Skip to main content

Haderőszak

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A totalitárius diktatúra a nyílt, brutális erőszak jelképe volt, amellyel szemben az erőszak-ellenességet és az erőszakmentességet hangsúlyozó alternatív mozgalmak jelentős erkölcsi többletet képviseltek. Kétségtelen, hogy ezeket a mozgalmakat az akkori demokratikus ellenzék is támogatta, fellazítva ezáltal azokat az előítéleteket, amelyek a közfelfogásban, de a hagyományos politikai felfogásban is mélyen meggyökeresedtek. Noha az erőszak deklarált elítélésében a politikai irányzatok túlnyomó többsége ma egyetért, az erő alkalmazásáról vagy az erőszakszervezetekről nem mondtak le, ezért a parlamenti demokrácia csupán a politikai hatalom megszerzésének erőszakos módszereit rekeszti ki a gyakorlatból. Az erőszak egyik, nem csupán jelképes intézménye a hadsereg, amelynek szükségességét vagy akár csak a korlátozását sem kérdőjelezi meg az uralkodó politikai felfogás. A militarista szellem szinte észrevétlenül került be a politikai közéletbe, és vált a „társadalom” által „elfogadottá”, anélkül hogy a tényleges véleményeket ismernénk. Ugyanígy érintetlenül maradtak az alkotmánynak azok a paragrafusai, amelyek az állampolgár kötelességévé teszik úgymond a „haza” védelmét. A honvédelem elnevezés is azt sugallja, mintha itt valamiféle társadalmi közmegegyezés vált volna valóra, és a nemzeti közakarat testesülne meg, nem pedig az az állami kényszer, amely eddig nemcsak idegen politikai céloknak rendelte alá a hadsereget, de semmibe vette azt is, hogy az emberek mennyire értenek egyet a fegyveres erőszak, illetve a katonai erő alkalmazásával általában.

Szomorú aktualitás, hogy a hamarosan elfogadásra kerülő honvédelmi törvény szinte teljesen figyelmen kívül hagyja az ez irányú társadalmi véleményeket, és nem vizsgálja felül ezeket az alapkérdéseket az általános hadkötelezettséget, a hadsereg és a társadalom viszonyának újraértékelését és vele együtt az erőszakét. A pártok nem az erőszakot mint alkalmazható módszert kérdőjelezik meg, hanem részletkérdéseket tekintenek „kulcskérdésnek”, például a hadsereg fővezérének intézkedési jogkörét váratlan támadás esetén.

A hadsereg fenntartásának hívei, akik állandóan azt hangsúlyozzák, hogy a hadvezetés csupán a társadalmi szempontból elismert szolgáltatások egyike (az alkotmányos rend, a közbiztonság, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának garantálása), vagyis szakma, évente fiatalok tízezreit kényszerítik egy számukra gyűlölt foglalkozásra. A hadkötelezettség nemcsak konrádi értelemben vett etikai bűntény – emberölésre kényszerítés –, de alapvetően idegen a valódi demokrácia szellemétől. Alkotmányos demokráciákban az alkotmány lenne hivatott az állampolgári jogok és kötelezettségek összehangolására. Azonban nem kétséges, hogy a jelenlegi alkotmány nemcsak szellemében, de betű szerint is ellentmondásba kényszerül az általános hadkötelezettség kérdésében.

Nem minden alap nélküliek azok a kifogások, amelyeket például Odrovics Imre tanár gyűjtött össze és nyújtott be az Alkotmánybírósághoz. A kényszerrel besorozott katonák ugyanis szolgálati idejük alatt kénytelenek „szüneteltetni” állampolgári jogaikat. Ugyan a Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/H §-a szerint az „állampolgárok az általános honvédelmi kötelezettség alapján” teljesítenek fegyveres vagy fegyver nélküli szolgálatot, azonban ez az „egyenruhás állampolgár” szinte minden szabadságjogától meg van fosztva. A tényleges katonai szolgálat ugyanis az élethez való jogot (54. §), a „szabad mozgás és a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát” (58. §), L), a lelkiismeret szabadságát (60. §, 1.), a szabad véleménynyilvánítás jogát (61. §, 1.), a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához fűződő jogot (70/B. §, 1.) és a tanszabadságjogát (70/G. §) sérti.

De nemcsak erről van szó. A demokráciának ellenőrizhető hatalmat kéne jelentenie, márpedig a kötelező szolgálat intézménye elfedi a hadsereg fenntartásának tényleges költségeit, megnehezítve, hogy az állampolgár valódi döntési helyzetbe kerüljön, ha meg kell állapítania, hogy mennyit kell feláldoznia vélt vagy valódi „biztonsága” érdekében. A látszólag ingyenes katonai szolgálat az élet minden területén érezteti a hatását, áttekinthetetlenné teszi a gazdaságot.

Bródy András egyik tanulmánya (Valóság 1990/6) megerősíti ezeket a feltevéseket. Bródy kételyeit fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy a honvédelmi kiadások csupán a költségvetés 2,5%-át tennék ki. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják – állítja Bródy –, hogy a honvédelmi kiadások a bruttó nemzeti termék 10%-át átlagosan is meghaladják. Növeli a költségeket az általános hadkötelezettség burkolt és sehol sem tárgyalt terhe, vagyis az, hogy két korosztály kiesik a termelésből. Mivel a munkába lépéstől a nyugdíjig átlag 40 év telik el, kiszámítható, hogy a hadkötelezettség törvénye alapján a honvédelmi tárca a férfi munkaerő 5%-a felett rendelkezik. Ha a hivatalosan bevallott adatokon kívül a ráfordításokat is számszerűsítjük, tehát a hadkötelezettség burkolt terheit és a fogyasztási javak újraelosztásából, a stratégiai készletezés költségeiből adódó terheket is beszámítjuk, akkor a GDP 20-25%-os arányát is kitehetik a honvédelmi kiadások.

Az általános hadkötelezettség alól úgynevezett „lelkiismereti okokra” hivatkozva egyénileg lehet „kibújni”, vagyis a teljes katonaidőt civil szolgálatban eltölteni. Mivel a kérelmek a Honvédelmi Minisztériumba futnak be, és a minisztérium nem közöl statisztikai adatokat, ezért csak becsülhető a civil szolgálatot kérők száma. Ezt a szolgálatot azonban csak látszólag választhatja bárki. Egyrészt a lelkiismereti okokat, amennyiben a kérelmet a hatóság elutasítja, és a sorköteles továbbra is fenntartja, polgári bíróság vizsgálja felül a katonai ügyész nyomozati adatai alapján. A lelkiismereti okokon nem világnézeti, hanem vallásos meggyőződést értenek, és ez alapján hoznak ítéletet. Ez már önmagában is nonszensz. A legnagyobb problémát azonban az jelenti, hogy a civil szolgálatot kivételnek tekintik inkább, mint valódi alternatívának, és a számokat igyekeznek limitálni. Sem a honvédség, sem a munkáltatók nincsenek felkészülve arra az esetre, ha a civil szolgálatot kérők száma jelentősen megemelkedne. A behívottak vagy azért nem választják ezt a lehetőséget, mert egyáltalán nem tudnak róla, hiányosak az ismereteik, vagy mert felnek a meghurcolástól, illetve aránytalanul soknak tartják az így letöltendő katonaidőt (24 hónap). A polgári szolgálatot teljesítőknek egyébként ugyanúgy korlátozva vannak a szabadságjogaik, mint a ténylegeseknek.

A legtöbb nyugat-európai ország példájával szemben, ahol a hadkötelezettség már csak formálisan létezik, Magyarországon valódi kényszert és erőszakot jelent. Ennek az erőszaknak a következménye a sorkatonai szolgálat alatt elkövetett öngyilkosságok és lelki sérülések növekedése, valamint az, hogy éretlen fejjel kísérelnek meg fegyveresen vagy anélkül megszökni, illetve szembeszállni a sokszor értelmetlennek látszó paranccsal. Az emiatt elszenvedett büntetés, megaláztatás egy egész életen át elkísérheti a fiatalokat. A magyarországi erőszakellenes mozgalmak célja ezért most első lépésben a hadkötelezettség megszüntetése. Ez az erőszakmentességnek az a minimuma, amit az alternatív csoportok a racionalitás, az emberi jogok és az evangéliumi tanok szellemében jogosan elvárhatnak a demokráciától.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon