Skip to main content

Emlékezés egy téli éjszakára

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
avagy: „pozitív és biztató” fordulat a lengyel válságban


1981. december 13-án a hazai pártsajtó időjárásjelentés-rovata felszakadozó felhőzetet ígért, bőségesen foglalkozott az épp akkor kezdődő írószövetségi közgyűléssel, idézve egyebek közt akkori művelődési miniszterünk, Pozsgay Imre beszédének magabiztosságtól duzzadó mondatát: „Megvan a lehetőség a szellemi építkezésre, a párt programnyilatkozata alapján…”, s csak úgy mellékesen szinte teljes terjedelmében közölte a „jól értesült” TASZSZ varsói jelentését:

„A Szolidaritásban megbúvó ellenforradalmi elérnek elvetik a kormánynak a nemzeti egyetértésre felszólító felhívásait, nem hajlandók a válság politikai eszközökkel történő rendezésére, és a hatalom nyílt megragadására készülődnek. (…) A lengyel társadalom hazafias erői egyre határozottabban követelik, hogy a szocializmus ellenségeivel úgy szálljanak szembe, ahogyan azok megérdemlik.”

Mire a magyar olvasók például a Magyar Nemzet idézett számát kézbe vehették, a szükségállapot már órák óta érvényben volt, de mivel aznap vasárnap volt, a „részletekről” (s a követendő, helyes álláspontról) csak kedden értesülhettek:

„Közvéleményünk hónapok óta nagy nyugtalansággal tekintett Lengyelország felé, s most – a sajnálatosan és súlyosan megromlott állapotokat megértve – helyesléssel és együttérzéssel fogadja azokat az intézkedéseket, melyek vasárnapra virradóra láttak napvilágot Varsóban. Nem lehetett tovább várni a határozott lépéssel, mert ellenforradalmi káosz szélére sodródott az ország: az ajtón kopogtatott az éhség, veszélybe került a szocializmus. Az ellenforradalmi erők szándékosan vitték erre az útra az országot, elutasítva a párt és a kormány kinyújtott kezét…” (Magyar Nemzet, 1981. december 15., szerkesztőségi vezércikk)

Nem késik vezető testületeink állásfoglalása sem, bár sürgősebb dolguk is akad: Kádár János épp Moszkvába készül, hogy Brezsnyev elvtársat köszöntse 75. születésnapja alkalmából (Leonyid Iljicset épp ezen a napon tünteti ki Babrak Karmal a Szabadság Napja érdemrenddel): „A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága, a Magyar Népköztársaság kormánya, a magyar nép bízik abban, hogy a lengyel kommunisták, az igazi lengyel hazafiak, a szocialista kibontakozásért cselekedni kész erők összefogásukkal és aktív fellépésükkel eltorlaszolják az ellenforradalom útját, és biztosítják a lengyel társadalom problémáinak szocialista megoldását. A lengyel nép történelmének e nehéz napjaiban is bizton számíthat a magyar kommunisták, egész népünk testvéri szolidaritására és cselekvő támogatására”. (MTI-közlemény, december 15.)

A napilapok szaftos részletekkel tálalják az előírt ellenségképet, s összeállítják a később használandó szótárt. „A szükségállapot bevezetése szükséges és tovább már nem halogatható lépés volt. Az előző hetek felgyorsult eseményeiben az ellenforradalom levette álarcát, s előretolt bástyái mögül kilépve nyíltan meghirdette programját: fokozni az anarchiát, majd ennek haszonélvezőjeként megragadni a hatalmat. (…) Szavakban a részvételre tartottak igényt, valójában azonban a hatalomra, az egyeduralomra, így akadályozták meg a szakszervezeti együttműködést, a szakszervezeti törvény kidolgozását, a gazdasági reformtervek jóváhagyását, a Nemzeti Megegyezés Tanácsának létrejöttét; így akadályozták a termelőmunkát és a lakosság élelmiszer-ellátását. De még ezzel sem érték be. Az utóbbi napokban már robbantásos merényleteket is elkövettek, meghirdették a lengyel fegyveres testületekbe való beépülés jelszavát (…)” (Időben; Magyar Hírlap, szerkesztőségi tárcacikk, december 15.)

„A külső támogatástól is ösztönzött és mindinkább elszemtelenedett ellenforradalmi erők Lengyelország, Európa s a világ békéjét is felelőtlenül kockáztatva, átléptek minden törvényes keretet. Abból indultak ki: minél rosszabb a népnek, annál jobb az ellenforradalomnak (…)” (Várnai Ferenc: Az első követelmény; Népszabadság, december 16.)

„(…) Itt Európában sok tekintetben jó decemberünk van: sikeres volt Leonyid Brezsnyev és Helmut Schmidt találkozója, s ehhez mintegy csatlakozott a két német állam vezetői közt egyszer már elhalasztott párbeszéd felújítása. Végül pedig – a benne rejlő összes megoldatlan problémákkal együtt – pozitív és biztató, hogy fordulat történt az 1980 nyara óta kibontakozott lengyel válságban. Ma Lengyelországban a szocializmus, a rend, a társadalmi megbékélés erőinek kezében van a kezdeményezés (…)” (Szabó L. István: Béke velünk! Népszabadság, 1981. december 24.)

„(…) Kétségkívül terheli kontinensünk helyzetét, szélesebben véve a nemzetközi viszonyokat a lengyelországi válság elmélyülése. 1981 őszétől, a Szolidaritás kongresszusával új szakasz vette kezdetét a lengyel politikai életben. A szervezet szélsőséges elemei, magukhoz ragadva a mozgalom irányítását, nyílt és átfogó harcot indítottak a szocializmus, az alkotmányos hatalmi struktúra intézményei ellen. Követeléseik s céljaik nemcsak rendszerellenesek, hanem ellentétesek a Szolidaritás és a kormány közötti 1980-as gdanski, szczecini s más megállapodásokkal. Tevékenységük káoszba sodorta az országot, arra kényszerítve a pártot és a kormányt, hogy a gazdasági-politikai megújhodás feladatai helyett a társadalmi rend alapjainak megvédésére összpontosítsa erőfeszítéseit (…)” (Horn Gyula: A béke és a párbeszéd fennmaradt; Magyar Hírlap, december 24-i vezércikk)

„Katonai-szakmai téren jól időzítették a szükségállapot bevezetését. A termeléskiesés a karácsonyi ünnepek és a rossz anyagellátás miatt elviselhetőbb. (…) Az operatív katonai csoportok őszi működésük során alaposan felmérhették a terepet, amolyan szálláscsinálókként előkészíthették az akciót.” (Aleksza Tamás, Magyarország, 51–52. heti szám)

„Ma éjfélkor lesz egy hónapja annak, hogy Lengyelországban a Nemzet Megmentésének Katonai Tanácsa vette át az ügyek intézését, és kihirdették a szükségállapotot. Nem áll szándékunkban valamifajta lelkendezés, jobb lett volna, ha az intézkedést kiváltó eseménysorozat nem jut el idáig. De eljutott, sőt, a szélsőséges elemek még tovább, a teljes felfordulás és anarchia örvényébe kívánták sodorni Lengyelországot és súlyos válságba Európát. (…) A „hónapforduló” igazolhatta a történtek helyességét és szükségességét. Az első napok néhány sajnálatos, áldozatokkal is járó konfliktusa után mind több jele mutatkozik a normalizálódásnak. (Réti Ervin: Hónapforduló Esti Hírlap, 1982. január 12.)

A „hónapfordulós” számvetések közepette új propaganda-hadjárathoz kínálnak tárgyat a nyugati szankciók: „Ma már nem nagy művészet megítélni a tőkés hatalmak politikáját. Amit ugyanis az Egyesült Államok és néhány szövetségese december 13. óta tett, hű tükrét adja igazi szándékainak. Mert a rend helyreállítóival szemben változatlanul azok sorsa miatt sopánkodnak, akik a törvényes hatalom ellen fordultak. A rendkívül súlyos gazdasági helyzetben lévő lengyel társadalom nélkülözéseinek enyhítése helyett példátlan büntető intézkedésekkel” csak súlyosbítani szeretnék a válságot. S mindezt miért? Hogy akadályozzák a társadalmi konszolidációt, amelyet ha sikerül folyamatossá tenni, szocialista megoldásokat hozhat a lengyel nép égető problémáira, s akkor az imperializmus sutba dobhatja a lengyelországi forgatókönyvét. (…)” (Magyarország, 1982. január 24.)

„A cél: visszaszerezni Lengyelország tényleges szuverenitását azzal, hogy felszámoljak a Nyugattól való megalázó gazdasági függést – már nem csupán Lengyelország célja, hanem segítenek ebben szocialista szövetségesei is” – összegzi a Magyarország 1982. február 21-i száma a Jaruzelski–Puja Frigyes találkozó legfőbb tanulságát.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon