Skip to main content

Kortársunk, Csehov

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A felszabadulás negyvenedik évfordulóját ünnepeltük. A kerek évforduló ellenére jóval kevesebb „musz” program volt a színházak műsorán, mint például az 1978–79-es évadban, amikor a két országban kölcsönösen ünnepi drámafesztiválokat tartottak.

A visszafogott ünneplés abban is megmutatkozott, hogy a színházak többsége csupán stúdióméretben játszott szovjet darabot. Ez önmagában akár jó is lehetett volna, ha a társulatok azokat az új drámákat vették volna elő, melyek – többnyire fiatal – szerzői kritikus hangon szóltak a szovjet valóság visszásságairól, a szegénységről, a fiatal értelmiség kilátástalan helyzetéről stb. (E darabok többségét Moszkvában is „stúdiókban”, azaz két-háromszáz személyes külvárosi játszóhelyeken mutatták be.) De nem ez történt, zömmel a jól bevált, kevésszereplős kamaradarabok alkották az „ünnepi” kínálatot. No meg a mindig bevált klasszikusok.

A nyolcvanas évek közepére már majd minden magyar színházban találunk stúdiót, s e terek egyre fontosabbak lettek. Nem kisméretű kamaraszínházként funkcionáltak, hanem olyan darabokat játszottak bennük, amelyek valamilyen okból nem a széles (bérletes) közönség, csak egy szűk(ebb) réteg érdeklődésére számíthattak. Ide „száműzte” a kultúrpolitika az ideológiai szempontból kétes műveket, itt kaptak helyet – mint láttuk – a kötelező bemutatók, de a színház művészeinek (színészeknek, dramaturgoknak, tervezőknek) kísérletei is. Ezekről az előadásokról csak a legritkább esetben közöl(het)tek kritikát, ennek ellenére sem sikerült e produkciókat és a stúdiószínházi programot marginális jelentőségűvé lefokozni.

Egy előadást természetesen önmagában még nem minősít az, hogy stúdiókörülmények között játszották. Nádas Péter drámatrilógiájának második része, a Találkozás Valló Péter rendezésében került színpadra a Pesti Színházban. A nézőteret középen leválasztották, így jött létre a „stúdió”, de a játék módja és körülményei semmiben sem különböztek a normál Pesti Színház-beli előadásokétól. Ruttkai Éva és Hegedus D. Géza is úgy játszottak, mint a színház más produkcióiban, s a rendező nemigen tudott mit kezdeni Vidovszky Lászlónak a darab szerves részét képező zenéjével, a zene és a szöveg szoros összetartozásával. A darab szertartásszínházi jellege és belső utalásrendszere – az ötvenes évekre való reflektálás – szinte teljes egészében elsikkadt, illetve kibontatlan maradt. A többévi hányattatás után színre került drámából torzó előadás született. Senki nem mondhatta, hogy nem lehet Nádast játszani, de az sem derülhetett ki, hogy a magyar kortárs drámairodalom egyik legjelentősebb opusáról lehetne szó.

Nem (elsősorban) az évforduló indokolta a Csehov-bemutatók nagy számát. Az orosz klasszikus folyamatosan jelen volt – és van – színpadjainkon, de persze vele letudni a kötelező penzumot mégiscsak rangos megoldás. A Katona József Színház Három nővére azonban mindenképpen a funkció fölé emelkedik. Ascher Tamás rendezése a színház egyik legtökéletesebb és legsikeresebb produkciója, amelyet csak a legjelentősebb európai mesterek munkáihoz lehet mérni. (Mérték is: nagyjából ezzel egy időben mutatta be Peter Stein a maga Három nővérét Nyugat-Berlinben, s a nemzetközi kritikai fórumok nem győzték összehasonlítani a két előadást.)

A Katona ugyanebben az évadban mutatta be az Übü királyt, illetve a Coriolanust. Zsámbéki Gábor Jarry-rendezése, akárcsak a Három nővér, a színház állandó utazó produkciója lett, sikerének záloga nem elsősorban a politikai áthallásokban keresendő, sokkal inkább abban a játékosságban, amely a látványban éppen úgy megnyilvánult, mint a színészi játékban, a rendezői ötletekben. Székely Gábor Shakespeare-feldolgozásával a színház politikai-valóságtükröző érzékenységéről vallott: különösen a nép és Coriolanus ellentmondásos viszonyát bontotta ki sokrétűen a rendező, s a produkció bravúrja a nép egyedeinek egyénített, árnyalt jellemzésében mutatkozott meg – tökéletes és kiábrándító, tragikusan groteszk színészi portrék születtek a shakespeare-i s a mai kor kisembereiről.

Ascher Tamás rendezése szintézis. Mindaz, ami addig külön-külön jellemezte a Katona József Színház előadásait, az most összetetten, egyetlen produkcióban jelent meg. Ritkán látható olyan előadás – nemcsak a Katonában, hanem általában is –, amelyben minden apró mozzanat kidolgozott és egymásra vonatkoztatott, mindennek megvan az oka és a következménye, s amelyben a szereplők között ilyen hallatlanul finom, érzékeny viszonyrendszer alakul ki. Különösen gazdag metakommunikációs gesztusnyelvet dolgozott ki a rendező és a társulat, s ettől olyan sokrétű asszociációs mező alakult ki, amelyben nyilvánvalóvá vált a századfordulós tragi-komédia (sic!) mély aktualitása a nyolcvanas évek Magyarországán.

Natasa (Udvaros Dorottya) úgy vette birtokba a Prozorov testvérek házát, hogy a benne lakók szabadságuk elvesztésével szinte a levegőtől is el lettek tiltva-zárva. A közönségesség, a hétköznapiság, a szívtelenség, az önzés, az akarnokság ülte ünnepét ebben az előadásban, amelyben a tisztek sem képviselték azokat az értékeket, amelyek után Olga (Bodnár Erika), Mása (Básti Juli) és Irina (Szirtes Ági) olyannyira vágyakoztak. Nem volt döntő különbség a Versinyin (Sinkó László), Tuzenbach (Bán János), avagy Kuligin (Vajda László) nyújtotta perspektívák között. Andrej (Végvári Tamás) leépülési folyamata viszont pontosan kifejezte, hogyan csúszik le, hogyan válik akarattalanná, remény- és jövőkép nélkülivé az értelmiségi ambíciókkal megáldott-megvert ember.

S amikor a katonák elhagyják a kisvárost, a sötét háttérben rendületlenül, szenvtelenül, megállás nélkül masíroztak az orosz csapatok. Az előtérben apró emberi tragédiák zajlottak, de a háttér sötét és fenyegető volt. Szólt a víg katonazene, de a menetelés zaja azt is elnyomta. Szó sem volt durva aktualizálásról, de a változatlanság és a változtathatatlanság, a reménytelenség sugárzott a produkcióból. Kor-szerű előadás volt.

Mint ahogy ugyanez az érzés kerítette hatalmába a nézőt egy másik Csehov-előadáson is – Marosvásárhelyen. Harag György rendezésében a román tagozat mutatta be a Cseresznyéskertet. Ez volt a nagy rendező utolsó munkája, a bemutatót már nem érte meg.

A mély színpadon egy áttetsző anyagból készült, hátrafelé szűkülő, több mint húsz méter mély, tölcsérforma díszlet képezte és határolta a játékteret, amelyben csak a legszükségesebb kellékeket, tárgyakat, bútordarabokat helyezték el.

Ahogy Ascher Három nővérében Natasa, úgy Harag Cseresznyéskertjében Lopahin s a hozzá hasonlók (Jepihodov, Jasa, Szimeonov-Piscsik) vették birtokukba a házat és a cseresznyést. Harag nem sajnálta Ranyevszkaját és Gajevet, mint ahogy nem tekintette elvetemülteknek Lopahinékat sem, de egyértelművé tette: milyen – eltűnő – értékek mellett áll.

Az ő előadása az elutazásról szólt, az utazás előtti átmeneti együttlétről. Már az első felvonásban is az ideiglenesség, az elvágyódás, az utazhatnék érződik mindenkin. S amikor az előadás végén a szereplők kezükben útitáskájukkal elindulnak, csupán a színpad faláig jutnak – hisz nincs tovább út –, összeomlik a kürtőszerű díszlet is, maga alá temetve Firszet, aki a hagyományoktól eltérően nem aggastyán. Miközben a többiek útjukon elakadva, a nézőknek háttal, a falak felé fordulva állnak, Firsz előbújik a leplek alól, s egyre erőtlenebbül, de konokul veri öklével a padlót és egyre kétségbeesettebben hajtogatja: itt maradok, itt maradok, itt maradok. A szöveg nem egészen az, ami Csehovnál olvasható, de ez a jelenet akkor és ott természetesen sokkal többről szólt, mint a cseresznyés elvesztéséről.

Az előadást Harag helyett az azóta Európa-szerte elismert rendezővé vált Tompa Gábor fejezte be, aki ugyanabban az évben Kolozsvárott színre vitte Mrozek Tangóját, amelynek a vége szintén kódaszerűen mutatta fel az ottani élet minden keservét. Amikor Edek átveszi a hatalmat a család fölött, s leüti Arturkát, az erő diadalmaskodik az ész felett. Edek, az ököl embere az asztal tetejére rakott széken trónol, majd belebújik Artur ruhájába. Fényképész örökíti meg a hatalomátvételt, Eugeniusz nagybácsi térden áll Edek előtt, aki arra kényszeríti az öregurat, hogy térden állva tangózzon. Edek leborítja a nagymama fehér halotti leplével a szereplőket, akik egy sorban, térden járják a tangót. Harsog a La Cumparsita, és vonagló mozdulatokkal táncolnak az arc nélküli, megalázott, akaratvesztett, térdre kényszerített emberek.

A realitásérzék elvesztésének mintapéldája az, hogy a rendező több mint egy évtized múlva ugyanezt a rendezést, ugyanezt a koreográfiát ismételte meg Budapesten, a Pesti Színházban.


Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon