Skip to main content

Kuncog a krajcár

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat


A felmérés szervezői a szakszervezet segítségével terítették a kérdőíveket, s azokat a dolgozók maguk töltötték ki. Az 500 kiosztott kérdőív további sokszorosítása révén végül a vállalat 536 alkalmazottja (a teljes létszám 5,8 százaléka) válaszolt a kérdésekre. A válaszolók összetétele nem mindenben felel meg az összvállalati arányoknak. Körükben az átlagosnál magasabb a szellemi foglalkozásúak, a szakmunkások, és alacsonyabb a betanított és segédmunkások aránya. Az önkitöltős módszer is befolyásolhatta az eredményeket. Valószínű például, hogy az önellátó háztájizás jövedelme és egyéb nehezen forintosítható bevételek hiányoznak a jövedelmi adatokból. Nincs okunk azonban feltételezni, hogy az esetleges torzítások lényegesen nagyobbak lennének, mint a jövedelmi felvételeknél általában.

Stabil háttér

A válaszolók iskolázottsága, képzettsége az országos átlagnál kedvezőbb képet mutat. 43,8 százalékuk érettségizett, 13,8 százalékuk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. Még a betanított munkát végzők egyharmada is 8 általánosnál magasabb végzettséget (valamilyen szakmai képesítést vagy érettségit) mondhat magáénak. A szakmunkások közül pedig minden huszadik felsőfokú végzettséget szerzett.

A felmérésben részt vevő alkalmazottaknak csak egyötöde lakik falun, viszont az egynegyede ingázó. Arányuk foglalkozási csoportonként változik: a betanított munkásoknak csaknem egyharmada, az adminisztrátoroknak alig több mint tíz százaléka jár be más településről a munkahelyére. A budapestiek aránya (33,1%) lényegében megfelel a vállalati munkahelyek megoszlásának. (A Tungsram Rt. alkalmazottainak 34,5 százaléka dolgozik a fővárosi részlegnél.)

A zömében középkorú válaszolók többségének komoly múltja van a cégnél. Sokan pályakezdőként vagy nem sokkal utána kerülhettek a vállalathoz, hiszen az átlagos belépési életkor 23 év, a Tungsramnál eltöltött átlagidő pedig 16 év. A mintában szereplő alkalmazottak 70 százaléka tekinthet tíz évnél hosszabb múltra vissza, és elenyésző (mindössze 1 százalék) az elmúlt évben belépett „újoncok” aránya. Mindez persze összefügg a létszámleépítéssel. (Tavaly a szellemi dolgozók 25 százalékát bocsátották el.)

A felmérés által érintett 536 családban összesen 1902 ember él. Az átlagos családnagyság 3,56. A felnőttek átlagos száma 2,2, a gyerekeké 1,36. A családok szűk negyedében (22,4 százalék) azonban nincs gyerek, így a gyerekes háztartásokban 1,8 az átlagos gyerekszám. A felnőttek háromnegyede (74,7 százalék) dolgozik, 8,1 százaléka nyugdíjas, 8,2 százaléka munkanélküli, 9 százaléka gyesen vagy gyeden van. Egy keresőre átlagosan valamivel több mint egy eltartott jut. Viszonylag alacsony a magányosan élők (4,8 százalék) és a gyermeküket egyedül nevelő szülők (5,2 százalék) aránya.

A válaszolók 17 százaléka nem rendelkezik önálló lakással, s a lakással rendelkezők 42,5 százaléka 60 négyzetméternél kisebb lakásban él. (Az országos átlag 67 m2.) A vállalat dolgozóinak több mint egyharmada elégedetlen a lakáshelyzetével, de e tekintetben nincsenek lényeges különbségek a foglalkozási csoportok között. A családok kisebbik felének (48,5 százalék) van személygépkocsija, s ez is megfelel az országos átlagnak.

Noha a munkaköri beosztás vagy a lakóhely szerint képzett csoportok között statisztikailag is megragadható különbségek mutatkoznak, az adatok mégis arra vallanak, hogy a boldogulás esélyeit leginkább meghatározó feltételek tekintetében az érintett családok zöme elfogadható, átlagosnak nevezhető helyzetben van, s az eddigi életút során a megtakarításokra is képes konszolidált középrétegekhez tartozónak érezhette magát.

Romló életszínvonal

A jövedelmi adatok azonban mást mutatnak. A családok átlagos havi jövedelme 38 234 Ft. (Ennek 60 százaléka származik a Tungsramtól, de nem mind munkajövedelemként, mert sokan a fizetésükkel együtt kapják a családi pótlékot is.) Ha a tungsramos családok havi átlagjövedelmét összevetjük a KSH által számított hivatalos létminimummal (jelenleg 11 725 Ft), akkor kiderül, hogy az a 3,56-os átlagos családnagysággal számolva csak a létminimum 91,3 százalékát fedezi. Persze nem minden tungsramos család él a létminimum szintje alatt. („Csak” 60 százalékuk.) Valószínűsége elsősorban a munkaköri beosztástól és a családnagyságtól függ (lásd I. táblázat).

I. táblázat


Munkakör<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

A családi jövedelem átlaga (Ft/hó)

A létminimum szintjén hány személy megélhetését fedezi (fő)

Átlagos családnagyság (fő)

Eltérés

segédmunkás

30500

2,60

4,00

–1,40

betanított munkás

31770

2,71

3,43

–0,72

szakmunkás

39382

3,36

3,91

–0,55

adminisztrátor

39306

3,35

3,12

+0,23

szellemi

47105

4,02

3,20

+0,82


Ha a létminimum 120 százalékát meghaladó jövedelmeket már jó színvonalúnak tekintjük, akkor is csak a családok negyede sorolható ebbe a kategóriába. Viszont 40 százalékuk jövedelme a létminimum 80 százalékát sem éri el. A segéd- és betanított munkások 52, a szakmunkások 48, az adminisztrátorok 17 és a szellemiek 10 százalékának a családja tartozik ebbe a kategóriába. A jövedelmek lakóhely szerint is erősen differenciálódnak (lásd II. táblázat). Budapesten minden munkakörben kedvezőbbek az esélyek a jobb megélhetésre.

II. táblázat


Lakóhely

a létminimum 80%-a alatt él

a létminimum 120%-a felett él

Budapest

20%

61%

megyeszékhely

26%

55%

egyéb város

53%

28%

falu

52%

24%


Az életkor is jelentősen befolyásolja a jövedelmi viszonyokat. A gyereknevelés terheiből legtöbbet viselő 31-40 éves korosztály van a legnehezebb helyzetben (lásd III. táblázat).

III. táblázat


Életkor

a létminimum 80%-a alatt él

a létminimum 120%-a felett él

20-30 év között

37%

34%

31-40 év között

48%

16,5%

41-50 év között

36%

28%

51 év felett

2%

23%


A jövedelmi adatok akkor is riasztóak, ha feltételezzük, hogy a válaszolók nem minden jövedelmüket vallották be, mert a Tungsramtól származó jövedelmek valószínűleg pontosak, és számos további adat is arról tanúskodik, hogy durva torzításokról semmiképpen sem lehet szó.

Nadrágszíjeffektus

A vállalat dolgozóinak 10 százaléka segélyben is részesül, s még vannak néhányan, akik nem kapnak, de úgy érzik, hogy szükségük lenne rá. (Munkavállalókról és viszonylag kedvező kereső–eltartott-arányról lévén szó, ez az arány ijesztően magas.) Sok család jelentős megszorító intézkedésekre kényszerül. Az autótulajdonosoknak csak tíz százaléka jár kocsival a munkahelyére, noha az ingázók aránya ennek az ötszöröse. (A családok tulajdonában lévő autók 45 százaléka tíz évnél idősebb.) A dolgozók 45 százaléka 1993-ban anyagi okokból nem engedhette meg magának, hogy nyaralni menjen. A gyerekes családok 68 százaléka tanévkezdéskor csak úgy tudja iskolába küldeni a gyerekeket, ha egy időre lemond a megszokott fogyasztási szintről például a táplálkozásban vagy a ruházkodásban. Jelentős mértékű az eladósodás is. A válaszolók 67 százaléka tartozik az OTP-nek vagy más pénzintézetnek, s mindössze másfél százalékuknak nincs semmilyen adóssága. A megkérdezettek nagyobbik fele (55,7 százalék) hó végén olykor kénytelen kölcsönkérni, mert nem jön ki a fizetéséből, s közülük minden ötödik rendszeresen erre kényszerül. Az eladósodás egyaránt jellemzi a jobb és rosszabb vagyoni helyzetű családokat. Ugyanakkor a családoknak csak 11,8 százaléka rendelkezik valamennyi megtakarított pénzzel.

A felmérés egy patinás múltú, az elsők között (re)privatizált vállalatnál készült. A válaszolók többsége a munkakörére jellemző átlagnál magasabb iskolázottságú, amellett „törzsgárdistának” számít. Az érintett háztartásokat az átlagosnál kisebb mértékben sújtja a munkanélküliség, a válságövezetek és válságágazatok ellehetetlenülése. A kérdőíveken összegyűjtött adatok a tágan értelmezett Kádár-kori középosztály egy nem jelentéktelen részének a lecsúszásáról adnak elgondolkoztató képet.

Blogok

„Túl későn jöttünk”

Zolnay János blogja

Beszélő-beszélgetés Ujlaky Andrással az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány (CFCF) elnökével

Egyike voltál azoknak, akik Magyarországra hazatérve roma, esélyegyenlőségi ügyekkel kezdtek foglalkozni, és ráadásul kapcsolatrendszerük révén ehhez még számottevő anyagi forrásokat is tudtak mozgósítani. Mi indított téged arra, hogy a magyarországi közéletnek ebbe a részébe vesd bele magad valamikor az ezredforduló idején?

Tovább

E-kikötő

Forradalom Csepelen

Eörsi László
Forradalom Csepelen

A FORRADALOM ELSŐ NAPJAI

A „kieg” ostroma

1956. október 23-án, a késő esti órákban, amikor a sztálinista hatalmat végleg megelégelő tüntetők fegyvereket szerezve felkelőkké lényegültek át, ostromolni kezdték az ÁVH-val megerősített Rádió székházát, és ideiglenesen megszálltak több más fontos középületet. Fegyvereik azonban alig voltak, ezért a spontán összeállt osztagok teherautókkal látogatták meg a katonai, rendőrségi, ipari objektumokat. Hamarosan eljutottak az ország legnagyobb gyárához, a Csepel Művekhez is, ahol megszakították az éjszakai műszakot. A gyár vezetőit berendelték, a dolgozók közül sem mindenki csatlakozott a forradalmárokhoz. „Figyelmeztető jelenség volt az, hogy a munkások nagy többsége passzívan szemlélte az eseményeket, és még fenyegető helyzetben sem segítettek. Lényegében kívülállóként viselkedtek” – írta egy kádárista szerző.

Tovább

Beszélő a Facebookon