Skip to main content

Krónika

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Libikóka vagy hinta


1988


Megkezdődik a szakszervezeti rendszer átalakulása.

Május 16-án megalakul az első független szakszervezet, a Tudományos Dolgozók Demokratikus Szakszervezete (TDDSZ), majd ennek riválisa a Tudományos Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ), ősszel további független szakszervezetek létesülnek, megalakul a Szolidaritás Munkásszövetség, megszerveződnek az első munkástanácsok. December 20-án megalakul a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája.

Október 14-én megalakul az Országos Érdekegyeztető Tanács, a korábbi elképzeléseknél jóval szerényebb feladatkörrel: „az elosztáspolitika szélesebb kérdéseinek” megvitatására. Az OÉT tagja a kormány mellett a munkaadók képviseletében a Gazdasági Kamara, a három országos szövetkezeti szervezet (az OKISZ, a SZÖVOSZ és a TOT), a munkavállalók képviseletében kizárólag a SZOT. A KISZ és a nem állami munkaadók szervezetei, a KIOSZ, a KISOSZ és a VOSZ sérelmezik, hogy kimaradtak a OÉT-ből. A KISZ végül is megfigyelői státust kap.

December 5-én az OÉT megtartja első rendes ülését, és ezen a napon, illetve december 22-én megállapodik a kormánnyal a következő évi bérmechanizmusban. A SZOT ragaszkodik ahhoz, hogy az OÉT-től függetlenül továbbra is fennmaradjon a SZOT és a kormány közötti konzultációk rendszere. A reálbérek alakulását illető és a költségvetést érintő legélesebb kérdésekről 1988 végén is a SZOT elnöke állapodik meg a miniszterelnökkel.

1989


Januárban megkezdődik a vita a Munkatörvénykönyv módosításáról, amely első változatában erősen korlátozta volna a szakszervezeti jogokat, a sztrájkjogot, és gyakorlatilag ellehetetlenítette volna a független szakszervezeteket. Január 27-én hét szakszervezet és több független társadalmi szervezet akciószövetséget köt a tervezet demokratizálása érdekében. Ez az első eset, amikor független szervezetek közvetlenül részt vesznek egy törvény előkészítésében. Az akciószövetségnek sikerült elérnie, hogy a sztrájkjogot a demokratikus normáknak megfelelően szabályozzák.

Augusztus 30-ig a SZOT a „harmadik oldalon” részt vesz a Nemzeti Kerekasztal munkájában, ekkor a SZOT-ot képviselő Kósáné Kovács Magda bejelenti, hogy a szakszervezet nem tárgyal tovább, mert jogaik nincsenek, csak felelősségük.

December 9-én a kormány a kötött bérgazdálkodás eltörléséről tárgyal. A tárgyaláson az OÉT-en kívüli szervezetek közül a magán munkaadók szervezetei, a Liga, a TDDSZ, a Hazafias Népfront és a TÖOSZ (Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége) is részt vesznek.

December 20-án a mozdonyvezetők bérköveteléseik alátámasztására országos figyelmeztető sztrájkot tartanak. A MÁV és a vasutas-szakszervezet az OÉT elé viszi a bérvitát.

1990

Január 29-én a SZOT – az MSZP és az MSZMP támogatásával – „éhségtüntetést” rendez a Kossuth téren. A tüntetők egy része kifütyüli a SZOT elnökét, több száz ember a tévé elé vonul, és szabad televíziót követel.

Március 2–4. A SZOT utolsó és az MSZOSZ első kongresszusa. A kongresszus első napján Forgács Pál, a Liga elnöke javaslatot tesz a szakszervezeti kerekasztal megalakítására.

A SZOT megszűnésével akuttá válik a szakszervezeti vagyon felosztásának kérdése. Megindul a vita a szakszervezetek között, a vagyon rendezésével és felosztásával több képviselői törvényjavaslat foglalkozik. Az MSZOSZ arra törekszik, hogy a március 4-i „nagyságrendnek” megfelelően osszák szét a vagyont.

Ez év tavaszára-nyarára nagyjából kialakulnak a szakszervezeti szövetségek.

Május 25-én hat szakszervezeti szövetség, az MSZOSZ, a Liga, a Szolidaritás, a (TUDOSZ által létrehozott) ÉSZT (Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés), a MOSZ (Munkástanácsok Országos Szövetsége) és az MSZOSZ-hez nem csatlakozott korábbi SZOT-tagszervezetek, az Autonómok létrehozzák a Szakszervezeti Kerekasztalt. A Kerekasztal tagjainak száma hétre bővül, amikor a közalkalmazotti-közszolgálati dolgozókat tömörítő SZEF (Szakszervezetek Egyeztető Fóruma) elkülönül az Autonómoktól. Az SZKA funkciója elsődlegesen az, hogy meghatározza, kik alkossák a jövőben az érdekegyeztetési mechanizmusban a munkavállalói oldalt.

Augusztus 1-jén az OÉT utódaként megalakul az Érdekegyeztető Tanács. Ez már inkább megközelíti egy tripartit, vagyis a három oldal egyensúlyát biztosító fórum iránti követelményeket, jelen vannak benne a hét szakszervezeti szövetség és a magán munkaadók szövetségeinek képviselői is. Az ÉT első ülésén megállapodtak a minimálbér mértékében, viszont a kormány elmulasztotta az ÉT elé terjeszteni az üzemi tanácsok újraválasztására vonatkozó elképzeléseit. Az ÉT második ülésén, augusztus 31-én a szakszervezetek tiltakoztak az üzemi tanácsi választásokról szóló kormányrendelet ellen, de megállapodás nem született. Más és lényegesebb kérdések nem kerültek az ÉT elé, természetesen a taxisblokádot kiváltó benzináremelés sem.

Október 26–28. A taxisblokád idején kap az ÉT igazi politikai súlyt. Az ÉT keretében születik meg a blokádot lezáró megállapodás. Antall József a „pizsamás” interjúban nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy végre kialakultak az érdekegyeztetés normális keretei. Mindazonáltal a költségvetési tárgyalásokba nem vonják be az ÉT-t.

1991


Januárban megszületik a foglalkoztatási törvény, és ennek keretében az ÉT megkapta mindmáig egyetlen konkrét hatáskörét: az ÉT munkaerőpiaci bizottsága osztja fel a Foglalkoztatási Alapot.

Február 7-én a Liga és a Munkástanácsok távozásával föloszlik a Szakszervezeti Kerekasztal. A kerekasztalt a szakszervezeti választásokkal kapcsolatos vita borította fel. A Liga és a Munkástanácsok szerint listás szakszervezeti választások alapján, az MSZOSZ szerint az üzemi tanácsi választások eredményei alapján, a kisebb szakszervezeti szövetségek szerint választások nélkül, a bevallott taglétszám alapján kellene megállapítani a szakszervezetek támogatottságának a mértékét s a vagyonfelosztás arányait.

Május 31-én a miniszterelnök először és utoljára részt vesz az ÉT ülésén.

Június 7-én az MSZOSZ figyelmeztető sztrájkot hirdet az energiaár-emelés ellen. A Liga és a Munkástanácsok nem támogatják a sztrájkot. A kormány nevében Schamschula György különmegállapodást köt az MSZOSZ-szel, a sztrájkot lefújják, az ÉT-ben megállapodás születik az energiaár-emelés kompenzációjáról és a családi pótlék emeléséről. Az MSZOSZ a SZOT-vagyonnal kapcsolatban várható országgyűlési döntés előtt megkísérli egy vegyes vállalatba kimenteni a szakszervezeti vagyont. A bíróság azonban az MSZOSZ és a Frohburg között létrejött szerződést megsemmisítette.

Június 28. Az ÉT a társadalombiztosítási önkormányzatokról tárgyal. Csak a Liga és a Munkástanácsok állnak ki a biztosítási képviselők választása mellett, a többiek a delegálási rendszert támogatják.

Júliusban megszületnek a tagdíjfizetési automatizmust megszüntető, a szakszervezeti vagyon zárolásáról és a szakszervezetek működési feltételeiről szóló törvények. Ezek szerint a vagyont egy éven belül a szakszervezetek közötti választás eredményének megfelelően kell majd szétosztani. Az MSZOSZ és az MSZP a szakszervezetek szétverésének kísérletével, súlyos alkotmánysértéssel és „hitleri törvénykezéssel” vádolja a törvényeket megszavazó öt pártot. Az MSZOSZ bojkottálja a törvény által előírt vagyonbevallást, és nem vesz részt a szakszervezeti vagyont kezelő VIKSZ igazgatótanácsában.

Augusztusban és szeptemberben az ÉT az új munkatörvénykönyvről tárgyal, a kollektív szerződések megkötésének rendszerében, a szakszervezetek és az üzemi tanácsok jogosítványainak megállapításában nem születik megállapodás. A kisebb és a nagyobb szakszervezeti szövetségek a képviseleti jog kérdésében vitatkoznak egymással.

November végén az MSZOSZ sztrájkot helyez kilátásba arra az esetre, ha a kormány tíz napon belül nem folytat velük különtárgyalásokat, s ha az év végéig nem jutnak (külön)megállapodásra. Különtárgyalásokra a kormány nem hajlott, viszont december 6-án és 7-én rendkívüli ülést tartott az ÉT. Az ÉT történetében először ekkor igyekeztek egymással összefüggő szociális és gazdasági kérdésekben megállapodásra jutni, de a nagyobb horderejű kérdésekben nem született egyezség, már csak azért sem, mert a következő évi költségvetés érdemi befolyásolásához ekkor már késő volt.

1992


Április 22-én az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek ítéli a szakszervezeti vagyonról szóló törvény egyes rendelkezéseit, de a lényegét jóváhagyja. A szakszervezetek között megkezdődnek az érdemi tárgyalások a vagyon felosztásáról. Szeptember 10-én a szakszervezetek megállapodnak egymással, egyedül a minimális támogatással rendelkező Szolidaritás nem írja alá az egyezséget.

Szeptember 26-án az ÉT munkaadói és munkavállalói oldala egyaránt elutasítja a kormány 1993–1994-es gazdaságpolitikai elképzeléseit.

Október 14-én a Munkaügyi Minisztériumban értekezletet hívnak össze a szakszervezeti vagyon felosztásáról, mert a kormány nem ismeri el a hat szakszervezeti szövetség megállapodását. Az értekezletről tiltakozásképpen mind a hat konföderáció távol marad, egyedül a Szolidaritás képviselője jelenik meg.

November 21–22-én az ÉT-ben átfogó gazdasági-szociális megállapodást kötnek a következő évre. (1993-ban Szabó Iván pénzügyminiszter elsősorban azzal indokolja a pótköltségvetés szükségességét, hogy elődje olyan könnyelmű egyezséget kötött, aminek nem volt meg a fedezete.) A kormány elismeri a szakszervezetek szeptemberi megállapodását, visszavonja a társadalombiztosítási választásokra vonatkozó saját, a szakszervezetekkel nem egyeztetett és azoknak nem tetsző törvényjavaslatát, és a szakszervezetekkel egyeztetve újat terjeszt be.

1993


Február 20-án az ÉT-ben megállapodás születik a társadalombiztosítási önkormányzatok megválasztásáról: az érvényességi küszöb 20%, s ha a részvétel ennél alacsonyabb, akkor is létrejön az önkormányzat a 6%-os szavazatarányt elérő szakszervezetek delegáltjaiból.

Február 23-án a kormánypártok és a Fidesz a megállapodást fölrúgva úgy fogadták el a törvényt, hogy az érvényesség küszöb 25%. Ha a részvétel ez alatt marad, nem jön létre az önkormányzat, s csak a következő év végéig kell újabb választásokat kiírni. Az időszaki választások tapasztalatai alapján sokan úgy vélték, hogy a részvétel ennél alacsonyabb lesz. Ezen a napon foglalták törvénybe a vagyonmegosztási megállapodást is. A szakszervezeti konföderációk nem tiltakoztak a tb-választás szabályainak puccsszerű megváltoztatása ellen, noha Nagy Sándor előzetesen sztrájkkal fenyegetőzött erre az esetre. A háttérben alighanem a kormánnyal folytatott szakszervezeti különalku állt.

Május 21-én 39%-os részvétellel megválasztják a tb-önkormányzatokat. A nyugdíjbiztosítási önkormányzat képviselőjelöltjeire leadott szavazatok 50%-át az MSZOSZ, 11%-át a Munkástanácsok, 11%-át a SZEF, 10%-át a Liga, 7%-át a KESZOSZ (Keresztény Szakszervezetek Országos Szövetsége) kapta, az egészségbiztosítási önkormányzat képviselőjelöltjeire leadott szavazatok 45%-át az MSZOSZ, 13%-át a Liga, 13%-át a Munkástanácsok, 8%-át a KESZOSZ, 8%-át a SZEF kapta. A Szolidaritás az induláshoz szükséges feltételeket sem tudta teljesíteni.

Szeptember 4-én az ÉT-ben megállapodás született az 1994-es költségvetésről és az adótörvényekről.

Az 1994-es országgyűlési választásokra a társadalombiztosítási önkormányzatokba került szakszervezetek többsége nem kötött formális szövetséget politikai pártokkal. Az egyetlen kivétel az MSZOSZ, amely platformjai a KDNP-vel, az MSZDP-vel, a Munkáspárttal és az MSZP-vel szerződtek nyilvánosan, ám a megállapodások szövegét titkosan kezelve. A különösen eredményes MSZP–MSZOSZ-alku nyomán többtucatnyi szakszervezeti vezető került a parlamentbe. Így Nagy Sándor is, aki lemondott a nyugdíjbiztosítási önkormányzat elnökségéről, és elfoglalta az Országgyűlés Számvevőszéki Bizottságának elnöki székét.Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon