Skip to main content

Kinn is vagyunk, benn is vagyunk

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Kis Varsó: Két darab

A Havas Bálint és Gálik András alkotta, kilencvenes évek közepétől működő Kis Varsó-csoporttól a Kiscelli Múzeumban valóban két műdarab látható, amelyek a darabra mint valaminek a részére és a teátrumokban látható, néha meghatározhatatlan műfajú előadásokra utalnak.

A meghívón a kiállítótérként funkcionáló templomtér fotóját egy, a bal alsó saroktól a jobb felsőig átlósan futó piros csík takarja, mintegy elzárva a térbe belépni igyekvő útját. Ez a talányos jel afféle Kis Varsó-logónak tekinthető: már 2001-ben is találkozhattunk vele a csoport egy-egy plakátján. Ekkor béreltek ki a Hajós utcában egy helyiséget, amely nemcsak az ismerősök és más művészek számára is nyitott mű­teremként funkcionált, hanem rendszeresen otthont adott A hét műtárgya című sorozatnak is, amelyben az aktuális vendégek egy-egy kölcsönkért műalkotás kapcsán beszélgettek a képzőművészetről. Ez a valamikori műhely egyszerre tűnt műteremnek és zártkörű klubnak, ahol a látogató nem passzív elszenvedője, azaz csupán nézője, hanem aktív részese le­hetett a mindig változó szituációnak. A Hajós utca folytatásának te­kint­hető a 2003-as Divatcsarnok projekt: ebben a kiürített áruházban rendezték ugyanis be a 2003-as Velencei Biennálé „irodáját”, az épületben zajló események pedig a Kis Varsó Ve­len­cé­ben kiállítandó művéhez, Nefertiti  testéhez, a berlini Egyip­tomi Múzeumban őrzött mellszobor „kiegészítéséhez” kapcsolódtak. (A test és a fej Ber­lin­ben pár percre egyesült – az erről készült videót és a szobrot mutatták be a Magyar Pavilonban.)

Az emlékmű és a köztéri szobor, illetve a kollektív emlékezet iránti érdeklődésük már korábbi mun­káikban is jelen volt. Ilyen transzlációs, azaz kon­textusváltoztató munkák a Márvány utca – a 2000-ben, a Műcsarnokban megrendezett Áthallás című kiállításon bemutatott, egy meztelen és sisakos katonával koronázott kapuhomlokzat azonos méretű gumiöntvény másolata, az ajtó helyén leomló „lepellel” –, vagy a Tulajdonság (2001) és a Zászló (2002). Az előbbi egy iskolásfiúk életnagyságú gipszszobraiból összeálló tornasor, melyben egy virtuális emlékkép ölt testet, az utóbbi egy köztéri szimbólum „testének” áttétele egy nemes szobrászati anyagba, majd beemelése a kiál­lí­tóterem falai közé. Hasonló áthelyezésen alapul a 2004-es Száműzött emlékmű: ekkor egy már elhalványult jelentésű budapesti emléktáblát helyeztek át Hágába. Ekkor készült a magyar képzőművészet kö­zegének egy részét mélyen felháborító munka is, az Instauráció. Emlékmű kontra katedrális, melyben egy hódmezővásárhelyi köztéri szobrot – Somogyi József 1965-ben felállított Szántó Kovács János-szobrát – vitték el az amszterdami Stedelijk Múzeum egyik kortárs kiállítására. (A művet statikai okokból szét kellett bontani, így a talapzat a kiállítóhely bejárata elé került, magát a szobrot pedig a galériában talpfákra helyezték. A tiltakozók szerint így dehonesztálódott egy műalkotás – más kérdés, hogy ez a rekontextualizáló munka valójában nem oldotta meg a kitűzött célt, egy adott, ideologikusan terhelt, bár kvalitásos köztéri szobor jelentésrétegeinek a megújítását.)

Ebbe a sorba illeszkedik a kiállításon látható egyik mű, amely nem transzláció, instauráció vagy rekonstrukció (ez volt a címe annak a 2005-ben ké­szült munkájuknak, melynek során Szentjóby Tamás egy 1972-es performanszát „játszatták újra” a művész­szel), hanem alcíme szerint rekuperáció. A Bolondok Hajója 2008-ban Erhardt Miklós közreműködésével készült, akivel már a Hajós utcában is gyakran dolgoztak együtt, s amely egy észak-olaszországi kisvárosban megesett házfoglalás történetét dolgozza fel. A témaválasztás egyrészt illeszkedik ahhoz a viszonyhoz, amellyel a Kis Varsó a terekhez közeledik. A foglalt ház is köztes tér, amelyben a lakók a bérleti jog vagy a tulajdonosi viszony hiánya miatt nagy valószínűséggel csak ideiglenesen tartózkodhatnak. A foglalás történhet egyszerűen mű­vészi okokból – mint a Resonance csoport által 1991-ben elfoglalt Liliom utcai épület, a mai Trafó esetében – vagy demonstratív, akcionista céllal – mint a Cen­­trum Csoport által 2005-ben elfoglalt egyik Kazinczy utcai háznál, ahol a foglalók a zsidónegyed elpusz­­tí­tására kívánták ily módon felhívni a figyelmet. A ro­veretói anarchista csoportot a szerzők által felkutatott „urban legend” szerint inkább az mozgatta, hogy saját helyük legyen a világban, a célokban és tervekben viszont – afféle anarchisták módján – nemigen tudtak megegyezni. A csoport villámgyors kilakolta­tása után üresen álló gyárépület a tavalyi Manifesta egyik színhelye és egyben a Bolondok Hajójának be­­mu­tatóhelye is volt. A Kis Varsó által készített hely­specifikus munka azonban csak pár napig volt látható, mert a filmet ismeretlenek kilopták a DVD-lejátszóból. (Talán a rekuperáció egyik jelentésének megfe­lelően a kvázi-dokumentumot visszaszerezték az anarchisták.)

Filmről van szó tehát, amelyet kissé szabálytalan casting előzött meg; a rendezők által bizonyos háttér­információkkal ellátott szereplők közt található például Földes András (Index kultúrrovat), Mécs Miklós (a Szájjal és Aggyal Festő művészek oszlopos tagja), Fuchs Péter (médiaszakos előadó), korábbi aktív házfoglalók („Lajos bácsi”) vagy például a színjátszás területéről érkező emberek. A történet kicsomagolásából, újraéléséből és visszajátszásából, azaz a rekonstruk­ció­ból kialakuló film egy olyan, művészi igénnyel fény­képezett dokumentumfilmre hasonlít, amelynek tárgya egyfajta pszichodráma vagy egy alternatív, még gyerekcipőben járó színház próbafolyamata. Pszicho­dráma, hisz a szereplők sokszor és hosszasan beszélnek arról, hogy mit éreztek egy-egy szituációban (a film végén lazításként csuklórázásra is sor kerül), és alternatív színház is, mert a legtöbbször vadul dohányzó szereplők – az egyébként egy budapesti színházban felvett filmben – olykor papírról olvassák a szöveget, máskor pedig egészen látványos színpadtechnikai eszközöket alkalmaznak. A karakterükkel érzelmileg nem vagy csak alig azonosuló vagy egyszerűen csak önmagukat adó szereplőket nézve a befogadó sem tud mivel azonosulni; ugyanúgy kísérleti alanynak érzi magát, mint az eredeti történet visszanyerésére felhasznált szereplők. Havas, Gálik és Erhardt a filmben mint mediátor van jelen, s mert tudomásom szerint egyik sem rendelkezik ilyen irányú végzettséggel, ők is szerepet játszanak, egy olyan köztes, közvetítő és segítő szerepet, amely szándéka és neve szerint is kívül van a történeten. A türelmes néző egy nemcsak a szerzők által ismert és már a rekonstrukció kezdete előtt is világos kudarc történetét követheti nyomon – hiszen a tér, idő és a szereplők megváltozása miatt nem is jöhet létre az események pontos másolata –, miközben nem igazán érti, hogy az öndokumentáció létrehozása mellett mi is volt a célja a Kis Varsónak.

Tény és való, hogy az amúgy is túlságosan nagy kihívást jelentő, mert szakrális jellegét még csupasz téglafalaival is megőrző templom terét alaposan fe­lülírta a film installálása – a sötétbe boruló főhajó ily módon egyfajta tranzittér egy nagyképernyős mozi­terem és egy olyan kiállítóhely között, amely mérete miatt alkalmas arra, hogy falai közt szinte bármek­kora, igen változatosan prezentálandó művek is megjelenhessenek. A politikai pszichodráma mellett van egy másik „darab”: ez a templom előterében kiállított mű­csoport egy kis példányszámban, az Innen független kiadó által kiadott és a Kis Varsó 1993 és 2007 között készült műveiből készült válogatást tartalmazó füzeten alapul. A művekről készült reprodukciók fénymásolt reprodukciói egyrészt a maguk igénytelenségével ellentétben állnak a vetítés monumentalitásával, másrészt a kiragadott műrészletek (Glóbusz, Márvány utca) és ikonográfiai motívumok (szem) miatt egyfajta szakrális olvasat kerül előtérbe. Netán a vékony piros csík is ezt jelenti? Kint bent vagyunk, bent meg kint?

Kiscelli Múzeum Templomtér, Nyitva: 2009. február 20. – március 29.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon