Skip to main content

Énekli, felolvassa, átéli: a szerző

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Könyvek négyszemközt


Itt a ragyogó alkalom, hogy kedves olvasómmal együtt elbúsongjunk rajta: a költő és a szöveg hogy eltávolodott egymástól, elidegenedett, személytelen korunkban csak a nyomdai termékkel, az élettelen, holt könyvlapokkal van találkozásunk, bezzeg mennyire más élményben lehetett része elődeinknek annak idején, amikor az irodalom élete éppen a szerzői felolvasásokon, a szóbeli közvetítésen múlott.

Hát igen. Akkor tényleg minden más lehetett. A nagy szerző-előadók közül Orpheuson kívül hirtelenjében Pilinszky, Weöres, Nemes Nagy jut eszembe. Pilinszky minden ragot, minden kötőszót felizzít, minden csendje tömör és súlyos; Weöres gyermeki kappanhangon kántál, tetteti, hogy mindez csak játék, egyszerű, dallamos bűvészkedés; Nemes Nagy pedig értelmez, kiemel, magyaráz, a szerkezetet mutatja fel. De ők a hangrögzítés korának gyermekei, közvetlen megszólalásuk voltaképpen éppannyi közvetítésen át jut el hozzánk, mint egy könyv. Hol akkor a nagy különbség? Ráadásul a mai cinikus, kiégett és szkeptikus olvasó nem átall azon tűnődni: vajon tényleg a szerző tudja a legjobban elmondani a művét? Az a kis nyiszlett, fura fogazatú emberke hogyan öblögette a Nemzeti dalt a Múzeum lépcsein? (Nem is mondta ott el.) A sokáig haldokló, ivós Ady nyelve is sokszor belebicsaklott, gondolom, a felolvasásba. És ha még jól is mondja – tényleg ő tudja a legjobban, hogy miről szól a műve? S ezért volna ő a legjobb előadója annak, amit írt?

Nyugodjunk bele: mint minden felolvasás, elmondás, előadás vagy szavallat, a szerzőé is csak egy értelmezés a sok közül. Nagyon fontos, nagyon izgalmas, de nem perdöntő. Nincs is perdöntés: a per ugyanis folyamatos.

Nagyjából mindezt, jobban is, megírta már Margócsy István az ugyancsak idén megjelent Tandori-kazettáról szóló bírálatában (2000, augusztus). Másik kiadónál, a Vox Libris sorozatban öt kazetta jelent meg eddig: méltatlan volna rövid tiszteletköröket róni a vállalkozás előtt, rendkívüli színvonalát, a szerkesztés érzékenységét és a technikai munka gondosságát maguk a termékek dicsérik. A Mészöly- és a Kertész–Esterházy-szalagokról most nem szólok (külön elemzést érdemelnének), csak Parti Nagy Lajos, Szilágyi Ákos és Kornis „kötetét” emelem ki.

Három szerzői előadás, három válasz.

Parti Nagy „sedobok”-kötetéről írtam annak idején ezeken a hasábokon. A Kis brutáliák című kazetta – egy hosszabb írás kivételével – ezekből válogat (nyolc, körülbelül egyforma szöveget). Ahogyan Parti Nagy hangját halljuk, úgy ritkán hallunk bárkit is: halk és intim, közel hajol a mikrofonhoz, szinte hallani, ahogy nyílik a szája vagy csapódik a nyelve. Előadása csendes, igen visszafogott, elégikus, szomorkás; dinamikája nincs, a hang alig halkul vagy erősödik. A felolvasásban olyan réteg válik érzékelhetővé, amely jelen volt, persze, mindig is a négyflekkes (8–9 perces) írásokban, de – legalábbis számomra – az olvasásban inkább fedett, bujkáló szín volt csak. Ez az interpretáció a szövegek költőiségét emeli ki; a szövegek páratlan humora, vitriolos nyelvkritikája háttérbe szorul.

Parti Nagy jókorát csavar tehát az értelmezésen. A sárbogárdi-mondatokban – a dilettantizmussal, műveletlenséggel, szókincshiánnyal, köznyelvi katyvasszal és átgondolatlansággal átitatott nyelvi produktumokban – annyi finom hülyeség van, hogy csak sok-sok ízlelgetéssel, gondos ismételgetéssel, boncolgatással tárhatjuk fel valamennyit. Ezt meg, ugye, olvasva megtehetjük, de a felolvasás nem vállalhatja: Parti Nagy ezért egyenletes tempóban, kiemelés nélkül siklik végig rajtuk. Innen az interpretáció hangsúlyváltása: Parti Nagyot (ezúttal? vagy mindig is?) nem a nyelvi megformálás idiotizmusa érdekli, hanem a sors, az ember, aki mögötte van. Szánalom és szeretet van ebben a felolvasásban, ahol harsányan röhögnénk, ott csendre int.

Parti Nagy Lajos írásait így kell elmondani.

Szilágyi Ákos még erőteljesebben átgyúrja mindazt az elképzelést, amit a Szilágyi Ákos-versek ismerői a leírt-olvasott szövegekről kialakíthattak. Bár az mindig is világos lehetett, hogy ezek a versek erősen ritmikusak, olykor már a groteszkségig skandálhatók, hogy telis-tele vannak szójátékkal, alliterációval, tiszta és kancsal rímmel (s ezek váratlan váltogatásaival), anagrammával, intarziával, homonima-játékkal, azért aki olvasta őket, talált bennük elég bogarásznivalót, igazán komoly versekként elemezhette a szövegeket, mélységüket méltathatta, a frivolitás és a viccelődés afféle álarcnak tetszhetett.

Mármost Szilágyi Ákos énekli verseit, és ez nem afféle túlzás vagy metafora: Szilágyi szabályosan énekel, dallamokat eszel ki vagy vesz át. Ahol meg nem énekel, ott keményen, feszesen dobol és tapsol a verssel, tempo giusto, kis accelerandókkal és ritartandókkal. Ez volna ezeknek a szövegeknek az igazi eleme? Vagy csupán egy változata az írott szövegnek, ami még „belefér”? Szilágyi mintha azt sugallná, hogy ezek a művek igenis éneklésre, gajdolásra, ritmikus előadásra születtek, ahol a szavak értelme már-már elvész, csak a hangzás, a váltás és ismétlődés, a zengés-bongás és dobogás számít. Ne törődj azzal, miről van szó – jelzi a költő-énekes –; eljátszunk egy-egy jellel, legyen az a „hab”, a „habár” vagy akár az oly gyakran előforduló „halál” szó: add át magad hangzásának-hangulatának, míg el nem felejted, mit is jelent. Ebben a megvalósulásban sok vers afféle etűd, mulatságos, szellemesen megírt, de könnyű czerny – s ezek előadásmódja-értelmezése vetül rá a többire is: mindegyik viccnek, jópofa nótázásnak tetszik. Nincs mélyebb értelem, vagy ha van, az magában az anyagban rejlik, a felszín és a mélység ugyanaz.

Szilágyi Ákos verseit így kell elénekelni.

Kornis négy novellát (kettőt a Végre élsz kötetből, a Dunasiratót és egy Napkönyv-részletet) ad elő; vérbeli színész, megjelenít minden hangot, széles gesztusokkal él, elhalkul és felkiált. Szerepekbe bújik: kisgyerekes hangsúlyok, kamaszos mutálás, pesti vagány hanglejtés és még annyi más van a repertoárján, bizalmaskodik és higgadtan elbeszél, morfondírozik és kitör, nyűgös gyerek, öreg zsidó és ügyeskedő kishivatalnok.

Kornis ugyanakkor gátlástalanul érzelmes, és vadászik is az érzelmekre, igenis hatni akar ránk, meg akar ragadni, s ha megragadott, nem enged a szorításból, pimaszul tart hatásszüneteket, nem enged egy-egy kínálkozó poén csábításának. És mi tagadás: magával ragadó és megrázó is. Egyúttal azt is megmutatja – vagyis úgy érezzük: bebizonyítja –, hogy a Kornis-novellák éppen előadásra termettek, hogy nincs bennük semmi, ami ne állná az élőszó próbáját, ami ne volna mondható. A lidérces vízió és az abszurd monológ egyaránt áttekinthető formába rendeződik: elbeszélőt és szereplőket hallunk meg benne, követjük a tér- és időváltásokat. Úgy érezzük: igen, ez az, így gondolhatta a szerző.

Kornis Mihály novelláit így kell előadni.

Szóval – akkor hogy is van ez? Csak ahogy a szerzők, úgy…? Mégiscsak elismerem az egyetlen autentikus értelmezés lehetőségét?

Inkább azt mondanám: sok egyetlen van. Azt, hogy: „így kell”, akkor mondjuk, ha az értelmezés meggyőz. Mindhárom szerző ilyen értelmezéssel állt elő. Sikerült meggyőzniük. Felsőfokon.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon