Skip to main content

Kéthly Anna

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A Történelmi Igazságtétel Bizottsága nevében hajtok fejet Kéthly Anna ravatala előtt. A főhajtás a tisztelet és a szomorúság kifejezése. Tisztelet egy makulátlan, törést nem szenvedett életpálya előtt, és szomorúság afelett, hogy a magyar közvélemény nevén kívül alig tud valamit erről a nagyszerű asszonyról. Pedig éppen ma, a demokrácia csikorgó indulásának hónapjaiban volna mit tanulni Kéthly Annától, az etikus embertől, a félelmet nem ismerő, hajlíthatatlan harcostól és a nagyvonalú politikustól.

Hosszú kort ért meg: 86 évig élt. S ebből közel hetvenet szentelt a köznek. Mondhatjuk: mindig ellenzékben, mindig kisebbségben. Huszonhat esztendeig volt az Országgyűlés tagja. Hosszú ideig az egyetlen női képviselő. A fasiszta nyilas rémuralom idején közel egy évig illegalitásban bujdosott. A kommunista hatalomátvétel után, 1949-től 1954-ig, több mint öt évre börtönbe zárták. Egyetlenegyszer volt része a hatalomban, 1956 novemberében, amikor két napig volt a Nagy Imre-kormány államminisztere mint a Szociáldemokrata Párt vezére. Ezután élete utolsó két évtizedét kényszerű száműzetésben töltötte, és idegen földön halt meg, hogy most visszatérjen hazájába, a forradalom mártírjai melletti 300-as parcellába.

Íme, néhány adalék egy XX. században élt magyar politikai vezetőegyéniség életéből. De a kiragadott dátumok, számok híven tükrözik a történelmi drámát: élt sorainkban egy önzetlen, nagy lélek, aki népe, hazája ügyét vállalta fel egy életen át; üldözés, terror, börtön és száműzetés jutott osztályrészéül. A magyar tragédiának ez a legnyomasztóbb paradigmája: az igaz emberek kirekesztettsége, magánya, szellemi exiliuma. Egy Jászi, Bibó, Kéthly sorsa: hányattatott élet, megbélyegzései kései dísztemetés és korai feledés, mert szavuk sohasem időszerű.

56 esztendeig volt egy pártnak, a legnagyobb múlttal bíró magyar pártnak, a százéves Szociáldemokrata Pártnak a tagja.

Az összetett szó két alkotóelemének nála egyenlő súlya volt. Rendíthetetlenül hitt haláláig az eszményben, egy igazságos, humánus, szolidáris, szocialista társadalom megvalósításának realitásában. Ám nem kevésbé konokul kötelezte, el magát a demokrácia mellett, hirdetvén, hogy az út a szocializmusba csak a demokrácián keresztül vezet, és maga a szocializmus is csak úgy tökéletes, ha demokráciával, szabadsággal párosul. Meggyőződéséből fakadt, hogy mereven szembeszegült minden totalitárius, autoritárius eszmeáramlattal, kísérlettel, bármilyen színben jelentkezett, ugyanakkor nem rendült meg a szocializmusba vetett hite. Élete alkonyán keserűn tapasztalta, hogy a munkáspártok gyakorlata inkább a polgári társadalom jobbításán, humanizálásán fáradozik, és míg korábban a demokrácia, most a szocializmus eszméje jut válságba, de sohasem ingott meg hitében, hogy az általa megálmodott aranykor egyszer ráköszönt az emberiségre.

Okos, bátor, szókimondó asszony volt. Döntés előtt nem fürkészte a tájat: hányan állnak mögötte vagy mellette. Csak lelkiismeretére hallgatott. Minden jelentős választása kockázat vállalásával járt. Az első világháború idején, fiatal lányként lépett a hontalan bitangként megbélyegzett szervezett munkásság soraiba. A fehérterror tombolása közepette, 1920-ban lett a Szociáldemokrata Párt tagja, 1922-ben nemzetgyűlési képviselő. És rögvest kirohanást intézett az első európai törvényesített faji, vallási diszkrimináció, a numerus clausus ellen.

1939 a magyar progresszió emlékezetes, súlyos következményekkel járó esztendeje volt. Az általános, titkos választásokon a baloldali ellenzéki pártoknak (Független Kisgazda Párt, Polgári Demokrata Párt, Szociáldemokrata Párt) együttesen sem sikerült megszerezniük a mandátumoknak még a 10 százalékát sem. Az öt szociáldemokrata párt határozottan szembeszállott Magyarországnak a háborúba történő beavatkozásával, amit akkor hazaárulásnak minősítettek. 1942-ben Bajcsy-Zsilinszky Endre mellett ő volt a másik „férfi”, aki a jobboldal őrjöngő dühöngése közepette feltárta és elítélte az újvidéki vérengzést. 1944. március 19-e, a német megszállás után az ellenzéki képviselők eltűntek a parlamentből. Peyer Károlyt deportálták, Kéthly, Tildy és mások illegalitásba kényszerültek. Közel fél esztendő múlva akadt ebben az Országgyűlésben egy képviselő, aki meg merte kérdezni: hol van az ország miniszterelnöke, belügyminisztere, és hová lett számos képviselőtársa. Az igazság kedvéért itt meg kell jegyeznem, hogy az ’56-os forradalom leverése után a magyar parlamentben soha, senki nem merte megkérdezni, hol vannak a törvényes kormány tagjai, és hová lettek a mentelmi joggal rendelkező eltűnt képviselőtársak.

Kéthly Anna nem ismert hallgatást és tapintatot az úgynevezett kényes helyzetekben. Elvi kérdésekben nem tűrte a taktikázást. Saját pártjában sem. Amikor 1940-ben egyes szociáldemokrata funkcionáriusok felvetették, hogy az adott helyzetben célszerűbb lenne a zsidó vezetők háttérbe vonulása és a kilépés a Szocialista Internacionáléból, Kéthly élesen kikelt az opportunisták ellen, megvédte a megtámadott elvtársakat. Igazi szocialista, internacionalista felfogásával összeegyeztethetetlen volt egy ilyen szégyenteljes meghátrálás az ordas eszmék előtt, mindenfajta kompromisszum a rasszista, soviniszta fasizmussal az elvtársi szolidaritás megtagadása. Már a háború alatt is, de különösen 1945 után nyílt sisakkal harcolt az úgynevezett munkásegység és a népfront gondolata ellen, mert átlátta és nemzetközi tapasztalata alapján tudta, hogy a Kommunista Párt célja hangzatos jelszavak leple alatt a szociáldemokrácia felszámolása és az egyeduralom. Mi, fiatal kommunista forradalmárok akkor elítéltük a reformista „munkásáruló”-kat, de a történelem fájdalmasan igazolta Kéthly Anna minden aggodalmát és ellenzését. Úgy érzem, e helyen most illő a magam és jóhiszeműen balga társaim nevében ismételten, nyíltan és ünnepélyesen bocsánatot kérnem Kéthly Annától és harcostársaitól.

Ő nemcsak nagyszabású személyiség volt, hanem nagylelkű és nagyvonalú is. Amikor 1956. november 1-jén Nagy Imre felkérte, hogy – annyi sérelem után – a nemzet érdekében személyes részvételével szilárdítsa meg a nemzeti, forradalmi kormány tekintélyét, rövid habozás után, pártja nevében is, teljesítette a kérést.

Amikor pedig a forradalom leverése után, külföldön rekedve a legitim kormány egyetlen szabadon cselekvő tagja maradt, a magyar nép becsületéért vívott harcában együtt küzdött az emigrációba kényszerült egykori kommunistákkal. A magyar ügyet képviselte az ENSZ-ben, a Szocialista Internacionáléban, az amerikai kongresszusban és minden nemzetközi fórumon.

Hűséges és következetes szociáldemokrataként utazó nagykövete és képviselője lett az egész népnek. Ha valakinek, Kéthly Annának, a nemzet halottjának jár a történelmi igazságtétel, melynek ez a szertartás csak első lépése lehet.

A búcsú pillanatában megígérjük, hogy teljesítjük kötelességünket; megőrizzük és ápoljuk emlékét.
Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon