Skip to main content

Descartes úr,

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Válaszok Descartes-nak


a boldogságról szóló levele rádöbbentett arra, hogy e látszólag jámbor téma kapcsán a lehető legveszedelmesebb politico-filozófiai problémára bukkantunk. Hogy jön ide a politika, kérdezheti kedves filozófusom: erre az összefüggésre magam is csak akkor jöttem rá, midőn eljátszottam azzal a gondolattal, hogy Ön megtalálta az emberiség boldogságának clare et distincte evidenciaként megfogalmazható feltételeit, s nekem, valamely jó (vagy gonosz?) démon jóvoltából teljhatalmam volna (legalább akkora, mint angol vitapartnere, Hobbes Leviatánjának), hogy megvalósítsam a minden egyes ember boldogságát biztosító társadalmi berendezkedést. Hisz nem meggyőzőek az Ön – klasszikus sztoikus asszociációkat keltő – érvei a külső javaktól maximális függetlenségre vágyó belső boldogság bölcs megelégedettségéről szólván, a szenvedélyeket kordában tartó racionális reflexió mindenhatóságát hirdetvén? Tegyük föl, mondám magamban, hogy filozófus barátom megtalálta az emberiség boldogságának – minden egyes ember boldogságfeltételeinek – matematikailag bizonyítható módját, nem kötelessége-e akkor minden uralkodónak, minden eszközzel biztosítani e boldogságkritériumok kialakítását, ha szükséges, kierőszakolását? Ahogy az egyedül idvezítő hit szent inkvizítorai a túlvilági boldogság biztosítása érdekében nem riadnak – nem riadhatnak! – vissza a legszörnyűségesebb kényszerítő eszközök alkalmazásától, akképpen a földi boldogság bizonyosságának birtokosai is erkölcsi kötelességüknek érezhetik, hogy tudásukat és ebből fakadó e világi eszkatológiájuk evidenciáit minden egyes emberhez eljuttassák, s a minden józan ész számára belátható nyilvánvaló igazságukat a bizonytalanokra és a vonakodókra, az előítéletek által elhomályosított elmékre, a szokásaiktól szabadulni nem tudó tradicionális közösségekre rákényszerítsék. Forcar d’ętre heureux – kényszeríteni kell őket, hogy boldogok legyenek… nem lelkesítő eszme ez minden, az alattvalói boldogságát szorgalmazó, a bölcs filozófia által felvilágosított uralkodó számára?

Midőn a Módszerről való értekezésében az ideiglenes erkölcsről szóló fejtegetéseit olvastam, azt gondoltam magamban: íme egy filozófushoz méltatlan megalkuvás a történelmi tradíciók, az esztelen előítéletek, empirikus erkölcs irracionális világával. Csodáltam viszont azon eszméjét, mely a teljesen új alapokra helyezett, csak észigazságokon nyugvó egyetemes erkölcs racionális rendjét ígérte, a tudatosan tervezett új város – úgyis, mint polisz – geometriai pontosságú világát. Hiszen ha nincs minden emberre mint emberre érvényes, csupán a racionális belátás bizonyosságán nyugvó egyetemes erkölcs, akkor minden szörnyű szokás – melyeket az útibeszámolók leírnak, s amelyekkel jeles honfitársa, Montaigne a maga etikai relativizmusát oly ragyogóan illusztrálta –, minden embertelen előítélet, értelemellenes hagyomány és hit „elmegy”, az emberevés éppúgy csak egy pittoreszk helyi hagyománynak minősül, mint a provencál szerelmes dalok vagy a skót dudások népi művészete. Megszűnik az emberi nem egységébe vetett majd’ kétezer éves hit sztoikus-keresztényi hagyománya, illetvecsak egyike lesz a multikulturalitás eseteinek a rituális emberáldozatok és gyermekgyilkosságok között. Hát nem vigasztalóbb a minden ember észérvekkel történő meggyőzhetőségét feltételező racionális etika univerzalizmusában való hit, mint az emberellenes szokások és észellenes hagyományok ezerféle előítéletének elfogadása? Csakhogy mit teszünk, mit tehetünk mi – felvilágosodott filozófusok és filozófusok által felvilágosított uralkodók – azon embertársainkkal, akik foglyai maradtak, sőt foglyai akarnak maradni a szívüknek oly kedves szokások, az őseiktől öröklött előítéletek és értelmetlen hagyományok világának? Mondhatjuk-e azon embertársunknak, akit szerencsétlenné tesz szertelen szenvedélyei elfojtása, hogy boldogabb, ha a sztoikus bölcs példáját követve elnyomja magában azt az esztelen vágyat, ami azzá teszi őt, aki? És vajon egy nyilvánvalóan észellenes szokásrendszerben élő népet boldogíthatunk-e azzal, hogy a mi evidenciáink belátására kényszerítjük, arra, hogy hagyjon fel hagyományaival, melyekről clare et distincte kimutattuk, hogy képtelenségek, vesse el előítéleteit, melyek nevetségessége a bon sens számára oly igen nyilvánvaló? Nem magát a népet kell-é e nemes plánum kedvéért megváltoztatni, természetét kicserélni az ésszerűség előírásainak megfelelőre, a racionális rendet élés befogadni képes embergépekre, melyeket nem háborgat többé irracionális szenvedély, nem köt hülye hagyomány, reflexei a bölcs törvényhozó tervei végrehajtására racionálisan kondicionáltak, mivel lokális előítéleteit olyan evidenciákkal váltottuk fel, melyek az Új- és az Óvilág lakói számára egyaránt nyilvánvalóak, vitathatatlanok és uniformak. „Szép új világ”, mondtam magamban, hisz az értelem fénye ragyog be mindent. De vajon győzhet-e egyedül az értelmi belátás eszközével a mindent az értelmi belátás bizonyosságára hagyó racionális világkép, a priori apodiktikusságú etika? Nem kényszerül-e ugyanolyan emberellenes eszközök igénybevételére az emberiség egyetemes boldogságfeltételeinek biztosítása érdekében, mint azon fanatikusok, akik helyi hagyományaikat, bevett szokásaikat és az illető közösség számára létfontosságúnak ítélt előítélet-rendszerüket kívánják megvédeni a kritikus kétely, a racionális reflexió, idegenek ellenségesnek érzett és az illető közösség kulturális különféleségét talán tényleg veszélyeztető, tehát destruktív erőivel szemben? Az emberiség és az emberiesség egyetemességét hirdető erkölcs, a minden ember számára egyforma méltóságot biztosító bölcs boldogságeszmény éppúgy csak erőszakos eszközökkel juthat uralomra, a történelmi tradíciók terrorisztikus szétzúzása, a hagyományaikhoz ragaszkodó közösségek különféleségének kiirtása révén, mint az embertelen szokásaikat a görög-római civilizáció, a keresztény erkölcs, a humanista világkép ellenében védelmező vad törzsek erőszakkultusza? Sötét víziókhoz jutottunk a boldogság definícióját a sztoikus közhelyekből kihámozni vágyó vitánk során. Lehet, hogy az emberiség számára legfontosabb kérdéseket jobb lenne soha fel sem tenni?

Erzsébet hercegnő levelét lejegyezte Ludassy Mária


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon