Skip to main content

Az afféle egyszerű vélemény nem tény!

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Beszélgetés Haraszti Miklóssal


– Fodor Tamás a parlamenti munka kezdetekor javasolta, vizsgálja ki az Országgyűlés, hogyan kerülhetett hét megyei napilap április elején egyik napról a másikra a Springer–Budapest Kft. tulajdonába anélkül, hogy az új tulajdonos megfizette volna az MSZP birtokában volt lapok vételárát. A vizsgálatot – Vitányi Iván, Kósa Ferenc és aztán az MDF javaslatára – a Ház minden sajtóprivatizációs ügyre kiterjesztette. Hamarosan bebizonyosodott, ilyen parttalan feladatot nem lehet elvégezni, következésképp a bizottság azzal foglalkozhatott, amivel az MDF-es többség foglalkozni akart. Tíz tagja közül ugyanis négyen – Balázsi Tibor, Csurka István, Debreczeni József, az elnök és Schamschula György – a Fórumhoz tartoznak. A kereszténydemokratákat két személy – Gáspár Miklós és Ugrin Emese –, a többi pártot pedig egy-egy fő képviseli: Prepeliczay István (FKgP), Molnár Péter (Fidesz), Vitányi Iván (MSZP) és jómagam (SZDSZ). Ráadásul az elnök szavazata vitás esetekben kettőnek számít.

Méltatlan jelenetekre került sor. Az MDF-es többség azzal kezdte, hogy az ügyrendben főszabályként zárt üléseket határozott meg. Csak azért tartanak nyílt üléseket, mert kegyesen elfeledkeznek az ügyrendről, ugyanis, kínos volna elküldeni az újságírókat. Rendreutasították, vigyázzba állították a tanúkat. Határozatokat hoztak, amelyeket nem hajtottak végre, ha fordult a kocka. Ki akarták vizsgálni például a Magyar Nemzet ügyét, amikor azonban úgy látszott, hogy a kormány által támogatott francia Hersant-csoport szerzi meg a lapot, elfelejtették napirendre tűzni a kérdést. Elutasították javaslatunkat, hogy a Springer-ügyben kérjük ki a legfőbb ügyész véleményét, ellenben az ügyészséghez fordultak, amikor az MSZP pályázatot írt ki a maradék megyei lapok privatizációjára. A pályázati kiírást a legfőbb ügyész törvényesnek találta – ezt a választ nem tárták a bizottság elé, inkább, teljesen önkényesen, hetekig szüneteltették a bizottság munkáját. A Springer-ügyről készült szakértői jelentésről – amely felsorolta, milyen jogi eszközöket vehetett volna igénybe az MSZP mint laptulajdonos a Springer-akció ellen, ha tényleg meg akarta volna akadályozni lapjai átjátszását – a bizottság többségi határozattal kimondta, hogy nem kell figyelembe venni.

 Ezért léptél-e ki, avagy a Hack–Dornbach-féle házszabály-módosítás kudarca miatt?

– Ez a meglehetősen ízléstelen stílus, a szavazógépezet gátlástalan, sőt kihívó érvényre juttatása épp ott, ahol ennek a legkevésbé volna helye, egy vizsgálóbizottságban: végül is ez vezetett arra a döntésre, hogy ebben a méltatlan játékban nem veszek részt. (Tudni kell, hogy az MDF túlsúlyát a bizottságban nem a parlamenti pártarányok hozták létre, hanem egy rosszul megválasztott delegálási módszer.) A formális alkalmat a Hack–Dornbach házszabály-módosítási javaslat sorsa adta meg.

Nem ez a szabad demokrata javaslat volt az első arra, hogy a sajtóprivatizációs vizsgálóbizottságnak és általában a vizsgálóbizottságoknak a szénáját rendbe hozzuk. Megalakulása után egy hónappal a bizottság kiadott egy ún. többségi jelentést, amely azt javasolta, hogy a kormány váltsa le a kiadóvállalatok vezetőit, és vegye teljes egészében az irányítása alá a sajtó privatizációját. Ezt a „többségi” jelentést csupán másfél párt írta alá, nevezetesen az MDF és a kereszténydemokraták egyik képviselője, Gáspár Miklós. A „kisebbségi” jelentés, amelyet valójában három párt képviselői fogadtak el, egyebek közt éppen arról szólt, hogy a vizsgálóbizottság működésképtelen, ha pártszempontból nem kiegyenlített.

Nehéz eldönteni, hogy a bizottság volt-e a kormány szándékainak végrehajtója, nevezetesen, hogy a sajtóprivatizáció irányításával teremtsenek hasonló helyzetet ahhoz, amit Csurka István a sajtó közvetlen kézbevételével javasolt elérni. Vagy pedig fordítva, a vizsgálóbizottság az MDF mozgalmi sajtópolitikusainak nyomásgyakorló szerve volt a kormányra, hogy ezt a politikát elfogadtassa. Mindenesetre a látszattal sem törődve alávetették a bizottságot ennek a törekvésnek.

A plenáris üléseken először a kisebbségi jelentést vették semmibe, aztán Molnár Péter indítványát a sajtóprivatizációs vizsgálóbizottság arányainak rendbe tevésére. Ezután következett a Hack–Dornbach-féle javaslat, amely alaposan, a Házszabályban tette volna rendbe egyszer s mindenkorra a vizsgálóbizottságok ügyét. E javaslat kudarca vezetett el végül is a kiválásomhoz, hiszen az MDF a szavazással lényegében bejelentette, nem hajlandó normális parlamenti váltógazdálkodásban gondolkodni, legalábbis egyelőre.

Magából a szavazásból kiderült ugyan, hogy sok MDF-es megértette Hack Péter érvelését, amely szerint az ilyen típusú vizsgálóbizottságokban a pártoknak egyenlő arányban kell szerepelniük (akárcsak sok európai parlament gyakorlata szerint). Nem kapta meg a kétharmados többséget. Ismét győzött a mozgalmi szárny, amely egyszerűen képtelen stabil, minden párt számára használható parlamenti intézményekben gondolkodni. Hiába mondják nekik: ha ti lesztek kisebbségben, ugyan mit szólnátok egy olyan vizsgálóbizottsághoz, amelyben nem a tények számítanak, hanem az, hogy melyik párt van többségben? Egyszerűen nem hallják meg a különbséget állandó bizottság és vizsgálóbizottság között, és felháborodottan ismételgetik: az SZDSZ nem akarja, hogy a bizottságokban is a választásokon megnyilvánuló népakarat érvényesüljön.

Magyarán, azt mondják, amit a választási plakátjuk: „Mi leszünk itt”, ezer évig, de legalább negyvenig. Amire mi azt válaszoljuk (Micimackó után szabadon), amit a vizsgálóbizottságban is megpróbáltunk elmondogatni: kérem, ez nem tény, tény, tény, hanem afféle egyszerű vélemény.

Nem azért húztam ki magam évtizedekig egy olyan rendszerből, ahol szavazásra felemelt karokkal varázsoltak tényeket a véleményekből, hogy most töltelék legyek egy MDF-es sajtópolitika hurkában. Őszintén megmondom, nagy megkönnyebbülést jelent a számomra, hogy ebből a bizottságból kiszabadulhatok.
Kapcsolódó cikkek

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon