Skip to main content

Biztonságunk és a menekültáradat

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A szakértők szerint a környezetszennyezés és az energiaellátás mellett Európa számára a legnagyobb kihívást a keletről és délről érkező menekültáradat fogja jelenteni.

Hagen Schulze, a Bundeswehr müncheni egyeteme professzorának jóslata szerint „olyan népvándorlást fogunk megérni, amilyen még nem volt a világtörténelemben”.

Jean-Claude Chenelis, a francia demográfiai intézet (INED) kutatója úgy véli, „ötmillió cigány készül Nyugatra távozni Kelet-Európából”. A Bild-Zeitung 40 millió menekülőt vár Keletről. A jövő menekültjei tehát máris sorakoznak.

Megalapozottak-e ezek az előrejelzések? Egyáltalán: mit jelent az, hogy „menekült”?

Menekültek, menekülők

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság (UNHCR) dokumentumai elkülönítik a „menekült”, a „menekülő”, a „bevándorló”, az „áttelepülő”, a „továbbtelepülő” fogalmát. Ezért hibás a köznapi felfogás, amely mindenkit menekültnek minősít, aki – akár legálisan, akár illegálisan – meghatározatlan időre érkezett hazánkba.

Menekült a nemzetközi egyezmények értelmében az, akit saját hazájában faji, vallási, nemzetiségi vagy politikai okok miatt üldöztek, és ezért kényszerült országa elhagyására. A nemzetközi jog szerint az ilyen menekültet nem szabad visszakényszeríteni hazájába, mert ott életét, szabadságát veszély fenyegeti.

Menekülőknek velük szemben azokat nevezik, akik nem személyes üldöztetés, hanem rendkívüli események – háború, polgárháború – következtében keresnek hazájukon kívül, többnyire átmeneti időre, menedéket.

A jelenlegi helyzetben Magyarországra a délszláv országokból érkezhetnek menekülők; a többiek beutazóknak, átutazóknak, bevándorlóknak tekintendők.

Európa számos országában részletes törvények, két- és többoldalú egyezmények rögzítik a határforgalom, a menedékjog, a határellenőrzés, a menekültkérdés stb. elvi és gyakorlati kérdéseit. Belgiumban már 1835(!)-ben elfogadták a törvényt. Ausztriában 1972-ben könyv formájában adták ki az erre vonatkozó jogszabályokat.

1945–1991 között hozzávetőlegesen 40 millió ember menekült el a saját hazájából. A menekülés földrajzi iránya először dél–dél, később dél–észak, illetve kelet–nyugat volt.

A legnagyobb arányú vándorlás Ázsiában zajlott le: érintette Indiát, Bangladest, Pakisztánt, Afganisztánt, Kambodzsát, Laoszt és Vietnamot.

Európából Európába

A menekülők száma itt Európában is milliókra rúg. Ausztriába 1945–1983 között kis híján kétmillió menekült érkezett, közülük 590 ezer le is telepedett, a többiek más országokba mentek tovább. 1956-ban 180 ezer magyar, 1968-ban 162 ezer csehszlovák és 1981-ben 33 ezer lengyel állampolgár hagyta el hazáját.

A hétmillió lakosú Ausztriának óriási anyagi terhet jelentett, az ország polgáraitól pedig tiszteletre méltó önfegyelmet követelt a kétmillió menekült ellátása, gondjaik magukra vállalása. Az ottmaradottak a lakosság majdnem tíz százalékát teszik ki, mégsem jutott miattuk csődbe az ország – igaz, hogy nemzetközi pénzügyi és más segélyben részesült. Ausztria – a miénkhez hasonló geostratégiai helyzetben – megbirkózott a váratlanul rá szakadt problémákkal. Ezért is érthető, hogy a közelmúltban szigorúbb rendszabályokat léptettek életbe a további illegális bevándorlások megakadályozása érdekében.

Németország a menekülők nagy része számára célország; a menekülőkön kívül a Szövetségi Köztársaság igen sok német nemzetiségű személyt is vissza- vagy hazafogadott. 1990-ben Jugoszláviából közel 23 ezer, Bulgáriából mintegy 9 ezer és Romániából majdnem 36 ezer menedékkérő jelentkezett az NSZK-ban; velük együtt 400 ezer német nemzetiségű személy tért vissza ősei földjére. Jelentékeny számban érkeztek menekültek Ázsiából és Afrikából is.

A német kormány szerint „Németország teljesítőképessége határához érkezett”, így a Keletről érkező menekülteknek számolniuk kell azzal, hogy visszaküldik őket országukba.

A kivándorlási hullám az elmúlt években nem apadt a volt Szovjetunió és Bulgária vonatkozásában sem.

A demokratizálódási folyamatok megindulása előtt a volt Csehszlovákia, Lengyelország és hazánk egyaránt „ontotta” a menekülteket Nyugatra. Napjainkra ez a három ország a más országok menekültjeit befogadó országgá, illetve tranzitországgá vált.

A BM Menekültügyi Hivatalának adatai szerint Magyarországra 1988-ban 13 173, 1989-ben 17 448, 1990-ben 18 283 és 1991-ben 54 694 személy érkezett. Az adatok csak a regisztrált menekültek számát jelzik, valójában több személyről van szó. Közülük mintegy 50-60 ezren a délszláv országokban folyó polgárháború miatt kényszerültek lakóhelyük elhagyására.

A határainkon bevezetett szigorítások nyomán jelentősen csökkent a Romániából beutazók száma.

Az illegális bevándorlással foglalkozó budapesti konferencián Boross Péter belügyminiszter egyebek között elmondta, hogy „1988-hoz képest napjainkra mintegy 400 százalékkal nőtt a tiltott határátlépések száma. Tovább súlyosbította helyzetünket, hogy a volt Jugoszlávia területén kirobbant polgárháború újabb menekülthullámot indított el, amely nem csekély anyagi erőfeszítést követel az országtól. Nőtt az illegális bevándorlók száma, s velük együtt sajnálatos módon növekedett a fegyver- és kábítószercsempészek száma is.”

A legrosszabb eset

A Római Klub negyedszázada készült híres előrejelzésében részletesen elemezte a világot fenyegető globális problémákat. A tanulmány készítői ezek közé sorolták a demográfiai robbanást, az Afrikában és Ázsiában egyre terjedő éhínséget. Az éhezés nagyarányú népvándorlást indíthat el Ázsiából és Afrikából a fejlettebb kontinensekre, köztük Európába.

A „vén” Európának nemcsak a saját biztonsági és gazdasági problémáival kell megbirkóznia, de fel kell készülnie egy más kontinensekről érkező (vagy érkezhető) menekülthullám fogadására és kezelésére is. A szuperhatalmak fegyverkezési versenyének lezárultával a fegyverkezésre fordított kiadások egy részét az éhező országok segélyezésére lehetne fordítani, így az ott lakók nem kényszerülnének otthonuk, hazájuk elhagyására. Kérdés azonban az, hogy sikerül(het)-e elegendő segélyt eljuttatni a rászorulókhoz a menekültáradat, a „menetek” megindulása előtt.

Saját kontinensünkön a menekülés oka nem az éhezés, hanem a félelem. A félelem az etnikai konfliktusoktól, az etnikai tisztogatásoktól, a létbizonytalanságtól, a politikai nézetek, a faji és vallási hovatartozás miatti üldöztetéstől. De tömegeket késztethet menekülésre a munkanélküliség, egy-egy súlyos természeti katasztrófa vagy a polgárháborús fenyegetés is.

A „tisztes” menekülők közé kalandvágyók és bűnözők, terroristák, hírszerzők, ember- és kábítószercsempészek, feketézők keveredhetnek.

A jövőben persze a demokratikus folyamatok előrehaladtával remélhetően csökken a politikai, etnikai stb. menekültek száma, és a gazdasági növekedés nyomán talán alacsonyabb lesz a máshol jobb megélhetést keresők aránya is. A jelenlegi realitások alapján azonban a beutazók számának növekedése várható.

A Jugoszlávia területéről menekülők száma a polgárháború időtartamától függően akár a két-háromszorosára is növekedhet. Ellátásukról és elhelyezésükről – mivel puszta létük ténylegesen veszélyeztetve van – kötelességünk gondoskodni.

A polgárháborús menekülőkkel együtt az utód-államszövetség, illetve az utódállamok területéről legális és illegális úton más nemzetiségű állampolgárok is érkezhetnek. Kiszűrésük a határőrség és más szervezetek feladata.

Romániával kapcsolatban más a helyzet; a beutazók zömmel rövid látogatásra érkeznek – a szigorú rendszabályok következtében egyre kevesebben.

Ami Ukrajnát illeti, a közeli vagy távolabbi jövő nehezen prognosztizálható. Növekedhet a legálisan beutazni akarók száma. Fogadásukhoz haladéktalanul fejlesztenünk kell a határrendészet és az idegenforgalom infrastruktúráját. Lehet, hogy az ukrán turisták számára Magyarország elsősorban tranzitország lesz.

Számításba kell venni a „legrosszabb esetet” is. Ha a FÁK államai között polgárháborús helyzet alakulna ki, következményei minden bizonnyal a magyar–ukrán határon is jelentkeznének. Ez esetben a Határőrség egyedül képtelen lenne ellátni feladatait. A menekülők áradatának felfogására, megszűrésére és elhelyezésére a Magyar Honvédség reguláris és területvédelmi csapatainak igénybevételére és felhasználására is szükség lenne.

Pillanatnyilag megnyugtató a helyzet a magyar–szlovák határon. De – a legrosszabb esettel számolva – Szlovákiában (fel)erősödhet a nacionalizmus és a magyar ajkú lakosság is veszélybe kerülhet. Így a menekültáradat egyik napról a másikra ezen a határszakaszon is megjelenhet.

A magyar–osztrák határ ebben az összefüggésben különleges szerepet tölt be. Ezen a határszakaszon kell feltartóztatni azokat a személyeket, akik illegálisan hazánkba jutottak, és folytatni akarják útjukat Nyugatra. A szigorúbb ellenőrzés hálóján fennakadnak az illegális bevándorlók, őket visszatérítik hozzánk, ideiglenes elhelyezésükről, majd országaikba történő visszaszállításukról nekünk kell gondoskodnunk. Egy másik feladat a vendégmunkások ellenőrzése, a csempészek és a hamis okmányokkal beutazni szándékozók leleplezése.

Zsilipország?

A tőlünk nyugatra fekvő országok lezárják határaikat, így hazánk zsilipországgá kezd válni, s a keletről–nyugatra igyekvő menekültek, bevándorlók itt rekednek nálunk. A velük együtt érkező ember-, áru- és kábítószercsempészek, a köztörvényes bűnözők, a különböző terroristaszervezetek tagjai komoly fenyegetést jelentenek, hiszen a közbiztonság veszélyeztetésén túl veszélybe sodorhatják mind a politikai, mind a gazdasági stabilitást.

Geostratégiai helyzetünkön nem tudunk változtatni. Az illegális bevándorlás feltartóztatására meg kell teremteni a kérdés kezelésének törvényi, személyi és technikai feltételeit. Az sem lenne azonban célravezető, ha a nemkívánatos népvándorlás visszaszorítására kizárólag kényszerítő és adminisztratív eszközöket használnánk.

Az idő sürget. 1993-ban Európa politikai és gazdasági uniójának létrejötte, a további utazási könnyítések nyomán 1993-ban a migrációs lehetőségek tekintetében is új időszámítás kezdődött. Ugyanakkor sajnos a helyzet sem Kelet- és Közép-Európában, sem a Szovjetunió utódállamaiban nem látszik stabilnak. Ezért már most meg kell tenni a veszélyhelyzet megelőzésére minden előkészületet.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon