Skip to main content

Robbanás előtt?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Romániai kérdőjelek


Napról napra nő a feszültség Romániában. Egyre kevésbé érvényes az az egyébként is leegyszerűsített kép, hogy az egyik oldalon áll az önkényuralmat restaurálni vágyó, a nómenklatúrát védő Hatalom, másik oldalon a demokráciáért küzdő Ellenzék. Naponta ismétlődnek a tüntetések, sztrájkok, az árak hihetetlen sebességgel nőnek, a közellátás és a közbiztonság rosszabb, mint Ceausescu idején.

Hétfőn este Petre Roman miniszterelnök bejelentette: ha a tiltakozó akciók nem szűnnek meg, lemond tisztségéről.

Az ellenzékről eddig is tudtuk, hogy távolról sem egységes. Az viszont egészen új elem, hogy miközben a pártok szerepe csökkenőben van, a szakszervezetek, diákszervezetek, újságíró-szervezet, emberi jogokat védő ligák mind keményebben politizálnak.

Október elején, a konstancai sztrájkok idején a szakszervezetek vezetői felvetették az országos sztrájk lehetőségét is. Végül más stratégiát választottak: Iliescu elnöknek állítottak csapdát. Tárgyalásokat ajánlottak fel neki, pedig ez törvénytelen, hiszen az ő problémáik a kormány hatáskörébe tartoztak. Az elnök besétált az egérfogóba, hatáskörét túllépve különböző, természetesen teljesíthetetlen ígéreteket tett. Mindezek után egy új általános sztrájkban már jogosan követelhetik nem csupán a kormány, de az elnök lemondását is. Nem ez az egyetlen, de jellemző példa, hogy a román vezetők mennyire rövid távon gondolkodnak.

Ez persze eddig sem volt titok, mint ahogy azt is tudtuk, hogy a Hatalom végképp nem egységes. De hogy a klánok, csoportok, az elnök, a kormány, a Front, a Securitate kemény magja, a hadsereg már nyíltan egymás ellen fordulnak, meglepő újdonság. A hadügyminiszter, Victor Stanculescu például Für Lajossal együtt közleményt ad ki, melyben szükségesnek ítéli a kisebbségek kollektív jogait is. Ugyanakkor a külügyminiszter, az elnök, a miniszterelnök hallani sem akar erről.

A júniusi bányászakciót vizsgáló parlamenti bizottság dokumentumok, videokazetták birtokában egyértelműen bizonyítani tudja az elnök, a miniszterelnök és a titkosszolgálat bűnösségét. A bizottság 9 tagja ezt a közvélemény elé szeretné tárni, a másik 11-12 tag (a frontosok) viszont kompromisszumot akarnak. Hajlandók feláldozni Chitacot, a volt belügyminisztert és a Front volt alelnökét, N. S. Dmitrut, de meg akarják menteni Iliescut és Petre Romant. Az egyezkedés holtpontra jutott, a bizottság egyelőre mégsem tudja közzétenni a jelentést.

Új hangok a Frontban?

A Front új alelnöke, Claudiu Iordache (voltaképp ő az igazi vezető, mivel Petre Roman miniszterelnök inkább afféle tiszteletbeli elnöki tisztet tölt be) eddigi nyilatkozataiból őszintén kommunistaellenesnek és szekuellenesnek tűnik. Elítélte a Front sajtójának és propagandájának sovén-, illetve ellenzékellenes uszító hangvételét, s mintha pár hete valóban csitult is volna kissé a „kardcsörgetés”. Jellemző azonban az az epizód, hogy Románia főügyésze, G. Robu, beadta lemondását – tiltakozásul amiatt, hogy Iliescu elnök meggátolta(!) a Romania Mare című fasiszta újság betiltását.

Claudiu Iordache csoportja a múlt rendszerben nem vagy nem túlságosan kompromittálódott, nyugati orientációjú értelmiségiekből, mérnökökből, szociológusokból áll. Meg akarják tisztítani a Frontot, ugyanakkor valamiféle – leginkább szociáldemokrata irányú – programot is akarnak adni a Frontnak, amely az eddigi 9 hónap alatt erről alaposan megfeledkezett.

Ez a megújulási próbálkozás mindenképp pozitív jelenség. De sikere kétséges. Vagy elsöpri a Front szekubarát, kemény magja, vagy túlságosan is sikerül a tisztogatás, és a Front nem csupán hatalmát veszti el, hanem egyúttal jelentéktelen utódpártokra bomlik szét.

Éljen a király?


A fölöttébb instabil helyzet sajátos vonása, hogy Romániában a katonai puccstól jóval kevésbé félnek, mint várná a külső megfigyelő. Ugyanis a katonaság berkeiben is létezik egy csoport, a CADA (a Katonaság Demokratizálásáért Küzdő Szervezet), mely ellensége a totalitarianizmusnak, még nemzeti változatának is! Állítólag ezt a csoportot az a hadügyminiszter is támogatja, akit egyébként is a CADA utcai tüntetéseinek nyomására neveztek ki idén februárban. A CADA létszáma, ereje ismeretlen, főleg fiatalabb tisztekből áll, akik minél előbb meg akarják tisztítani a hadsereget a temesvári ügyben besározódott főtisztektől.

Sokan rebesgetik, hogy I. Mihály király hamarosan visszatér a trónra, s a monarchia visszaállítását esetleg katonák segítik. Személyiségét ismerve ez a lehetőség már-már kívánatosnak tűnik. Szerepe hasonlíthatna János királyéhoz Spanyolországban. Segítene helyreállítani az ország egyensúlyát, meggátolná a polgárháborút. Bukaresti újságok feldobták a hírt, hogy a hadügyminiszter titokban találkozott a Svájcban élő királlyal.

Kivonulás a parlamentből?


Érdemes odafigyelni a parlamentben folyó vitákra is. Nemrégiben Vasile Mois volt milicista tiszt, a szenátus alelnöke szavazásra bocsátott egy olyan szöveget, melynek közvetlen célja épp a CADA betiltása s a kemény diktatúra bevezetésének igazolása volt. Idézet a szövegből: „A hadsereg nem vonható felelősségre amiatt, hogy a lakosságra lőtt, hisz harckészültségben volt, tehát jogos önvédelemben cselekedett (…) A temesvári események túlzott emlegetése egyenlő az állambiztonság elleni merénylettel.” Tekintsünk most el attól, hogy a szöveg a logika teljes mellőzésével született (miért következik a harci készültségből a jogos önvédelem?!), hiszen egyébként sem észérvekre, hanem az erőre támaszkodnak, s most is csak azoknak a belügyi és hadügyi tiszteknek a pozícióját akarják erősíteni, akik az elnök és a Front védelmében – ha kell – újra a népre lövetnek, utólagos felelősségre vonás nélkül. A szenátus – formai okokból – egyelőre elhalasztotta a Honvédelmi és Közrendi Bizottság javaslatának megszavazását.

De volt nemrégiben egy másik intő jel is. December 1-jén, Románia nemzeti ünnepén és az Erdéllyel való egyesülés évfordulóján a parlament Gyulafehérváron vesz részt az ünnepi ceremónián. Ám Ioan Gavra, a közismert Vatra Romaneasca-propagandista azt indítványozta, hogy a magyar képviselők részvételét csak akkor engedélyezzék, ha az RMDSZ újabb hűségnyilatkozatot tesz a fennálló rend mellett. A magyar képviselők ekkor tiltakozásuk jeléül kivonultak a parlamentből.

Ami a szenátusban történt, talán kevésbé látványos, de jóval veszélyesebb eset. A Kereskedelmi Társaságok törvényét tárgyalták, melynek tervezete kimondta: a Társaságok vezetőbizottságának elnöke és a vezetőségnek legalább fele(!) román kell legyen. Nem román állampolgár, nem román nemzetiségű, hanem román. A magyar képviselők azonnal tiltakoztak: velük mi lesz? Válasz: semmi probléma – ti románok vagytok… A magyar szenátorok természetesen azonnal kivonultak a szenátusból.

Pár óra múlva váratlanul közbelépett a kormány: megvétózta a szenátus döntését, mivel az a tervezett „numerus clausus”-szal diszkriminatív jellegű a romániai magyarokkal szemben. Az első hallásra meglepő fordulat magyarázata újra csak az lehet, hogy a hatalom berkein belüli politikai klikkek közül adott esetben az kerekedett felül, amelyik nem akarta átengedni a szenátus ezen intézkedését. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy amikor az RMDSZ határozottan fellép, akkor talán a Hatalom is megszeppen, zavarba jön, s kissé meghátrál.

Kalandor vagy áldozat?


Valami ilyesmi történt az utóbbi napokban is, amikor Doru Braia ügye kavarta fel a közvéleményt. Doru Braia 12 évvel ezelőtt, „nem egészen önszántából” hagyta el Romániát. „A Securitaté-nak 1978-ban érdekében állt, hogy erőteljes emigrációs hullámot indítson el. Ne feledjük, hogy Pacepa Securitate-főnök árulása után vagyunk: az emigránsok közé új ügynököket kellett kitelepíteni a Pacepa által lebuktatottak helyére” – nyilatkozta. Doru Braia Németországban újságíró lett, tüntetéseket szervezett, a Ceausescu-rendszer bukásakor társaival elfoglalta a nyugat-németországi román követséget. Januárban tért vissza Romániába, de mint mondja „ellenzéki tevékenysége miatt” április 2-án erőszakkal kitoloncolták az országból, minden törvényes alap, minden indoklás nélkül kihurcolták a repülőtérre… Most újra szeretne visszatérni Romániába, ám a román szervek megtagadják az engedélyt, s még jelenleg is Budapesten tartózkodik.

Az eset jogi súlyát mi sem igazolja jobban, mint hogy a Temesváron ülésező Emberi Jogi Konferencia tiltakozó nyilatkozatot szavazott meg, amelyet a Front alelnöke, Claudiu Iordache is elfogadott. A hivatalos állásfoglalás mégis késik. Az ellenzék egyes képviselői magától a belügyminisztertől kértek kihallgatást az ügyben, a miniszter fogadta is őket, sőt ahhoz is hozzájárult, hogy magnófelvétel készüljön a megbeszélésről. De ennél többet nem tud tenni. Tárgyal, hebeg, kínosan érzi magát, nyilvánvalóan fél az ellenzéktől. Tegnap a budapesti nagykövet is kijelentette, hogy jogtalanság történt, de neki sincs lehetősége, hogy fensőbb utasítás nélkül lépjen. Ugyanakkor racionális megoldás helyett az ellenzék egyes képviselői is hisztérikus, egzaltált, már-már kalandor lépésekkel fenyegetőznek: egy kolozsvári ellenzéki újságíró bejelentette: felgyújtja magát, amennyiben nem teljesítik követelését, s nem engedik be Braiát az országba.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon