Skip to main content

François Furet és Jean Daniel levélváltása

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
A francia szellem


1993. május 23., vasárnap


Kedves Jean!

Éppen most jöttem vissza Lengyelországból, és némi megdöbbenéssel olvastam e heti vezércikkedet. (…) A kérdés tehát az, milyen módon tárgyaljuk századunk történelmében a kommunizmust és a nácizmust. Senki sem állítja vagy sugallja, hogy a két rezsim azonos lenne. A kérdés az, hogy jogos-e összehasonlítani őket. Ez ellen a kommunisták mindig hevesen tiltakoztak, sőt amikor erejük teljében voltak, az antifasizmus nevében meg is tiltották. Érthető az érdek, amely ehhez fűződik: a kommunizmust a demokrácia térfelén kívánták látni. Emellett az is érthető, miért ilyen erős ez a tabu a francia baloldalon, amelynek két kristályosodási pontja 1936 és 1944–45. De ez a tiltás, amelyet a vigasztalhatatlanok szinte vallási igazságként tettek magukévá, nyilvánvalóan lehetetlenné teszi, hogy a kommunizmust legmélyebb valóságában elemezzük. Végső soron elképzelhető, hogy Párizsban erről nem vesznek tudomást, mivel a Francia Kommunista Párt soha nem volt hatalmon. De Moszkvában, Bukarestben, Varsóban vagy Havannában? Mikor ér végre véget a francia értelmiség arroganciája, amellyel saját nemzeti tapasztalatát egyetemes történelemmé nyilvánítja? (…)

Jómagam nem kevés időt töltöttem el annak a bőséges és véleményem szerint kitűnő irodalomnak a tanulmányozásával, amelynek a hitlerizmus és a sztálinizmus összehasonlítása a kiindulópontja. Mérhetetlenül többet magyaráz meg mindabból, ami ebben a században történt, mint a fasizmus-antifasizmus dichotómia. (…)

Teljes valóságában szembesülni a szovjet kommunizmussal vajon gyengíti-e a nácizmus morális elítélésének erejét? Rendkívül szomorúnak tartanám, ha a zsidó népirtás borzalmait arra használnánk, hogy elfelejtsük vagy eltitkoljuk több tízmillió ember halálát, akik a szovjet terror áldozatai voltak. A nürnbergi per kivégzettjeinek bírái között ott ültek a katyni gyilkosok. Katyn az Katyn marad, még ha a nácik fel is használták a propagandájukban. A lengyeleknek is van joguk emlékezni.

Természetesen igaz, hogy a marxizmus-leninizmus, szemben a nácizmussal, demokratikus eredetű. De ez nem jár olyan kizárólagos következményekkel, mint ahogy véled. Először is azért, mert a történelem – még a marxisták tanúsága szerint is – nem szándékokból, hanem tettekből áll. Nem látom be, miért kéne áldanunk a Szovjetunió tragikus történetét Marx posztumusz védelmében. Továbbá a két mozgalom, amint a történelem tanúsítja, közös szenvedélyeket mozgósít: a polgári individualizmus és a kereszténység gyűlöletét, valamint a nép egységének kultuszát. Végül pedig kijelenthetjük, hogy a kommunista ideológia, mivel tudós forrásból és egyetemes hagyományból származik, veszélyesebb hazugság, mint a náci ideológia, amely sokkal elemibb, tehát kevésbé misztifikál.

Azt sugallod, hogy minden a tiédtől különböző elképzelés a fasizmust rehabilitálja. Ez óriási tévedés. A francia értelmiség legsürgősebb feladata: megcáfolni végre Orwell szörnyű kijelentését: „A baloldal antifasiszta és nem antitotalitárius.”

Barátsággal,
François Furet

1993. május 31., hétfő

Kedves François!

Nem láttam még leveledet, mikor legutóbbi cikkemet megjelentettem, amiben szükségét éreztem pontosítani, hogy számomra a totalitarizmusnak egy arca van, s nem is lehet több. (…) Tehát „némi döbbenettel” olvastad utolsó előtti cikkemet. Én a te leveledet elkeseredett megrökönyödéssel, néha pedig bosszús elképedéssel. Nyugtalanítani kezdett, hogyan ismerhettél magadra írásomból. (…)

16 éves koromban, hála Gide-nek, éppen nem a nácizmusban, hanem a kommunizmusban fedeztem fel először a totalitarizmust. A spanyolországi háború rejtett arcáról olyan forradalmárok elbeszéléseiből szereztem tudomást, akik Tripoliszban csatlakoztak a Leclerc-hadosztályhoz. (…) Olyan generációhoz tartozom, amelyet erősen meghatároz két könyv, az egyik Margarete Buber-Neumanné, aki egy náci koncentrációs táborból egy sztálini táborba ment tovább, és Grossmané, az Élet és sors. Nem tudom, igaz-e, hogy a baloldal, amint ezt Orwell állítja, inkább antifasiszta, mint antitotalitárius. Annyit tudok, hogy engem mint baloldali embert soha nem kísértett meg a szabadságról való lemondás.

Megdöbbenésem mindazonáltal nyugtalanító, mégpedig azért, mert te azonosítani tudtad magadat mindazzal, amiről beszéltem. Én Thierry Wolton egy mondatára utaltam: „Mindazok, akik azt hitték, választaniuk kell Moszkva és Berlin között, vagy naivságról, vagy árulásról tettek tanúbizonyságot.” Ezt a mondatot én elfogadhatatlannak tartom. Úgy érzem, kétségbe vonja az ellenállást a totalitarizmus bármely fajtájával szemben. (…) Amikor magának Thierry Woltonnak fejeztem ki nyugtalanságomat a mondat lehetséges értelmezése miatt, beleveszett a tiltakozásba és a szemrehányásokba, anélkül hogy magyarázatai eloszlatták volna a kétségeket, amelyeket azzal keltett, hogy megkérdőjelezte az Ellenállást, függetlenül attól, mennyire ártalmas is volt közvetlenül a két totalitárius rendszer.

Nem áll szándékomban téged cáfolni. Mindazonáltal ügyeltem rá, hogy megkülönböztessem a Holocaust-tagadók revizionizmusát attól, amit relativizmusnak nevezek. Márpedig tény, hogy ennek a relativizálásnak van létalapja. Másképpen szólva, a relativizálás abban áll, hogy kijelentjük: Hitler ugyanaz, mint Sztálin. Azt mondod, ezt senki nem állítja? Túl sok példával tudom cáfolni. Barátunk, Semprun is ezt állította méltányolható és árnyalt módon. Ez az első mondata Bernard-Henry Lévy könyvének, Az emberarcú barbárságnak. Glucksmann sem mond mást, és Jurij Afanaszjev kijelentette, hogy Sztálin rosszabb volt, mint Hitler. Ez engem nem lepett meg. A mostani vitában elgondolkodtat mindaz, ami ebből következik. És megijeszt.

Térjünk vissza még arra, miről is szól számomra ez a vita. Ha figyelemmel olvastad volna írásaimat, tudhatnád, hogy számomra az egyik legnagyobb kihívás megérteni, miért válik valaki kommunistává. Neked kétségkívül nagyobb a tekintélyed ahhoz, hogy megszabd, mivel kell a történészeknek foglalkozniuk. Szerinted a tettek és nem a szándékok alapján kell ítéletet mondaniuk. Egy ilyen mértékben leszűkített történelem azonban engem már nem érdekel. (…)

Engem tehát az foglalkoztat, hogyan és miért csatlakozik valaki a kommunizmushoz. (…) Nagy vonalakban azt mondhatjuk, hogy a bolsevizmus szörnyűségesen totalitárius rendszert eredményezett. De a kommunista álmot nem csak az esszénusoknál vagy az első keresztény szektáknál, a paraguayi jezsuitáknál vagy Fourier műhelyeiben figyelhetjük meg. Rá kell bukkanunk a nyomára és végig kell követnünk annak a fiatalembernek a lelkében is, aki egy napon gondol egyet, és párttagkönyvet vált. A kommunizmushoz való csatlakozás és a bolsevik gyakorlat között kétértelműségekkel teli szakadék húzódik, és ez a szakadék az, amely minduntalan ámulatba ejt bennünket. Ki az a történész, aki azonosnak tartja egy ifjúkommunista kezdő lépéseit egy fiatal náci indulásával? Ugye te nem? Annál jobb. Akkor nem hozzád intézem ezeket a szavakat.

Az intoleranciával kapcsolatban: az antikommunizmus, ha baloldali emberektől jön, még mindig gyanús azoknak a szemében, akik gyűlölik a szociáldemokráciát. A dolgok furcsa egybekapcsolódása folytán jobboldalinak kell lenni ahhoz, hogy ne vádoljanak meg a kommunizmus iránti elnézéssel. (…) Hol van tehát az emlegetett intolerancia? Melyik oldalon? A valóságban számos volt kommunista vitte át a jobboldalra a szociáldemokrácia iránti atavisztikus gyűlöletét, amelyet még a Kommunista Párttól (és általában a marxistáktól) tanult. (…)

Jean Daniel

Commentaire, 1998. tavaszi szám, 246–249. o.

(Maruszki Judit fordítása)
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon