Skip to main content

Group of Seven / Vuk Draskovics szabad / Segélyakcióból polgárháború? / A krími kérdés / III/III-as mesterdalnokok / Rendőrök az erőszak ellen / Kofák, polgármesterek

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Egy hét


Group of Seven

A sajtóvisszhangokat olvasgatva az embernek egyre inkább olyan érzése támad, hogy a G–7 (Group of Seven) tokiói csúcsértekezletén valójában csak egyetlen konkrét eredmény született: a hetek szokásos – idén az Akaszaka-palota előtt készült – „családi fényképe”. Ezenkívül ugyanis – a gazdasági problémáktól kezdve a boszniai konfliktusig – csak általánosságokra futotta a csúcs főszereplőinek erejéből. Még ha sommásnak tűnik is az ítélet (mert a vámcsökkentés terén azért létrejött egy szerény paktum), annyi tény, hogy ennyi belpolitikai gonddal, lefelé ívelő népszerűségi mutatóval bíró politikai vezető még nem gyűlt össze a G–7 csúcstalálkozóinak 19 éves története során. A nyugati kommentátorok egy része szerint a kudarc fő oka az volt, hogy a hetek Tokióban is saját belpolitikai gondjaikkal voltak elfoglalva: a házigazda Mijazava Kiicsi a július 18-i választásokkal; Francoise Mitterrand pártjának gyatra választási szereplésével; Bill Clinton és John Major negatív rekordokat döntögető népszerűségükkel; Helmut Kohl az egyesítés költségeivel; a kanadai Kim Campbell pedig egy lehetséges választási megméretéssel. Ez persze nem szép tőlük – teszik hozzá a kritikusok –, ha már egykoron úgy döntöttek, felelősséget vállalnak a világ sorsáért. A szigorúbbak még tovább mennek: a hetek nemcsak hogy önmagukkal voltak elfoglalva, de komoly nézeteltérések is vannak köztük a problémák megoldása kapcsán. Egyikük így akarja, a másikuk úgy… S minden bizonnyal igazuk van a kritikusoknak. Bár innen – a boszniai háború szomszédságából – úgy tűnik, hogy számos kérdésben nem annyira belpolitikai gondok s nem nézeteltérések okozták a hetek tokiói kudarcát, hanem egy sokkal egyszerűbb dolog: olykor fogalmuk sincs, mit csináljanak.

Vuk Draskovics szabad

Persze azért ne legyünk teljesen igazságtalanok, hiszen Szlobodan Milosevics szerb elnök csak a hetek erélyes tiltakozását követően jelentette be, hogy „kegyelmet ad” a július 1-jétől éhségsztrájkot folytató Vuk Draskovicsnak, a Szerb Megújhodási Mozgalom (SZMM) elnökének és feleségének, Danicának, megszüntetve a június 1-jétől tartó, s Vuk leromlott egészségi állapota miatt az utolsó héten már drámaivá váló vizsgálati fogságukat. A szerb elnök a tévé nyilvánossága előtt volt kénytelen elismerni személyes kudarcát, s ezen aligha enyhített az, hogy e vereséget – szavai szerint – „csak a nemzet méltóságának megóvása érdekében” vállalta. A hír hallatán persze szinte minden ellenzéki párt sietett learatni a babérokat, kijelentve, hogy Milosevics meghátrálása s a Vuk Draskovics elleni korábbi vádak törlése – a nemzetközi közvélemény és szerb ellenzék fényes győzelme. S bár ezt – rendkívül diplomatikusan – első nyilatkozatában Danica Draskovics is megerősítette, talán nem vagyunk ünneprontók, ha emlékeztetünk arra, hogy a Draskovics házaspár letartóztatása elleni tiltakozás terén nem tapasztaltunk ilyen gyorsaságot és buzgalmat a szerb ellenzék egyes képviselői részéről.

Segélyakcióból polgárháború?

Mohamen Farah Aidid háborús vezért június 17-e óta azért körözik a szomáliai segélyszállítmányokat biztosító ENSZ-erők, mert emberei megöltek 23 pakisztáni békefenntartót. Akkor az amerikaiak napokon át bombázták Mogadishuban Aidid állásait. Nem túl eredményesen, hiszen a „tábornokot” a mai napig sem sikerült elfogniuk, ezzel szemben a mogadishui Aidid-hű lakosság és az ENSZ-erők között végleg elmérgesedni látszó viszony egyre több áldozatot követel: tíz nappal ezelőtt három olasz kéksisakos vesztette életét, néhány napja pedig francia és kanadai katonák sebesültek meg az Aidid-milíciával folytatott tűzharcokban. Az amerikaiak azonban nem adják fel olyan könnyen, hiszen hétfőn – 9 helikopterrel (köztük géppuskás Blackhawkokkal és rakétákkal felszerelt Cobrákkal) – ismét kísérletet tettek Aidid stábjának felszámolására. A Szomáliai Nemzeti Hadsereg (SNA) főhadiszállása és az Egyesült Szomáliai Kongresszus (USC) Aidid-szárnya belügyi titkárának háza elleni kudarcot vallott támadás ezúttal vagy harminc (mások szerint hetvenhat) halálos áldozatot követelt, s igen sok volt közöttük a civil. Az akcióra válaszul Mogadishu déli szektorának lakossága az eseményről tudósító újságírókon vezette le bosszúját: megöltek öt embert – köztük a Reuter két munkatársát és az AP fotósát. Az események eddigi logikája szerint, ha ennek az adok-kapoknak nem vet véget az ENSZ, lassan sikerül tényleg komoly polgárháborút kerekítenie a szomáliai segélyakcióból.

A krími kérdés

Az orosz parlament július 9-én 166 igen szavazattal (a képviselők 67,2 százaléka), ellenszavazat nélkül rendeletet fogadott el arról, hogy Szevasztopolt „orosz szövetségi jogú városnak”, s ezzel az orosz föderáció részének nyilvánítják, hozzátették persze, hogy ez Ukrajna területét egyáltalán nem érinti.

A honatyáknak ezzel a döntéssel ismét sikerült kiélezniük a fekete-tengeri konfliktust, ami miatt már 1991 augusztusában – rögtön a puccs után – kis híján háború robbant ki. Oroszország ugyanis bizonyos területi követeléseket jelentett be egyes függetlenné vált köztársaságokkal szemben. A követelés az ún. krími területet érintette, melyet Hruscsov 1954. február 5-én ajándékozott oda Ukrajnának, az Oroszországi Legfelsőbb Tanács Elnökségének határozata alapján. 1992-ben az orosz honatyák kétségbe vonták e döntés jogszerűségét, holott ők tudták a legjobban, hogy az efféle ügyek valójában mindig a Politikai Bizottságban dőltek el, s nem a törvénytárak, hanem legföljebb a vodkásüveg mellett. Emellett Hruscsov 1954-es ajándékozási rohama Szevasztopolt nem is érintette, a kikötővárost ugyanis az orosz parlament már 1948-ban „önálló közigazgatási és gazdasági központtá nyilvánította”. Épp ebbe kapaszkodtak bele most az orosz honatyák, megfeledkezve arról, hogy időközben Szevasztopol egy tollvonással átkerült Ukrajnához, ahol Kijevvel együtt élvezi e megkülönböztetett státust.

Az persze világos, hogy Szevasztopol elsősorban azért fontos Oroszország számára, mivel itt található a fekete-tengeri flotta bázisa. A bökkenő mindössze az, hogy a hadsereg vagyonának megosztásában a volt szovjet tagállamok között sajátos elv érvényesült: „ami a területemen van, az az enyém”, így Ukrajna a flottát is magáénak tekinti. Ilyen körülmények között az orosz képviselőknek még mindig egyszerűbbnek tűnt a területet visszaperelni a hadihajókon való osztozkodás helyett. Bár arra aligha számíthatnak, hogy Ukrajna területi engedményeket tesz, arra viszont igen, hogy a gazdasági összeomlástól, bányászsztrájkoktól gyötört ország kész bizonyos politikai kompromisszumokra, ha cserébe Oroszország befagyasztja az Ukrajnának szállított energiahordozók árát.

A döntést – amely mint ismeretes, óriási vihart kavart – Jelcin a diplomáciai úton tiltakozókat is megnyugtatva, szégyenletesnek nevezte. A kérdés persze az, hogy a parlament határozatának megvétózására milyen jogi eszközök állnak az elnök rendelkezésére.

tp

III/III-as mesterdalnokok

A jóérzésű ember, kinek gyomrát már így is kissé megviselte Csurka ügynökmúltjának lelepleződése, attól kap csak igazán hányingert, ahogyan az ellenzéki sajtó egy része relativizálja, bagatellizálja a boldogtalan emlékezetű rezsimnek, intézményeinek, urainak és fő szolgáinak morális felelősségét. A Népszabadság például Csurka további feketítésére a hajdani Belügyminisztérium III-as főcsoportjának főnökét szólaltatja meg, egykori beosztottjával együtt, ki nagy bátorsággal budapesti illetőségű Szabó József titkosügynökként fedi fel magát… (Nsz., júl. 9.) Mintha ezeknek az alakoknak a szavát inkább el kellene hinni, mint a Csurkáét! Mintha nekik bármiféle erkölcsi alapjuk lenne Csurkát mószerolni!

Félek, most már az 1990 tavaszán benyújtott Hack–Demszky-féle ügynöktelenítési javaslat törvénybe iktatása sem hozná meg az annak idején várt eredményt. Senki nem érezne különösebb boldogságot, ha háromévnyi zavartalan közéleti szereplés után, megszavazván sorsdöntő törvényeket, gyakorolván a választottak hatalmát, a hajdani titkosügynökök végre letűnnének a színről. De azért további ügynökök és „tartók”, akik nyilvános mosakodásra, magyarázkodásra és oktatásra készültök: kíméljetek! Kevésbé finoman szólva: menjetek a fenébe!

Rendőrök az erőszak ellen

A rendszerváltás fényes bizonyítéka volt az egri vasárnap délután. Dr. Túrós András közbiztonsági főigazgató személyesen garantálta a Roma Parlament és a helyi Phralipe által szervezett erőszak- és fajgyűlölet-ellenes demonstráció biztonságát. (Az eseményről részletesen beszámolunk lapunk Belföld rovatában.) Hol van már az a régi rend, amelyben dr. Túrós a borsodi cigánytelepek fegyelmezése céljából vezényelt közrendvédelmi hadműveleteket… Amikor vízágyút, lovasrendőrt és karhatalmi rendőrezredet csak az MSZMP zavartalan nyugalma kedvéért helyezett készenlétbe? Most már a rendőrség olykor a bőrfejűeket, máskor a bőrfejűek támadásai ellen tiltakozó romákat vigyázza. Plurális demokrácia van nálunk is, akár az évtizedekig csak irigyelt Nyugaton. Kicsit azért még hátrébb vagyunk… Ott, Nyugat-Európában ugyanis a faji erőszak ellen tiltakozó menetek első sorában a kormány tagjai szoktak lépkedni. A konzervatív jobboldaliak sem engedhetik meg maguknak a közöny, esetleg a cinkosság látszatát. Itt vasárnap Egerből a kormánytagok, de még a kormánypárti politikusok is elmaradtak valahogy. Pedig a Roma Parlament többeket személy szerint is hívott. Nem vonult a romákkal dr. Ringelhann György, egri polgármester sem. Viszont levélben fejezte ki rosszallását Horváth Aladárnak, a Roma Parlament elnökének, amiért demonstrációval akarják korbácsolni az amúgy is ingerült egri jobboldali fiatalok kedélyét, s veszélyezteti a város nyugalmát. Az egri cigányok, akiket kéttucatnyi alkalommal támadtak meg izgatott szkinhedek, a 34 éves cigány férfi, Oláh Dezső, akit baseballütővel néhány hete félig agyonvertek, láthatólag nem számítanak a polgármester szemében. A cigányok nyugalma nem foglalkoztatja, csak a szkineké s azoké az egri polgároké, akik nem szeretik, ha mindenféle csúf dolgokkal zaklatják őket. (Mellesleg a dr. Túrós vezényelte látványos biztosításig a rendőrség sem nagyon csipkedte magát a városban.) A polgármester levele a Roma Parlament döntése után érkezett, de alighanem mégis a végső érvet szolgáltatta: ez a demonstráció nagyon, de nagyon kellett.

Kofák, polgármesterek

Nem csoda, hogy a kormányférfiaknak nincs érkezésük a cigányok bajával törődni. Gondjuk, mint a tenger. Alighogy sikerrel megvívták az áfaemelési, a pótköltségvetési csatát, újabb meg újabb követelőző, makrancoskodó csoportok toppannak elő. Akár a mesében, ahol az ördöngös öregasszony szövőszékéből csak sorjáznak a végtelenségig a hősre támadó katonák. Azt is meg lehet érteni, ha a szegény kormány időnként maga is ördöngösséget sejt a dologban.

Itt van a SZÖSZ, a szigetközi polgármesterek szövetsége: megszállták a dunakiliti gátat, így akadályozták meg, hogy a környezetvédelmi minisztérium döntése értelmében a zsilip felnyitásával egy kevéske vizet engedjenek a kiszáradt mellékágakba a Mosoni-Dunából. A mi Dunánkból egy csöppet sem! – mondták a szigetközi polgármesterek. A környezetvédőből lett miniszterrel, Gyurkó Jánossal folytatott maratoni tárgyalás végére aztán hozzájárultak, hogy július 15-én felnyíljon a zsilip, de azon az áron, hogy a miniszter gyorsítja az Öreg-Duna vízszintjének emelését szolgáló fenékküszöb nevű műtárgy megépítését, s azután a mellékágak már az Öreg-Dunából kapják a vizet. A szigetközi polgármesterek a helyi érdekek kedvéért éppen a szlovák vízépítők ízlése szerinti megoldást követelték ki. Amit elleneznek a környezetvédők, ami ellentmond a kormány Duna-ügyben szorgalmazott külpolitikájának s a parlament határozatának. Ilyen az, mikor hosszú távú, nagy horderejű kérdésekben is hiányzik egy társadalomban a széles konszenzus. Nincs álláspont, ami mögé meggyőző többség sorakozna fel. Cserébe mindenkinek egyszerre lehet rossz a szája íze.

Sztrájkolni akarnak a piaci árusok is, a számlaadási kötelezettség elleni tiltakozásból. Olyan mintatársadalom persze még nem volt a világon, amelyik nagy egyetértésben ragaszkodott volna az adófizetéshez. De olyan demokratikusan választott törvényhozók is ritkán teremnek, akik képesek rábólintani egy olyan élettől elrugaszkodott adózási rendre, amiben a piaci kofa köteles számlát adni. Igaza van persze a Pénzügyminisztérium szigorú tisztviselőjének: mi fogyasztók a piacon is kifizetjük az áfát az árban (kivéve persze az „alkalmi” feketeárukat, de ez merő törvényszegés, erről szó se essék), s ezt a kereskedőnek tovább kell adnia az állam zsebébe, nem maradhat a magáéban, mert ez roppant igazságtalan… De ilyen számlaadás-megoldással ez nem fog menni – ezt mindenki könnyen belátja, aki piacra jár, s netán vásárolt már piacon patinás áfafizető országokban is. A piacon ott sem adnak számlát. A közt képviselő hatóságok valamilyen más módszerrel szedik le a közt megillető sápot. A kofa számlaadási kötelezettségének ötleténél már csak az abszurdabb, amivel az APEH kibúvót kínál: egészségi és szociális ok esetén nem kell számlát írni. Folyamodni lehet egyéni mentesítésért. Tehát: aki beteg vagy szociálisan rászorult, azon úgy segítünk, hogy zsebre vághatja az általam fizetett adót? Nincs az a filozófus, aki elvontabb világban élne, mint a mi Pénzügyminisztériumunk! Vagy talán konzervatív ízlésű kormányunk a nemzeti hagyomány becses részeként ily módon kívánja megőrizni társadalmunk prepolgári, archaikus viszonyát az adófizetéshez?

lt
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon