Skip to main content

Marad a korlátozott szuverenitás?

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


Úgy tűnik, Finnországnak még időben sikerült módosítania a Szovjetunióval fennálló viszonyát. Az elmúlt három hónapban Helsinki törekvései sorra eredményre vezettek, és a moszkvai vezetőség is belenyugodott abba, hogy immáron formálisan is tiszteletben tartsa a finn szuverenitást. Helsinkinek a jelek szerint igencsak megfelel az a periférikus státus, melyben eddig – szovjet akarat nyomán – osztályrésze volt, és nem igényel határozottabb katonai, biztonságpolitikai támogatást a Nyugattól, minthogy szándékainak fókuszában a svédhez hasonlatos semlegességi ideálok lebegnek.

Ám vannak olyan európai államok, amelyek a kontinenshez tartozásukat gazdasági (Ausztria) vagy politikai és gazdasági szempontból (Magyarország) kénytelenek nagyobb nyomatékkal hangsúlyozni. Moszkva egyre inkább tart attól a lehetőségtől, hogy Ausztria fel akarja adni semlegességét, és egyre gyakrabban tesz célzást arra, hogy az 1955-ben a négy győztes nagyhatalommal megkötött államszerződés nem mondható fel minden további nélkül. Valerij Popov, az új bécsi szovjet nagykövet nemrég azt nyilatkozta a Die Pressének, hogy kizárólag a semlegesség fenntartása mellett készek tudomásul venni Ausztria csatlakozási szándékát a Közös Piachoz, az államszerződéssel kapcsolatos mindenfajta módosítás előtt pedig kizárólag az érintett nagyhatalmakkal folytatandó tárgyalások, tehát a közös megegyezés nyithatja meg az utat.

Bár az osztrák szándékokra nyíltan egyelőre csak a szovjetek reagáltak, feltehetően a Nyugat sem venné rossz néven, ha az osztrák államszerződés bolygatására most nem kerülne sor. Így elég ügyesnek is mondható, hogy Moszkva nem csak a saját nevében fogalmazta meg figyelmeztetéseit, hanem egyértelműen utalt egykori szövetségeseinek formális felelősségére is. Persze mindenki tisztában van vele, hogy itt nem annyira a felelősségen van a hangsúly, mint inkább sajátságos érdekeken. Az USA érdekei például azt diktálják, hogy a jelenlegi erőegyensúlyt ne veszélyeztessék erőátcsoportosításokkal; mások – így Nagy-Britannia és Franciaország – érdekeit viszont az sértené, ha megszűnnének az államszerződésbe foglalt azon „távolító garanciák”, melyek végérvényesen óvni voltak hivatottak Ausztriát a német befolyástól.

Ausztria féken tartására Moszkva most a nemzetközi jogra hivatkozva tesz kísérletet, ám a magyarországi, némileg hasonlatos törekvésekkel szemben ez az érvkészlet nemigen használható, minthogy a rendszerstabilizálás itt épphogy a nemzetközi joggal ellentétesen történt, melyet a Nyugat jogszerűnek soha el nem ismert. Így Moszkvának új taktikai válaszokat kellett találni az olyan magyar törekvésekre, mint a Varsói Paktumból tervezett kilépés, a közeledés a NATO-hoz, a gazdasági és külpolitikai érdekek olykor Moszkva rovására történő átfogalmazása, a megszálló szovjet csapatok kivonásának gyorsítására tett kísérletek. És az elmúlt hetekben lezajlott, bizonyos fokú moszkvai antiliberális politikai módosulás alighanem ismét fölfedezte e téren a korábbi rendteremtések „spanyol viaszát”. Hisz mi másnak tekinthető a Pravda október 5-i cikke, mely „tomboló magyarországi szovjetellenességről” beszél, illetve a TASZSZ október 12-i kommentárja, mely – a NATO vonatkozásában – visszaállítja a korábbi időszakok ellenségképét. És az sem lehet véletlen, hogy a moszkvai rádió angol nyelvű adásában ugyanezen a napon fogalmazódott meg az a fenyegető kitétel, hogy a magyar nemzetiségi-kisebbségi helyzet lenne az oka a kelet-európai destabilizációnak, és ajánlatos lenne ez utóbbi megakadályozására életben tartani a Varsói Paktumot. Mindezek ismeretében már csodálkozni sem lehet azon, hogy a szovjet hadsereg szócsöve, a Krasznaja Zvezda kitüntető figyelemmel fordult – milyen véletlen, szintén október 12-én – Románia felé, mely lényegében támogatni látszik a Varsói Paktum jövőbeni életben tartását.

A szovjet befolyási szférából kifelé igyekvőknek sokat segíthet e téren a november végén, Párizsban sorra kerülő, helsinki típusú csúcstalálkozó, melynek megfogalmazott célja „új európai átfogó biztonsági struktúra” kialakítása. Elképzelhető, hogy ez talán sikerrel lenne képes megnyugtatni a Kreml tábornokait, hisz nem kétséges, főképp ők állnak minden olyan, moszkvai kezdeményezés mögött, melyek a szuverenitási kísérleteknek igyekeznek elejét venni. (Egyértelműen kiderült ennek valósága mindabból, ahogyan e katonai körök az 1956-os magyarországi megemlékezésekre reagáltak. És bizonyos jelek arra engednek következtetni, hogy a Pravda ez irányú, október 24-re időzített, a forradalomról nem sok jót mondó kommentárját is az ő szellemük sugallta.)

Moszkvában tehát valami történt, s úgy tűnik, a szovjet vezetőség ennek nyomán ismét illetékességet formai arra, hogy a térségben zajló átalakulások mértékét és határait megszabja. A kérdés csak az, hogy maradt-e még ereje beavatkozni, s hogy mennyi maradt, hisz az idézett sajtóközlemények és a diplomáciai célozgatások intő voltát is csak e feltételek mellett érdemes komolyan venni.

Egy azonban bizonyos: nagyon is indokolt lenne mihamarabb elhagynunk a Varsói Paktumot éppúgy, miként azt a mindmáig létező kelet-európai zónából, melyben a stabilitást Moszkva garantálja.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon