Skip to main content

Én, te, isten, szeretet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Igen, valami rémlik. Századvég, preszimbolizmus. Ha Vajda híd Petőfi és Ady között, akkor Komjáthy kik között is? Meg, hogy szomorú sors, egyetlen kötet, A homályból, verscím is. Felvételizők említsék meg Nietzschét és általában bölcseleti érdeklődését. Antológiákban van tőle hat-hét vers; már-már kórosan túlpumpált én-tudat, némi fellengzés, expresszív, felfokozott kifejezésformák, mérhetetlen elvontság és mérhetetlen szenvedély.

Ennyit lehet tudni. És az ember úgy gondolná, Komjáthy Jenő le van tudva, afféle minor költő, akin a filológia hamar túlesik, kiadják, jegyzetelik, volt rá kerek száz év. Komjáthy-revíziónak sosem volt ideje, sosem is lesz, hiszen Komjáthy-vízió sem igen van. Ekkor viszont előáll a szép és pontos klasszikus szövegkiadásairól ismert kiadó, s a kitűnő irodalomtörténész gondozásában először adja közre ennek az eldugott költőnek a verseit, kritikai igényű kiadásban. Mármost több van-e ebben az irodalmárok mindenkori konzerváló, muzeológus buzgalmánál, akarnak-e tőlünk valamit a kötet útrabocsátói? Át kellene értékelnünk valamit? Komjáthyt? Az egész korszakot? A magyar líráról alkotott képünket?

Persze, az igazi kérdés az, hogy mi, olvasói, mit akarunk tőle, általa. Először is nyugtázhatjuk: most már tényleg megvan Komjáthy, legalábbis versei; bizonyára évtizedekig nem lát napvilágot ennél teljesebb, ennél alaposabb Komjáthy-gyűjtemény. S. Varga Pál rövid, érzékeny utószava (mely most oly nyomasztólag hat a recenzensre) útmutatásul szolgálhat az „egyszerű” verskedvelőknek és a hivatásosaknak egyaránt – kalauzolásával lehet forgatni a kötetet, meg lehet tudós dolgozatok kiindulópontjául választani.

De másodszor: az „új” Komjáthy, ha kicsit is elmélyedünk benne, újragondoltat olvasóival egy sor kérdést. A kötet összefüggésében azok az antológia-darabok, amelyek megrázó őszinteségükkel hatnak, ugyanakkor pátoszuk a mulatságosság határán egyensúlyozza őket, egy mozaikkép kiemelt, különlegesen csiszolt vagy érdekes színű darabjaiként tűnnek fel. Komjáthy számára nem véletlenül volt mindennél fontosabb a Kötet (A homályból, egyetlen gyűjteménye, amely halála napján jelent meg); a többé-kevésbé ismert versek a kötettel, sőt, az életművel a háttérben értékelhetők igazán.

Sok költővel, sok verssel van ez így: de mégsem mindenütt egyforma súllyal. Komjáthy – első, durva közelítésben – monomániás költő, számtalanszor járja végig egyazon gondolati utat, hol több, hol kevesebb sikerrel. Ezért van szükség a többi próbálkozás legalább felületes ismeretére. Ennek az útnak a jelzőtáblái többek között: az Én, a Te, az Isten és a szeretet; és bízvást nevezhető gondolati útnak, hiszen Komjáthy versei arról tanúskodnak, hogy volt valaki, a múlt század végén, aki filozófia és költészet egységében gondolkodott, aki a „bölcsészet” talán egyedül méltó megszólalási formájának a költeményt tartotta.

A filozofikus költészetnek ez az eszménye (melyre valóban hatott Nietzsche, de, mint S. Varga rámutat, Schopenhauer és a gnózis is) nem rendszerben gondolkodik: vagy ha igen, Komjáthy állandóan felépíti és újraépíti, megalkotja és lerombolja rendszerét. A Nem egy az Isten! című verset a Mégis egy című követi; szüntelen kényszert érez arra, hogy választ adjon a „ki vagyok én?”, „mi a világ?”, „melyek a legfőbb értékek?” kérdéseire, s a válaszok minduntalan rácáfolnak egymásra. Csakhogy Komjáthy valamennyit a legfelfokozottabb hevülettel, a biztos igazság birtokának tudatában, mintegy végső álláspontként fogalmazza meg. A mai olvasóban ez egyszerre ébreszthet tiszteletet és idegenkedést. Ki az, aki Diadalének dalolására merészkedik („Úr vagyok az időn, / Úr vagyok a téren”)? Aki Az ősige címmel merészel verset írni, melynek utolsó sora így hangzik: „Én vagyok az Isten”? Aki címbe emeli: Szokatlan hangot üték meg…, és azt állítja: „engem szárnyak emelnek”? Szerepek ezek? S ha igen – Komjáthy Jenő szerepei, minden költő szerepei, avagy mindenki helyett, Az Ember helyett beszél a költő?

Szokás mondani a kisebb költőkről, hogy ők koruk költői köznyelvének megvalósítói; elsajátítják, használják ezt a köznyelvet, s akkor figyelünk fel rájuk, amikor ennél valami többet tesznek, akármi okból (lapszus, hirtelen megérzése egy lehetséges más hangnak, archaizálás, e nyelv túlhasználása, mint akaratlan önparódia). Ez biztosan sokszor így is van; de nem Komjáthy esetében. Neki esze ágában sincs, mondjuk, a Petőfi-vagy Arany-epigonok nyelvét beszélni, eleve más megszólalásmódot választ, ezért kudarca (hiszen mégsem elsőrangú költő) nem az, hogy nem tud kitörni a köznyelvből, hanem hogy a vágyott új nyelven nem tud elég újító és hatásos módon megszólalni. Természetesen ez megint csak igen durva közelítés; de gondoljunk csak Komjáthy határozott elfordulására az életképtől, a népies zsánerrajztól, a költemény narratív magjától, s arra az új költőszerepre, amelyben keveredik a filozófus, a néptribun és az Akárki alakja.

Komjáthyból végül, a magyar líra történetére nézve, az is kiderülhet, hogy Adynak vannak közvetlenebb előzményei, mint a visszafogott, elfojtott Vajda; s hogy igen nagy a különbség a finom és érzelmes Reviczky és a zabolátlan Komjáthy között. Kézenfekvő és ígéretes feladat volna visszakeresni Adyt Komjáthyban; rögtön feltűnnének az effajta fordulatok: „Tapossatok szívemre bízvást” (Jóslat); „Itt minden rombolásra lázit / És lázadásra ingerel” (Törj össze mindent); vagy: „Ki látott engem tűzszekéren / mint a prófétát egykoron?” (Csak tartsatok…). De a nagyszabású fény-árnyék ellentétek mellett, a kiáradás és a gyűlölet fékevesztett szenvedélye mellett, és az önmeghatározás szüntelen kísérlete mellett legalább ilyen fontos Komjáthy erotikája – Ady és a magyar líra egésze szemszögéből is. Komjáthy számára bölcselet és erotika, „élvvágy és tudvágy”, „kéj és mindentudóság” egy; himnikus költeményben ünnepli a bujaságot (Kéj), Éloa-verseit és néhány (persze, kéziratos) más versét belengi a finom érzékiség. Mégis: A homályból és az Új versek közötti tíz év világokat választ el. Komjáthy magyarság-verseiből árad az elkeseredés, az odaadás és a hazafiúi düh – de csak az, Ady tisztánlátására és társadalmi érzékenységére még várni kell.

Komjáthy egyedülálló, érdekes és megismerésre méltó költő. Viszont könnyen lehet, hogy a mai olvasó nem a Komjáthy-líra „centrumára”, az elismert, ismert vagy jellegzetes művekre figyel majd, hanem ínyencként lapozgat, éspedig az utolsó oldalakra. Élvezettel pécézi majd ki Komjáthy töredékeit, groteszk verskezdeményeit – Télapóról, akinek „Sírfenékig lóg a lába” –, etimologikus játékait. Tegye. Ezekben is Komjáthyt leli majd meg, a mélyebb értelmet, az Istent és magát kereső, extatikus és komor kismestert.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon