Skip to main content

(Dez)információ

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


„...vala és nincs, noha van.”
(Jelenések kve 17:8)Gyönyörűséggel forgatom a Kartográfiai Vállalat által 1987-ben kiadott, igényes kivitelű Nagy Világatlaszt. Csodálatos térképek, zászlók és címerek, a földrészek színes növény- és állatvilága, s végül a Föld országainak földrajzi adatai, valamint gazdasági és egyéb táblázatai bűvölik el az atlasz és a képzelet segítségével utazó világjárót.

Ha a 264. oldalra lapozunk „Legnagyobb vallások” címszó alatt megtudhatjuk, hogy a világ lakosságának 55 százaléka vallásos, szemben a 45 százaléknyi „Egyéb (törzsi vallást követő, nem vallásos és ateista)” kategóriával. Először mulattatott, hogy a táblázat összeállítói az ateistákat és nem vallásos embereket a primitív vallások követőivel egy címszó alá csokrozták. Ezután viszont az a gyanú ébredt bennem, hogy valami speciális számolási módszerrel jutottak egy előre megcélzott eredményre. Sorra vettem hát a Föld különböző országait. A következő meglepő felfedezést tettem. Minden nemzet ismertetésénél a „Pénznem” címszó alatt található a „Vallás”-ra vonatkozó információ. A „kommunista országok” esetében ezen a helyen azonban nincs adat. Eljátszadoztam a gondolattal, miszerint az érintett országokban a vallás nem fizetőeszköz, avagy nem kifizetődő dolog, stb. Eszerint a Szovjetunióban nincsenek ortodoxok, baptisták vagy mohamedánok. Lengyelországban bizonnyal sohasem hallottak katolikusokról. Magyarországról is régen eltűnt a katolikusok és protestánsok írmagja is. Ugyanez a helyzet Kínában vagy Kubában. Nem is lehet másképpen, hiszen a vallás fokozatosan elhal a kommunizmus építése során. E felfedezésemmel a hónom alatt ismét visszalapoztam, most már a 265. oldalon található „Népmozgalmi és egyéb népességadatok” összesítő táblázathoz, és számolni kezdtem. A következő államokat kellett ateistának vagy nem vallásosnak tekintenem: Albánia, Bulgária, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, Magyarország, NDK, Románia, Szovjetunió, Kína, Koreai NDK, Mongólia és Kuba. Az említett országok lakossága meghaladja a másfélmilliárdot. Ha összeszedjük a különféle ázsiai, afrikai és óceániai „törzsi vallás”-t követőket és hozzáadjuk őket az előbbiekhez, ki is kerekedik a 45,25 százalékos „Egyéb” kategória.

Hátha hiányosak voltak a rendelkezésre álló adatok? – tettem fel a kérdést. Miután azonban megbizonyosodtam arról, hogy olyan aprócska államok, mint Bahrein, Kiribati, Liechtenstein, Monaco vagy Nauru (melyek lakossága nem éri el 1. az ötszázezret, 2. a százezret, 3-4. az ötvenezret, 5. a tízezret) is szolgálnak – gyakran százalékosan bontott – adatokkal, ezt a feltevést el kellett vetnem.

Feltűnt viszont még egy dolog. Olaszország, Spanyolország, Franciaország vagy Portugália bemutatásánál – e helyeken tudtommal elég jelentős taglétszámmal rendelkező kommunista párt található – nyoma sincs annak, hogy élnének az adott országban ateisták vagy vallástalan személyek. Ha vannak is, nyilván hiányzik belőlük az őszinte hitetlenség megvallásához szükséges tartás.

Hogy háborgó elmémet lecsillapítsam, kezembe vettem a „Tények könyve ’88” c. (Baló György és Lipovecz Iván által szerkesztett) kötetet. Míg a tartalomjegyzékben a „Vallások” címet kerestem, nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy ne tegyek egy szerény összehasonlítást. A szerzők 13 teljes oldalt szánnak a vallások keletkezésének és mai helyzetének. Sportról viszont 163 oldalon olvashatunk.

De lássuk a kiadvány összesítését (a 239. oldalon). A nagy világvallások hívei a Föld lakosságának 91 százalékát teszik ki, az „Egyéb” (tehát törzsi valláshoz ragaszkodó, ateista és nem vallásos) kategóriában bolygónk lakosságának 9 százaléka található.

Ha már a kezemben volt a könyv, gondoltam, utánanézek a vallásos – nem vallásos – ateista – törzsi valláshoz tartozók hazai helyzetének. Kiderült, hogy mégis vannak vallásos emberek is hazánkban. Igaz, számukra legfeljebb lelkészeik vagy istentiszteleti helyeik számából lehet következtetni. Ha a 821. oldalon található táblázatot nézegetem, s arra gondolok, hogy az ún. népegyházakban egy lelkészre átlag 1000 hívő jut, akkor a katolikusok 3,5, a reformátusok 1,5 millióan, az evangélikusok kb. 400 000-en, vallásukat gyakorló izraeliták 15-20 000-en, ortodoxok 30 000-en, unitáriusok 10-12 000-en lehetnek. Más a helyzet a szabadegyházaknál. Becslésem szerint itt egyházközségekként átlagosan 100 lelket lehet számítani, így létszámuk 70-80 000-re tehető. Hogy egy-egy tagegyház (a SZET-en belül) mekkora lehet, nehéz meghatározni, mivel az adatok hiányosak. Nem tudjuk pl. hány lelkipásztora van az adventista egyháznak.

Bizony, nehéz a világ dolgairól pontos képet kapni.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon