Skip to main content

Közép-Amerika, a válsággóc

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


1987-ben egy közép-amerikai politikust, Oscar Arias Sánchezt tüntették ki a Béke Nobel-díjjal. Azon talán lehet vitatkozni, hogy érdemes volt-e a Costa Rica-i elnök erre a nagy megtiszteltetésre, hiszen a nevéhez fűződő közép-amerikai béketerv ekkor még messze nem vált valósággá, s magát a koncepciót sem lehet egyértelműen neki tulajdonítani, de az nem kétséges, hogy 1987 után a térség már nem az a hidegháborús válsággóc, aminek – valószínűleg némi túlzással – az amerikai külpolitika korábban hitte, és ez Arias Sáncheznek is köszönhető.

A konfliktus középpontjában Nicaragua állt, ahol 1979 júliusában vette át a hatalmat a Szandinista Nemzeti Felszabadítási Front (FSLN), egy jobbító-nevelő baloldali mozgalom. Mindenütt volt és számos helyen ma is van ilyen az ágrólszakadt latin-amerikai országokban, ahol a (többnyire bennszülött) nyomorgó nincstelenekkel szemben egy szociálisan érzéketlen, korrupt földbirtokos-katonai-politikai elit pöffeszkedik. A mozgalom névadója, Augusto César Calderón Sandino az amerikai megszállás ellen harcoló parasztvezér volt a harmincas években. Vezetői, akiknek az irányításával elzavarták az országból a közpénz-éhes Anastasio Somoza Debayle diktátor-örököst, nem voltak ugyan bolsevikok, lehet, hogy diktatúrát sem akartak, abban viszont biztosak voltak, hogy hatalmon akarnak maradni. Úgy tűnik, a hatalom megszerzésének és megtartásának szovjet mintájú technikáiban sem voltak járatlanok. A Reagan-adminisztrációnak (amely nem szívesen bíbelődött a fogalmak árnyalt meghatározásával) ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy a szandinistákat marxistáknak, kommunistáknak, vagyis a Gonosz megtestesítőinek, Moszkva kreatúráinak lássa, kiknek a segítségével az ellenség megvetheti a lábát az amerikai szárazföldön, a Jó világának küszöbén.

Ráadásul nicaraguai uralmuk veszélyeztette a szomszéd országok, délről Costa Rica, északról Honduras stabilitását is, főleg attól kezdve, hogy 1981-ben a szandinistákkal szemben álló erők is megszerveződtek – főként a korábbi Nemzeti Gárda tagjaiból –, és innen, elsősorban hondurasi táboraikból hajtották végre akcióikat. Ráadásul a szandinisták fegyverrel támogatták a majdnem szomszédos El Salvador gerilláit, a kormánycsapatok és a jobboldali halálosztagok ellen harcoló Farabundo Martí Nemzeti Felszabadítási Frontot (FMLN) is. A nyolcvanas években összefüggő válsággóc jött tehát létre Közép-Amerikában.

A Reagan-kormány külpolitikai célkitűzései között a „Csillagok háborújaként” emlegetett Stratégiai Védelmi Kezdeményezés után második helyen rögtön a közép-amerikai rendezés, vagyis a szandinisták megbuktatása állt. A nicaraguai rendszer ellen harcoló felkelők, a kontrák támogatása mellett Washington erőteljes gazdasági nyomással, egy idő után embargóval igyekezett célt érni.

Természetesen kezdettől fogva voltak diplomáciai próbálkozások a feszültség enyhítésére. Mexikó már 1982-ben közvetlen tárgyalásokat sürgetett az Egyesült Államok és a Daniel Ortega vezette nicaraguai kormány között. Egy évvel később Mexikó, Kolumbia, Panama és Venezuela külügyminisztere – az úgynevezett Contadora Csoport – együttesen látott hozzá egy béketerv kidolgozásához, amely azonban nem nyerte el Washington rokonszenvét, mert magába foglalta a kontrák támogatásának a felfüggesztését is. 1986-ra ennek a tervnek már a harmadik változata futott zátonyra, részben továbbra is az Egyesült Államok, részben a Tegucigalpa Csoport néven egységbe forrt Costa Rica, El Salvador és Honduras ellenállásán, amely mögött szintén amerikai nyomást lehetett sejteni.

A keményvonalas reagani külpolitika csak azt fogadta volna el megoldásként, ha a szandinisták megbuknak. Ennek elméletileg két lehetősége volt. Az első a kontrák által amerikai támogatással rájuk mért vereség, ami nyilván nem tekinthető tárgyalásos opciónak. A másik a belső liberalizálódás, demokratizálódás, amely megfosztja a szandinistákat a politikai hegemóniától. A nicaraguai vezetés számtalanszor ígéretet tett ugyan az ország demokratizálására különféle tárgyalásokon, de a Reagan-kormány kétségbe vonta – mint időközben és később is bebizonyosodott, nem alaptalanul –, hogy Ortegáék állni fogják a szavukat.

Ebben a helyzetben kezdett körvonalazódni 1986–87 fordulóján az Arias-terv, eredetileg amerikai–Costa Rica-i közös kezdeményezésként, a Nicaraguával szemben túl engedékenynek ítélt Contadora-javaslat helyettesítésére. A tervezet azonban olyannyira átformálódott, mire 1987 augusztusában aláírták, hogy már alig tükrözött valamit az amerikai törekvésekből, viszont egy táborba tömörítette a közép-amerikai államokat.
Arias föllépéséig a hondurasi fővárosról elnevezett Tegucigalpa Csoport egységes és Washingtonnal egy hullámhosszon politizáló blokként vette körül Nicaraguát. Arias, bár eredetileg határozottan szembehelyezkedett a szandinistákkal, 1986-ban mégis ő képviselte a Costa Rica-i elnökválasztáson a békepárti alternatívát, amelynek elegendő súlya is volt a győzelemhez a véderővel egyáltalán nem rendelkező országban, az egyetlenben, amely Közép-Amerikában demokratikus hagyományokat tud felmutatni. Arias már a kampányában is az ország kényszerű militarizálódása ellen érvelt, később pedig világosan megfogalmazta Costa Rica alapvető problémáját: az ország 300 kilométeren határos Nicaraguával, és nem egyeztethető össze a gazdasági (ezen belül főleg idegenforgalmi) érdekeivel, hogy a szomszéd országban háború legyen. Ezért – ha úgy tetszik, opportunizmusból, ha úgy tetszik, pragmatizmusból – ellenezte a fegyveres harcot és szorgalmazta a tárgyalásos rendezést. Ráadásul helyre kívánta állítani Costa Rica hagyományos semlegességét is. Így közös platformra került Mario Vinicio Cerezo Arévalo guatemalai elnökkel, aki az „aktív semlegesség” nézetét vallva kívül maradt a Tegucigalpa Csoporton. (Mindazonáltal Guatemalának is megvoltak a maga halálbrigádjai, felkelői, hol százas, hol ezres nagyságrendben elkövetett politikai gyilkosságai és más jogsértései.)

Miközben az amerikai megoldási elképzelések egyértelműen Nicaraguára koncentrálódtak, az Arias-terv egységes, összefüggő javaslatokat tartalmazott, amelyek valamennyi leendő aláíróra vonatkoztak. A szükséges demokratikus változásokra, a saját erőből elvégezhető tennivalókra helyezte a hangsúlyt, nem pedig a külső (amerikai–szovjet) katonai tényezőkre. Így – a korábbi Contadora-javaslatokkal szemben – a kontrák amerikai támogatásának kérdését is kivonta a reflektorfényből. Nicaragua, El Salvador és Guatemala számára egyszerre indítványozta a fegyverszünetet, a nemzeti megbékélési bizottságok felállítását, párbeszédet a kormányok és nem fegyveres ellenzékeik között, a szabadságjogok mindenféle korlátozásának a felfüggesztését, más országokban működő gerillamozgalmak fegyveres támogatásának a megszüntetését. Egyik kormány legitimitását sem tette kérdésessé, s ezzel elérte, hogy Nicaragua is legitimnek tekintse El Salvador kormányzatát, és elálljon az FMLN támogatásától. Emiatt fogadta el a béketervet végül José Napoleón Duarte salvadori elnök is, miután hosszú ideig habozott, s el is érte az aláírás elhalasztását. Időközben viszont Arias hosszú körutat tett Nyugat-Európában, és politikai támogatást szerzett az elképzeléséhez. A tervezetnek volt egy érdekes, csak évekkel később megvalósult eleme is: egy közép-amerikai parlament megválasztása. Ennek a testületnek az ötlete Cerezo guatemalai elnöktől származik, aki a térség problémáinak regionális voltát hangsúlyozta ezzel. Az összefogás szándékának lehetett egyfajta Amerika-ellenes éle is, de kiolvasható belőle a közép-amerikai országok vágya is a politikai érettségre, a felnőtté válásra.
Az Arias-tervet magába foglaló előzetes béke-megállapodást 1997. augusztus 7-én írták alá a guatemalai fővárosban, az öt érintett ország kétnapos csúcstalálkozójának záróaktusaként. Washingtont ez annyiban lepte meg, hogy legalább Honduras elzárkózására számítottak, de nem ez történt. José Azcona del Hoyo hondurasi elnök, a térség szandinistaellenes intranzigense is engedett a nyomásnak, nem akart az évek óta első és egyetlen, aláírásközelbe jutott megállapodás magányos kerékkötője lenni.

Reagan amerikai elnök feltételesen üdvözölte a dokumentum aláírását, mondván, hogy az Egyesült Államok a saját, valamint a nicaraguai ellenállás érdekeinek függvényében segíti majd a benne foglaltak megvalósítását. Két nappal az aláírás előtt, tehát az utolsó pillanatban Reagan egyébként egy alternatív javaslatot jelentett be, amely sokban támaszkodott az Arias-tervre, de a szandinistákat szigorúbban kényszerítő, azonnali tuzszünetet és hatvan napon belüli szabad választásokat, határozottabb demokratikus intézkedéseket követelő pontokat tartalmazott. A tervezet, amelynek kidolgozásában jelentős szerepe volt a washingtoni képviselőház elnökének, James Wright texasi demokrata képviselőnek, alighanem az utolsó kísérlet volt azzal a végső/hátsó törekvéssel, hogy a törvényhozás megszavazza a kontrák további katonai támogatását. (A javaslat elfogadása és a szandinisták által történő megszegése lett volna az alkalom erre.)

Csakhogy miután kiderült, hogy a titokban Iránnak eladott amerikai fegyverek árát továbbították a hivatalos csatornák megkerülésével a nicaraguai felkelőknek, már végképp nem sikerült a kontrák mellé állítani a közvéleményt. A reagani külpolitika egyik legfontosabb alakítója, Elliott Abrams panaszolta egy évvel később egy tanácskozáson, hogy egy közvélemény-kutatás szerint El Salvadort több amerikai hiszi az Egyesült Államok ellenségének, mint ahányan szövetséges országnak. A megkérdezettek 61 százalékának pedig az a meggyőződése, hogy a Szovjetunió a nicaraguai kormánnyal szemben szít kommunista felkelést. A világot jókra és rosszakra osztó lapos külpolitikai propaganda tehát nem hatotta át különösebben a lakosság tudatát.

Ráadásul a szandinistákkal szemben álló erők támogatásából sem volt sok haszon. Az Egyesült Államok által erőteljesen segélyezett közép-amerikai országok mindegyike súlyos gazdasági válságban volt a nyolcvanas évek második felében. El Salvadorban ekkorra már a költségvetés nyolcvan százalékára rúgott az amerikai támogatás, ugyanakkor a gazdagság kevesebb kézben összpontosult, mint valaha. A kontrák táborát pedig újabb és újabb, részben személyes ellentétek osztották meg, a fegyveres ellenállás finanszírozására folyósított pénzek egy része is eltűnt kézen-közön.
A legrosszabb gazdasági helyzetben azonban maga Nicaragua volt. Nem is csoda, hiszen 1987-re költségvetésének már több mint negyven százalékát tették ki a hadikiadások. A szovjet, kínai és kelet-európai gazdasági és katonai támogatás s a nem jelentéktelen nyugat-európai humanitárius segítség sem tudta pótolni azt, amit az 1985 óta érvényben lévő amerikai embargó elvont az országtól. Managuai adatok szerint az infrastruktúrát és a termelő kapacitásokat hét év alatt ért háborús károk mértéke meghaladta az egymilliárd dollárt. Felgyorsult a pénzromlás, 1988-ra pedig már hiperinfláció sújtotta az országot. Mindez olyan erős kényszert jelentett, hogy a szandinisták már csak ezért sem kerülhették meg az Arias-terv előírásait. 1987 őszén látványos gesztusokat tettek, politikai foglyok százait engedték szabadon, elindították a nemzeti párbeszédet, újra engedélyezték a korábban betiltott ellenzéki sajtó működését. Az első, januári mérlegkészítés valamennyi aláíró országban rámutatott hiányosságokra, nem volt kivétel Nicaragua sem. 1988 közepén a kontrák és az USA szerződésszegésére hivatkozva ismét szűkítették a szabadságjogokat, de aztán végleg visszatértek a béketerv előírásaihoz. Ez valószínűleg összefüggött a szovjet katonai támogatás megszűnésével.

1990 februárjában a nemzetközi ellenőrzés mellett rendezett szabad választásokon a szandinisták legnagyobb meglepetésükre vereséget szenvedtek. A konszolidáció azonban még évekig tartott – akárcsak El Salvadorban. Guatemalában pedig máig sem rendeződtek a viszonyok.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon