Skip to main content

Csalárdság nélkül

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Egy kiemelkedő tudású elméleti jogász: Ádám Antal


A madáchi fordulatokban gazdag életút 1989. november 23-i jelenete után akár azt is mondhatná Ádám: „mindegy, bármi hitvány / Volt eszmém, akkor mégis lelkesített, / Emelt…” Mármint a pécsi egyetem államjogi tanszékére, onnan pedig – a már említett napon – az MSZP jelöltjeként alkotmánybírói székbe.

A szakmai körökben ismert jogtudós a nagy nyilvánosság előtt csak ezután fog bemutatkozni. De a premiert megelőzve érdemes felidézni néhány vissza-visszatérő motívumot a színre lépő korábbi szövegeiből.

Ádám kedvelt témája a társadalmi szervezetek (és szervek) rendszere. Ezen organizációk toplistáját több ízben publikálta. Szerinte a csúcson még 1987-ben is – a munkásosztály marxista–leninista pártja, az osztályszerveztek legmagasabb formája, a munkásosztály élcsapata, a dolgozó nép pártja stb. – az MSZMP áll. Ez az a csapat, amelyik hazai viszonyainkra jól alkalmazza a marxizmus–leninizmus elméletét, időben feltárja társadalmi fejlődésünk ellentmondásait, megválaszolja a felvetődő új kérdéseket, és helyesen jelöli ki a fejlődés útját (1982). Attól az időponttól van ez így, hogy az ország proletariátusa forradalmi pártjának vezetésével és az elnyomott tömegek támogatásával kivívta a hatalmat (1987).

A történelem előtti idők (időszámítás kezdete: a fordulat éve) társadalmi szervezetei (szociáldemokraták, kisgazdák, cserkészek, stb.) megszűntek, illetőleg átadták helyüket a szocialista forradalmi átalakulásban élharcos szerepet betöltő kommunista pártnak és szakszervezeteknek (1987). A társadalom vezető ereje, az MSZMP az 1956 évi ellenforradalom utáni időszakban szerencsésen találta meg a pártirányítás korábban elkövetett hibái kijavításának módozatát, valamint a politikai stabilizálódást, a bizalom megszilárdulását, a társadalom aktivizálódását és az általános előrehaladást szolgáló módszereket (1987). Nem kevés szerepe volt a sikerben annak, hogy az 1956. évi ellenforradalom leverése után a NET a dolgozók kívánságára törvényerővel rendelte el – a Magyar Népköztársaság és a népi demokratikus államrend fokozottabb védelme érdekében – a munkásőrség felállítását, amely fegyveresen… (1987).

A Kossuth Kiadó 1982-es kérdésére, hogy Mit kell tudni Magyarországról? többek között ezt válaszolta Ádám: 1956 november elején, az ellenforradalom leveréséért indított harcban Kádár János vezetésével alakult meg az MSZMP új Központi Bizottsága és a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány.

Néhány szót érdemel Ádám másik kedvelt témája, az államjog. Ezen a címen megjelent, hosszabb lélekzetvételű darabját a pécsi joghallgatók éveken át memorizálták. Méltányos elbírálásra akkor számíthattak, ha a vizsgán felcsillantották a szakirodalom gyöngyszemeit is, melyeket az ádámi mélységből halásztak elő. Esetleg éppen az alkotmányosság és az alkotmányvédelem régiójából: Hazánkban már hosszabb idő óta funkcionálnak a szocialista alkotmányosság érvényesülésének legfontosabb politikai és egyéb biztosítékai. E biztosítékok közül kiemelkedő helyet foglal el az MSZMP-nek a marxista társadalomtudományok alkotó alkalmazásán nyugvó következetes politikája, elvi és ellenőrző tevékenysége.

Több mint 300 publikációja közül – ezt életrajzában is hangsúlyozza – a legújabbak az emberi jogok kérdésköréhez kapcsolódnak. De a téma már korábban is foglalkoztatta. 1985-ben például az késztette szólásra, hogy az ellenzék – „akik titkosan vagy nyíltan a fennálló szocialista politikai rendszer megváltoztatásának szükségességét vallják”, s „létüket… a kormány mindaddig tolerálja, amíg nem követnek el törvénybe ütköző bűncselekményt vagy szabálysértést” – néhány tagja megpróbálkozott a választásokon való indulással. „Az ellenzék koncepcióját valló személy ezt csak csalárdul teheti meg”, s természetesen fölmerül annak kérdése is, mi történik, ha valamelyikük bejut a Parlamentbe? Ádám szerint majd „későbbi magatartásától… függ, hogy fennmarad-e”, vagy az „az összeférhetetlenség, visszahívás eszközének igénybevétele révén megszűnik-e a mandátuma”. Erre hál’ Istennek nem került sor, mert igazolódtak Ádám választási kampány közben írt sorai: a „választás Magyarországon egyaránt szolgálja az országos méretű koncentrált politizálást…, s a legalkalmasabbnak tartottak megválasztását”.


Fentiek leírására Ádám egy 1986-os publikációja ösztönzött. Eszerint a gondolatközlés, a véleménynyilvánítás az egészséges ember természetes és mellőzhetetlen megnyilvánulása. Remélem, hogy a „kikapcsolás-bekapcsolás” funkció- és követelménypáros alkalmazásával sikerült úgy tájékoztatnom, hogy az nem igényelt nagy erőfeszítést az olvasótól. De remélem azt is, hogy az állami életben dolgozó kommunistákon keresztül a pártálláspontok többé nem öltenek jogi formát.


Hogyan védte meg az igazságügy-miniszter a kutatók érdekeit?


Mint ismeretes, az MSZMP KB Ideológiai osztálya 1972-ben határozatban bélyegzett meg és különböző retorziókkal sújtott több marxista filozófust és szociológust. A Magyar Tudományos Akadémia 1973. március 28-án vitát rendezett a szóban forgó pártdokumentumról. Litván György a Magyar Hírlap hasábjain most visszatért az egykor nagy port felvert ügyre, és az akadémiai vita jegyzőkönyvéből vett bőséges idézetekkel bizonyította, hogy Kulcsár Kálmán azon a vitán nem viselkedett leendő köztársasági elnökhöz méltóan.

Kulcsár Kálmán még ugyanebben a lapszámban (december 2.) válaszolt Litvánnak „Nehéz lesz európaivá válnunk” címmel. Ebben – többek között – a következőket írta; „Vannak, akik tudják, hogy megvédtem a jó kutatókat, még parancs ellenére is. (…) Alkalmaztam olyan kitűnő kutatókat is, akikkel szemben a politikai vezetés kifogást emelt, de maradtak. Kemény István pl. az intézetben végezte – éspedig éppen a 70-es évek első felében – emlékezetes, nagyszabású cigánykutatását.”

Kemény István 1988. augusztusában interjút adott az Oral History Archívumnak. Lássuk, mint mond ebben Kulcsárról, a 70-es évek első feléről, az emlékezetes és nagyszabású cigánykutatás időszakáról: „1970-ben előadást tartottam a Tudományos Akadémián a szegénységről. Éreztem, hogy ez az előadás abban a helyzetben nagyon izgalmas eseménnyé vált. Néhány nappal később behívatott Kulcsár, és közölte velem, hogy Nagy Miklós* utasítására engem el kell távolítani az intézetből. Mire én azt mondtam Kulcsárnak, hogy ez nagyon szép, de a cigányvizsgálat már folyik, arra már kiutalták a pénzt, egy részét már el is költöttük. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mi lesz a vizsgálattal. Hát – azt mondja – ez nem az ő gondja! Ezután felhívtam Nagy Miklóst telefonon, hogy akarok vele beszélni. Ez sikerült is. Megmondtam neki, hogy folyik a vizsgálat, ezt mindenképpen be kell fejezni, változtassa meg a döntését. Erre ő azt mondta: rendben van, akkor ez úgy lesz, hogy én minden hónap elsején egy hónapra szerződöm az intézethez, mindaddig, amíg a vizsgálat tart.

A végleges eltávolításom a Szociológia Intézetből több fázisban történt. Egy fázis volt az, amikor a Kulcsár felszólított engem arra, hogy a kutatással kapcsolatos megbeszéléseket ne az Intézetben tartsam, hanem a lakásomon, mert az már tűrhetetlen, ami ott folyik. Hogy ezt abba kell hagyni, ezt nem lehet így folytatni. Akkor került át a lakásomra az egész. Még akkor is volt valami kapcsolatom Kulcsárral, de néhány hónappal később, minden kapcsolatom megszakadt vele.

A későbbiekben még egyszer volt dolgom Kulcsárral. 1974-ben meghívtak a Columbiára előadni. Fölhívtam Kornideszt** a Pártközpontban, hogy engedélyezze az utazásomat. Azt mondta, ez nem pártügy, forduljak az Akadémiához. Az Akadémián először Kónya főtitkárhelyettessel beszéltem. Ő Kulcsárhoz utasított. Ezután felkerestem Kulcsárt, aki a következőket mondta: »Sajnos nem engedélyezhetem, mert mi a biztosítékunk arra, hogy te ott kint nem fogsz rendszerellenes előadásokat tartani!«”

Eddig az idézet. A Magyar Hírlaphoz hasonlóan természetesen mi is szívesen helyt adunk az igazságügy-miniszter válaszának.

* Akkoriban (1970–73) Nagy Miklós volt a Pártközpontban a tudományos, közoktatási és kulturális osztály vezetője. 1973–74-ben művelődési miniszter lett. A következő évben azonban elmezavar tört ki rajta, s állítólag egy értekezlet közben enni kezdte a szőnyeget.

** 1974-ben Kornidesz Mihály ült a Pártközpont tudományos stb. osztályvezetői székében.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon