensúlyt a nemzetközi kötelezettségek teljesítése és a nemzeti érdek szolgálata között. A Boszniában folyó polgárháború ügyében Magyarország eddig bölcsen járt el. Részt veszünk a gazdasági embargó fenntartásában, noha ez súlyos gazdasági nehézségeket, veszteségeket okoz. Engedélyeztük az AWACS repülőgépek működését légterünkben, holott missziójuk a légizárlat kikényszerítése akár azon az áron is, hogy részt vesznek a légtérsértő gépek megsemmisítésének irányításában. Viszont az is helyes politika volt, hogy ugyanezeknek az AWACS-eknek nem engedtük volna meg a boszniai hadműveletekbe való légi beavatkozás irányítását. Eddig jól vizsgáztunk. Ez a politika hosszabb távon nem nehezíti, hanem egyengeti utunkat mind az Európai Közösség, mind a NATO felé.

De vajon miért kell akkor kertelni, szabadkozni és elhárítani a felelősséget, amely nem is terhel bennünket?Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon